2006 m.

Straipsnių sąrašas

Sausis

2 d. — Nausėdžiuose surengtas žaidimas vaikams „Paskutinis šansas“.
4 d. — Anglininkuose surengta Naujametinė saviveiklininkų vakaronė.
5 d. — Vilniaus rotušėje vyko susitikimas — koncertas „Biržų vardo 550 metinių paminėjimo atgarsiai“. Jame dalyvavo kraštiečiai: Mantas Makrickas, Virginija Balčiauskaitė — Daugirdienė, Antanas Ladyga, bei Biržų muzikos festivalių dalyviai: Juozas Malikonis, Živilė Karkauskaitė, Ieva Matulionytė, Elena Masliakova, Valentinas Gelgotas, Petras Geniušas, Viktoras Gerulaitis. Susitikimą rengė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, savivaldybė, Vilniaus biržiečių klubas „Krivūlė“, „Sėlos“ muziejus.

6 d. — Kultūros ir sporto skyrius surengė atsisveikinimą su šventine miesto egle.
6 d. — Šukionyse, Berniškiuose, Dumbliūnuose, Guodžiuose, Pabiržės seniūnijoje, Ramongaliuose vyko Trijų karalių vaikštynės.
7 d. — Pasvaliečių svetainėje vyko liaudiškos šeimininkių varžytuvės.
7 d. — kultūros centre vyko buvusių kooperatininkų susitikimas, vyko koncertas.
8 d. — kultūros centre vyko Lietuvos Valstiečių liaudininkų sąjungos 100-ųjų metinių minėjimas, koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jonis“.
11 d. — Biržų „Aušros“ mokykloje koncertavo šalies muzikos žvaigždės: „Biplan“, „InCulto“. „Hokšila & b. J. Fighters“.
13 d. — Biržuose vyko Laisvės gynimo 15-ųjų metinių minėjimas: Šv. Mišios už Tėvynę Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; gėlių padėjimas Švyturio gatvės kapinėse; minėjimas — koncertas, skirtas Laisvės gynėjams pilies salėje; simbolinis „Prisiminimų laužas“ pilies prieigose.
13 d. — Laisvės gynėjų dienos minėjimai vyko Vabalninke, Meilūnuose, Kratiškiuose, Nemunėlio Radviliškyje, Germaniškyje, Parovėjoje.
14 d. — pilies salėje vyko Baltijos gitarų kvartetas. Grojo Ieva Baltmiškytė, Sergej Krinicin, Saulius S. Lipčius, Zigmas Čepulėnas.
14 d. — kultūros centre vyko Biržų rajono vaikų ir moksleivių konkursas „Dainų dainelė“.
15 d. — Nausėdžių kaimo vaikai vyko į televizijos laidos Telebimbam transliaciją Vilniuje.
18 d. — viešojoje bibliotekoje „Civito“ klube įvyko susitikimas — diskusija su žurnalistu, Transparency International Lietuvos skyriaus direktoriumi Ryčiu Juozapavičiumi ir šio skyriaus darbuotoja Jolanta Piliponyte „Kodėl visi mėgsta kalbėti apie korupciją?“
16-19 d. — Biržuose vyko Ekumeninė savaitė. Visų konfesijų krikščionys rinkosi bendrai maldai.
19 d. — muzikantai M. Taujanskas ir R. Sinica surengė koncertą Legailių vienišų asmenų ir senelių globos namų gyventojams.
20 d. — krašto muziejuje „Sėla“ jubiliejaus proga pagerbtas sporto veteranas Rimantas Nemanius.
20 d. — grupė biržiečių lankėsi Rygos nacionalinėje operoje.
21 d. — viešosios bibliotekos salėje įvyko muzikinė literatūrinė popietė, skirta rašytojo Balio Sruogos gimimo 110-ųjų metinių paminėjimui. Koncertavo Panevėžio miesto retro ansamblis „Žemyna“, poeziją skaitė Biržų literatų klubo „Versmė“ poetai. Viešoji biblioteka parengė knygų parodą.
21-22 d. — Biržų Šv. Jono krikštytojo parapija organizavo seminarą „Ugdymas per žaidimus ir šokius“.
21 — vasario 2 d. — Vabalninke vyko renginių dekada, skirta rašytojo B. Sruogos 110-osioms gimimo metinėms:
21 d. — Vabalninko krašto muziejuje atidaryta paroda „B. Sruogai -110“; kultūros namų salėje vyko B. Sruogos 110-ųjų metinių minėjimas, po jo vidurinės mokyklos dramos būrelis parodė B. Sruogos spektaklį „Užgavėnės po kreivuoju tiltu“.
23 d. — Vabalninko žemės ūkio technikume surengta knygų paroda „Mes skaitome B. Sruogą“;
24 d. — Vabalninko kultūros namų salėje vyko susitikimas su meninio filmo „Dievų miškas“ kūrėjais — režisieriumi A. Puipa ir pagrindinio vaidmens atlikėju V. Masalskiu. Tos pačios dienos vakare analogiškas renginys vyko Biržuose. Parodytas filmas „Dievų miškas“.
26 d. — vyko mokomoji pažintinė ekskursija į B. Sruogos gimtinę, Baibokų kaime.
28 d. — Vabalninko kultūros namuose Vilniaus senjorų teatras parodė K. Ostrausko dramą „Kazys iš Baibokų“.
Vasario 2 d. — Vabalninko kultūros namuose renginių dekados uždarymas. Parodyta literatūrinė -muzikinė viktorina „Viskas apie B. Sruogą“. Joje dalyvavo Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos ir Vabalninko žemės ūkio mokyklos moksleiviai.
22 d. — bare „Senas rūsys“ vyko anekdotų ir baisių istorijų trečiasis turas.
25 d. — kultūros centre parodytas Teatro „Menas“ spektaklis jaunimui — M. Andersono „Bėgikas“.
28 d. — krašto muziejuje „Sėla“ vyko fotografijų parodos, skirtos generolo Kazimiero Ladigos ir jo žmonos visuomenės veikėjos Stefanijos atminimui, uždarymas.
28 d. — Biržų aerodrome vyko žiemos motokrosas.
28 d. — kultūros centre vyko rajono folkloro kolektyvų šventė „Pragyda gyda“.
28 d. — meno galerijoje „Nendrė“ vyko Jono Meko filmų popietė.
28 d. — senuosiuose Kirdonių kultūros namuose surengta popietė „Pabūkime kartu“.
28 d. — pilies salėje biržiečiai rašė Nacionalinį diktantą.
28 d. — kultūros centre įvyko tradicinė žemdirbių vakaronė, kurią organizavo „Tatulos programa“ ir Žemdirbių asociacija.
29 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleiviai dalyvavo Rokiškio krašto muziejuje vykusiame prakartėlių parodos uždaryme. Moksleiviai parodai pateikė bendrą savo darbą — prakartėlį.
31 d. — krašto muziejuje „Sėla“ veikia moksleivių konkursinių darbų paroda, skirta 2005 m. Europos kultūros paveldo dienoms „Kultūrinis paveldas ir kultūrinis turizmas. Europa — bendras paveldas“.
31 d. — krašto muziejuje „Sėla“ veikia Vabalninko B. Sruogos, Pabiržės vidurinių mokyklų ir Vabalninko žemės ūkio mokyklos mokinių bendro projekto „Sveikos gyvensenos „Tabakas, alkoholis, narkotikai — tavo problemų niekaip neišspręs“ darbų paroda „Žalingiems įpročiams NE!“
31 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko pamoka — koncertas „Grojame Balį Dvarioną ir...“.
31 d. — Biržuose, Vandentiekio salėje įvyko susitikimas su žmonėmis, besidominčiais netradicine medicina — biomedicinos mokslų daktare docente Rima Ruzgiene ir biržiete žolininke Alvida Rumbavičiene.


