Apie mus

2012-03-05

Bibliotekos kolektyvas
Biblioteka yra socialinė institucija; ji visuomet buvo,
yra ir bus sąlygojama bei lemiama visuomeninės
aplinkos, kurioje funkcionuoja.
Tai — aksioma. Visuomenė yra bibliotekos kūrėja,
visuomenei biblioteka turi tarnauti ir prieš ją būti atsakinga.

Jesse H. Shera

Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro 27 bibliotekos:

• Viešoji biblioteka
• Vabalninko miesto filialas
• 25 kaimo filialai

Mūsų paskirtis — žinių, informacijos, kultūros ir patyrimo kaupimas ir pateikimas vartotojams, sudarant galimybę visiems nevaržomai tuo naudotis.