Jonas Mekas

 

Šiuos dokumentus Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai padovanojo Edita Rubinienė ir Ina Guogienė. Jos yra Jono Meko dukterėčios, gyvenančios Biržuose. Jų tėtis Petras Mekas buvo Jono Meko brolis.

E. Rubinienė ir I. Guogienė išsaugojo šiuos laiškus ir nuotraukas, brolių Jono ir Adolfo siųstas motinai Elzbietai Mekienei iš JAV į gimtąjį Semeniškių kaimą. 

 

Jono ir Adolfo Mekų laiškai namiškiams:

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas ir Adolfas Mekas. 1958-06-23. Niujorkas.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Adolfas ir Jonas Mekai. 1957-10-16. Niujorkas.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1958-10-12.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1958-12-20.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1959-03-22.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. [Be datos]. Niujorkas.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1959-05-30.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1959-08-31.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas ir Adolfas Mekai. [Be datos].

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1959-09-29.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1959-11-19.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas ir Adolfas Mekai. 1959-12-15.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1960-03-07.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1960-04-22.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas ir Adolfas Mekai. 1960-07-22.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas ir Adolfas Mekai. 1960-12-01.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas ir Adolfas Mekai. 1961-02-14.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1961-06-21.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1961-07-24.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1961-10-18.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1962-01-24.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas ir Adolfas Mekai. 1962-03-18.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1962-03-28.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas ir Adolfas Mekai. 1962-11-12.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1963-05-05.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1964-10-15.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1965-05-15.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Adolfas Mekas. 1965-09-26.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1972-03-14.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1972-05-18.

 Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1973-09-28.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1974-04.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1974-06-17.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1974-11-07.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1975-04-18.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1975-07-10.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1976-01-26.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1976-08-08.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1977-02-10.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1977-04-27.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1977-05-12.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1977-06-08.

Motina [eilėraštis]. Jonas Mekas

Atvirlaiškis Petrui Mekui. Jonas Mekas. 1977-07-08.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1978-11-10.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1979-08-03.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. ?-03-28.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1980-12-17.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. [Be datos].

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1980-06-12.

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. [Be datos].

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. 1982-03-12.

Laiškas Elžbietai Mekienei ir Petrui Mekui. Jonas Mekas. 1982-09-17.

Laiškas Elžbietai Mekienei ir Petrui Mekui. Jonas Mekas. [Be datos].

Laiškas Petrui Mekui. Jonas Mekas. 1986-01-14.

Laiškas Petrui Mekui. Jonas Mekas. [Be datos].

Laiškas Petrui Mekui. Jonas Mekas. 1986-05-29.

Laiškas Petrui Mekui. Jonas Mekas. 1988-06-22.

Laiškas Petrui Mekui. Jonas mekas. 1988-10-01.

Laiškas Petrui Mekui. Jonas Mekas. 1993-04-07.

Atvirlaiškis Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. ?-06-19

Laiškas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas. [Be datos].

Vokas, adresuotas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas.

Vokas, adresuotas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas.

Vokas, adresuotas Elžbietai Mekienei. Jonas Mekas.