„Senjorų arbatėlėje“ skambėjo poetinis žodis
„Senjorų arbatėlėje“ skambėjo poetinis žodis
 

Šį kartą „Senjorų arbatėlė“ pakvietė į literatūrinį renginį „Žodžio artojas“. Bibliotekos salėje sausio 5 d. pristatėme kraštietį literatą Aloyzą Leivą, išleidusį šešias savo kūrybos knygas. 

Aloyzo knygose poetinis žodis, kuriame meilė Tėvynei, Tautos didvyriams, kritusiems už Lietuvos laisvę, meilė savo kaimui, žmonėms. Knyga „Gulbinėnai“ – istorinis romanas. Jame daug prisiminimų apie pokarį, sunkius ir kupinus pavojų laikus. 

Autorius trumpai papasakojo apie savo gyvenimą, kokia svarbi jam yra kūryba, linkėjo visiems meilės, susiklausymo, vienybės. 

Renginyje smagias melodijas atliko Saločių kultūros namų kapela „Ont Mūšos“, vad. Rūta Kudelkienė-Misevičė. Renginį vedė Rita Venskūnienė. 

Pranešimą parengė vyresn. bibliotekininkė R. Venskūnienė