K

Kabúrk – dviračio daiktadėžė
Kacáp[u]s – negeras žmogus
Kácians – kopūsto šerdis
Kačérg, kačiárg – žarsteklis
Kadlóck – būk geras
Kakẽlas – krūtys
Kalamàšk – brikelė, vežimaitis
Kalarãd[u]s – kolorado vabalas
Kalatojas – daužosi 
Kal̃dr – antklodė
Kalečnэ – būtinai
Kaliẽk – luošys
Kaliẽr – kalės tipo žmogus
Kalindavót‘ – kunigo apsilankymas parapijiečių namuose Kalėdų laikotarpyje
Kalniẽr‘s – apykaklė
Kaltū́ns – susivėlę, neiššukuojami plaukai
Kálvarts, kolvarts – verpimo ratelis
Kalvek – ką nors 
Kamandiris – vadas 
Kamõd – bufetas
Kamúrk – tamsi, prasta patalpa
Kamzél‘k – liemenė
Kanãp – suolas su atrama (gali būti minkštas)
Kanẽlis – indas pienui, vandeniui
Kankars – vargas, nepatogumas 
Kantìčk – giesmynas
Kanvãlij – pakalnutė
Kap – lovatiesė, skaičiavimo vienetas (60)
Kap̃č‘[i]s – žemių kauburys, apšiltinta daržovių krūva
Kapėlij – kapela 
Kapkãnэ – pelėkautai
Kapliuót‘ – purenti žemę
Kapõne – įrankis su kotu daržovėms smulkinti
Kaptū̃r[u]s – anga prie krosnies
Karajiéds – tas, kuris lipa ant sprando, vabalas
Karapūzs – nerangus 
Karbàtk – nėrinys
Karbij – pintas krepšys
Kardons – kartonas  
Kárkas, korkelas – kulniukai (batų)
Karmóns – mokyklinė kuprinė
Karšiñč‘s – senolis
Káršint‘ – slaugyti seną žmogų
Karštavót‘ – ragauti
Kar‘štíms – karštas viralas
Karštuvėliai – prietaisas vilnoms karšti
Karuñk[a] – giesmė
Karvaičk – telyčaitė
Karzínk – krepšys
Kasavót‘ – naikinti, trinti
Kasnỹks – kaspinas
Kašeliõks – rankinukas
Kaškiets – kepurė, šalmas 
Kãškis – niežai
Kašmỹrs – vilnonė medžiaga
Kãštэ – kainos
Kaštúvis – koštuvas
Katá – katė
Katarínk – radija
Katùks – narvelis, nešiojamas gardelis
Kaválks – gabalas
Kavót‘ – slėpti
Kavotỹnes – slėpynės
Kazlus – sukaltas ožys malkoms pjauti
Keleivíne – autobusas
Keliãlink[u]s – kelis kartus sulenktas
Kel̃‘ne – mentelė
Kelnios – kelnės
Keminė́t‘[i]s – svečiuotis
Kepaliẽšis – varnalėša
Kepaliúš[u]s – skrybėlė
Kerasíns – žibalas
Keravót‘ – vairuoti, valdyti
Kẽrbelis – pintinė, krepšys
Kermošãv[s] – lauktuvės
Kermõš‘[i]s – mugė, atlaidai
Keselỹs – pintinė
Ketэ́ – šauniai, uždaryta (durys)
Keverzót‘ – šlitinėti
Kė̃motis – terliotis, gaišti laiką
Kiaul‘vedris – prastas kibiras liuobai
Kiáuts – lukštas
Kierns – įrankis pažymėti tašką ant metalo 
Kiets – išmanantis, nepasiduodantis, stiprus
Kíkliks – liemenė
Kilbàs – dešra
Kipe – motociklo priekaba 
Kindziùks – skilandis
Kínk – blauzda
Kitė́p – kitaip
Kítk – šieno ar šiaudų ryšulys
