Vandenvardžiai

Ageniškė – upelis. Sebentos kairysis intakas. Ilgis 3,8 km.
Ageniškė – upė. Rovėjos 4 eilės dešinysis intakas. Upės ilgios 5 km.
Ageniškio tvenkinys – dirbtinis vandens telkinys, susidaręs užtvenkus Serbentos upę. Plotas 27,81 ha.
Agluona – upė, tekanti per Geidžiūnus.
Agluonėlė – upelis, kairysis Agluonos intakas. Ilgis 4 km.
Apaščia – upė. Nemunėlio kairysis intakas. Prasideda Rokiškio rajone, susiliejusi su Agluonos upe, įteka į Širvėnos ežerą. Didesni intakai: Apaštėlė, Dunojėlis, Agluona, Rovėja, Aukštoji Gervė, Gervelė, Perkaso Gervelė. Pavadinimo kilmė neaiški, manoma, kad nuo apstu, apsčiai.
Apaštėlė – upė. Įteka į Apaščią. Kairysis intakas. Ilgis 13,2 km.
Ašoklis – upelis Pačeriaukštės seniūnijoje
Audupė – upė Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje.
Aukštoji Gervė – upė. Apaščios dešinysis intakas. Ilgis 27,1 km.
Balo upelis Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje.
Baronas (ė) – upelis, Agluonos kairysis intakas, tekantis tarp Gataučių ir Nausėdžių kaimų. Ilgis 16,9 km.
Berlė – upelis Pabiržės seniūnijoje.
Bėnupė – upelis Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje.
Bėrė – upelis Pačeriaukštės seniūnijoje.
Čeriaukštė (dar vadinamas Čeraukštė, Šeriaukštė) – upelis, Mūšos dešinysis intakas. Jis prasideda Pačeriaukštės seniūnijoje ties Medinių kaimu, teka Latvijos teritorija.
Čigonų upelis – upelis. Jungiasi su Apaščia, prie Naujikų kaimo. Ilgis 2 km.
Daudžgirių upelis. Tatulos dešinysis intakas. Ilgis 13,4 km.
Drąseikių ežeras. Plotas 1,3 ha.
Dubužė – ežeras netoli Drąseikių kaimo. Plotas 0,40 ha.
Dunojėlis – upė Papilio seniūnijoje (ilgis 16 km). Nemunėlio baseino trečias Apaščios dešiniojo kranto intakas, nuo Apaščios žiočių iki santakos yra 44,3 km. Paplitęs hidronimas „Dunojus“ („Dunojėlis“). Jį nuo seno mėgo lietuviai – dažnai šį upėvardį galime išgirsti liaudies dainose. Jonas Basanavičius manė, kad šį pavadinimą į mūsų kraštą atsinešė patys pirmieji čia poledynmečiu iš pietinių kraštų užklydę medžiotojai.
Ežerėlis – upelis Vabalninko seniūnijoje. Tatulos dešinysis intakas. Ilgis 4,3 km.
Gaigalas – upelis. Nemunėlio kairysis intakas. Ilgis 5,1 km.
Galinė – upelis. Agluonėlės dešinysis intakas. Ilgis 8,3 km.
Garšva – upė Papilio seniūnijoje (ilgis 8 km), Nemunėlio baseino ketvirtasis Rovėjos dešiniojo kranto intakas.
Gavėnupis – upelis. Agluonos kairysis intakas. Ilgis 15,8 km.
Gervelė – upelis Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje.
Gervė – upė Biržų raj. Apaščios dešinysis intakas. Ilgis 20 km., baseino plotas 109 kv. m. Prasideda ties Spalviškiais, 10,6 km. Į š. rytus nuo Biržų. Teka į š. vakarus. Įteka į Apaščią 10 km. nuo jos žiočių, prie Kašeliškių.
Gavėnupis – upelis, kairysis Agluonos intakas, tekantis šalia Gavėnų kaimo.
Gylė – upelis. Rovėjos kairysis intakas. Ilgis 2,1 km.
Gojus – upelis. Vabalos dešinysis intakas. Ilgis 3,1 km.
