2006 m.

Straipsnių sąrašas

Balandis

1 d. — Juokų dienos proga Parovėjos kultūros namuose vyko renginys „Šypsokis, juokis ir bus linksmiau“.
1 d. — kultūros centre vyko melagių dienos šventė „Melagis melavo, per tiltą važiavo...“. Pasirodė smagiausios kaimo kapelos ir rajono pasakoriai.
1 d. — vyko Biržų rajono krepšinio pirmenybių finalas.
2 d. — Biržų bare „Senas rūsys“ vyko „Aštrialiežuvio 2006“ rinkimai.
2 d. — kultūros centre vyko modelių atranka.
5 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta panevėžiečių fotomenininkų paroda „Siaurukas. Nuo retro iki...“.
5 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengta dailininkės Skaidros Jankauskaitės paveikslų, padarytų iš kiaušinių lukštų, paroda.
5 d. — viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinis vakaras, skirtas poeto Juliaus Janonio 110-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo: literatūrologė Donata Mitaitė, poetė Alma Karosaitė, rašytojas Algimantas Zurba, aktorius Laimonas Noreika. Koncertavo Biržų „Saulės“ gimnazijos moksleiviai.
6-8 d. — Biržų rajono atstovai dalyvavo Lietuvos žemės ūkio universitete vykusioje parodoje „Ką pasėsi... 2006“. Joje koncertavo Šukionių kaimo kapela.
8 d. — Biržų kultūros centro kamerinis choras „Viktorija“ ir choras „Agluona“ dalyvavo Panevėžio regiono suaugusių chorų konkurse.
8-9 d. — Carito salėje katalikių moterų draugija surengė rankdarbių parodą — pardavimą.
7 d. — viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Metų ratui apsisukus“, paminėta bibliotekininko diena.
7 d. — kultūros centre vyko realybės šou „Kelias į žvaigždes“ dalyvių koncertas.
7 d. — Skrebiškyje, Kučgalyje vyko susitikimai — diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Juose dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas ir Vytautas Baltrušaitis.
8 d. — Biržų kultūros centro mišrūs chorai „Agluona“ ir „Viktorija“ dalyvavo respublikinio chorų konkurso apskrities ture Panevėžyje.
8 d. — Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko rajono moksleivių polkos konkursas „Šokim, trypkim“.
12 d. — Anglininkuose, Obelaukiuose vyko susitikimas-diskusija tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas ir Vytautas Baltrušaitis.
13 d. — AB „Lietuvos telekomas“ savo klientams Biržų pilies salėje surengė vakarą. Koncertavo Kęstutis Kerbedis.
14 d. — Kupreliškyje, Satkūnuose vyko susitikimai — diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės nariai Kęstutis Slavinskas ir Vytautas Baltrušaitis.
15 d. — Kupiškyje įvyko vabalninkietės tautodailininkės Vytenės Repšienės velykinių margučių ir verbų parodos atidarymas.
17 d. — Vabalninke vyko „Mažojo misterio“ rinkimai.
17 d. — Obelaukiuose vyko velykinė vakaronė.
18 d. — Meilūnuose vyko vakaronė „Šventė tau ir tavo vaikams“.
18 d. — bare „Senas rūsys“ vyko Kiaušinių ridenimo varžybos ir anekdotų klausymasis.
22 d. — kultūros centre vyko rajoninė suaugusiųjų kaimo mėgėjų teatrų šventė.
22 d. — įvyko Kirdonių kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Pasirašyta sutartis dėl Kirdonių darželio mokyklos perdavimo Kirdonių kaimo bendruomenei. „Žemynos“ ansamblis pristatė Jurginių programą.
22 d. — Septintosios dienos adventistų bažnyčios bendruomenės nariai Biržuose surengė poezijos ir giesmių popietę.
23 d. — Parovėjos kaimo bendruomenė organizavo popietę „Velykų bobutės kraitis“.
23 d. — Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje vyko Vaikų velykėlės. Dainavo „Aušros“ vidurinės mokyklos folkloro ansamblis „Aušrela“, buvo ridenami margučiai.
23 d. — Nemunėlio upėje vyko žvejų varžybos „Pučiakalnės kuoja“.
23 d. — Lamokėliuose buvo švenčiami šv. Jurgio atlaidai. Po pamaldų Meilūnuose vyko pakermošis — veikė namudininkų mugė, grojo Kupiškio rajono Alizavos kultūros namų kaimo kapela.
25 d. — Pasvaliečiuose, Smilgiuose vyko susitikimai-diskusija tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas ir Vytautas Baltrušaitis.
26 d. — kultūros centre Elfų teatras vaikams parodė spektaklį „Strakaliukas ir Makaliukas“.
27 d. — Viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su leidyklos „Alma littera“ vyr. redaktore Danguole Viliūniene ir „Šviesos“ leidyklos projektų su bibliotekomis vadove Liuda Seniutina.
27 d. — viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje paminėtas Mikės Pūkuotuko 80-metis.
28 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinių fotografijos paroda.
28 d. — Vabalninke vyko miesto dienos šventė, paminėtas šokių kolektyvo jubiliejus.
29 d. — krašto muziejuje „Sėla“ veikia rajono moksleivių kūrybinių darbų paroda „Tau, Mamyte“.
29 d. — kultūros centre įvyko Biržų kultūros centro mėgėjų teatro premjera „Tėvo auksiniai“ (pagal J. Baltušio apysaką „Kiškelis šypso“).
29 d. — pilies salėje koncertavo Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Valentinas Gelgotas (fleita), Audronė Kisieliūtė (fortepijonas).
29 d. — Pačeriaukštės kultūros namuose surengtas renginys „Kas senolių sumįslyta“ — didieji seniūnijos kaimai parodė vaidinimus apie šeimos švenčių papročius ir apeigas.
30 d. — kultūros centre vyko solistės Irmos koncertas „Dainuojam senas ir naujas dainas“.
30 d. — Pačeriaukštės trasoje ekstremalaus sporto klubo nariai surengė Autokroso varžybas.
30 d. — Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje lankėsi Hamburgo konservatorijos profesorė pianistė Raminta Lampsatytė. Viešnia atsivežė dainininkę iš Berlyno Leslie Leon ir Šveicarijos kompozitorę Melą Meierhans bei įteikė savo mamos Palmyros vardu pavadintas premijas mokyklos moksleiviams.