Vasaris

1 d. — biržiečiai dalyvavo zoniniame „Dainų dainelės“ konkurse Panevėžyje.
3 d. — Biržų krašto muziejuje apie šimtamečius sveikatos receptus pasakojo žolininkė Adelė Karaliūnaitė iš Joniškėlio.
3 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje įvyko koncertas paruošiamosios klasės mokiniams ir jų tėvams, jie buvo supažindinti su muzikos instrumentais.
4 d. — kultūros centre vyko grupės „Mokinukės“ koncertas.
4 d. — Anglininkų kaimo bendruomenė šventė savo trečiąjį gimtadienį.
4 d. — Nemunėlio Radviliškyje vyko tarptautinės krepšinio varžybos, jose dalyvavo svečiai iš Skaistkalnės (Latvija), vyko latvių ir lietuvių draugystės vakaras.
4 d. — Pabiržės kaimo bendruomenėje vyko popietė, skirta duonai.
8 d. — kultūros centre vyko Romo Dambrausko koncertas.
9 d. — kultūros centre parodytas Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis vaikams „Sniego karalienė“.
10 d. — pilies salėje vyko koncertas. Dalyvavo: Olga Lužnova (altas), Edmundas Kulikauskas (violončelė), Sergejus Okruško (fortepijonas).
11 d. — kultūros centre vyko paskaita visuomenei „Bičių produktai žmonių sveikatai“. Lektorius — medicinos mokslų daktaras Algirdas Baltuškevičius. Grojo „Kaziuko kapela“.
11 d. — Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose vyko jaunimo reikalų koordinatorės Ramunės Pažemeckaitės susitikimas su seniūnijos bendruomenių jaunimu. Aptarta, kaip organizuoti kultūros ir sporto renginius, rengti projektus.
14 d. — kultūros centre vyko įsimylėjėlių dienai skirtas koncertas „Apie patį gražiausią...“
14 d. — nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaryta biržiečių menininkų grupės „8+“ darbų paroda.
14 d. — Kratiškių kultūros namuose surengta literatūrinė muzikinė kompozicija „Apie meilę ir su meile“. Renginio metu savo išmone varžėsi „mamyčių“ ir „močiučių“ komandos.
15 d. — Nemunėlio Radviliškyje vyko Lietuvos Nepriklausomybės dienai skirtas renginys. Dalyvavo Skaistkalnės (Latvija), Biržų, Nemunėlio Radviliškio, Germaniškio meno kolektyvai.
15 d. — krašto muziejuje „Sėla“ vyko Piliečio diena, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Dalyvavo „Saulės“ gimnazijos moksleiviai.
15 d. — pilies salėje Pilies teatro jaunieji artistai parodė improvizacijų spektaklį.
16 d. — Biržuose vyko Vasario 16-osios renginiai Biržuose: šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kultūros centre — šventinis minėjimas — koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Koncertavo ansamblis iš Kauno „Ainiai“.
16 d. — Vasario 16-osios renginiai vyko Vabalninke, Meilūnuose, Parovėjoje.
16 d. — klubas „Svaja“ organizavo šv. Valentino ir Nepriklausomybės dienos paminėjimą.
17 d. — Vabalninko krašto muziejuje įkurtas „Šviesuolių klubas“.
18 d. — kultūros centre vyko Aukštaitijos kaimo kapelų šventė — varžytuvės „Grok, Jurgeli, 2006“. Vedėjos: Stefa Navardaitienė ir Raimonda Šukytė. Dalyvavo Pasvalio, Anykščių, Biržų, Zarasų, Ignalinos, Šeduvos, Rokiškio, Panevėžio muzikantai.
18 d. — Parovėjos kultūros namuose vyko vakaronė „Viduržiemį palydint“. Dalyvavo Kupiškio rajono Antašavos kultūros namų ansamblis.
18 d. — Satkūnų kaimo bendruomenėje vyko ataskaitinis susirinkimas, vakaronė.
19 d. — kultūros centre vyko Biržų laisvalaikio klubo „Okvida“ koncertas.
19 d. — bare „Senas rūsys“ vyko baigiamasis anekdotų ir baisių istorijų konkurso turas.
21 d. — viešojoje bibliotekoje „Civito“ klube įvyko susitikimas — diskusija su ekonomistu Romu Lazutka „Ar Lietuvoje įmanoma sukurti gerovės valstybę?“.
21 d. — kultūros centre įvyko susitikimas su Darbo partijos lyderiu Viktoru Uspaskich, koncertavo grupė B'Avarija.
24 d. — kultūros centre vyko teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ atidarymas. Parodyta Klaipėdos dramos teatro komedija „Viešbučio kambarys Nr. 13“.
25 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Parodytas Valstybinio jaunimo dramos teatro spektaklis „Ožka arba Kas ta Silvija?“.
25 d. — krašto muziejuje „Sėla“ įvyko tautodailininkų darbų parodos atidarymas.
25 d. — Liesiškio kaimo bendruomenė surengė Užgavėnių šventę.
25 d. — Biržų policijos komisariato darbuotojai su šeimomis Mantvydiškio kaime išlydėjo žiemą, vyko įvairios sportinės varžybos.
25 d. — Papilyje vyko dainų vakaras.
26 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Andželika Cholina ir jos trupė pristatė šokio spektaklį „Meilė“.
28 d. — Ramongalių, Pučiakalnės, Mieliūnų, Kratiškių, Kupreliškio, Kvetkų kaimuose vyko Užgavėnių renginiai.
28 d. — Biržų folklorinio ansamblio nariai — Užgavėnių persirengėliai varė žiemą iš Biržų.Kovas

1 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Parodytas Alytaus teatro spektaklis „Heroinas“.
2 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengta tapytojo Vytauto Jackevičiaus paveikslų ir drožinių paroda.
3 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Parodytas Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis „Margarita“.
3 d. — Kaziuko turgelis veikė Meilūnų pradinėje mokykloje.
3 d. — Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleiviai dalyvavo respublikiniame kamerinių ansamblių festivalyje „Muzikuokime drauge“.
4 d. — Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje seniūnijos kaimo bendruomenės surengė Kaziuko mugę, dalyvavo svečiai iš Latvijos.
4 d. — Pasvaliečių pradinėje mokykloje vyko Kaziuko mugė.
4 d. — Pabiržės vidurinėje mokykloje mokiniai ir seniūnijos kaimų bendruomenės surengė Kaziuko mugę kermošių. Grojo Kirdonių ir Juostaviečių kultūros namų kaimo kapelijų muzikantai.
4 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Parodyta Šiaulių dramos teatro tragikomedija „Gonzago nužudymas“.
4 d. — „Saulės“ gimnazijoje įvyko Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) iniciatyvinės grupės susirinkimas dėl Biržų rajono TAU filialo įsteigimo.
5 d. — kultūros centre vyko teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ uždarymas. Parodyta Nacionalinio dramos teatro komedija „Meilė pagal grafiką“.
5 d. — ant Širvėnos ežero vyko žvejų mėgėjų poledinės žūklės individualios ir komandinės varžybos.
7 d. — Šukionyse vyko popietė moterims „Tu esi moteris“.
8 d. — kultūros centre vyko „Pilies teatro“ spektaklis „Amžinybė“ pagal H. K. Anderseno pasaką „Sniego karalienė“.
8 d. — Nausėdžiuose vyko popietė moterims „Esi tu moteris“.
9 d. — Vilniaus Kongresų rūmuose įvyko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuoto konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2005“ laureatų apdovanojimo ceremonija. Tarp apdovanotųjų — Biržų rajono savivaldybės tarybos narė, Šukionių kaimo bendruomenės pirmininkė Nijolė Šatienė.
9 d. — kultūros centre pasirodė Kąstytis Kerbedis su koncertine programa „Dėl tavęs galiu...“
10 d. — Kratiškiuose įvyko kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas — vakaronė.
10 d. — Anglininkuose parodytas Papilio kultūros namų spektaklis.
10 d. — Kratiškių kultūros namuose vyko susitikimas — diskusija tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono tarybos nariai Kęstutis Slavinskas ir Vytautas Baltrušaitis.
10 d. — Medeikių kaimo bendruomenė surengė šauniausiosios močiutės konkursą.
10-12 d. — Biržuose vyko šachmatų turnyras „Šiaurės Lietuvos taurė“.
11 d. — kultūros centre vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas — koncertas. Koncertavo Biržų rajono moksleiviai, savo naują programą pristatė „Lietuvos“ ansamblis.
11 d. — J. Janonio aikštėje surengta Pavasarinė mugė.
12 d. — Biržuose vyko Panevėžio apskrities krepšinio pirmenybių finalinės rungtynės.
12 d. — kultūros centre parodyta Lietuvos cirko „Šypsena“ programa.
15 d. — kultūros centre pasirodė grupė „Mango“ su nauja programa „Šilta akimirka“bei realybės šou „Kelias į žvaigždes“ nugalėtojas Andrius Rimiškis.
16 d. — Suosto kaime vyko knygnešio Jurgio Bielinio 160-ųjų metinių paminėjimo renginiai.
16 d.— pilies salėje koncertavo Panevėžio konservatorijos moksleivė Donata Grinytė (smuikas), akompanavo Loreta Mažulytė (fortepijonas).
16 d. — Biržų literatų klubo „Versmė“ nariai susitiko su „Saulės“ gimnazijos moksleiviais, vyko literatūrinio žodžio pamokėlės.
17 d. — viešojoje bibliotekoje lankėsi „Saulės“ gimnazijos pirmokai.
17 d. — kultūros centre įvyko Vitalijos Katunskytės, jos dukros Monikos ir saksofonisto Remigijaus koncertas.
17 d. — Nemunėlio Radviliškyje, Germaniškyje vyko susitikimai-diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis ir sporto treneris, pedagogas Vytautas Klemka.
17 d. — Biržų kultūros centro kaimo kapela „Širvėna“ koncertavo LTV televizijos „Gero ūpo“ laidoje.
17 d. — Biržų „Versmės“ literatų klubo nariai lankėsi Pasvalio rajono Kiemelių kaimo bibliotekoje, kur vyko pasaulinės poezijos dienos paminėjimas.
17 d. — Jelgavoje (Latvija) surengta Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus dailininkų paroda. Parodoje eksponuojami biržiečių dailininkų Egilo Skujos ir Vidmanto Jažausko darbai.
18 d. — kultūros centre įvyko Biržų kultūros centro filialų vaikų dramos kolektyvų šventė.
18 d. — bare „Senas rūsys“ įvyko Užstalės muzikantų konkursas su dainomis ir blevyzgomis.
18 d. — krašto muziejuje „Sėla“ įvyko tautodailininkės Danguolės Mačienės jubiliejinės kūrybinių darbų parodos atidarymas.
18 — 05. 03 — „Biržiečių žodis“ ir projektas „Nedelsk“ organizavo konkursą „Eilės apie mamą, moterį, meilę, viltį“.
22 d. — Niujorke bus eksponuojama fotomenininko Zenono Meškausko nuotrauka. Biržietis tapo tarptautinio fotografijos konkurso „Picture of day“ nugalėtoju.
22 d. — pilies salėje koncertavo tarptautinių konkursų laureatė Tamami Honma (fortepijonas, Didžioji Britanija) ir Valstybinis Vilniaus kvartetas — Audronė Vainiūnaitė (smuikas), Artūras Šilalė (II smuikas), Girdutis Jakaitis (altas), Augustinas Vasiliauskas (violončelė).
24 d. — Kvetkuose, Papilyje vyko susitikimai-diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas ir Vytautas Baltrušaitis.
25 d. — Pačeriaukštėje vyko šeimų varžytuvės „Tai bent šeimynėlė“.
25 d. — įvyko Biržų literatų klubo „Versmė“ ataskaitinis susirinkimas.
25 d. — Panevėžyje, dailės galerijoje „Arda“, atidaryta biržiečio dailininko Vidmanto Jažausko tapybos darbų paroda.
27 d. — kultūros centre vyko susitikimas su LR Seimo liberalų demokratų frakcijos nariais, dalyvavo Rolandas Paksas.
29 d. — minint Lietuvos narystės NATO antrąsias metines, prie Biržų savivaldybės pastato įvyko NATO vėliavos pakėlimo ceremonija.
30 d. — savivaldybės viešojoje bibliotekoje „Civito“ klube įvyko susitikimas — diskusija su Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Ekonominės ir socialinės politikos grupėje Skirmante Kondratiene tema „Kiek valstybės socialinė politika gali nulemti žmonių gerovę?“.
31 d. — kultūros centre vyko UAB „Biržų melioracijos“, švenčiančios savo veiklos 50-ties metų jubiliejų, renginys.
31 d. — Vabalninko kultūros namuose įvyko Vabalninko anekdotų imperatoriaus rinkimai.