Grąžusių tvenkinėlis, poilsiavietė. Savininkė A. Kucenko.
Griauzdė – upė. Upytės dešinysis intakas. Ilgis 9,5 km.
Gulbinų ežeras – dirbtinis vandens telkinys, sudarytas užtvenkus Ringužės upę (Upytės intakas).
Ilgabrada (Ilgabradas) – upelis, kairysis Gavėnupio intakas, tekantis pro Nausėdžių kaimą.
Ilgoja – upė. Įteka į Kraščią.
Ištakis – upelis Vabalninko seniūnijoje.
Jevynė (Suslikas) – upė. Rovėjos 4 eilės dešinysis intakas. Upės ilgios 6 km.
Jonavos ežeras – ežeras šiaurės Lietuvoje, Biržų rajone, apie 8 km į šiaurės vakarus nuo Biržų. Ežero ilgis – 0,31 km, plotis – iki 0,26 km. Krantai apaugę mišku, vakarinis krantas užpelkėjęs. Per ežerą prateka Šilinės upelis (Apaščios intakas). Į šiaurę įsikūręs Jonavos kaimas
Juodlepšė (1) – upė Pabiržės, Gulbinų k. Pavadinimas kilęs iš liekno pavadinimo Juodlepšys.
Juodupės upė – Tatulos dešinysis intakas. Upėvardis reiškia juoda upė. Prie Juodupės yra Balandiškių gyvenvietė. Ilgis 25,6 km.
Kadaras – upė. Apaščios deš. intakas. Upės ilgios 9 km.
Karvelupis – upelis.
Kilučių ežeras – yra karstinė įgriuva. Per Kilučių ežerą teka upė Apaščia, pietryčių dalyje įteka, šiaurės vakarinėje dalyje išteka. 1978 m. Kilučių ežeras patvenktas, priklauso Mūšos – Nemunėlio baseinui. Plotas 82,72 ha. Vardas aiškinamas: Iš kaimo vardo Kilùčiai ir iš liet. ẽžeras „pastoviai pripildyta vandens natūrali loma“.
Kirkilų ežeras – ežeras šiaurės Lietuvoje, Biržų rajone, apie 8 km į šiaurės vakarus nuo Biržų. Kirkilų kaimo šiaurvakariniame pakraštyje telkšo labiausiai išsiskiriantis visame karstiniame ežeryne Kirkilų (Ilgasis arba Upėgalis) ežeras, susidaręs iš vandens prisipildžiusių ir apsijungusių ne mažiau kaip 30 skirtingo amžiaus ir dydžio smegduobių (ežero prieigose taip pat gausu pavienių apvandenintų, užpelkėjusių ir sausų smegduobių). Tai maždaug nuo 3,9 iki 6,0 ha ploto ežeringas labirintas, kurio labai vingiuota, su kyšuliais daugiau kaip 2,5 km ilgio kranto linija. Plotas 5,89 ha.
Kojeliškių ežeras – visiškai užpelkėjęs, apie 3 km į rytus nuo Pabiržės. Ežero ilgis – 0,45 km, plotis – iki 0,36 km. Krantai apaugę mišku. Aplinkui plyti dirbami laukai. Vakaruose išteka upelis (Juodupės intakas). Įsikūrę šie kaimai: Kojeliškiai, Klausučiai, Balandiškiai.
Kraklis – upelis.
Kraščia – upė. Apaščios kairysis intakas, įteka į Mirgų ežerą. Upės ilgios 9 km.
Krūtos – upelis.
Kubilių upelis (ilgis 6 km.) Papilio seniūnijoje Nemunėlio baseino, ketvirtas Rovėjos kairiojo kranto intakas, atstumas nuo Rovėjos žiočių yra 26,7 km.
Lakštalaža – upė šalia Papilio. Rovėjos 4 eilės dešinysis intakas, santakos atstumas nuo Rovėjos žiočių yra 32,6 km. Upės ilgis 5 km.
Lieknelis – upė, Mūšos baseinas, įteka į Tatulą.
