Vasario mėnesio renginiai

2018-01-29

 

Vartotojų aptarnavimo skyriuje vasario mėnesį veiks paroda „Ką pasakoja XX a. spaudiniai“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė Ž. Užubalienė).

Vartotojų aptarnavimo skyriuje vasario mėnesio pabaigoje veiks kraštotyros paroda „Jie būtų šventę 100 metų“ (atsakinga vyr.. bibliotekininkė L. Prunskienė).

Vasario 14 d. 12 val. Biržų pilies kieme akcija „100 gražiausių žodžių Lietuvai“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui (atsakinga vyr. bibliotekininkė Ž. Užubalienė).

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus telefonas 8 450 38015.


Vaikų literatūros skyriuje

Visą mėnesį veiks dokumentų paroda „Pasižadu Lietuvai...“ , skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečiui (atsakinga vyr. bibliotekininkė O. Berozovaitė).

Visą mėnesį veiks dokumentų paroda „Atspėjęs ateitį“, skirta prancūzų rašytojui, mokslinės fantastikos žanro pradininkui Ž. Vernui  (atsakinga vyr. bibliotekininkė O. Berozovaitė);

Vasario 9 d. 10 val. 2017 m. Knygos rinkimų renginys „Laimės degustacija“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė O. Berozovaitė);

Vasario 12-17 d. kviečiame spręsti kryžiažodį „100 klausimų apie Lietuvos valstybę“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė A. Gesevičienė).

Vyksta rytmetiniai skaitymai (trečiadieniais). Skaitome E. Daciūtės „Laimė yra  lapė“ (Reikalinga išankstinė registracija tel.: 8-450-38014, atsakinga vyr. bibliotekininkė A. Gesevičienė).

Vaikų literatūros skyriaus telefonas 8450 38014


Bibliotekos padaliniuose

Vabalninko bibliotekoje visą vasario mėnesį veiks spaudinių paroda „Lietuvių poezijos transformatorius“, skirta S. Gedos 75- osioms gimimo metinėms (atsakingos vyr. bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė ir V. Šulnienė).

Vasario mėnesį bibliotekoje toliau veiks spaudinių paroda vaikams „Sparnuoti žodžiai iš Matučio drevės“ skirta A. Matučio 95- osioms gimimo metinėms (atsakingos vyr. bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė ir V. Šulnienė).

Vasario 14 d. 14 val. viktorina „Šimtmečio Lietuva“, kirta atkurtos Lietuvos 100 –mečiui. Dalyvauja visų Vabalninko seniūnijos bibliotekų komandos (atsakingos Vabalninko seniūnijos vyr. bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė, V. Šulnienė, J. Petrėnienė, J. Pupelienė, A. Tamonienė.).

Rinkuškių bibliotekoje vasario 13 d. vyks darželio „Rugelis“ diena bibliotekoje (atsakinga vyr. bibliotekininkė I. Misevičienė).

Vasario 14 d. 17.30 val. garsinis skaitymas „Mes tikrai mylim Lietuvą“. Renginys skirtas Lietuvos 100- mečiui. Programoje mono spektaklis „Lietuva“ pagal J. Marcinkevičiaus poemą – dramą „Mindaugas“. Spektaklio režisierius D. Voveris (atsakinga vyr. bibliotekininkė I. Misevičienė).

Kvetkų bibliotekoje visą mėnesį veiks paroda „Prailgo toks liūdnas gyvenimas ir beržas nubalėlis svyra kažin ko...“, skirta K. Jakubėno 110 –čiui (atsakinga vyr. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Vasario 14 d. 17 val. literatūrinė - muzikinė popietė „Su meile apie meilę“ atsakinga vyr. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Vasario 15 dieną 17 val. poezijos skaitymai „Lietuva - mažytis mano kraštas“, skirti Lietuvos 100 - čiui (atsakinga vyr. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Vasario 16 – kovo 1 d. veiks spaudinių paroda „Kiek rovė - neišrovė, kiek skynė-nenuskynė“,  skirta Lietuvos100 – čiui (atsakinga vyr. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Medeikių bibliotekoje vasario 15 d. parodos ,,Biržiečiai, kūrę Lietuvą“ pristatymas, skirtas Lietuvos valstybės 100 - čiui (atsakinga vyr. bibliotekininkė L. Pušinskienė)..

Meilūnų bibliotekoje vasario 15 d. 16 val. popietė vaikams „Aš Lietuvą renku iš gabalėlių“, skirta atkurtos Lietuvos 100 – mečiui (atsakingos vyr. bibliotekininkės S. Bieliauskienė ir R. Kavaliauskienė).

Visą vasario mėnesį veiks knygų paroda „Mokslinės fantastikos pradininkas“, skirta Ž. Verno 190-ajam gimtadieniui (atsakinga vyr. bibliotekininkė S. Bieliauskienė).