Balandis

1 d. — Juokų dienos proga Parovėjos kultūros namuose vyko renginys „Šypsokis, juokis ir bus linksmiau“.
1 d. — kultūros centre vyko melagių dienos šventė „Melagis melavo, per tiltą važiavo...“. Pasirodė smagiausios kaimo kapelos ir rajono pasakoriai.
1 d. — vyko Biržų rajono krepšinio pirmenybių finalas.
2 d. — Biržų bare „Senas rūsys“ vyko „Aštrialiežuvio 2006“ rinkimai.
2 d. — kultūros centre vyko modelių atranka.
5 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta panevėžiečių fotomenininkų paroda „Siaurukas. Nuo retro iki...“.
5 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengta dailininkės Skaidros Jankauskaitės paveikslų, padarytų iš kiaušinių lukštų, paroda.
5 d. — viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinis vakaras, skirtas poeto Juliaus Janonio 110-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo: literatūrologė Donata Mitaitė, poetė Alma Karosaitė, rašytojas Algimantas Zurba, aktorius Laimonas Noreika. Koncertavo Biržų „Saulės“ gimnazijos moksleiviai.
6-8 d. — Biržų rajono atstovai dalyvavo Lietuvos žemės ūkio universitete vykusioje parodoje „Ką pasėsi... 2006“. Joje koncertavo Šukionių kaimo kapela.
8 d. — Biržų kultūros centro kamerinis choras „Viktorija“ ir choras „Agluona“ dalyvavo Panevėžio regiono suaugusių chorų konkurse.
8-9 d. — Carito salėje katalikių moterų draugija surengė rankdarbių parodą — pardavimą.
7 d. — viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Metų ratui apsisukus“, paminėta bibliotekininko diena.
7 d. — kultūros centre vyko realybės šou „Kelias į žvaigždes“ dalyvių koncertas.
7 d. — Skrebiškyje, Kučgalyje vyko susitikimai — diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Juose dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas ir Vytautas Baltrušaitis.
8 d. — Biržų kultūros centro mišrūs chorai „Agluona“ ir „Viktorija“ dalyvavo respublikinio chorų konkurso apskrities ture Panevėžyje.
8 d. — Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko rajono moksleivių polkos konkursas „Šokim, trypkim“.
12 d. — Anglininkuose, Obelaukiuose vyko susitikimas-diskusija tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas ir Vytautas Baltrušaitis.
13 d. — AB „Lietuvos telekomas“ savo klientams Biržų pilies salėje surengė vakarą. Koncertavo Kęstutis Kerbedis.
14 d. — Kupreliškyje, Satkūnuose vyko susitikimai — diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės nariai Kęstutis Slavinskas ir Vytautas Baltrušaitis.
15 d. — Kupiškyje įvyko vabalninkietės tautodailininkės Vytenės Repšienės velykinių margučių ir verbų parodos atidarymas.
17 d. — Vabalninke vyko „Mažojo misterio“ rinkimai.
17 d. — Obelaukiuose vyko velykinė vakaronė.
18 d. — Meilūnuose vyko vakaronė „Šventė tau ir tavo vaikams“.
18 d. — bare „Senas rūsys“ vyko Kiaušinių ridenimo varžybos ir anekdotų klausymasis.
22 d. — kultūros centre vyko rajoninė suaugusiųjų kaimo mėgėjų teatrų šventė.
22 d. — įvyko Kirdonių kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Pasirašyta sutartis dėl Kirdonių darželio mokyklos perdavimo Kirdonių kaimo bendruomenei. „Žemynos“ ansamblis pristatė Jurginių programą.
22 d. — Septintosios dienos adventistų bažnyčios bendruomenės nariai Biržuose surengė poezijos ir giesmių popietę.
23 d. — Parovėjos kaimo bendruomenė organizavo popietę „Velykų bobutės kraitis“.
23 d. — Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje vyko Vaikų velykėlės. Dainavo „Aušros“ vidurinės mokyklos folkloro ansamblis „Aušrela“, buvo ridenami margučiai.
23 d. — Nemunėlio upėje vyko žvejų varžybos „Pučiakalnės kuoja“.
23 d. — Lamokėliuose buvo švenčiami šv. Jurgio atlaidai. Po pamaldų Meilūnuose vyko pakermošis — veikė namudininkų mugė, grojo Kupiškio rajono Alizavos kultūros namų kaimo kapela.
25 d. — Pasvaliečiuose, Smilgiuose vyko susitikimai-diskusija tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas ir Vytautas Baltrušaitis.
26 d. — kultūros centre Elfų teatras vaikams parodė spektaklį „Strakaliukas ir Makaliukas“.
27 d. — Viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su leidyklos „Alma littera“ vyr. redaktore Danguole Viliūniene ir „Šviesos“ leidyklos projektų su bibliotekomis vadove Liuda Seniutina.
27 d. — viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje paminėtas Mikės Pūkuotuko 80-metis.
28 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinių fotografijos paroda.
28 d. — Vabalninke vyko miesto dienos šventė, paminėtas šokių kolektyvo jubiliejus.
29 d. — krašto muziejuje „Sėla“ veikia rajono moksleivių kūrybinių darbų paroda „Tau, Mamyte“.
29 d. — kultūros centre įvyko Biržų kultūros centro mėgėjų teatro premjera „Tėvo auksiniai“ (pagal J. Baltušio apysaką „Kiškelis šypso“).
29 d. — pilies salėje koncertavo Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Valentinas Gelgotas (fleita), Audronė Kisieliūtė (fortepijonas).
29 d. — Pačeriaukštės kultūros namuose surengtas renginys „Kas senolių sumįslyta“ — didieji seniūnijos kaimai parodė vaidinimus apie šeimos švenčių papročius ir apeigas.
30 d. — kultūros centre vyko solistės Irmos koncertas „Dainuojam senas ir naujas dainas“.
30 d. — Pačeriaukštės trasoje ekstremalaus sporto klubo nariai surengė Autokroso varžybas.
30 d. — Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje lankėsi Hamburgo konservatorijos profesorė pianistė Raminta Lampsatytė. Viešnia atsivežė dainininkę iš Berlyno Leslie Leon ir Šveicarijos kompozitorę Melą Meierhans bei įteikė savo mamos Palmyros vardu pavadintas premijas mokyklos moksleiviams.Gegužė

