R

Ráila – netikėlė, padauža
Rakúnd – pokalbis, susitarimas
Rasãl[u]s – raugintų kopūstų sunka
Rasõd – daigai
Rasodniks – mažas sodinukų daržiukas
Rãškažis – mandravojimas, perteklius, lepinimas
Ratavót‘ – gelbėti
Rãvs – griovys
Razbáiniks – plėšikas
Razum̃ns – protingas
Rãzums – protas
Razvalína – plačios rogės
Razválinai – griuvėsiai, šiukšlynas
Rebidavót‘ – išmėsinėti, išpjaustyti skerdieną
Retẽpk – barimas
Rézgine – tinklelis
Rė̃čk, riačka – kubiliukas be ąsų
Ridikiúlis – rankinukas
Ridisė̃lė – ridikėliai
Riézniks – skerdikas
Riktavót‘ – rikiuoti, tvarkyti
Ríktingэ – garantuotai, stipriai, tikrai
Rimór‘s – kas siuva pakinktus
Rioglit‘[i]s – ropštis
Rìpk – medinis skriemuolys
Ripkẽla – tabletė
Risnot‘ – bėgti negreitai, palengva
Risõrė – vežimo lingės
Ryn' – lietvamzdis 
Rỹzэ – skudurai
Roda – patarimas, pamokymas
Rokúnd – susitarimas, reikalas
Rokuot‘ – skaičiuoti
Rokuotis – aiškintis, ginčytis
Rómyt‘ – kastruoti
Rõzus – kartas
Rubáške – marškinėliai
Rubavót‘ – plėšikauti
Rubẽž‘[i]s‘ – riba, valstybės siena
Rudinėla, rudinyte – milo švarkelis 
Rugót‘ – priekaištauti, barti
Rukaviec – dalgio koto rankena 
Ruliãds – vyniotinis, slėgtainis
Ruñdelis – kaušas vandeniui ilga rankena
Runkáukos – rankovės
Rùnkulė – runkeliai
Rumtis – žymė
Rupūžiõks – išdykėlis, padauža
Rū̃r[u] – sėdynė
Rúskis – rusas
Rùšiot‘ – liesti, kliudyti, prievartauti
Ružaṽ, rũžav – rožinė spalva
Rūkel'nič' – rūkykla