Naujos knygos Kraštotyros fonde

2019-02-12

Kryžius nuo knygnešio kapoKundrotas Juozas
Kryžius nuo knygnešio kapo

Beletrizuota knygnešio Juozo Akelaičio dramatiško gyvenimo istorija politinių virsmų, iššūkių, epochų sandūrų fone. Dramatiški ir jo bendražygių likimai, skaudžios jų patirtys kovoje už tautinės savimonės išsaugojimą. Konkretų veiksmą lydi dvasinių vertyvių paieška. Paliečiamos aktualios individo tapatybės suvokimo, nutautėjimo problemos. Personažų charakteriai ryškūs, spalvingi, gyvenimiški. Juozas Kundrotas

 

 

 

 

Viena knygnešio dienaKundrotas Juozas
Viena knygnešio diena

Apysakoje aprėpta tik viena knygnešio diena, kupina mažų ir nelabai mažų nutikimų, įvykių, susitikimų, apmastymų, prisiminimų. Veikėjai patyrę ir šilto ir šalto, subrendę dvasinei laisvei, atsidavę lietuvybei. „Aliuzija“ - apysakos tesinys, tik jau kito plano, kitokios struktūros,kitu rakursu pažvelgiama į netolimą praeitį, tuos laikus, kai ir knygnešio vardą ištarti buvo pavojinga. Juozas Kundrotas

 

 

 

 

Lietuvininkų tarmių žodynasLietuvininkų tarmių žodynas

„Lietuvininkų tarmių žodynas“ skirtas lietuvininkų kraštui, jo istorija, kultūrine ir kalbine tapatybe besidominčiai plačiajai visuomenei. Naujasis žodynas registruoja lietuvininkų gyvenseną, papročius, tautosaką, šnektą populiariuose leidiniuose. Taip pat skelbia lietuvininkų tarmių žodžius ir jų atitikmenis bendrinėje kalboje.

 

 

 

 

Ex libris atkurtai Lietuvai 100Ex libris. Atkurtai Lietuvai-100

Tarptautinio ekslibristų konkurso parodos katalogas. Kataloge susipažinsite su konkurso darbais, organizatoriais, vertinimo komisija, konkurso dalyviais, laureatais, ekslibristais ir kt.

 

 

 

 

Mano klasėMano klasė

Biržų Juliaus Janonio vidurinės mokyklos-internato 44-oji laida.

 

 

 

 

PassportPassport

Lietuvą pristatančios mozaikos „PASSPORT“ antroji dalis. Išskirtinio turinio ir dizaino leidinys lietuvių kalba pažvelgia į Lietuvą nauju rakursu. Čia – žmogus yra kertinė figūra. Leidinyje esantys interviu, fotopasakojimai, apžvalgos ir esė nenuobodžiai sujungia žmogaus ir Lietuvos istorijas.

 

 

 

 

Pakelės medžiaiPakelės medžiai

Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ kūrybos trečiasis almanachas skirtas klubo 25-mečiui. Šioje dalyje vyrauja trys temos: žmonių tarpusavio santykiai, gimtinės ilgesys, gėrėjimasis kuria nors vietove, jos garbinimas ir dedikacinė. Šiame leidinyje savo kūrybą pateikė trisdešimt vienas autorius, daugiausiai poeziją. Almanache nauja tai, ko nėra ankstesniuose almanachuose,- dievo raiškos tema, tarmiški tekstai, nelengvas poezijos žanras haiku.

 

 

 

 

Kundrotas Kaip žaibo kirtisKundrotas Juozas
Kaip žaibo kirtis

Apsakymai apie knygnešių laikus. Jie niekada nestovėjo gyvenimo kryžkelėse. Suvokdami savo padėties sudėtingumą, žinojo, kas jų laukia. Už gimtąjį žodį jie mokėjo aukščiausia kaina. (Juozas Kundrotas)

 

 

 

 

Medvedevas Benediktas Medvedevas Yra kaip nera

Dvidešim pirmoji eilėraščių ir epigramų knyga skirta sesers Onos Medvedevaitės-Marengolcienės artėjančio 90-mečio proga.