3 d. — Juostaviečiuose, Pačeriaukštėje vyko susitikimai-diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas ir Vytautas Baltrušaitis.
5 d. — pilies salėje vyko Motinos dienos minėjimas — koncertas. Dalyvavo „Miestelėnų“ vokalinis ansamblis, kultūros centro mišrus choras „Agluona“.
5 d. — Gulbinuose surengta vakaronė moterims.
5 d. — vyko Kupreliškio kaimo bendruomenės susirinkimas, paminėta Motinos diena.
5 d. — Motinos dienai skirti renginiai vyko Mieliūnuose, Skrebiškiuose, Nemunėlio Radviliškyje, Ančiškiuose, Papilyje.
6 d. — renginiai Motinos dienai paminėti vyko Pačeriaukštėje, Ramongaliuose, Anglininkuose, Germaniškyje, Nausėdžiuose.
6 d. — kultūros centre vyko vaikų mėgėjiško meno kolektyvų koncertas „Tik tau...“, skirtas Motinos dienai paminėti.
7 d. — renginiai Motinos dienai vyko Kvetkuose, Kirdonyse.
10 d. — Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai lankėsi Pasvalio viešosios bibliotekos filialuose.
12 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje įgyvendinant projektą „Mes mano pasaulyje“ įvyko susitikimas su jaunaisiais kompozitoriais ir atlikėjais.
12 d. — Nausėdžiuose, Geidžiūnuose vyko susitikimai-diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis ir pedagogas Vytautas Klemka.
13 d. — kultūros centre vyko šventė „Šokio pavasaris 2006“. Dalyvavo Biržų kultūros centro šokėjai ir svečiai: Skaistkalnės kultūros namų ir vidurinės mokyklos šokėjai ir muzikantai, Elektrėnų kultūros centro jaunimo šokių kolektyvas „Vijūnas“.
13-14 d. — Vabalninke vyko tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimingas vaikų juokas“.
15 d. — kultūros centre rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajoklis“ pristatė literatūrinį almanachą „Vilties spalvos“.
15 d. — pilies rūmuose Biržų Garbės pilietės regalijos įteiktos J. S. M. Valstakas-Kaspar.
19 d. — pilies salėje vyko „Poezijos pavasario“ šventė, skirta literatų klubo „Versmė“ dešimties metų jubiliejui.
19 d. — Parovėjoje, Užušiliuose vyko susitikimai-diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis, pedagogas Vytautas Klemka.
20 d. — vyko Pabiržės bibliotekos 60-mečio renginys.
20 d. — krašto muziejuje „Sėla“ vyko susitikimas su Feliksu Marcinkumi, fotoparodos „Gražiausios Lietuvos sodybos ir sodai“ autoriumi.
20 d. — senojoje Papilio „Pakalninėje“ mokykloje vyko susitikimas su 1988 metų organizuotos kraštotyrinės ekspedicijos Papilyje dalyviais. Aptartos knygos apie Papilio valsčių leidimo galimybės.
21 d. — vyko žvejų mėgėjų pavasarinės žūklės spiningavimo varžybos „Širvėnos lydeka“.
20-21 d. — Biržų rajono savivaldybė, krašto muziejus „Sėla“, viešoji įstaiga „Paksė“ organizavo renginius Biržų tvirtovėje: 20 d. — tarptautinė akcija „Naktis muziejuje“; 21 d. — Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
22 d. — Biržų pilyje pasirašyta Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių bendradarbiavimo sutartis.
23 d. — kultūros centre vyko projektų rašymo seminaras jaunimui.
24 d. — Gulbinuose, Kirdonyse, Pabiržėje vyko susitikimai — diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis, pedagogas Vytautas Klemka.
24 d. — kultūros centre Aklųjų ir silpnaregių draugija surengė Motinos ir Tėvo dienų minėjimus.
26 d. — Biržų pilies salėje vyko Tarptautinio poezijos festivalio renginys. Dalyvavo poetai Lidija Šimkutė (Australija), Meilė Kudarauskaitė, Jolanta Sereikaitė, Vytautas Dekšnys, Ramutė Dragenytė, Robertas Danys, Arvydas Valionis.
26 d. — Medeikiuose, Parovėjoje vyko susitikimai — diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis bei pedagogas Vytautas Klemka.
27 d. — Jaunimo parko stadione vyko tarptautinės lengvosios atletikos varžybos, skirtos I. Aleksiūnaitės — Garastienės, J. Pipynės ir J. Mozūros sportiniams pasiekimams paminėti ir prizams laimėti.
27 d. — Užušilių klube įvyko šventinis koncertas — folklorinis ansamblis šventė 20 metų sukaktį.
28 d. — bare „Senas rūsys“ vyko Užstalės muzikantų konkurso su dainomis ir blevyzgomis finalas.
31 d. — Medeikiuose ir Parovėjoje vyko susitikimai-diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis bei pedagogas Vytautas Klemka.


Birželis

1 d. — kultūros centre, pilies kiemelyje, vyko renginiai, skirti Vaikų gynimo dienai: šventinis koncertas „Vaikai — vaikams“; akcija „Vaikystės gėlės“ prie Biržų tvirtovės; kino filmas „Zebriukas Dryžius“; diskoteka vaikams.
1 d. — krašto muziejaus „Sėla“ arkadoje surengta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokinių keramikos darbų paroda „Vasara, valio!!!“
1 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Medeikių pagrindinės mokyklos dailės studijos „Saulutė“ mokinių kūrybinių darbų paroda.
2 d. — Sviliuose, Meilūnuose vyko susitikimai-diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis bei pedagogas Vytautas Klemka.
3 d. — Skrebiškiuose surengta Kraštiečių šventė.
3 d. — kultūros centre klubas „Svaja“ surengė tėvo dienos minėjimą. Grojo ansamblis „Stasys ir Neringa“ iš Vabalninko.
3 d. — Skrebiškių bendruomenės namuose įvyko Kraštiečių šventė.
3 d. — Biržų evangelikų reformatų bažnyčios choras dalyvavo giesmių šventėje Šilutėje.
3 d. — Biržuose įvyko „Tele2 mažų kainų šventė“.
3-4 d. — Biržų miesto estradoje įvyko visų veislių šunų sertifikacinė paroda.
3-4 d. — biržiečių choras „Tremties aidai“, tremtiniai, politkaliniai dalyvavo Alytuje vykusioje 8-oje Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių poezijos ir dainų šventėje „Leiskit į Tėvynę“.
4 d. — Germaniškio etnografinis ansamblis „Vijoklis“ dalyvavo kapelų šventėje Joniškėlyje.
5-10 d. — Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus moksleiviai dalyvavo Latvijoje vykusiame plenere.
6 d. — Kratiškių pagrindinės mokyklos moksleiviai įsijungė į Europoje vienu metu vykusią akciją „Pasimatymas dainoje“.
7 d. — Lebeniškiuose, Ančiškiuose įvyko susitikimas-diskusija tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis bei pedagogas Vytautas Klemka.
10 d. — Meilūnuose vyko kraštiečių šventė „Čia įspaustos pėdos liko amžinai“.
10 d. — Ramongalių klubo salėje Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos dramos kolektyvas suvaidino pjesę, literatas Albinas Antanas Kazlauskas pristatė savo knygą, dainavo moterų ansamblis, grojo kaimo kapela „Susiedai“, savo kūrybą skaitė literatai.
11 d. — Biržų vasaros estradoje vyko MEGAFIESTA. Parodytas piratų kapitono Flinto šou vaikams „Vaikystės šalis“, koncertavo Donalda, LNK realybės šou „Kelias į žvaigždes“ dalyviai, grupė „69 danguje“.
12-17 d. — Druskininkuose buvo surengta meno savaitė — suburti visų Lietuvos kurortų menininkai bei meno kolektyvai. Likėnų kurortą atstovavo Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“.
14 d. — Biržuose vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas: šv. Mišios šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, minėjimas prie koplytstulpio Stoties gatvėje.
14 d. — Užušiliuose, parke prie stogastulpio buvusiems Užušilių mokytojams, nukankintiems Sibiro tremtyje, paminėta Gedulo ir vilties diena.
15 d. — pilies salėje vyko susitikimas su žolininke Irena Milašienė.
17 d. — kultūros centro kiemelyje vyko tradicinė „Armonikininkų šventė“.
17 d. — Juostaviečių kaimo parke vyko vaikų šventė „Laiminga vaikystė“.
17-18 d. — Vabalninko kultūros namų dramos studijos „Domino“ dramos studijos aktoriai, Meilūnų dramos kolektyvas dalyvavo Latvijoje, Bauskės rajono Gailišų miestelyje vykstančiame tarptautiniame „Vežimo“ teatrų festivalyje.
18 d. — Pačeriaukštėje vyko Bulių kautynių čempionato III etapas.
18 d. — Biržų kultūros centro Kaziuko kaimo kapela grojo LTV laidos „Gero ūpo!“ didžiajame pusfinalyje.
18 d. — Biržuose vyko pliažo tinklinio varžybos.
21 d. — kultūros centre vyko Neįgaliųjų poezijos šventė.
23 d. — Biržų miesto Jaunimo parke vyko „Joninių gegužinė“: pagerbti Jonai ir Janinos, pasirodė kultūros centro šokių grupė „Raitytinis“, Anglininkų ir Užušilių jungtinis folkloro ansamblis, „Širvėnos“, „Kaziuko“, Juostaviečių liaudiškos kapelos, Biržų kultūros centro estradinės grupės programa ir kt.
23 d. — Joninių renginiai vyko Vabalninke, Mieliūnuose, Nemunėlio Radviliškyje, Suoste, Kratiškiuose.
23 d. — Biržų kultūros centro folklorinis ansamblis „Siaudela“ dalyvavo Grigiškėse vykusioje Joninių šventėje.
23 d. — Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ Rasas šventė Joniškyje.
24 d. — Pilies salėje vyko Trečiojo amžiaus universiteto Biržų filialo iškilminga atidarymo šventė.
24 d. — Vabalninko krašto muziejuje įvyko susitikimas su dainininku Jonu Girijotu.
24-25 d. — Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje įvyko eilinis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas.
25 d. — Anglininkuose vyko amatų šventė prie Joninių laužo.
25 d. — Vilniaus biržiečių klubas „Krivūlė“ Valakupiuose rengė Joninių gegužinę, joje dalyvavo rajono muzikantai.
27 d. — Rokiškio krašto muziejuje prasidėjo tradicinis medžio drožėjų pleneras. Jame dalyvavo vabalninkietis drožėjas Vidas Jatulevičius.
30 d. — Kirkilų kaimo bendruomenėje atšvęstos jungtinės varduvės.


