Nuotraukos

 Knygos šventė. Biržai 1981 m

 

 

 Knygos šventė. Biržai 1981 m. Iš kairės Jonas Strielkūnas, Vytautas Širka, Algimantas Zurba, Petras Balčiūnas, Alma Karosaitė, Elena Skodžiuvienė, Petras Skodžius, Ona Gerulienė, Arnas Rosenas, Eugenijus Matuzevičius.

 

  

 

 

P. Skodžiaus kūrybos vakaras 19811981 m. balandžio 20 d. P. Skodžiaus kūrybos vakaras. Iš kairės: LTSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto dėstytojas pianistas S. Šiaučiulis, aktorė Lilija Žadeikytė, rašytojo žmona Elena Skodžiuvienė, rašytojas Petras Skodžius, Klaipėdos viešosios bibliotekos darbuotoja A. Sabaliauskienė, aktorius Romualdas Grincevičius. Antroje eilėje: Klaipėdos fakulteto dėstytojas Juozas Kempinas, nežinomas, kultūros skyriaus vedėjas Juozas Enskaitis, kritikas Bronius Raguotis, J. Pranckūnas.

 

 

  

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras papilyje 1983 m

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras Papilyje 1983 m.. Prie Kazio Binkio paminklo.

 

 

 

  

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras Papilyje.x 1983 m

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras Papilyje 1983 m. Kazio Binkio muziejuje Papilio pakalninėje mokykloje.

 

 

  

 

Halinos Korsakienės jubiliejinis kūrybos vakaras. Biržai 1985 m

 

 

 

 

 

Halinos Korsakienės jubiliejinis kūrybos vakaras. Biržai 1985 m. lapkričio 4 d. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Emilija Januševičienė (Halinos Korsakienės sesuo), poetas Eugenijus Matuzevičius, rašytojai Halina Korsakienė, Petras Skodžius, Jurga Ivanauskaitė. Iš kairės stovi:  literatūros kritikas Petras Bražėnas, aktorė Gražina Urbonaitė, centrinės bibliotekos darbuotojos Ona Gerulienė, Danutė Valinskaitė, aktorius Vytautas Širka.

 

 

  

 

Knygos šventė Biržuose. 1984 m

 

 

Knygos šventė Biržuose. 1984 m. gruodžio 14 d. Iš kairės į dešinę: poetas Arvydas Valionis, poetas Bronius Mackevičius, kalba rašytojas Petras Skodžius, diktorius Juozas Šalkauskas, aktorė Marija Skubutytė. 

 

  

 

 

 

Rašytojas Petras Skodžius. Biržai 1986 m. O Pajėdaitės nuotrauka

 

 

 

 

Petras Skodžius. Biržai. 1986 m.
Foto O. Pajedaitės

 

 

 

  

 

Petras Skodžius savo namuose. Biržai.1986 m. O. Pajėdaitės foto

 

 

 

 

Petras Skodžius savo namuose. Biržai.1986 m.
Foto O. Pajėdaitės

 

 

 

  

 

P.Skodžius.Biržai.1986.FotoO.Pajedaitės

 

 

 

 

Petras Skodžius prie J. Janonio paminklo. Biržai 1986 m.
O. Pajėdaitės nuotrauka

 

 

  

 

SkodžiusP.1986.FotoO.Pajedaitės

 

 

 

 

 

 

 

 

Skodžius Petras. 1986 m.
Foto O. Pajedaitės

 

 

 

  

 

Strielkūno Jono kūrybos vakaras. Biržai 1989 m

 

 

 

Strielkūno Jono kūrybos vakaras. Biržai 1989 m. Iš kairės pirmas Eugenijus Mikalajūnas, rašytojas Petras Skodžius, poetai Eugenijus Matuzevičius, Jonas Strielkūnas, aktorė Olita Dautartaitė, (x), diktorius Juozas Šalkauskas.

 

 

  

 

Rašytojas Jonas Avyžius ir Petras Skodžius. Biržai 1997 m

 

 

 

Rašytojas Jonas Avyžius ir Petras Skodžius. Biržai 1997 m.

 

 

  

 

Prozininkas Petras Skodžius Klaipėdoje tarp gerbėjų klaipėdiškių

 

 

 

 

 

 

 

Petras Skodžius  tarp gerbėjų klaipėdiškių.

 

 

 

 

 

 

Picture 003

 

 

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras. 2008 m.

 

 

  

 

Picture 012

 

 

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras. 2008 m.

 

 

  

 

Picture 031

 

 

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras. 2008 m.

 

 

 

  

Picture 032

 

 

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras. 2008 m.

 

 

  

 

Picture 008

 

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras. Paroda.
2008 m.

 

 

 

  

 

Petras Skodžius

 

 

 

 

 

 

 

Petras Skodžius

 

 

 

 

  

 

Skodžius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petras Skodžius

 

 

 

 

  

 

exlibris

 

 

 

 

 

 

 

ExLibris