Liūnas – ežeras netoli Medžvalakių kaimo. Plotas 0,26 ha.
Liūnas – upelis, ištekantis iš Tabūno miško. (Rovėjos Intakas ties Vinkšniniais).
Lyglaukių griovys – upelis. Varnupio dešinysis intakas. Ilgis 4,7 km.
Margeniškis – upelis. Rovėjos kairysis intakas. Ilgis 5,8 km.
Mažpanemunė – upelis. Nemunėlio kairysis intakas.
Mažoji upytė – upė. Upytės kairysis intakas. Ilgis 15 km.
Mikeliškių ežeras. Plotas 1,6 ha.
Mirgų ežeras – ežeras šiaurės rytų Lietuvoje, Kupiškio rajone, apie 7 km į šiaurę nuo Alizavos, 1,5 km į pietryčius nuo Kupreliškio, Biržų rajono paribyje.
Molina – upelis Papilio seniūnijoje. Serbentos dešinysis intakas. Ilgis 5,9 km.
Naciūnų ežeras – ežeras apie 2 km į šiaurės rytus nuo Pabiržės. Ežero ilgis – 0,19 km, plotis – iki 0,06 km. Aplinkui plyti krūmynais apaugusi pelkė. Ežeras nenutekantis, užankantis. Šalia įsikūrę Kojeliškių ir Naciūnų kaimai.
Nadžiupis – upelis Papilio seniūnijoje. Nemunėlio dešinysis intakas. Ilgis 10,4 km.
Nemunėlis (latv. Mēmele) – upė Lietuvos šiaurėje, Rokiškio ir Biržų rajonų teritorijose ir Latvijos pietuose. Ilgis 191 km (Lietuvoje – 151 km), baseino plotas 4048 km² (Lietuvoje – 3770 km²). Nemunėlis išteka iš į pietus nuo Rokiškio telkšančio Lūšnos ežerėlio (8 ha), jo versmės yra Vakarų Aukštaičių plynaukštėje, išraižytoje buvusių limnoglacialinių baseinų protakų, intakų, senslėnių. Savo vagą upė tiesė įvairiomis reliktinėmis formomis. Teka į šiaurės vakarus, pro Panemunėlį, Kazliškį, Panemunį, Kvetkus, Nemunėlio Radviliškį. Nuo versmių 75 km teka Lietuvos teritorija, nuo Neretos žiočių – 76 km Lietuvos-Latvijos valstybės siena, toliau neša vandenis Latvijoje ir ties Bauske susilieja su Mūša į Lielupę. Didžiausi intakai: kairieji – Beržuona (Nemunėlis), Apaščia, Bėnupė; (Lietuvos teritorijoje), dešinieji – Laukupė, Vingerinė, Vyžuona, Nedžiupis, Nereta (Lietuvoje), Susėja, Viesytė, Rikonių upelis, Žiūrų upelis, Saulės upelis (Latvijoje).
Naradavos ežeras. Plotas 1,04 ha.
Nereta – upė. Teka Rokiškio, Biržų rajonų ribose. Nemunėlio dešinysis intakas. Ilgis 25,3 km.
Nešventupis (kitas pavadinimas Liūnagriovis) – upė, įteka į Tatulą. Ilgis 9,6 km.
Obelaukis – upelis. Rovėjos kairysis intakas. Ilgis 9,7 km.
Obelaukių I tvenkinys – tvenkinys. Plotas 4,45 ha. Obelaukių gyvenvietės vakariniame pakraštyje. Sudarytas užtvenkus upę Obelaukis 7,3 km nuo jos žiočių. Tvenkinio ilgis – 1,7 km, plotis – iki 0,06 km. Yra didelė – 2,6 ha sala. Intensyviausi darbai vyko 1973 m. Tada Obelaukio upelio vaga buvo labai išplatinta bei pagilinta.
Obelaukių II tvenkinys – tvenkinys. Sudarytas užtvenkus bevardį upelį (Obelaukio intakas) Vanduo tvenkinyje būdavo gelsvos spalvos. Buvo nerekomenduojama maudytis šiame tvenkinyje. Plotas 1,07 ha.