Liepa

1-2 d. — biržiečių delegacija dalyvavo Ukmergės rajone Užulėnio kaime vykusiame kaimo bendruomenių sąskrydyje.
2 d. — Pabiržės mokyklos stadione vyko Biržų rajono seniūnijų sporto žaidynės. Koncertavo Biržų kultūros centro estradinė grupė, vyko „UPASANOS“ muzikos salono diskoteka.
2 d. — Širvėnos ežere įvyko žvejų — mėgėjų individualios — komandinės varžybos plūdine meškere.
6 d. — Valstybės dienos renginiai Biržuose: Šv. Mišios šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; kultūros centro kiemelyje — džiazo muzikos vakaras „Džiazo pėdsakais“, jame dalyvavo „SAX FIX“ iš Vilniaus ir diksilendas „Dixband“ iš Kauno; Papilio moterų vokalinis kvarteto pasirodymas.
6 d. — Papilyje tradiciškai buvo organizuota puokščių paroda.
6-9 d. — Nemunėlio Radviliškyje veikė jaunimo stovykla „Kūrybinės būgnų dirbtuvės“.
6-12 d. — Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios jaunimo iniciatyvinė grupė „Svajonių bažnyčia“ įgyvendino projektą ir surengė stovyklą Nausėdžių kaime.
7-8 d. — Nemunėlio Radviliškio miestelis šventė 420 metų sukaktį: etnografiniai kiemeliai pristatė senuosius kaimo amatus, veikė tautodailininkų darbų paroda-pardavimas, Lietuvos kariuomenės Didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono karių pasirodymas, vyko šventinis koncertas, kaimo kapelų varžytuvės, diskoteka.
8 d. — „Biržų alus“, minėdamas savo 320 metų jubiliejų, dovanojo miestui renginį: koncertavo R. Dambrauskas, „Sadūnai“ ir „Biplan“, vyko jaunimo diskoteka.
8 d. — Medeikiuose vyko kraštiečių šventė „Grįžtu į Tėviškę“.
9 d. — Biržų centriniame pliaže vyko Tarptautinis pliažo tinklinio turnyras „Vasara 2006“.
9 d. — Biržuose prasidėjo 15-asis tarptautinis Baltijos šalių senjorų ir atviras Lietuvos jaunimo sklandymo čempionatai.
14 d. — krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta paroda — akcija „Mano šeima“.
14 d. — Kupiškio etnografijos muziejuje buvo pristatyta biržietės Birutės Rinkevičienės ąsočių paroda.
15 d. — Geidžiūnuose vyko kaimo 395 metų sukakties šventė.
15 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininko Jono Rudzinsko ir Biržų skyriaus pirmininko Kęstučio Preidžiaus jubiliejinė tapybos darbų paroda.
15 d. — Papilyje įvyko buvusių tremtinių susitikimas.
18 d. — literatų klubo „Versmė“ nariai surengė popietę pavyzdinėje ūkininko Virgučio Cibo sodyboje Ringailių kaime.
22 d. — Šukionyse vyko kraštiečių šventė.
22 d. — Biržuose vyko Vasaros vandens šventė.
21-23 d. — Biržų kultūros centro folkloro ansamblis „Siaudela“ dalyvavo Klaipėdoje vykusiame tarptautiniame folkloro festivalyje „Žuvys išgalvojo giesmes“.
22-30 d. — Papilio reformatų parapijos namuose buvo surengta krikščioniška šeimų stovykla.
25 d. — rajono Neįgaliųjų draugijos nariai buvo išvykę į Panevėžį, o iš ten siauruoju traukinuku važiavo iki Girionių girios.
26 d. — pilies salėje dainininkė, knygos „Jį pripažino laikas“ autorė Nijolė Tallat-Kelpšaitė dalinosi prisiminimais, skambėjo muzika.
27 d. — į Biržus užsuko tradicinio Tėvynės sąjungos žygio dviračiais „Suk į dešinę“ dalyviai. Jie lankėsi muziejuje, dalyvavo „Alaus kelyje“, svečiams koncertavo „Žemynos“ folkloro ansamblis.
28 d. — pilies salėje įvyko literato Albino Kazlausko knygos „Nelaikykim vyturio narve“ pristatymas.
29 d. — Pačeriaukštėje vyko Kraštiečių šventė, atidengtas paminklinis akmuo Grumšlių kaimui.
29 d. — Papilyje vyko seniūnijos vasaros šventė.
29 d. — Ančiškiuose įvyko pirmoji Vabalninko seniūnijos jaunimo sporto šventė.
29 d. — Kratiškių kaimo bibliotekoje įvyko susitikimas su fizikos mokslų daktaru Daliumi Baranausku.
30 d. — Pačeriaukštėje įvyko autokroso varžybos.
30 d. — Strėliškių kaime vyko kraštiečių šventė.
Liepos 31 — rugpjūčio 9 — Papilyje vyko kraštotyros ekspedicija, kurios metu buvo renkama medžiaga knygai apie Papilio kraštą ir žmones.Rugpjūtis

