• 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • i2.jpg

Birželio mėnesio renginiai bibliotekoje

Published: Friday, 31 May 2019

Birželio 4 d. 17. 30 val. skaityklos salėje susitikimas su lituaniste ir etnomuzikologe R. Vyšnia ir knygos „Vandenynas ir žaliamėtė“ pristatymas (atsakinga vyresn. bibliotekininkė Ž. Užubalienė).
Birželio 8 d. 13 val. pilies II a. arkadoje vyks Antaninių šventė (atsakinga vyr. bibliotekininkė I. Drevinskaitė-Žilinskienė).
Birželio mėn. skaitykloje veiks tęstinė paroda „Kunigai, kovoję už tautos ir tikėjimo laisvę“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Prunskienė).Skaitytojų aptarnavimo skyriaus telefonas 8 450 38015.

Vaikų literatūros skyriuje
Spaudinių paroda „Šviesiųjų svajonių žydintys sodai“, skirta S. Ach (atsakinga vyresn. bibliotekininkė Ž. Užubalienė).
Spaudinių paroda „Mažasis Ričardo Skėrio Aukso knygų lobynas“ (R. Skėriui – 100) (atsakinga vyresn. bibliotekininkė Ž. Užubalienė).

Vaikų literatūros skyriaus telefonas 8450 38014

Bibliotekos padaliniuose

Vabalninko bibliotekoje birželio mėn. veiks spaudinių paroda „Žydiškas stilius ir lietuviška realija“, skirta G. Kanovičiaus 90 – metų jubiliejui (atsakingos vyresn. bibliotekininkės V. Šulnienė ir A. Brazdžiūnienė).

Kvetkų bibliotekoje birželio 5 d. 16 val. pirmoji „Vasaros skaitymų“ popietė „Mano draugė - knyga“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).
Birželio 27 d. (laikas tikslinamas) viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus edukacija „Etno kilimas“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).
Birželio mėnesį bibliotekoje veiks personalinė J. Čeponienės rankdarbių paroda „Laisvalaikio mozaika“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Užušilių bibliotekoje birželio mėnesį veiks spaudinių paroda „Mokytojo, tremtinio Alfredo Šliko paveikslas“, skirta kraštiečio A. Šliko 75 - osioms mirties metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Mažuolienė).
Birželio 14 d. 14 val. Užušilių parke vyks Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Ištremti gyvenimai“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Mažuolienė).

Obelaukių bibliotekoje birželio mėn. veiks spaudinių paroda „Jei patiko filmas, patiks ir knyga“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė S. Stakionė).
Birželio mėn. veiks vaikų piešinių paroda „Vaikystė, kuri visada su tavimi“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė S. Stakionė).

Papilyje, Zomkelio parke, birželio 6 d. 18 val. renginys vaikams „Vasarvydžio nakties skaitymai“. (atsakinga vyresn. bibliotekininkė J. Banienė, Papilio seniūnijos bibliotekininkės ir Papilio pagrindinė mokykla).

Juostaviečių bibliotekoje birželio 8 d. 14 val. literatūrinė - muzikinė popietė „Dovana tėčiui“, skirta Tėvo dienai (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Vėtienė).

Ramongalių bibliotekoje birželio mėnesį veiks spaudinių paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai. (atsakinga vyresn. bibliotekininkė J. Pupelienė).       

Pačeriaukštės bibliotekoje birželio mėnesį veiks literatūros paroda „Sigutės Ach kūrybos pasaulis“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė R. Lansbergienė).

Germaniškio bibliotekoje visą birželio mėnesį veiks spaudinių paroda „Gera knyga visada yra gyvenimo mokytoja“, skirta G. Kanovičiaus 90 –ties metų sukakčiai paminėti (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Sakalauskienė).
Birželio 20-21 d. vyks garsinai skaitymai darželio vaikams „Gėlėtomis pievomis pasipuošė vasara“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Sakalauskienė).

Nausėdžių kultūros namuose birželio 22 d. 15 val. įvyks susitikimas su kraštiete R. Zubaite - Venskūniene ir jos knygos „Basas poetas" pristatymas (atsakingos vyresn. bibliotekininkė R. Kavaliauskienė ir Nausėdžių kultūros namų meno vadovė I. Šakuro).

Meilūnų bibliotekoje visą birželio mėnesį veiks paroda „Fotožurnalistas iš Trišakių“, skirta L. Grubinsko 80 – osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė S. Bieliauskienė).

Rinkuškių bibliotekoje birželio 4 d. 11 val. edukacinė programa „Kuriame pasaką“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė I. Misevičienė).
Visą birželio mėnesį veiks spaudinių paroda „Žaluma visą širdį užliejo“, skirta vasaros mėnesių skaitymams (atsakinga vyresn. bibliotekininkė I. Miseviečienė).

Pabiržės pagrindinėje mokykloje birželio 6 d. 12 val. popietė vaikams „Vaikystės pašaukta, atbėga pas vaikus knyga“ (atsakingos  vyresn. bibliotekininkė E. Gerulienė ir mokytoja G. Petrauskienė).

Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje birželio mėnesį veiks spaudinių paroda „Lietuvos žydų gyvenimo metraštininkas“, skirta rašytojo G. Kanovičiaus 90–osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Šmatienė).
Birželio 12 d. 15 val. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos metodiniame kabinete D. Matusevičienės knygos „Mūsų šaknys“ sutiktuvės (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Šmatienė).
Birželio 21 d. 9.30 val. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos vaikų stovykloje „Knygos diena“: lėlių šešėlių teatro kūrimas pagal J. Marcinkevičiaus pasaką „Grybų karas“. Dalyvauja Juostaviečių, Rinkuškių ir Parovėjos padalinių bibliotekininkės (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Šmatienė).

Kirdonių bibliotekoje birželio 18 d. 14 val. popietės vaikams ir jaunimui „Vasaros linksmybių receptai“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė S. Stanislovaitytė).