Sebastianas Mekas lankėsi Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centre
Sebastianas Mekas lankėsi Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centre
 

Lapkričio 17-18 d. Biržuose viešėjo Jono Meko sūnus Sebastianas Mekas. Garsiojo menininko sūnus, gyvenantis Niujorke, Lietuvoje lankosi prieš prasidedant 2022-iesiems – Jono Meko metams.

Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras, priklausantis Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai, buvo vienas iš S. Meko Biržuose vizito tikslų. J. Meko sūnus su kūrybine grupe taip pat lankėsi Biržų evangelikų-reformatų bažnyčioje, Semeniškiuose.

Centro darbuotojai Evaldas Timukas ir Indra Drevinskaitė su S. Meku susitinka ne pirmą kartą, nuolat palaiko ryšį ne tik su juo, bet ir su kitais J. Meko giminaičiais. Susitikimo metu aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės tarp Niujorko ir Biržų. S. Mekas pasakojo apie savo tėvą, kurio 100-ąsias gimimo metines minėsime kitais metais, dėdę Adolfą Meką, dalijosi gyvenimiškomis detalėmis, istorijomis, prisiminimais. Svečias perdavė linkėjimus ir nuoširdžius palaikymo žodžius dėl centro veiklos nuo Niujorke gyvenančio Šono Meko (A. Meko sūnaus) bei J. ir A. Mekų bičiulių, kolegų.

Kai paklausėme, kodėl J. Mekas 2017 m. nusprendė savo archyvinę medžiagą atsiųsti Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai, Sebastianas atsakė, kad „Jonas turėjo daug namų, bet neturėjo tikrųjų. Jis nebenorėjo didžiųjų miestų, o paskutiniasiais savo gyvenimo metais vis dažniau mąstė apie savo šeimą, Semeniškius, vaikystę“.

S. Meko apsilankymas – puikus startas į J. Meko metus, kuriems centro darbuotojai ruošia kelių renginių ciklą.

Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro informacija