— Biržuose vyko tautodailininkų tapybos seminaras, skirtas Lietuvos tautodailės 40-mečiui.
3 d. — Biržų kultūros centro kamerinis choras „Viktorija“ koncertavo Italijoje.
5 d. — biržiečiai dalyvavo Ariogaloje vykusiame Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdyje“.
5 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečių dailininkų grupės „8+“ paroda, bei paroda, skirta Miesto dienai — „Biržiečių partneriai ir draugai“.
5 d. — vyko Rindaugų ir Rindaugiškių kaimų žmonių susitikimas.
5 d. — biržiečiai literatai dalyvavo Pakruojyje vykusiame kasmetiniame šiaurės Lietuvos literatų festivalyje.
5-6 d. — Biržuose vyko miesto šventė: baikerių paradas; šventės atidarymas; Biržų kultūros centro kolektyvų koncertas; „Svirplio“ koncertas vaikams; Simono Donskovo koncertas; Pusbrolių Aliukų ir sesutės koncertas; Gintarės Karaliūnaitės koncertas; MANGO ir Andriaus koncertas; Lino ir Simonos koncertas; vyko tautodailininkų mugė; veikė amatų kiemeliai, seniūnijų kiemeliai; vyko Werderio (Havelo) pučiamųjų orkestro paradas miesto gatvėmis; vyko Biržų rajono savivaldybės svečių iš miestų partnerių koncertai; vyko Biržų tarptautinės galiūnų varžybos; pilies salėje vyko koncertas „Nuo A. Šabaniausko iki mūsų dienų“, jame dalyvavo Arūnas Dingelis (tenoras), Gintarė Skerytė (sopranas), Dailius Puišys (baritonas), instrumentinis trio: Jaroslavas Cechanovičius (gitara), Povilas Jaraminas (fortepijonas), Zigmas Puišys (kontrabosas).
8-9 d. — Biržuose pasirodė cirkas „Fantazija“.
8 d. Dauguviečių kaime vyko Biržų šaulių kuopos ir Biržų užkardos pasieniečių sąskrydis.
9 d. — Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos Gyvojo rožinio draugijos nariai Kryžių kalne pastatė naują ąžuolinį kryžių.
13 d. — Kratiškiuose vyko kaimo šventė.
15 d. — miesto estradoje vyko koncertas „Šėlkim, dūkim, linksmi būkim!“: pasakų fiesta mažiesiems su Pepe Ilgakojine ir Pramogų karalystės mažaisiais solistais, miesto šaunuolių varžytuvės, atrakcijos vaikams, Ž. Žvagulio ir I. Starošaitės koncertas, diskoteka su grupe YVA.
11-20 d. — Vabalninkas šventė Žolinę: išleistas dešimtasis „Žolinės varpų“ laikraštis, miestelyje iškelta vėliava, vyko atlaidai, krepšinio turnyras, lankytojus kvietė muziejus, vyko diskoteka jaunimui.
18 d. — Vilniaus gatvės 113 namo kieme vyko 10-oji Vilniaus gatvės kaimynų šventė.
18 d. — Biržų šaudykloje vyko sporto veteranų šaudymo varžybos, skirtos Nusipelniusio trenerio Petro Špakausko atminimui.
19 d. — vyko Kučgalio kaimo 400 metų minėjimas.
19 d. — Germaniškyje vyko sporto šventė „Išbandyk save“.
20 d. — Vabalninko vaikų teatro studija „Domino“ dalyvavo Karsavoje (Latvija) vykusiame teatrų festivalyje „Minties teatras“.
23 d. — Biržų pilies salėje vyko minėjimas, skirtas rugpjūčio 23-ajai — Juodojo kaspino, Baltijos kelio dienai.
26 d. — Parovėjoje, Kvetkuose, Obelaukiuose, Lapiškiuose vyko tradicinės vasaros šventės.
27 d. — Biržų centriniame pliaže vyko šeimų paplūdimio tinklinio turnyras.
27 d. — Pačeriaukštėje vyko autokroso varžybos.
— Klaipėdos kultūros komunikacijų centro galerijoje vyko projekto „Erozija“ fotografijų paroda „Akimirka“. Joje savo fotografijas eksponavo biržietis gydytojas odontologas Mindaugas Leskauskas.


Rugsėjis

— privačioje dailės galerijoje „Nendrė“ surengta aktų fotografijos paroda — pardavimas, joje eksponuojami fotomenininko panevėžiečio Stanislovo Bagdonavičiaus darbai iš ciklo „Sapnai“.
1 d. — Biržuose vyko Rugsėjo 1-osios, mokslo ir žinių dienos, renginiai: Mišios šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, pirmoji pamoka mokyklose, gimnazijos mokslo metų pradžios šventė Biržų kultūros centre, vaikų meninių kolektyvų koncertas Biržų kultūros centre, kino filmas kultūros centre, diskoteka „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje.
2 d. — vyko Rinkuškių kaimo bendruomenės šventė.
2 d. — Pasvaliečiuose vyko Pačeriaukštės seniūnijos sporto ir turizmo šventė.
8 d. — Biržų viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalyvavo Vilniuje vykusioje konferencijoje „Viešieji interneto prieigos taškai: žvilgsnis į praeitį ir ateitį“.
7-9 d. — biržiečiai tapytojai Vytautas Laisonas, Kęstutis Preidžius ir Eugenijus Balčiūnas dalyvavo Panevėžyje surengtoje tarptautinėje parodoje „Expo Aukštaitija 2006“.
8 d. — Biržuose ir Vabalninke lankėsi didelė grupė Latvijos kultūros darbuotojų iš Bauskos ir Lūdzos rajonų. Jie vykdo projektą „Pasienio kaimyninių rajonų kultūrinis bendradarbiavimas“.
9 d. — Biržų rajono medžiotojai ir žvejai Biržų girioje, prie Montvidiškio tvenkinio, surengė tradicinę šventę.
9 d. — Muimeliškiuose vyko kraštiečių šventė.
14 d. — Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta senųjų nuotraukų paroda „Tarpukario bajorai“.
17 d. — pilies salėje Lietuvos Nacionalinių papročių ir tradicinių mokslų universiteto dėstytojai biržiečiams pristatė savo veiklą.
17 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Pasvalio muzikos mokyklos dailės skyriaus mokinių diplominių darbų paroda.
17 d. — Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje koncertavo Danijos Gundso kultūros mokyklos orkestras.
19 d. — biržiečiai dalyvavo Vilniuje, Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų klube, surengtame knygos apie signatarą Petrą Poškų pristatyme.
22 d. — Biržų miškų urėdija paminėjo 85 metų sukaktį.
23 d. — Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojai biržiečiams surengė ekskursiją po rajono lankytinas vietas.
23 d. — dešimt Biržų rajono meno kolektyvų dalyvavo Rokiškyje vykusioje Panevėžio apskrities meno šventėje.
23 d. — Satkūnų kaime surengta Satkūnų, Dukurnių, Smaliečių kaimų 400 metų šventė, įvyko bendruomenės krikštynos.
23 d. — Biržų literatų klubas „Versmė“ surengė tradicinę popietę „Keturių vėjų pagairėje“.
25 d. — Biržuose įsteigta visuomeninės nevyriausybinės Lietuvos Pagyvenusių žmonių asociacijos Biržų skyrius.
27 d. — viešojoje bibliotekoje „Civito“ klube vyko susitikimas — diskusija su profesoriumi Leonidu Donskiu tema „Ar Lietuva išsaugos savo kultūrą ir tapatybę globalizacijos sąlygomis?“.
28 d. — rajono neįgaliųjų draugijos nariai dalyvavo tradiciniame sporto renginyje.
29 d. — krašto muziejus „Sėla“ surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „XVI — XVII a. koklinės krosnys LDK ir kaimyninėse šalyse“.
29 d. — kultūros centre įvyko iškilmingas minėjimas Policijos dienai paminėti. Koncertavo Šukionių kapela.
30 d. — pilies salėje kamerinis choras „Viktorija“ surengė jubiliejinį 10 metų koncertą.
30 d. — Parovėjoje vyko seniūnijos bendruomenių derliaus diena.
30 d. — Kučgalio kaimo bendruomenė sukvietė vaikus, jų tėvelius, senelius ir proseneles į vakaronę „Mano rankos viską gali“.
30 d. — įvyko Zizonių, Gataučių ir Nausėdžių kaimų šventė „Ištieskime ranką kaimynas kaimynui“.Spalis

