2006 m.

Straipsnių sąrašas

Birželis

1 d. — kultūros centre, pilies kiemelyje, vyko renginiai, skirti Vaikų gynimo dienai: šventinis koncertas „Vaikai — vaikams“; akcija „Vaikystės gėlės“ prie Biržų tvirtovės; kino filmas „Zebriukas Dryžius“; diskoteka vaikams.
1 d. — krašto muziejaus „Sėla“ arkadoje surengta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokinių keramikos darbų paroda „Vasara, valio!!!“
1 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Medeikių pagrindinės mokyklos dailės studijos „Saulutė“ mokinių kūrybinių darbų paroda.
2 d. — Sviliuose, Meilūnuose vyko susitikimai-diskusijos tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis bei pedagogas Vytautas Klemka.
3 d. — Skrebiškiuose surengta Kraštiečių šventė.
3 d. — kultūros centre klubas „Svaja“ surengė tėvo dienos minėjimą. Grojo ansamblis „Stasys ir Neringa“ iš Vabalninko.
3 d. — Skrebiškių bendruomenės namuose įvyko Kraštiečių šventė.
3 d. — Biržų evangelikų reformatų bažnyčios choras dalyvavo giesmių šventėje Šilutėje.
3 d. — Biržuose įvyko „Tele2 mažų kainų šventė“.
3-4 d. — Biržų miesto estradoje įvyko visų veislių šunų sertifikacinė paroda.
3-4 d. — biržiečių choras „Tremties aidai“, tremtiniai, politkaliniai dalyvavo Alytuje vykusioje 8-oje Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių poezijos ir dainų šventėje „Leiskit į Tėvynę“.
4 d. — Germaniškio etnografinis ansamblis „Vijoklis“ dalyvavo kapelų šventėje Joniškėlyje.
5-10 d. — Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus moksleiviai dalyvavo Latvijoje vykusiame plenere.
6 d. — Kratiškių pagrindinės mokyklos moksleiviai įsijungė į Europoje vienu metu vykusią akciją „Pasimatymas dainoje“.
7 d. — Lebeniškiuose, Ančiškiuose įvyko susitikimas-diskusija tema „Kuo virsta kaimas“. Dalyvavo rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Slavinskas, Vytautas Baltrušaitis bei pedagogas Vytautas Klemka.
10 d. — Meilūnuose vyko kraštiečių šventė „Čia įspaustos pėdos liko amžinai“.
10 d. — Ramongalių klubo salėje Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos dramos kolektyvas suvaidino pjesę, literatas Albinas Antanas Kazlauskas pristatė savo knygą, dainavo moterų ansamblis, grojo kaimo kapela „Susiedai“, savo kūrybą skaitė literatai.
11 d. — Biržų vasaros estradoje vyko MEGAFIESTA. Parodytas piratų kapitono Flinto šou vaikams „Vaikystės šalis“, koncertavo Donalda, LNK realybės šou „Kelias į žvaigždes“ dalyviai, grupė „69 danguje“.
12-17 d. — Druskininkuose buvo surengta meno savaitė — suburti visų Lietuvos kurortų menininkai bei meno kolektyvai. Likėnų kurortą atstovavo Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“.
14 d. — Biržuose vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas: šv. Mišios šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, minėjimas prie koplytstulpio Stoties gatvėje.
14 d. — Užušiliuose, parke prie stogastulpio buvusiems Užušilių mokytojams, nukankintiems Sibiro tremtyje, paminėta Gedulo ir vilties diena.
15 d. — pilies salėje vyko susitikimas su žolininke Irena Milašienė.
17 d. — kultūros centro kiemelyje vyko tradicinė „Armonikininkų šventė“.
17 d. — Juostaviečių kaimo parke vyko vaikų šventė „Laiminga vaikystė“.
17-18 d. — Vabalninko kultūros namų dramos studijos „Domino“ dramos studijos aktoriai, Meilūnų dramos kolektyvas dalyvavo Latvijoje, Bauskės rajono Gailišų miestelyje vykstančiame tarptautiniame „Vežimo“ teatrų festivalyje.
18 d. — Pačeriaukštėje vyko Bulių kautynių čempionato III etapas.
18 d. — Biržų kultūros centro Kaziuko kaimo kapela grojo LTV laidos „Gero ūpo!“ didžiajame pusfinalyje.
18 d. — Biržuose vyko pliažo tinklinio varžybos.
21 d. — kultūros centre vyko Neįgaliųjų poezijos šventė.
23 d. — Biržų miesto Jaunimo parke vyko „Joninių gegužinė“: pagerbti Jonai ir Janinos, pasirodė kultūros centro šokių grupė „Raitytinis“, Anglininkų ir Užušilių jungtinis folkloro ansamblis, „Širvėnos“, „Kaziuko“, Juostaviečių liaudiškos kapelos, Biržų kultūros centro estradinės grupės programa ir kt.
23 d. — Joninių renginiai vyko Vabalninke, Mieliūnuose, Nemunėlio Radviliškyje, Suoste, Kratiškiuose.
23 d. — Biržų kultūros centro folklorinis ansamblis „Siaudela“ dalyvavo Grigiškėse vykusioje Joninių šventėje.
23 d. — Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ Rasas šventė Joniškyje.
24 d. — Pilies salėje vyko Trečiojo amžiaus universiteto Biržų filialo iškilminga atidarymo šventė.
24 d. — Vabalninko krašto muziejuje įvyko susitikimas su dainininku Jonu Girijotu.
24-25 d. — Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje įvyko eilinis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas.
25 d. — Anglininkuose vyko amatų šventė prie Joninių laužo.
25 d. — Vilniaus biržiečių klubas „Krivūlė“ Valakupiuose rengė Joninių gegužinę, joje dalyvavo rajono muzikantai.
27 d. — Rokiškio krašto muziejuje prasidėjo tradicinis medžio drožėjų pleneras. Jame dalyvavo vabalninkietis drožėjas Vidas Jatulevičius.
30 d. — Kirkilų kaimo bendruomenėje atšvęstos jungtinės varduvės.