L

Ladas – ledas 
Lagãdns – meilus, malonus, švelnus
Ladaglod – plikšala 
Láibs – plonas
Laidõks – palaidūnas
Laive – valtis 
Lãjs – taukai
Lakámit‘ – glemžtis, pasisavinti
Lakiérkas – lakuoti bateliai
Lakómčis – savanaudis, šykštuolis
Làkt – kartelė vištoms tupėti
Lakudr – pijokas, niekam tikęs žmogus, valkata
Lakum̃n[u]s – gobšus
Lala, lalyta – lėlė
Lamavóts – grubus, prastai išauklėtas
Lampucijus – apšvietimo lempa iš buroko 
Langinýč‘ – langinė
Lapaut' – išdykauti, krėsti kvailystes
Lą̃stэ – plaukmenys
Lãtrs – pijokas
Lazaũne – ratinė
Lazdavót‘ – peikti, erzinti
Lečín – baidyklė
Ledaũne – šalta patalpa
Lẽd nè lẽd – vos vos
Leik – piltuvas
Lekarstvas – vaistai 
Lelijàv – violetinė spalva
Lepiõšk – patyžęs blynas
Letuške –dengtas sunkvežimis
Levažundė́lė – gėlės žiovainiai
Ležénk, ležionk – krosnis virimui
Lэ́ns – lėtas
Lė́rmэ – nesąmonės
Líčbas – raidės
Liekns – užpelkėjęs miškas
Lieponėla – liepaitė 
Liktar̃ne – žibalinė lempa
Liktõr‘s – žvakidė
Linciū̃gs – grandinė
Lineĩk – lengvas vežimas su lingėmis
Lis[š]tvẽla – medinė juostelė
Liuik – pypkė 
Liũkrs – glajus
Liúkt[u]s – dūmtraukis
Liuõb – ruoša, gyvulių šėrimas 
Liuõsė – lengvai, palaidai
Liústr[u]s – šviestuvas
Liū̃bit‘ – mėgti
Liūpk – šautuvo vamzdžio galas su taikikliu 
Lỹčn[u]s – atliekamas
Lyže – mentė dideliu kotu duonai pašauti į pečių 
Lõck – malonė
Lõpet – kastuvas
Lopinỹs – skiautė
Lópit‘ – adyti
Lóšus – lašas
Lubraks – nevykėlis, prastas 
Lukst – lyg tai
Lungs – langas
Lúpat – skuduras
Lūž – miško išvarta