1 d. — Trečiojo amžiaus universitetas pilies salėje surengė mokslo metų atidarymo šventę.
1 d. — Biržuose įvyko Europos Sąjungos programos „Jaunimas“ projekto „Sava stotelė“ baigiamasis renginys.
1 d. — Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko religinės muzikos koncertas. Vargonavo Gražina Petrauskaitė.
1 d. — Vabalninke vyko seniūnijos derliaus šventė.
4 d. — įvyko astma sergančiųjų klubo „Šalpusnis“ susirinkimas-išvyka į Boriso Dauguviečio sodybą.
6 d. — Biržų regioninis parkas surengė tradicinę Paukščių palydų šventę.
7 d. — kultūros centre įvyko šventinis koncertas — susitikimas, skirtas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 50-mečiui. Koncertą vedė muzikologas Viktoras Gerulaitis.
7 d. — Lamokėlių koplyčioje vyko šv. Pranciškaus atlaidai, po jų — pakermošis.
7 d. — Pilies teatras pakvietė 4-11 metų vaikučius į trečiojo sezono atidarymą.
8 d. — Pačeriaukštėje vyko autokroso varžybų 6-asis etapas.
8 d. — Širvėnos ežere įvyko žvejų — mėgėjų individualios — komandinės spiningavimo varžybos.
10 d. — Panevėžio Visuomenės sveikatos centro Biržų filiale įvyko Pasaulio psichinės sveikatos dienos minėjimas.
14 d. — rajono žemdirbiai savo laimėjimus, alternatyvius verslus, tradicinius amatus ir kulinarinį paveldą pristatė tradicinėje Derliaus šventėje „Ievaro sodas“, vykusioje Pajuosčio aerodromo teritorijoje.
14 d. — kultūros centre vyko Nelly Paltinienės ir Eugenijaus Ivanausko koncertas, koncertą vedė Stefa Navardaitienė.
15 d. — bare „Senas rūsys“ įvyko literatų kūrybos apie Biržus konkurso baigiamasis renginys.
16 d. — Biržuose įkurtas rotary klubas.
16 d. — „Saulės gimnazijoje“ vyko Šiaurės šalių meno ir kultūros propagavimo projekto „Šiaurės atspindžiai“ koncertas. Dalyvavo: Rita Preikštaitė (mecosopranas), Giedrius Gelgotas (fleita), Dalia Jatautaitė (fortepijonas), Egidijus Stancikas (skaitovas), Mindaugas Kavaliauskas (fotografija).
17 d. — kultūros centre vyko seminaras „Spalis — kovos prieš vėžį mėnuo“.
19 d. — kultūros centre koncertavo Rytis Cicinas ir jo šokėjos.
19 d. — Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinėje mokykloje įvyko knygos apie Kovo 11-osios Akto signatarą P. Poškų pristatymas.
16-20 d. — kultūros centre vyko „Jaunimo diena“: 18 d. — konkurso riedučių ir riedlenčių rampoms išpiešti baigiamasis renginys; 20 d. — aikštelės riedutininkams ir riedlentininkams atidarymas, jaunimo dienos šou, organizacijų ir neformalių grupių projektų pristatymas — konkursas, valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ ir Aukštaitijos žvaigždžių koncertas (solistai: Virgis Valuntonis, Indrė Grikšelytė, Gina Kazlauskaitė), diskoteka.
20 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Alio Balbieriaus fotografijų paroda “Biržų krašto atvirukai“ ir pristatyta nauja esė knyga „Trobelė ant debesies“. Dalyvavo profesorė, filosofijos kritikė, eseistė Jūratė Baranova; poetas, vertėjas, fotografas, Jotvingių premijos laureatas Vladas Braziūnas; tapytojas, literatas Vidmantas Janauskas. „Gimtojo žodžio“ leidykla pristatė naujausias knygas.
21 d. — kultūros centre vyko „Svajos“ klubo vakaronė brandaus amžiaus žmonėms.
21 d. — Biržų J. Janonio aikštėje įvyko Rudens gėrybių mugė.
21 d. — Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla tęsė jubiliejinių renginių ciklą — pilies salėje koncertavo Muzikos ir teatro akademijos styginių kvartetas „Akademija“ bei muzikos mokyklos jaunieji smuikininkai.
21 d. — Papilio klubo salėje vyko popietė — kelionė į dainų šalį.
24 d. — kultūros centre vyko Lietuvos anekdotų karaliaus Raimondo Šilansko jumoro vakaras.
24 d. — kultūros centre vyko „Modelinos“ modelių agentūros modelių atranka.
25 d. — viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Bibliotekų galimybės ir vaikų įvairėjantys poreikiai“.
25 d. — pilies salėje vyko diskusija „Pilietinė visuomenė be piliečių“. Dalyvavo: Andrius Navickas — internetinio dienraščio „Bernardinai.lt“ vyriausiasis redaktorius, Vytas Bačkis — Ateitininkų federacijos tarybos pirmininkas, Liutauras Serapinas — Ateitininkų federacijos tarybos vicepirmininkas, Reda Sopranaitė — žurnalo „Ateitis“ vyriausioji redaktorė, Vaiva Žukienė — neformalus piliečių tinklas „Santalka“. Renginį organizavo Trečiojo amžiaus universitetas.
26 d. — kultūros centre įvyko susirinkimas žemdirbiams.
27 d. — kultūros centre naują programą parodė čigonų ansamblis „SARE ROMA“.
27 d. — Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko muzikinė popietė — koncertas Visų Šventųjų ir Vėlinių dienoms paminėti. Dalyvavo Vlado Jakubėno Muzikos mokyklos mokytojai ir auklėtiniai.
27 d. — Anglininkuose paskaitą tema „Sveika gyvensena ir mityba“ skaitė E. Bajorūnienė, vyko Rudens pabaigtuvių šventė.
28 d. — kultūros centre „Bočių“ kolektyvas, vadovaujamas Marytės Peikštenienės, kartu su draugais iš Anykščių, Pasvalio, Kupiškio švęntė veiklos dešimtmetį.
28 d. — krašto muziejuje „Sėla“ visuomenei pristatyta knyga „Biržų istorijos apybraižos“.
28 d. — Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje vyko Amatų šventė.
28 d. — Obelaukiuose surengta Saigūnės Rožėnienės karpinių paroda, rudens gėlių ekspozicija.
28 d. — Parovėjoje surengta vakaronė „Klevo lapams krentant“.
28 d. — Vabalninko kultūros namuose varžėsi Šukionių ir Ramongalių kaimų kapelos.
29 d. — kultūros centre folkloro kolektyvas „Siaudela“ surengė poetinį muzikinį vakarą „Paliko ilgesį širdy...“.
 — Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla surengė sakralinės muzikos popietes Biržų šv. Jono Krikštytojo ir Biržų evangelikų reformatų bažnyčiose.


Lapkritis

4 d. — Nemunėlio Radviliškyje vyko šventinis renginys, skirtas miestelio paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 420-osioms metinėms.
4 d. — Biržuose susitiko Biržų ir Telšių Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai.
5 d. — Švyturio gatvėje, Biržų mieste, atidengtas paminklas rezistentams; pilies salėje vyko minėjimas-koncertas, skirtas rezistencijos aukoms atminti — pasirodė Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“.
7 d. — Pabiržės švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos mišios už kanauninką, buvusį Pabiržės parapijos kleboną Antaną Balaišį; šventoriuje pašventintas jam skirtas paminklas. Paminklo autorius biržietis Petras Kiseliūnas.
8 d. — kultūros centre koncertavo Violeta Riaubiškytė.
8 d. — Biržiečiai, knygos „Biržų istorijos apybraižos rengėjai — „Sėlos“ muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius, muziejaus Istorinių tyrimų skyriaus vedėjas Antanas Seibutis ir žurnalistas Algirdas Butkevičius knygą pristatė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje.
10 d. — pilies salėje įvyko susitikimas-diskusija „Kaip kritiškai skaityti laikraštį?“ su žurnalistu, ilgamečiu radijo stoties „Amerikos balsas“ bendradarbiu Romu Sakadolskiu.
11 d. — kultūros centre vyko „Kelio į žvaigždes“ nugalėtojo Andriaus Rimiškio ir jo šokėjų pasirodymas.
11 d. — Biržuose vyko A. Žulono tarptautinis vaikų dziudo turnyras.
15 d. — kultūros centre parodytas J. Miltinio dramos teatro spektaklis vaikams „ Mažasis Mukas“.
15 d. — kultūros centre Panevėžio konsultacinės poliklinikos gydytoja Gražina Šumskienė skaitė paskaitą „Dusulys, jo priežastys ir kaip jį nugalėti“ Po paskaitos koncertavo „Kaziuko kapela“.
15 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Zenono Meškausko fotografijų paroda „Kadrai“.
16 d. — kultūros centre parodytas aktorės Nijolės Narmontaitės, dainininkų Romo Dambrausko, Edmondo Čivinsko ir grupės „Vairas“ koncertas — spektaklis „Cafe Emigrant“.
16 d. — Biržų pilies salėje surengtas vakarėlis „Uždekime rožinę šviesą“. Jo metu aptarti projekto „Nedelsk“ darbai, koncertavo „Miestelėnai“.
16 d. — pilies salėje vyko Čiurlionio kvarteto ir pianistės Indrės Chmieliauskaitės koncertas.
17 d. — kultūros centre Biržų kultūros centro mėgėjų teatras parodė spektaklį „Tėvo auksiniai“, pagal J. Baltušio apysaką „Kiškelis šypso“.
17 d. — Biržų krašto muziejaus „Sėla“ filiale — Vabalninko muziejuje vyko Konstantino Šakenio 125 metų paminėjimas. Dalyvavo Biržų literatų „Versmės“ klubas.
17 d. — Biržų rajone vyko Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) dienos.
17 d. — Ančiukių kaimo bendruomenės namuose vyko Derliaus pabaigtuvių šventė.
18 d. — kultūros centre vyko trečioji vaikų ir jaunimo popchorų šventė „Smaližių šalis“. Dalyvavo Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio ir Biržų rajonų popchorai.
18 d. — Kratiškių kaime vyko vakaronė „Laiko ratui apsisukus“
18 d. — kultūros centre vyko modelių atranka.
19 d. — muziejininkų parengta knyga „Biržų istorijos apybraižos“ pristatyta Kauno biržiečiams.
19 d. — Biržų kultūros centro mėgėjų teatras dalyvavo Kupiškyje vykusioje mėgėjų teatrų šventėje „Atspindžiai 2006“.
 — Pačeriaukštėje kaimo bibliotekoje duris atvėrė „Langas į ateitį“ interneto centras.
21 d. — Biržuose prie sporto mokyklos bus atidaryta universalios dirbtinės dangos sporto aikštelė.
22 d. — kultūros centre į popietę rinkosi aklieji ir silpnaregiai — paminėtos Lietuvos Aklųjų ir silpnaregių sąjungos 80-osios įkūrimo metinės.
23 d. — kultūros centre vyko Vitalijos Katunskytės ir jos dukros Monikos koncertas, pasirodė Klaipėdos parodijų teatras.
24 d. — kultūros centre vyko Aukštaitijos zonos „Vestuvinių ansamblių“ šventė.
24 d. — Sviliuose vyko kaimo bendruomenės vakaronė.
24 d. — Nausėdžių bibliotekoje kaimo eiliuotojai susitiko su „Versmės“ literatų klubo nariais.
24 d. — Meilūnų kaimo bibliotekoje surengta šventė „Knygelės rūbas“.
24 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengta mezginių paroda iš Dalios ir Zigmo Kalesinskų aukštesniosios amatų mokyklos ir Biržų krašto muziejaus „Sėla“ rinkinių.
24 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengtas seminaras „Tradicinis mezgimas šiandienos mokykloje“. Seminarą vedė Dalios ir Zigmo Kalesinskų aukštesniosios liaudies amatų mokyklos pedagogai.
25 d. — Pabiržės vidurinės mokyklos salėje vyko Pabiržės bendruomenės penkmečio šventė.
25 d. — Pačeriaukštėje vyko humoro popietė, joje dalyvavo šmaikštautojai iš Pačeriaukštės, Juostaviečių, Pasvaliečių, Medeikių.
 — Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vokaliniai ansambliai dalyvavo religinės muzikos ir meno festivalyje Panevėžyje.
27 d. — kultūros centre vyko neįgaliųjų popietė.
28 d. — pilies salėje vyko tarptautinė Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos konferencija tema „Buvome vakar, esame šiandien ir būsime rytoj“. Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Latvijos, Raseinių ir Panevėžio apskrities rajonų.
29 d. — kultūros centre koncertavo Deivis ir Eduardas Kaniava.


