Parengtos Petro ir Mykolo Zablockų bibliografijos, skirtos P. Zablocko 110-osioms gimimo metinėms
Parengtos Petro ir Mykolo Zablockų bibliografijos, skirtos P. Zablocko 110-osioms gimimo metinėms
 

Bibliografija – tai dalis asmens biografijos. Ji atspindi žmogaus gyvenimą jo darbuose.

Bibliografinė rodyklė „Petras ir Mykolas Zablockai: bibliografijos“ parengta pedagogo, poeto Petro Zablocko 110-osioms gimimo metinėms. Ją sudaro du pagrindiniai skyriai – Petro Zablocko bibliografija ir Mykolo Zablocko bibliografija.

Bibliografijoje stengtasi surinkti kuo platesnę ir išsamesnę informaciją apie brolių Petro ir Mykolo Zablockų kūrybą, publikacijas periodiniuose ir kitokio pobūdžio leidiniuose. Bibliografijos chronologinės ribos apima laikotarpį nuo 1932 iki 2023 metų. Publikacijos aprašytos laikantis tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo taisyklių.

Informacijos bibliografinei rodyklei buvo ieškoma bibliotekos spausdintiniuose, elektroniniuose kataloguose, duomenų bazėse, internete, rankraščių skyrių fonduose, kitų bibliotekų fonduose ir archyvuose. Bibliografiją rasite ČIA.

Vartotojų aptarnavimo skyriaus informacija