Bibliotekos renginiai spalį

Paskelbta: Ketvirtadienis, 27 Rugsėjis 2018

 

Spalio 8 d. 13 val. projekto „Kino ritmu“ kino filmas „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“ ir jo pristatymas (atsakinga vyr. bibliotekininkė viešiesiems ryšiams I. Drevinskaitė – Žilinskienė).

Spalio 14 d. 13 val. projekto „Kino ritmu“ kino filmas „Šventasis“ ir jo pristatymas (atsakinga vyr. bibliotekininkė viešiesiems ryšiams I. Drevinskaitė – Žilinskienė).
Spalio 24 d. 17.30 val. susitikimas su prozininku, vertėju, žurnalistu V. Papieviu (atsakinga vyresn. bibliotekininkė Ž. Užubalienė).
Spalio 1 - 24 d. mėn. skaitykloje veiks paroda „Iškilieji šimtmečio žmonės: SIMONAS DAUKANTAS“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė Ž. Užubalienė).
Spalio 24 d. skaitykloje pradedama eksponuoti paroda „Mano tėviškė – rojaus kampelis“, skirta K. Fedaravičiaus 80-ies metų jubiliejui paminėti (atsakingas vyresn. bibliotekininkas E. Timukas).
Spalio 27 d. 13 val. knygos pristatymo šventė „Prisiminimuose – kultūros rūpesčiai ir visa kita...“, skirta Juozo Enskaičio 85-ajam jubiliejui paminėti (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Prunskienė).
Vartotojų aptarnavimo skyriaus telefonas 8 450 38015

Vaikų literatūros skyriuje
Visą mėnesį veiks knygų paroda „Kur bepažvelgsi - visur Pasaulio paslaptis“, skirta poetui, prozininkui, dailininkui, Nacionalinės literatūros premijos laureatui L. Gutauskui (atsakinga vyresn. bibliotekininkė O. Berozovaitė).
Toliau tęsiasi Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus renginių ciklo „Liaudies pasakų kraitė“ mokinių keramikos darbų paroda (mokytoja G. Visockienė).

Vaikų literatūros skyriaus telefonas 8450 38014

Bibliotekos padaliniuose

Vabalninko bibliotekoje spalio mėnesį veiks spaudinių paroda M. Sluckio 90- osioms gimimo metinėms „Sąžinės uostas“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkės V. Šulnienė).
Spalio mėnesį veiks tarptautinių atvirukų paroda „Raštas, kalba, kultūra – draugystės pamatas“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė).

Kratiškių bibliotekoje spalio 4 d. 12 val. popietė „Knyga laukia Tavęs. Paklausyk jos“.(atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Vaičikauskienė).

Ramongalių bibliotekoje spalio mėn. veiks spaudinių paroda ,,Uostas mano – neramus“, skirta M. Sluckio 90-osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė J. Pupelienė).

Meilūnų bibliotekoje spalio 7 d. 13 val. įvyks šv. Pranciškaus pakermošis „Oranžinė šypsenos diena“. Kraštiečio prelato P. V. Stuko knygos „Melskis ir dirbk“ pristatymas. Knygos „Passport“ antros dalies pristatymas. Dalyvauja knygos autorius K. Pikūnas (atsakinga vyresn. bibliotekininkė S. Bieliauskienė).

Rinkuškių bibliotekoje visą spalio mėnesį veiks spaudinių paroda „Ne dėl savęs rašau“, skirta rašytojo M. Sluckio 90 metų sukakčiai paminėti (atsakinga vyresn. bibliotekininkė I. Misevičienė).

Pabiržės bibliotekoje visą spalio mėnesį veiks fotografijų paroda „Pabiržės kraštas senose fotografijose“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė E. Gerulienė).

Pačeriaukštės bibliotekoje visą spalio mėnesį veiks knygų paroda „Nesuradęs ramaus uosto“, skirta M. Sluckio 90 – osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė R. Lansbergienė).

Juostaviečių bibliotekoje spalio mėnesį veiks spaudinių paroda „Jausmo, fantazijos ir realybės keliu“, skirta M. Sluckio 90-osioms metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Vėtienė).

Spalio mėnesį veiks vaikų darbelių iš rudens gėrybių paroda „Rudenėlis žarsto gelsvą lapų auksą“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Vėtienė).

Nausėdžių bibliotekoje visą spalio mėnesį veiks paroda „Nausėdžių kaimo šviesuolį prisimenant“, skirta kraštiečio literato K. Viederio 85-osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė R. Kavaliauskienė).
Nausėdžių kultūros namuose spalio 20 d. 14 val. įvyks renginys „Sėjęs grūdą ir žodį“, skirtas kraštiečio literato K. Viederio 85- osioms gimimo metinėms (atsakingos Nausėdžių kultūros namų darbuotoja I. Šakuro ir vyresn. bibliotekininkė R. Kavaliauskienė).

Kupreliškio bibliotekoje spalio 27d. 14 val. garsiniai skaitymai vaikams iš S. Daukanto knygos ,,Žemaičių pasakos", skirta 225 - osioms rašytojo gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Vajegienė).

Kvetkų bibliotekoje spalio mėnesį veiks paroda „Juozui Enskaičiui – 85“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).
Spalio 4 d. 15 val. baigiamasis renginys – popietė, skirta „Skaitymo iššūkiui“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).
Spalio 19 d. 15 val. vyks viktorina vaikams ,,Ieškau, skaitau- žinau...“, skirta Lietuvos 100-čiui (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Kirdonių bibliotekoje spalio 27 d. 14 val. vyks popietė ,,Ateik ir kurk filmą apie save, draugus ir Lietuvą“, skirta Lietuvos 100- mečiui (atsakinga vyresn. bibliotekininkė S. Stanislovaitytė).
Visą spalio mėnesį veiks dokumentų paroda „Vidinio monologo meistras“, skirta M. Sluckio 90-osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė S. Stanislovaitytė).

Parovėjos bibliotekoje visą spalio mėnesį veiks knygų paroda „Mano veikėjai - nelengvo likimo“, skirta M. Sluckio 90 – osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė I. Patkauskienė).
Visą spalio mėnesį veiks knygų paroda „Simonas Daukantas - švietėjas, tautinio atgimimo žadintojas“, skirta S. Daukanto 225 – osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė I. Patkauskienė).

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt