T

Tãč‘k – karutis
Taksavót‘ – pardavinėti
Talakn – klampynė, purvynė
Talū̃b – kailiniai, avikailiai
Tamburavót‘ – nerti vąšeliu
Tambúrk – vąšelis
Tapčiáns – vienvietis gultas
Tápkes – šlepetės
Tarabánit‘ – gabenti
Tariel̃k[u] – lėkštė
Tartõks – lentpjūvė
Tãše – rankinė
Tatū́la – teta
Tavórs – prekė
Tavórščis – draugas
Tãvs – tėvas
Tãziks – indas, dubuo
Tekínis – ratas
Tẽkin[u]s – bėgte
Tẽkis – kuilys
Teliúks – veršiukas 
Teliuskúot‘ – judinti skystį inde
Ter̃b[u] – maišelis
Terliótis – gaišti laiką
Tetušiùks – tėvas
Tė̃myt‘ – stebėti, atidžiai žiūrėti
Tėp – taip
Tėpopat‘ – taip pat
Tė́pso – taip sau
Tiẽšit‘ – guosti, raminti, piktdžiugauti, griežti apmaudą, keršyti
Tiligènts – inteligentas
Timute – žolės rūšis 
Tinãjos – ten
Tirštỹmэ – tirštas valgis
Tiur̃m – kalėjimas
Toríelk – lėkštė
Tórk – tarka
Trabélniks – bežemis
Traktamántas – balius
Traktiẽr‘s – užeigos namai, smuklė
Tránts – iškleręs, menkavertis daiktas
Trẽskas – pjūvenos
Trìbulis – smilkintuvas (bažnyčioje)
Triubic – savadarbis žvejo tinklas
Triúsikэ – apatinės kelnaitės, glaudės
Triū̃b – vamzdis, dūda
Trivóg – nerimas, pavojus 
Trivót‘ – kęsti
Tryd̃ – viduriavimas
Trobesė – sodyba su gyvenamaisiais pastatais 
Trõpn[u]s – patikimas, tinkamas, teisingas
Tručýzn, trúč[u]s – nuodai
Trumulis – kanelis nešti pienui, kuliamosios velenas 
Tújė – tu
Túmbač‘k – maža spintelė
Tuncavót‘ – šokti
Tún‘kė – dažnai
Tupỹkla – lauko tualetas
Tupela – mažo ūgio žmogus, sakoma kai norima pašiepti, sumenkinti
Túplė – bateliai
Truptis – truputis 
Turavót‘  – pritarti dainuojant, giedant
Turbacyt' – trugdyti
Turgavót‘ – prekiauti
Tùtins – didelis peilis