Z

Zabìšvajė – gyvaplaukiai
Zabõv – žaislas
Zacírk – pieniška leistinukų sriuba
Zagaskóts – skerdykla
Zakãbas – priekabiai
Zakiẽtk – švarkelis
Zakusk – užkanda
Zalatõr‘s – auksakalys
Zalušnikэ, zaušnikэ – auskarai
Zanud – niurus, nuobodus 
Zapãsus – atsargos
Zap̃te – uogienė
Zaráz – užkratas
Zasláns, zaslóns, zusláns – suolas
Zaũnyt‘ – įkyriai šnekėti, įkalbinėti
Zavarū́k – sumaištis, netvarka
Zaviẽckэ – durų vyriai
Zbìtkэ – išdaigos
Zdarõv[u]s – stambus, didelis
Zdráitc, zdroica – nenuorama, padauža
Zeĩmeris – elektrinis pjūklas
Zeñkis – vaikinas, jaunuolis
Zgãdэ – taikoje, be pykčio
Zgrẽbns – gražus
Zgūba – nuostolis
Zier̃kals – veidrodis
Zìlk – valas, meškerė
Zimagõrs – žmogus, kuris kasa griovius, gilina upių vagas (melioruoja), girtuoklis
Zyliót‘ – menkinamai be reikalo lakstyti, bėgioti
Zlást‘[i]s – pyktis
Znaĩms – žinomas
Znočijas – reiškia 
Znõks – ženklas
Zómk[u]s – spyna
Zóstaukos – užtvanka, žiotys
Zóvad – lėkti šuoliais (su arkliu)
Zrázэ – mėsos suktinukai
Zuks – greitas, apsukrus
Zum̃bit‘ – įkyrėti, zizti
Zuoste – padažas 
Zùpe – sriuba
Zúperis – superfosfato trąšos
Zū̃bэ – lūpos
Zvaĩds – barnis
Zválit‘ – leisti
Zváns – varpas