Padvarietis – upelis Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje.
Pajuodvalkis – upelis Vabalninko seniūnijoje. Tatulos kairysis intakas. Ilgis 3,6 km.
Papilio tvenkinys. Plotas 77,95 ha.
Palsupė – upelis Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje.
Paršupis – upelis, dešinysis Apaščios intakas. Ilgis 3,2 km.
Pažemys – upelis Širvėnos seniūnijoje. Ilgis 7,2 km.
Pekla – upelis Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje. Apaščios dešinysis intakas. Ilgis 2,2 km.
Pyvesa – upė. Teka Panevėžio, Kupiškio, Biržų ir Pasvalio rajonų ribose. Mūšos dešinysis intakas. Ilgis 98,1 km.
Plačiųjų kanalas – upelis. Nemunėlio kairysis intakas. Ilgis 2,9 km.
Rindauga – upelis.
Ringužė – upė.
Ripeikių ežerėlis. Plotas 1,64 ha.
Rovėja – upė. Pavadinimas matyt sietinas su latvišku „rava“ – rūdynė, pelkynė, gili vieta jūroje, sraunuma. Lietuvių – „rova“ – potvynio sąnašos, tokia molinga žemė.
Ruoliškis (Ruoliškio) – ežeras. Plotas 26,75 ha. Ilgis šiaurės–pietų kryptimi 0,8 km, plotis iki 0,6 km. Krantai žemi, užpelkėję, vietomis apaugę miškeliais. Pietuose atiteka upelis iš 4 beužankančių ežeriukų ir Lyglaukių griovys. Šiaurėje išeina Lyglaukių griovys, kurio vandenys srūva į Rovėją.
Sandariškių upelis. Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje.
Senupis – upelis Papilio seniūnijoje. Ilgis 7 km.
Serbenta – upė. Rovėjos dešinysis intakas. Ilgis 6,6 km.
Skriaudupys – upelis, dešinysis Agluonos intakas, tekantis pro Kutelių kaimą link Geidžiūnų kaimo. Ilgis 6,4 km.
Skriaudžius – upelis Vabalninko seniūnijoje. Tatulos kairysis intakas. Ilgis 4,8 km.
Smardonė (1) – Tatulos intakas Pabiržės, Kirdonių k.
Smardonės šaltinis – Biržų regioniniame parke, Likėnų reabilitacijos ligoninės teritorijoje. Šaltinio duburio skersmuo 15 ir 17 metrų. Šaltinio krantai priemolingi, padengti velėna. 1961 m. jo debitas buvo 540 l/s. Tai būta paties veržliausio Lietuvos šaltinio. Tačiau 1961 m. atlikus melioracijos darbus, jo galia sumažėjo iki 14 l/s. Šaltinio debitas nėra pastovus, svyruoja 130–540 l/s, o po labai sausringų laikotarpių būna gerokai mažesnis, kone lygus nuliui. Šis šaltinis tai Smardonės upelio pradžia.
Strautas – upelis. Nemunėlio kairysis intakas. Ilgis 3,4 km.
Stridinis – upelis. Žemosios Gervės kairysis intakas. Ilgis 6,2 km.
Šakarnė – upelis. Juodupės kairysis intakas. Ilgis. 8,2 km.
Šaltinėlis. Kučgalio šaltinėliu vadinamas telkinys iš tikrųjų tai yra gręžinys. Jis padarytas 1948 metais. Įdomu kad padarius gręžinį, vandens pumpuoti į išorę nereikėjo, jis pradėjo bėgti ir teka iki šiol. Prieš keletą metų Kučgalio kaimo bendruomenės rūpesčiu šaltinėlio aplinka buvo sutvarkyta.
Šiekštė – upė. Lėvens dešinysis intakas.Teka Kupiškio, Rokiškio, Biržų rajonų ribose. Ilgis. 13,3 km.
