I

Íclis – šelmis, išdykėlis
Iẽsals – skystas salyklo ekstraktas
Ikypэ̃ – įstrižai
Imbrik[u]s – arbatinukas
Im̃pils – pagalvės maišas plunksnoms supilti
Intaps – apgamas 
Íspirgos – lašinių spirgai jau be taukų
Išbrókit‘ – išpeikti
Išdabint‘ – išpuošti
Išdýkint‘ – ištuštinti
Išeĩnam – tualetas
Íšėdas – maisto likučiai
Iškàd, iškoda – gailestis, žala
Íšmer – dydis
Išmislion'čis – galvočius 
Ìšmisl[u]s – išgalvojimas
Išpašalvonint' – išvaryti 
Išpustýt‘ – išeikvoti, nusiaubti
Išputė̃t‘ – išnykti, išeiti klystkeliais  
Išrū̃gas – rūgusio pieno skystimas liekantis nusunkus varškę
Išsipėckat' – išsipurvinti
Ištaksavót‘ – iššvaistyti
Ištriū̃bit‘ – išryti, visiems apskelbti
Išvete – tualetas 
Ypat – asmuo