Kirdonių bibliotekoje vasario 23 d. 18 val. vyks popietė ,,Lietuvą nešu delnuos", skirta atkurtos Lietuvos 100-mečiui (atsakinga vyr. bibliotekininkė S. Stanislovaitytė, Kirdonių daugiafunkcis centras).

Germaniškio bibliotekoje vasario 12 dieną 13.20 val. vyks akcija „100 Laisvės paukščių“, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti (atsakinga vyr. bibliotekininkė L. Sakalauskienė).

Vasario 16 – kovo 11 d. vyks akcija „Perskaityk knygų Trispalvę“, skirta Lietuvos šimtmečiui (atsakinga vyr. bibliotekininkė L. Sakalauskienė).

Visą vasario mėnesį vyks spaudinių paroda „Aš esu Niekas“, skirta S. Gedos 75 - osioms gimimo metinėms paminėti (atsakinga vyr. bibliotekininkė L. Sakalauskienė).

Pabiržės bibliotekoje vasario 15 d. 14 val. popietė vaikams "Vasario 16 - oji amžinoji Laisvės šventė" ,skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (atsakinga vyr. bibliotekininkė E. Gerulienė).

Ramongalių bibliotekoje vasario mėn. veiks spaudinių paroda ,,Bažnytinės muzikos kūrėjas", skirta kunigo G. Šukio gimimo 95-osioms metinėms (atsakinga bibliotekininkė J. Pupelienė).

Pačeriaukštės kultūros centre vasario mėn. (data ir laikas derinami) vyks literatūrinė-muzikinė kompozicija “Vardan tos Lietuvos...“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. (atsakingos Pačeriaukštės seniūnijos vyr. bibliotekininkės R. Lansbergienė ir D. Vėtienė).

Pačeriaukštės bibliotekoje visą vasario mėnesį veiks spaudinių paroda "Lietuva, Tėvyne mūsų...", skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. (atsakinga vyr. bibliotekininkė R. Lansbergienė).

Parovėjos bendruomenės namuose  vasario 18 d. (valanda derinama) vyks šventinis minėjimas „Kelias į laisvę“, skirtas Lietuvos 100-mečiui (atsakinga vyr bibliotekininkė I. Patkauskienė).

Kučgalio bibliotekoje vasario mėnesį veiks skrajučių paroda „Palinkėjau tau, Lietuva, iš visos širdies....“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė D. Motiejūnienė).

Papilio bibliotekoje vasario 2 d. literatūros paroda suaugusiems „Neįtikęs nė vienam rėžimui“, skirta K. Jakubėno  110-osioms gimimo metinėms (atsakinga vyr. bibliotekininkė J. Banienė).

Vasario 13 d. (valanda derinama) Papilio pagrindinėje mokykloje vyks viktorina pradinukams „Lietuva – tai mes“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo  100-mečiui (atsakinga vyr. bibliotekininkė J. Banienė).

Užušilių bibliotekoje  vasario 10 d. vyks sveikinimo su Lietuvos gimtadieniu atvirukų ir knygų skirtukų gaminimo kūrybinės dirbtuvėlės „Tėvynei ir artimui“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė A. Mažuolienė).

Vasario 16 d. vyks popietė, skirta atkurtos Lietuvos 100 – mečiui paminėti „Su gimtadieniu, Lietuva“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė A. Mažuolienė).

Vasario 5-28 d. bibliotekoje veiks spaudinių paroda ,“Aš - tavo Gimtinė“, skirta atkurtos Lietuvos 100 – mečio minėjimui (atsakinga vyr. bibliotekininkė A. Mažuolienė).

Vasario 5-28 d. bibliotekoje veiks citatų paroda, skirta atkurtos Lietuvos 100 – mečio minėjimui „Mintys apie laisvę ir nepriklausomybę“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė A. Mažuolienė).

Kratiškių bibliotekoje vasario 9 d . vyks kompiuterinio raštingumo mokymai I-IV klasių mokiniams “Kad būčiau saugesnis internete“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė A. Vaičikauskienė).

Vasario15 d. 10 val.literatūrinė- muzikinė kompozicija “Gražiausi žodžiai Lietuvai“, skirta Lietuvos 100 -mečiui paminėti (atsakinga vyr. bibliotekininkė A. Vaičikauskienė).

Vasario 23 d. 12 val. popietė I-IV klasių mokiniams “Mes nulipdėm sniego senį“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė A. Vaičikauskienė).

Obelaukių bibliotekoje vasario 12 d. 15 val. piešinių konkursas vaikams “Aš nupiešiu Lietuvą“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė T. Čepokė).

Vasario 15 d. 14 val. skaitomosios poezijos popietė “Lietuva, tėvyne mano...” (atsakinga vyr. bibliotekininkė T. Čepokė).

Visą vasario mėnesį veiks spaudinių paroda „Kaip keitėsi nepriklausoma Lietuva per šimtą metų“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė T. Čepokė).