Šilinė – upelis. iš Kirkilų ežero šiaurinio galo išteka melioruotas upelis Šilinėlis, kuris už 1 kilometro prateka per Jonavos (Šilinio) 3,5 ha ploto ežerėlį ir dar už 1,2 km pasiekia Apaščios upę. Šilinėlio upeliu iš Kirkilų ežero nuteka vandens perteklius, o esant aukštesnei patvankai. Ilgis 1,3 km.
Šilinėlis – upelis. Ilgis 1 km.
Širvėnos ežeras – Širvėnos ežeras šiaurės Lietuvoje, Biržų rajone, apie 1 km į šiaurę nuo Biržų centro. Šiauriniame ežero krante yra Astravas (Biržų priemiestis). Ežeras dirbtinis, seniausias tvenkinys Lietuvoje. Jis susidarė 1575 m. užtvenkus Apaščios ir Agluonos upes jų santakoje.
Ilgis iš vakarų į rytus 3,45 km, plotis iki 1,45 km. Giliausia vieta siekia 3,5 m. Kranto linija labai vingiuota – gausu įlankų, užutėkių, kyšulių. Plotas 319, 2 ha. Yra 16 salų, kurių bendras plotas 5,7 ha (4 didžiausios: 2,22 ha, 1,41 ha, 0,92 ha ir 0,39 ha). Didžiausia ežero sala - Meilės sala (2,22 ha). Krantai daugiausia žemi, vietomis supelkėję. Dugną dengia molingas dumblas ir dumblingas molis.
Iš pietų ir vakarų Širvėnos ežerą supa Biržai, šiaurėje įsikūręs Astravo dvaras, Rinkuškių kaimas. Širvėnos ežeras dar žinomas kaip Rališkių ežeras, Biržų ežeras, Prūdas.
Tarosiškių ežeras – ežeriukas, šalia Tarosiškių kaimo. Plotas 2,36 ha.
Tarosiškių upelis – dešinysis Agluonos intakas, tekantis pro Tarošiškių ežerą.
Tatula – upė, Mūšos baseinas, įteka į Mušą. Ilgis 64,4 km.
Tatulos šaka – upelis Vabalninko seniūnijoje. Vijūnytės dešinysis intakas. Ilgis 3,6 km.
Totorkalnio upelis Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje.
Upelio griovys – upelis Pačeriaukštės seniūnijoje. Ilgis 2,6 km.
Upelis – Rovėjos kairysis intakas. Ilgis 5,8 km.
Upelis – Rovėjos dešinysis intakas. Ilgis 1,3 km.
Upelis – Šilinės kairysis intakas. Ilgis 1,8 km.
Upelis – Lyglaukio griovio kairysis intakas. Ilgis 3,9 km.
Upytė – upė. Tatulos kairysis intakas. Ilgis 26,9 km.
Užla – upelis. Aukštosios Gervės kairysis intakas. Ilgis 5,3 km.
Užušilės upelis. Apaščios dešinysis intakas. Ilgis 3,3 km.
Užušilės upelis. Apaščios dešinysis intakas. Ilgis 4,7 km.
Vabala – upė. Tatulos dešinysis intakas. Ilgis 13,7 km.
Vainupys – upelis. Teka Biržų, Kupiškio rajonų ribose. Pyvesos kairysis intakas. Ilgis 3,1 km.
Varnalizdis – upė. Tatulos dešinysis intakas. Ilgis 5,5 km.
Varnaupis – upelis. Vijūnytės kairysis intakas. Ilgis 6,3 km.
Varnupis – kairysis Rovėjos intakas. Ilgis 2,9 km.
Varnupis – upelis, Apaščios kairysis intakas. Ilgis 1,6 km.
Vijūnytė – upelis Vabalninko seniūnijoje. Pyvesos dešinysis intakas. Ilgis 6,2 km.
Virsnis – upelis. Tatulos kairysis intakas. Ilgis 7,3 km.
Velykionių upelis – upelis, prie Velykionių kaimo.
Žemoji Gervė – upė. Apaščios dešinysis intakas. Ilgis 20,5 km.
Žirglaukis – Rovėjos dešinysis intakas. Ilgis 4,7 km.
Žvejotgalos  upelis. Nemunėlio kairysis intakas. Ilgis 6,4 km.