S

Saliárk – tepalas
Sál‘kas – namo palėpėje įrengti kambariai
Sál‘niks – pertvara, tarpinė, riebokšlis
Sanitarìnė – greitoji pagalba
Sanolỹta – močiutė
Sarmàt – gėda
Sasýsk[u] – dešrelė
Saso – sesuo 
Sejálk – sėjamoji mašina
Seklyč‘[i] – poilsio kambarys
Serẽd – trečiadienis
Semeriot' – ieškoti daikto, landžioti
Sierčiks, čierčiks – degtukas
Sier̃nikэ – varškėčiai
Siẽtk – nertas krepšys
Síets – rėtis
Sikelis – medinis semtuvėlis miltams, grūdams 
Silsэ́tis‘ – ilsėtis
Siurbelã – dėlė
Sylitis – stengtis 
Skadэ – laiptai
Skalns – skolingas 
Skãpt[u]s – kauptukas
Sklãd[u]s, skladùk[u]s – sandėliukas
Sklenỹč‘ – stiklinė
Sklepavone – skliautas, arka
Sklẽps – rūsys
Skrẽb[u]s, stríb[u]s – naikintojas, liaudies gynėjas (sovietmečiu)
Skripk – smuikas, varnelė (žymėjimo ženklas)
Skrum̃n[u]s – mažas, kuklus, liesas
Skur̃lis – suplyšęs drabužis
Skuzavótis – aiškintis
Skū̃ps – šykštus
Skū́r – oda
Skvarnai, skvernэ – palto, švarko apatiniai kampai
Slãbnus – silpnas
Slana – žema vieta, slėnys 
Slástэ – spąstai
Slaũns – garsus, plačiai žinomas
Slebizavót‘ – sunkiai skaityti, paraidžiui
Slõjiks – stiklainis
Smagaũde – smegenys
Smãks – rajus žmogus
Smalit' – rūkyti
Smel'nė – stipriai
Smẽr‘t[i]s – mirtis
Smetõn – grietinė
Smõks – kvapas
Smóžit‘ – pridėti prieskonių
Smū̃tn[u]s – liūdnas, sopulingas
Sõčė – pilnai, užtektinai
Sodžialk – tvenkinys
Sopė́t‘ – skaudėti
Sorbintas – serbentas
Spaceruot‘ – vaikštinėti
Spácers, spačer[u]s – pasivaikščiojimas pasipuikuojant
Spadnyčia – apatinis sijonas
Spaigai – dygliai  
Spakaĩns – ramus
Spãvedne – išpažintis
Spė̃k[u] – jėga
Spotkẽlis – lėkštutė arba indelis sviestui, uogienei
Sprandžìn – spyruoklė
Spraũns – smarkus
Sprẽčytis – ginčytis, prieštarauti
Sprískus – naujo rūbo apžiūrėjimas, palietimas
Stainínis – gražus, gerai prižiūrimas, ne darbinis arklys
Staláv[u]s – stalo įrankis (stalavs peilis)
Stalerne – staliaus dirbtuvės 
Stãniks – liemenukas
Starks – gandras
Stẽbula – rato dalis, maunama ant ašies ar veleno
Steipėt' – sirguliuoti, leipėti 
Stírt[u] – kaugė
Stívs – užvargęs, sustingęs
Stoldingta – staltiesė 
Storótis – rūpintis
Stovỹla – statula
Stramũžit‘ – griežtai auklėti, barti
Striõks – skuba, baimė, išgąstis
Striuk[u]s – trumpas
Strėkis – šienas sukrautas daržinėje
Strõšnė – stipriai
Stugelės – siūtos virvelės 
Stū̃čit‘ – kamantinėti
Subãt – šeštadienis
Subudavót‘ – suręsti, pastatyti
Sudýnэ – indai
Sudoklis – gipso gabalas, pustyklė 
Sudrenit' – sunešioti, sugadinti 
Sukoliéčits – sužeistas
Sulíg – ligi
Sulýgt‘ – suderėti
Sulópit‘ – suadyti
Susiẽd[u]s – kaimynas
Susigádis – prireiks
Susigarunkščiãvis – raukšlėtas ( apie drabužį, patalynę)
Susimíldam[u]s – būk geras
Sumats – virvė arklio pavalkams suveržti 
Sútk – para
Suveiñ – sutaria
Suvinčiavót‘ – sutuokti
Suvisám – visam laikui
Suzmẽkis – supuolęs (kepinys)
Sūdñ dién – galutinė, teisminė, bloga
Sū̃d[u]s – teismas
Sū̃mat[u] – arklio pakinktų dalis
Sū́rmaišelis – drobinis maišelis sūriams
Svetaũn[u]s – bendraujantis
Svíet[u]s – pasaulis