Kíselis – kisielius
Kíškas – blauzdos
Kiveris – aukšta kepurė
Kylà – trūkis
Kỹtrs – gudrus
Klãpans – vožtuvas
Klãpats, klopatas – rūpestis, bėda
Klapčiùks – bažnyčios patarnautojas
Kleberis – netvarkingas daiktas 
Klẽckэ – kukuliai
Klemkela – durų rankena 
Klė́tk – langelis
Klėtkuõt – languota (medžiaga)
Kliáutis – priežastis, kliūtis
Klijónk – klijuotė
Klìnge – durų rankena
Kliómb – gėlynas
Klipat - šlubas
Kliùrk – klaida, nesąmonė
Klỹn[u]s – tarpkojis
Klõniotis – lankstytis
Knãts – dagtis
Knebinė́tis – krapštytis
Knitinti – dirginti 
Knũts – pantis
Knópke – smeigtukas
Kočiót‘ – lyginti drabužius su kočėlu
Kokštẽla – glėbelis
Koliẽčyt‘ – sužeisti
Koliek – nesveikas
Koliót‘ – keikti, barti
Kolis – kaliaropė 
Kolnas – kalnas
Kolvis – kalvis
Konfúzit‘ – trigdyti
Konsẽsij – autobusas
Kõpla – kauptukas
Kórke, kórkas – butelio kamštis
Korõne – vargas, nelaimė
Kortuot‘ – žaisti kortomis
Korva – karvė
Kõšlen, košlina – šaltiena
Kozýrk – kepurės snapelis
Kõžns – kiekvienas
Krácэ – raukiniai (drabužio)
Krãlik[u]s – triušis
Krãpyt‘ – šlakstyti
Kramit' – kraustyti
Krasẽla – taburetė ar maža kėdutė
Krasia – didelė kėdė be atlošo
Kraslas – kėdė su atlošu
Kráutuve – parduotuvė
Krẽkens – pirmas karvės pienas po apsiveršiavimo
Kremãv – kreminė spalva
Krė́sl[u]s – kėdė
Kriaũč‘s, kriaučénk – siuvėjas, siuvėja
Kri[k]štamóč‘ – krikštamotė
Krivýdit‘ – sužeisti, sužaloti
Krõm[u]s – parduotuvė, dėžė su prekėm, nešiojama ant nugaros; nugara, kraitis
Kronca – papilietiškas keiksmažodis
Kubrỹs – nugara prie sprando, kupra
Kúčeris – vadeliotojas
Kúdlas – plaukai
Kúgelis – bulvių plokštainis
Kukárd – kaspinas
Kúkne – virtuvė
Kukúrbezdelis – kukurdvelkis
Kùlbe – važelis
Kuligáns – chuliganas
Kúlipk – kulka
Kulõks – kumštis
Kulturýne – sėta pieva
Kumeldela – dėlė
Kumžlót‘ – negražiai valgyti
Kundziaravot' – garbanoti 
Kuntãplė – klumpės, įsispiriami batai
Kuntatns – patenkintas
Kuočės – galbūt
Kuors – bokšto smailė
Kúpčis – pirklys
Kúrke – kalakutė, striukė
Kúrkins – kalakutas
Kùrtke – striukė
Kutavót‘ – kankinti
Kutósus – kutas
Kuváld – kūjis
Kúze – arklys
Kū̃ds – liesas žmogus
Kūgi – ką
Kūgis – šieno kupeta
Kūlális – žagarų ryšelis
Kū̃sit‘ – gundyti
Kū̃ta, kū̃te – tvartas
Kū́tvela – susivėlęs
Kū̃zavs – sunkvežimio dalis
Kvalbõnэ – mezginiai
Kvarãb – bėda, liga
Kváršint‘ – trukdyti
Kvartū̃k[u]s – prijuostė
Kvãs[u]s – gira
Kvė̃p‘ – kvepia
Kviẽtk[u]s – gėlė
Kvólds – drabužio klostė
Kvošs – išsiblaškęs, kvailas