Jonas Strielkūnas

Eilėraščiai

Strielkūnas, Jonas. „Aš žinau, kaip keliai susipina…“; „Skriskite“ : [eilėraščiai]. – s. l., 1961.04.20. – 1 lapas ; 20x17 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. „Ėjo metai…“ : [eilėraštis]. – s. l., 1967.08.5-6. – 1 lapas ; 30x21 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. Grįžtant gegužiui ; Važiuojant dviračiu ; Jaunystės rudenį ; Velniop poetas! ; Aš vėl poetas ; Pamišėlė : [eilėraščiai]. – s. l., 1956.IV.30-1956.V.15. – 1 lapas : languotas sąsiuvinio lapas ; 20x17 cm.

Strielkūnas, Jonas. „Į kambarėlio langą vėjas beria…“ ; „Sublyksės praeitis paskutinį kart…“ ; „Tavy tiek daug jaunatvės džiaugsmo…“ : [eilėraščiai]. – 1960.II.12; 1960.II.12; 1960.II.14. – 1 lapas ; 29x20 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. „Kartais ašaros apnuogina sielą…“ ; „Mes vėl kartu prie ilgo kelio…“ : [eilėraščiai]. – 1963.IV.25; 1963.IV.24. – 1 lapas ; 29x20 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. Kūryba : [eilėraštis]. – 1968 m.. – 1 lapas ; 29x20 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. „Liuliuoja, linguoja iš tyko…“ : [eilėraštis]. – 1970.V.20. – 1 lapas ; 29x20 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. „Mes išmokom tarsi akrobatai…“ ; „Svetimų kalčių neprisiimkim…“ : [eilėraščiai]. – 1968.VII.31-IX.1; 1966.VIII.23. – 1 lapas ; 20.5x16,5 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. „Visą rytą ūkanos po žemę plaikstės…“ : [eilėraštis]. – s. l., 1958.XII.19. – 1 lapas ; 29x20 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. Užsisvajojus : [eilėraštis]. – s. l., 1960.VII.4-21. – 1 lapas ; 30x20,3 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. Pilis : [eilėraštis]. – s. l., 1967.XI.10. – 1 lapas ; 30x21 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas.. Sugrįžus : [eilėraštis]. – s. l., 1959.IX.15. – 1 lap. ; 28,5x20 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. Mergaitė : [eilėraštis]. – s. l., 1959.IV.11. – 1 lap. ; 28,5x 20 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. „Prabėgai tu pavasario taku…“ ; Rugsėjo rytą : [eilėraščiai]. – s. l., 1958.IX.13. – 1 lap. ; 24,5x20 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. Rudens vakaras ; Vakaras prie kalno ; „Kasdien balta vyšnia…“ : [eilėraščiai]. – s. l., 1970.VIII.07. – 1 lap. ; 29x20 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. „Raudoną saulę vedėsi…“ : [eilėraštis]. – s. l., 1975.VII.13-VIII.4. – 1 lap. ; 30x 21 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas.  „Sieki žiedų? Nesusižeisk…“ ; Šlovė…“ : [eilėraščiai]. – s. l., 1967.VIII.16. – 1 lap. ; 30x21 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. […] „Tas langas, nuo spalio audrų…“ : [eilėraštis]. – s. l., 1977.III.12. – 1 lapas ; 20,3x17 cm. – Autografas, originalas.

Strielkūnas, Jonas. „Šuliniuose vanduo tebegyvena…“ : [eilėraštis]. – s. l., 80.V.19. – 1 lapas ; 29,5x21 cm. – Autografas, kopija.

Strielkūnas, Jonas. Pasveikinimas : [eilėraštis]. – s. l., s. a.. – 1 lapas ; 29,5x21 cm. – Autografas, kopija.

Strielkūnas, Jonas. Be tavęs : [eilėraštis]. – s. l., […].IV.16. – 1 lapas ; 29.5x21 cm. – Autografas, kopija. Tekste yra taisymų, braukymų.

Strielkūnas, Jonas. „Lietuva- kaip šūvis į krūtinę…“ : [eilėraštis]. – s. l., 1967 m.. – 1 lapas ; 29,5x21 cm. – Autografas, kopija.

Strielkūnas, Jonas. Donelaitis : [eilėraštis]. – s. l., 1964 m.. – 1 lapas ; 29,5x21 cm. – Autografas, kopija.

Strielkūnas, Jonas. „Pasiilgau snieguotų laukų…“ : [eilėraštis]. – s. l., s. a.. – 1 lapas ; 29,5x21 cm. – Autografas, kopija. Tekste yra taisymų, braukymų.

Strielkūnas, Jonas. „Liepsna prieš akis supleveno…“ : [eilėraštis]. – s. l., 1969.VII.11. – 1 lapas ; 29,5x21 cm. – Autografas, kopija.

Strielkūnas, Jonas. „Iškyla…“ ; „Dainuoja kaimiečiai ant šieno vežimų…“ : [eilėraščiai]. – s. l., […].VI.13- 1968.XI.28. – 1 lapas ; 21X29,5 cm. – Autografas, kopija. Dvi eilėraščių kopijos ant horizontalaus lapo.

 

Proza

Strielkūnas, Jonas. Pirmieji žingsniai. – s. l., s. a.. – 2 lapai ; 20x17 cm. – Autografas, originalas.

 

Vertimai

Līce, Anda. Senas motyvas : [eilėraštis] / iš latvių kalbos vertė Jonas Strielkūnas. – s. l., s. a. – 1 lapas ; 20,5x17 cm. – Autografas, originalas.

Skalbe, Arvīds. „Vasaros naktį drėgną…“ : [eilėraštis] / Iš latvių kalbos vertė Jonas Strielkūnas. – s. l., s. a.. – 1 lapas ; 30x21 cm – Jono Strielkūno prierašas "2 egz. kiekvieną eil. atskirai be titulinio". – Autografas, originalas.

Skalbe, Arvīds. „Dar juodos dienos veržiasi į aukštį…“ : [eilėraštis] / Iš latvių kalbos vertė Jonas strielkūnas. – s. l., s. a.. – 1 lapas ; 30x21 cm. – Autografas, originalas.

Tumanian, Hovhannes (Tumanianas, Hovanesas). Armėnų kalnuos : [eilėraštis] / Iš armėnų kalbos vertė Jonas Strielkūnas. – s. l., s. a.. – 1 lapas ; 29x20,5 cm. – Autografas, originalas.

 

Korespondencija

Strielkūnas, Jonas. [Laiškas nežinomam asmeniui]. – Vilnius, 1958.III.28. – 2 lap., 1 laiškas ; 30x21 cm. – Autografas, originalas.