Liepos mėnesio renginiai

2018-07-02

Visą liepos mėnesį skaitykloje veiks kraštotyros paroda „Kunigai, dirbę Biržų krašte“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Prunskienė).

Liepos 4 d. 17 val. bibliotekos salėje kino filmo „Pelėdų kalnas“ peržiūra ir pristatymas. Renginys skirtas Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai (atsakinga vyr. bibliotekininkė I. Drevinskaitė – Žilinskienė).
Vartotojų aptarnavimo skyriaus telefonas 8 450 38015

Vaikų literatūros skyriuje

Visą liepos mėnesį veiks knygų parodos: „Saulėtų takelių vedini“ (skirta J. Degutytei), „100 reikšmingiausių vaikų knygų Lietuvoje“ (skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui), kartu su V. Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriumi mokinių keramikos darbų paroda iš renginių ciklo „Liaudies pasakų kraitė“ (mokytoja G. Visockienė).

Už parodas atsakinga vyresn. bibliotekininkė O. Berozovaitė.

Vaikų literatūros skyriaus telefonas 8450 38014

 

Bibliotekos padaliniuose

Vabalninko bibliotekoje visą liepos mėnesį veiks fotomenininko S. Vadapolo darbų paroda.

Liepos mėnesį bibliotekoje veiks spaudinių paroda J. Degutytės 90-osioms gimimo metinėms „Aš - gyva gamtos akimirka“ (atsakingos vyresn. bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė ir V. Šulnienė).

Visą liepos mėnesį bibliotekoje veiks spaudinių paroda vaikams K. Kubilinsko 95 -osioms gimimo metinėms „Berniokas iš Suvalkijos lygumų“ (atsakingos vyresn. bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė ir V. Šulnienė).

Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje liepos mėnesį veiks knygų paroda „Šiltas eilėraščio gerumas“, skirta J. Degutytės 90–osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Šmatienė).

Kupreliškio bibliotekoje visą liepos mėnesį veiks knygų paroda „Stovi pasakų namelis“, skirta K. Kubilinsko 90- osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Vajegienė).

Liepos 14 d. 10 val. garsiniai skaitymai vaikams „Pusvalandis su knyga“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Vajegienė).

Liepos 21 d. 10 val. viktorina vaikams „Draugaujame su knyga“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Vajegienė).

Kvetkų bibliotekoje liepos 6 d. 20 val. literatūrinė - muzikinė valanda „Tautine giesme apjuoskime žemę“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Liepos 20 ir 27 d.15 val. bibliotekos kiemelyje literatūriniai skaitymai „Vasara su knyga“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Kučgalio bibliotekoje liepos 7 d. 11 val. „Vasaros skaitymėlių 2018“ ketvirtas garsinio skaitymo užsiėmimas (atsakinga vyr. bibliotekininkė D. Motiejūnienė).

Liepos mėn. (data ir laikas tikslinami ) vyks pažintinis pramoginis renginys „Naktis bibliotekoje“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė D. Motiejūnienė).

Ramongalių bibliotekoje liepos mėn. veiks spaudinių paroda „Vėlyvosios lyrikos romantikė“, skirta J. Degutytės 90-osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė J. Pupelienė).

Parovėjos bibliotekoje visą  liepos mėnesį veiks knygų paroda „Ji kaip žvaigždynas, nusileidęs į žemės tyla“, skirta J. Degutytės 90-osioms gimimo metinėms (atsakinga vyrens. bibliotekininkė I. Patkauskienė).

Kratiškių bibliotekoje liepos 7- 14 d. veiks knygų ir spaudinių paroda „Kūryba - visas mano gyvenimas“, skirta J. Degutytės 90-osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Vaičikauskienė).

Liepos 6 d. (valanda derinama) vasaros skaitymai „Skaitau su šeima“ (skirta Mindaugo karūnavimo dienai, atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Vaičikauskienė).

Obelaukių bibliotekoje visą liepos mėnesį veiks spaudinių paroda vaikams „Pumpurėliai“, skirta K. Kubilinsko 95 – erių metų jubiliejui (atsakinga vyresn. bibliotekininkė S. Stakionė).

Užušilių bibliotekoje  liepos mėnesį vyks spaudinių paroda, skirta poetės J. Degutytės 90-osioms gimimo metinėms „Aš nenoriu drungno vandens...“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Mažuolienė).

Liepos 6 d. (laikas derinamas) kūrybinės dirbtuvėlės vaikams ,,Šiandien aš – karalius!“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Mažuolienė).