NAUDOTA LITERATŪRA

Ar do atomanum sanojų kalbų? – Vilnius, 2013. – 308 p.
Biržų krašto tautosaka. – Vilnius, 1982. – 414 p.
Būga K. Rinktiniai raštai. – Vilnius, 1959: T. 2. – p. 8, 9.
Eidrigevičius S. Giedanti gaidžio galva. – Vilnius, 2016. – 113 p.
Gritėnienė A. Daujėnų krašto skolintinė leksika // Daujėnai. – Vilnius, 2015. – p. 1094-1107.
Kulikauskas G. Lietuvio kodas. – Vilnius, 2018. – 414 p.
Rytų aukštaičiai panevėžiškiai. – Vilnius, 2014. – 132 p.
Morkevičienė Ž. Aukštaičių tarmių tekstai. – Vilnius, 2001: T. 2. – 295 p. 
Morkūnas K. Pažintis su lietuvių kalbos tarmėmis. – Vilnius, 2005. – 89 p. 
Palionis J. Keletas pastabų apie lietuvių tarmes ir joms skirtus metus // Literatūra ir menas. – 2014 Nr. 24., p. 10-12.
Stikleris J. Žaidžiame ripką. – Vilnius, 2019. – 207 p.
Venskūnienė R. Basas poetas. – Panevėžys, 2019. – 189 p.
Viederis K. Nausėdžiai audroje. – Panevėžys, 2010. – 306 p.
Zaborskaitė V. Apie kalbą, tautą, patriotizmą // Daujotytė V. ir kt. Gairės. – Kaunas, 1992, p. 57-71.
Zanavykų šnektos žodynas. - Vilnius, 2003. - 829 p.
Zinkevičius Z. Lietuvių dialektologija. Lyginamoji tarmių fonetika ir morfologija. – Vilnius, 1966. - 542 p.
Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos dialektologija. – Vilnius, 1994. – 189 p.
Žemaičių kalbos telšiškių tarmės žodynas. – Marijampolė, 2020. – 311 p.
Bajarūnaitė A.,Liauksminas S. Lietuvių tarmės ne nyksta, o keičiasi / LRT RADIJO laida „Ryto garsai“, LRT.lt2013.05.08 17:45 / Lietuvių tarmės ne nyksta, o keičiasi - LRT
[žiūrėta 2020-12-30]
Mokslinis seminaras „Lietuvių kalbos tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos galimybės“ – Lietuvių kalbos institutas (lki.lt)
[žiūrėta 2020-11-19]