 

 

 

 

Leiva PiršlybosLeiva Aloyzas
Piršlybos

Senovėje nei vienas jaunuolis, nei viena mergina neapsivedė be piršlio. Dar mūsų vaikystės laikais jau rečiau, bet važinėjo piršliai po kaimus bandydami supiršti ir apvesdinti jaunuolį ar merginą. Mums, vaikams, būdavo įdomu pamatyti tą jaunikį, nes dažnai būdavo atvažiavęs iš tolimesnio kaimo, visai nepažįstamas. Kaimynas Jonas, išgirdęs, kad nors kuriam kaime atvažavo piršliai, vos sutemus atbėgdavo ir sakydavo: - Gal dar nežinai, kad tokiam kieme atvažiavo piršliai. O ten pritrūko duonos, nes atvyko iš anksto nepranešę, tai buvo atėję pas mus pasiskolinti. Einam žiūrėti, prislinksime pagal sieną prie lango ir pamatysime jaunikaitį. Gal pažinsi, įdomu būtų į jį pažvelgti, nes jau reatai su piršliu bevažiuoja...

 

 

 

 

Enskaitis Užauges prie NemunoEnskaitis Juozas
Užaugęs prie Nemuno

Atsiminimų knygoje aprašomi vaikystės, jaunystės, mokslo ir pirmieji darbo metai, prabėgę Jurbarke, šeimos sukūrimas. Pasakojama apie patirtį, dirbant Biržų mokyklose, užimant Kultūros skyriaus vedėjo, Centrinės bibliotekos direktoriaus pareigas, bendraujant su rajono literatais. Apmąstomi santykiai su bendradarbiais, rajono vadovais, kitais sutiktais žmonėmis. Nemažai dėmesio skiriama šeimai, ypač žmonai Janinai, kitiems artimiesiems. Vaizdžiai aprašomas pomėgis žvejoti. Įterpiami poetų ir savos kūrybos posmai.

 

 

 

 

 

Susitikom lyg keliaiDagys Valentinas
Susitikom lyg keliai...

Valentino Dagio ankstyvosios jaunystės eilės ir jį pažinojusių žmonių atsiminimai.

 

 

 

 

 

Poezija LembertasLembertas Pranas
Poezija

Naujoji knyga „Poezija" pasirodo poeto 120-ųjų gimimo ir 50-ųjų mirties metinių proga. Čia pirmą kartą Prano Lemberto poezija pristatoma lietuvių lyrikos kontekste, aptariama jo eilėraščių problematika, žanrinė įvairovė, poetinė kalba, literatūrinės įtakos, pateikiamas Lemberto poezijos dažnumų žodynas. Redakcinėse pastabose aptariami rinkinių ar atskirų eilėraščių koregavimai, „Priedų" dalyje skaitytojas ras Lemberto premijos laureatų sąrašą, kompaktinį diską su Prano Lemberto dainomis. Nuotraukų įklijoje – daug pirmą kartą viešai skelbiamų fotografijų.

 

 

 

Likimo mazgaiLiepienė Aldona
Likimo mazgai

Literatė, buvusi "Versmės" klubo narė, švęsdama savo garbingą 80-ąjį jubiliejų išeido naują knygą "Likimo mazgai". 

Knygoje penkios pjesės. Pjesės skiriasi laikotarpiais, nuotaika. Dvi – parašytos pagal K. Donelaičio metus. Visi kūriniai nagrinėja žmonių santykiuose sukurtus mazgus: kompleksus, įsitikinimus, įpročius, baimes.

 

 

 

 

Laikų griutyKrivickas Bronius
Laikų griūty

 

XX amžiaus Lietuvių literatūros lobyno skrynią iškalbiu pavadinimu „Laikų griūty" dedama ir stiprioji Broniaus (Bronislovo) Krivicko (1919–1952) rezistencinės poezijos dalis.

Rezistencinė poezija – nelengvas mąstymo apie kūrybą ir jos suvokimo išbandymas. Žvelgdami atsainiu ar kokios griežtesnės teorinės nuostatos žvilgsniu, galime joje ir neaptikti to, ką atpažintume kaip poeziją. Reikia tinkamos prieigos, vertinimo būdo, kalbos.

Knyga „Laikų griūty" užbaigiama Broniaus Krivicko apmąstymais „Apie laisvės kovą ir didvyriškumą" (1952). Akcentai: ateities istoriką stebins vergijos baisumas ir žiaurumas. Bet dar labiau, kad lietuvių tauta po šios vergijos jungu sugebėjo ne tik nesuklupti, bet ir kovoti. Poetas drąsiai kėlė patį skaudžiausią klausimą: „Labai galimas dalykas, kad nesipriešinimas pavergėjui mūsų tautai būtų buvęs mažiau nuostolingas negu pasipriešinimas. Bet ar tauta galėjo nesipriešinti ir kodėl ji priešinos"?

Ar gali būti taip, kad į neatsakomus klausimus patikimiausiai ir atsakinėja poezija? Bronius Krivickas savo atsparos poezija tai tvirtina.