Č

Čáinik[u]s – arbatinukas
Čebãtэ, čebõtai – guminiai, auliniai batai
Čečkavót‘ – smulkinti
Čedэ – negeras kvapas, svilėsiai
Čelnoks – siuvimo mašinos siūlų špulytė 
Čemerỹčias – nuodai, vaistai
Čemodãn[u]s – lagaminas
Čeraunỹke – burtininkė
Čerčiùks – velniūkštis
Čerdãk[u]s – ant aukšto
Čerkasus – audinio rūšis 
Čertãplaukis – užpūliavęs nagas
Četver̃gs – ketvirtadienis
Čeverỹkos – bateliai
Čė̃čk – smulkintuvas kopūstams
Čė́dyt‘ – taupyti, tausoti
Čė́plot‘ – čiupinėti
Čerepetit' – ginčytis 
Čė́rk – stikliukas
Čė̃s[u]s – laikas
Čiẽls – visas, pilnas
Čigūnìnis – iš ketaus
Činãjos, činái – čia
Činčibars – labai kartūs milteliai 
Činčíks – skupus, girtuoklis, nuorūka
Čintus – visiškai
Čínus – viršininkas
Čiravót‘ – adyti
Čiučela – baidyklė
Čiũdnus – keistas
Čiúlkes – kojinės
Čiùpk – bėralynė duonos šaltsriubė, kitur – mutinys
Čiuprýn – šukuosena, plaukai, sprandas
Čiúrintis, čiúrot‘ – šlapintis
Čiustyt‘ – puošti arba valyti, šveisti
Čiū̃čela – baidyklė
Čiū̃dytis – maivytis
Čiū̃ds – stebuklas, išdaiga, šunybė
Čỹsts – švarus, tyras
Čver̃tk – ketvirtis
Čvertõke – 25 litrų talpos alaus statinė
Čviẽks – vinis
Čvỹks – klynas