Valstybės dienai

2018-07-05

"Pakėliau raibą gegulės plunksną – beržynas užkukavo.
Pakėliau pilką vieversio plunksną – arimas užgiedojo.
O kai pakėliau vargų kryželį – Lietuva atsiduso."

 Justinas Marcinkevičius

 

Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos bendruomenė linki tikrai gražios ir gražiai tikros Valstybės dienos šventės.

Nuotraukoje Žemaitės muziejaus Bukantiškėse fragmentas. Nuotrauka iš bibliotekos archyvo.