Gruodis

1 d. — Biržų krašto „Sėlos“ muziejuje pradėtos edukacinės pamokos „Kalėdų eglę puoškime savo padarytais žaisliukais“.
2 d. — kultūros centre vyko Biržų kultūros centro mėgėjiškų meno kolektyvų koncertas „Žiemos muzika“.
? d. — Vabalninko seniūnijoje surengtas Pasaulinės žmonių su negalia dienos minėjimas.
2 d. — Kvetkų kaimo bendruomenė surengė priešadventinę vakaronę.
2 d. — pilies salėje koncertavo Julian Milkis (klarnetas, JAV), Aleksej Massarskij (violončelė, Rusija), Nina Kogan (fortepijonas, Rusija).
2 d. — Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji pianistai dalyvavo respublikiniame fortepijoninių ansamblių festivalyje „Šokių pasaulyje“, vykusiame Vilniuje.
2 d. — Ramongalių bendruomenės surengtame renginyje buvo apdovanoti kaimo šviesuoliai.
5 d. — Biržų delegacija dalyvavo Rokiškyje vykusioje Panevėžio apskrities jaunimo politikos konferencijoje.
6 d. — kultūros centre Šiaulių dramos teatras parodė pasaką vaikams „Sausio žibuoklės“ ir komediją suaugusiems „Sriubinė“.
7 d. — Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko koncertas — moksleiviai grojo kompozitoriaus V. A. Mocarto kūrinius.
8 d. — Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko koncertas „Muzika draugams“, koncertavo jaunieji muzikantai.
8 d. — Papilio kaimo bendruomenė sukvietė papiliečius puošti Kalėdų eglės.
8 d. — kultūros centre naują programą pristatė Stasys Povilaitis.
8 d. — Europos Sąjungos programa „Jaunimas“ parėmė jaunimo iniciatyvos projektą „Mums gera ne ti sostinėje“. Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo iniciatyvinė grupė „Svajonių bažnyčia“ surengė susitikimus Smilgiuose ir Vabalninke.
9 d. — Vilniuje vykusiame kraštiečių klubo „Krivūlė“ susitikime pristatyta knyga „Biržų istorijos apybraižos“.
9 d. — Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų filiale Biržų rajono kareivių motinų sąjunga ir „Bočių“ bendrija organizavo Sveikos gyvensenos dieną.
9 d. — Medeikių vaikų namuose vyko renginys, skirtas 2007 metų Nomedos „Išsipildymo akcijai“.
9 d. — Kupiškyje vyko pirmoji respublikinė dainuojamųjų ir instrumentinių sutartinių šventė „Kokių sutarysim?“. Joje dalyvavo Biržų kultūros centro folkloro ansamblis „Siaudela“.
9 d. — į pirmąjį susirinkimą rinkosi Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Biržų skyrius.
9 d. — Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistai dalyvavo šeštajame respublikiniame jaunųjų pianistų festivalyje-maratone Kaune.
9 d. — Vabalninko krašto muziejuje paminėtos dailininkės Veronikos Šleivytės 100-osios gimimo metinės.
 — Germaniškio pagrindinės mokyklos darbuotojų grupė dalyvavo Bernardinų bažnyčioje vykusiame kunigo Juliaus Sasnausko knygos pristatyme.
10 d. — pilies salėje vyko Sakralinės poezijos ir giesmių kompozicija „... į plačią gilumą iriuos...“. Lacrimos ir B. Brazdžionio eiles skaitė Danutė Katkauskienė, giedojo jos dukra ir vyras.
10 d. — literatų klubas „Versmė“ surengė adventinę vakaronę. Jos metu literatai susitiko su rašytoju Petru Skodžiumi.
12 d. — Vilniaus mokytojų namuose vyko Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vakaras, skirtas jaunimo draugijos „Radvila“ įsteigimo 75-osioms metinėms. Paskaitą skaitė biržietė muziejininkė Deimantė Prunskienė.
13 d. — Vilniuje Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje vykusiame kompozitoriaus Vlado Jakubėno mirties 30-ųjų metinių minėjime dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos atstovai.
13 d. — kultūros centre parodyta Rokiškio liaudies teatro farsas-komedija „Triušių sala“.
13 d. — CIVITO klube viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas-diskusija su žurnalistu Rimvydu Valatka „Ar sugeba Lietuva suvokti šiuolaikinio pasaulio iššūkius ir į juos atsakyti?“
14 d. — kultūros centre koncertavo Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis.
15 d. — įžiebta Biržų miesto Kalėdinė eglė.
16 d. — J. Janonio aikštėje surengta Kalėdinė mugė.
16 d. — krašto muziejuje veikia Vidmanto Jažausko tapybos darbų paroda.
17 d. — pilies salėje vyko Aurelijos Arlauskienės apybraižos „Tomas Šernas: Vakar buvo rytoj“ pristatymas. Renginyje dalyvavo Tomas Šernas, žurnalistė Aurelija Arlauskienė, redaktorius Valentinas Sventickas, Biržų kultūros centro Papilio filialo vokalinis kvartetas.
18 d. — pilies salėje vyko koncertas-susitikimas, dalyvavo: Simona Zajančkauskaitė (fortepijonas), Justina Zajančkauskaitė (smuikas).
19 d. — rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras surengė konferenciją „Žalingų įpročių prevencija ir mokinių sveikatos ugdymo kompetencija šiuolaikinėje ugdymo įstaigoje“.
20 d. — pilies salėje buvo pagerbti geriausi Biržų rajono sportininkai.
21 d. — Biržų kultūros centre vyko Padėkos vakaras lydimas Ovidijaus Vyšniausko dainų. Jo metu apdovanoti 2006 metais labiausiai Biržų rajonui nusipelnę žmones, apdovanoti gražiausių sodybų konkurso nugalėtojai, pagerbti kultūrinių renginių rėmėjai.
21 d. — Naujoji sąjunga (socialliberalai) organizavo simbolinę širdies įžiebimo akciją.
22 d. — Vaikų dienos centre vyko kalėdinis renginys.
23 d. — Biržų aeroklube grupė pilotų šventė lėktuvo „Yak-12“ 50 metų jubiliejų.
26 d. — kultūros centre vyko šventinis mėgėjiško meno kolektyvų koncertas „Kalėdų pasaka“.
29 d. — pilies salėje įvyko Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Mums gera ne tik sostinėje“ uždarymas.
31 d. — Vabalninko kultūros namuose išrinkta mažoji Vabalninko mis.