Nemokama paskaita apie prekybą žmonėmis

2019-01-29

Sausio 31 d. 11.30 val. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI) bibliotekos salėje organizuoja nemokamą paskaitą „Kas yra prekyba žmonėmis, formos ir pagalba nukentėjusiems“.

Paskaitos lektorė - Kristina Mišinienė, paskaitos trukmė - 2 val.

KOPŽI teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo