Ž

Žabálės – gyliai (vabzdžiai)
Žãbals – aklas
Žãbэ – žagarai, virbai
Žáds – amas, galia kalbėti
Žalìbarščė – šaltibarščiai
Žebrs – murzinas 
Želavót‘ – gailėti
Ženãtve – vedybos
Ženitba – vedybos
Ženót[u]s – vedęs
Žėbot' – valgyti 
Žė̃dn[u]s – dažnas, kasdieninis
Žė̃lab – gedulas
Žiaukčiót‘ – kriaukšėti
Žipõns – ilgas susagstomas švarkas
Žirandeliai – sietynai
Žiúrst[u]s – prijuostė
Žiū̃tinis – rykštė
Žydáuk – žydė
Žlãbs – ėdžios
Žliaũgt‘ – smarkiai lyti
Žlýbs – neprimatantis
Žlúgts – pamerkti skalbiniai
Žúnds – skruostas
Žulikavot' – apgaudinėti
Žū̃liks – vagis, sukčius
Žūsys – žąsys