2006 m.

Straipsnių sąrašasGegužė

3 d. — Juostaviečiuose, Pačeriaukštėje vyko susitikimai-diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas ir Vytautas Baltrušaitis.
5 d. — pilies salėje vyko Motinos dienos minėjimas — koncertas. Dalyvavo „Miestelėnų“ vokalinis ansamblis, kultūros centro mišrus choras „Agluona“.
5 d. — Gulbinuose surengta vakaronė moterims.
5 d. — vyko Kupreliškio kaimo bendruomenės susirinkimas, paminėta Motinos diena.
5 d. — Motinos dienai skirti renginiai vyko Mieliūnuose, Skrebiškiuose, Nemunėlio Radviliškyje, Ančiškiuose, Papilyje.
6 d. — renginiai Motinos dienai paminėti vyko Pačeriaukštėje, Ramongaliuose, Anglininkuose, Germaniškyje, Nausėdžiuose.
6 d. — kultūros centre vyko vaikų mėgėjiško meno kolektyvų koncertas „Tik tau...“, skirtas Motinos dienai paminėti.
7 d. — renginiai Motinos dienai vyko Kvetkuose, Kirdonyse.
10 d. — Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai lankėsi Pasvalio viešosios bibliotekos filialuose.
12 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje įgyvendinant projektą „Mes mano pasaulyje“ įvyko susitikimas su jaunaisiais kompozitoriais ir atlikėjais.
12 d. — Nausėdžiuose, Geidžiūnuose vyko susitikimai-diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis ir pedagogas Vytautas Klemka.
13 d. — kultūros centre vyko šventė „Šokio pavasaris 2006“. Dalyvavo Biržų kultūros centro šokėjai ir svečiai: Skaistkalnės kultūros namų ir vidurinės mokyklos šokėjai ir muzikantai, Elektrėnų kultūros centro jaunimo šokių kolektyvas „Vijūnas“.
13-14 d. — Vabalninke vyko tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimingas vaikų juokas“.
15 d. — kultūros centre rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajoklis“ pristatė literatūrinį almanachą „Vilties spalvos“.
15 d. — pilies rūmuose Biržų Garbės pilietės regalijos įteiktos J. S. M. Valstakas-Kaspar.
19 d. — pilies salėje vyko „Poezijos pavasario“ šventė, skirta literatų klubo „Versmė“ dešimties metų jubiliejui.
19 d. — Parovėjoje, Užušiliuose vyko susitikimai-diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis, pedagogas Vytautas Klemka.
20 d. — vyko Pabiržės bibliotekos 60-mečio renginys.
20 d. — krašto muziejuje „Sėla“ vyko susitikimas su Feliksu Marcinkumi, fotoparodos „Gražiausios Lietuvos sodybos ir sodai“ autoriumi.
20 d. — senojoje Papilio „Pakalninėje“ mokykloje vyko susitikimas su 1988 metų organizuotos kraštotyrinės ekspedicijos Papilyje dalyviais. Aptartos knygos apie Papilio valsčių leidimo galimybės.
21 d. — vyko žvejų mėgėjų pavasarinės žūklės spiningavimo varžybos „Širvėnos lydeka“.
20-21 d. — Biržų rajono savivaldybė, krašto muziejus „Sėla“, viešoji įstaiga „Paksė“ organizavo renginius Biržų tvirtovėje: 20 d. — tarptautinė akcija „Naktis muziejuje“; 21 d. — Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
22 d. — Biržų pilyje pasirašyta Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių bendradarbiavimo sutartis.
23 d. — kultūros centre vyko projektų rašymo seminaras jaunimui.
24 d. — Gulbinuose, Kirdonyse, Pabiržėje vyko susitikimai — diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis, pedagogas Vytautas Klemka.
24 d. — kultūros centre Aklųjų ir silpnaregių draugija surengė Motinos ir Tėvo dienų minėjimus.
26 d. — Biržų pilies salėje vyko Tarptautinio poezijos festivalio renginys. Dalyvavo poetai Lidija Šimkutė (Australija), Meilė Kudarauskaitė, Jolanta Sereikaitė, Vytautas Dekšnys, Ramutė Dragenytė, Robertas Danys, Arvydas Valionis.
26 d. — Medeikiuose, Parovėjoje vyko susitikimai — diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis bei pedagogas Vytautas Klemka.
27 d. — Jaunimo parko stadione vyko tarptautinės lengvosios atletikos varžybos, skirtos I. Aleksiūnaitės — Garastienės, J. Pipynės ir J. Mozūros sportiniams pasiekimams paminėti ir prizams laimėti.
27 d. — Užušilių klube įvyko šventinis koncertas — folklorinis ansamblis šventė 20 metų sukaktį.
28 d. — bare „Senas rūsys“ vyko Užstalės muzikantų konkurso su dainomis ir blevyzgomis finalas.
31 d. — Medeikiuose ir Parovėjoje vyko susitikimai-diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis bei pedagogas Vytautas Klemka.