Organizuojamos kraštotyrinės-literatūrinės ekskursijos po Biržų rajoną

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2018 m. rugpjūčio 23 d.

 „Dideli Vabalninko lygumų žmonės“: kelionės apimtis – 63 km., trukmė – 5 val., grupė iki 20 asmenų.
Ekskursijos metu prisimenami: Petras Skodžius, Alma Karosaitė, Kazimieras Čiplys-Vijūnas, Povilas Jakubėnas, Ernestas Galvanauskas, Mamertas Indriliūnas, Jonas Strielkūnas, Gendrutis Morkūnas, Vincas Stonis, Leonardas Žitkevičius, Pranutė Jokimaitienė, Aloyzas Baronas, Vladas Būtėnas, Balys Sruoga. Dalyvaujama kulinarinio paveldo edukacijoje „Čiupka“ Meilūnų bendruomenėje.
(Kelionės programa patvirtinta Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V1-31)

„Palatvės didžiavyrių pėdomis“: kelionės apimtis – 80 km., trukmė – 7 val., grupė iki 50 asmenų. Ekskursijos metu prisimenami: Jonas Variakojis, Jurgis Bielinis, Bronius Krivickas, Jokūbas Šernas, Borisas Dauguvietis, Galina Dauguvietytė, Stanislovas Dagilis. Susipažįstama su šiauriausio Lietuvos miestelio – Nemunėlio Radviliškio istorija. Dalyvaujama etnografinėje-muzikinėje edukacijoje Alės Podėnienės kaimo turizmo sodyboje (edukacija – 10 EUR. vienam asmeniui, moksleiviams – 5 EUR.)
(Kelionės programa patvirtinta Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V1- 31)

„Vabalninko lygumų žmonės ir gėlės“: kelionės apimtis – 54 km., trukmė – 4 val., grupė iki 15 asmenų. Ekskursijos metu prisimenami: Alma Karosaitė, Mamertas Indriliūnas, Balys Sruoga, Vincas Mykolaitis-Putinas. Dalyvaujama „Levandų ūkio“ edukacijoje (edukacija – 5 EUR. vienam asmeniui)
(Kelionės programa patvirtinta Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V1-31)

„Gimtinės laisvei pasišventę“: kelionės apimtis – 92 km., trukmė – 7 val., grupė iki 25 asmenų. Ekskursijos metu prisimenami: A. Sabaliauskas-Žalia Rūta, P. Jakubėnas, E. Galvanauskas, M. Indriliūnas, K. Ladiga, S. Paliulytė-Ladigienė, slaptas „Nemunėlio ir Apaščios susivienijimas“. Lankoma Leliškių mūšio vieta, rezistentų kapavietė Gerkiškių kalne, Ladigų dvaras Gulbinėnuose.
(Kelionės programa patvirtinta Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-33)

„Aną, 1944-ųjų m. vasarą“: kelionės apimtis – 47 km., trukmė – 3 val., grupė iki 20 asmenų.
Ekskursijos metu prisimenami literatūros mokslo profesoriai, rašytojai Balys Sruoga, Vincas Mykolaitis-Putinas ir jų talentingas studentas, rašytojas, partizanas Mamertas Indriliūnas. Kokios buvo Biržų krašto aktualijos 1944 metų vasarą, sužinome trumpai apžvelgiant to meto periodikos publikacijas.
Grupei pageidaujant, dalyvaujama kulinarinio paveldo edukacijoje „Čiupka“ Meilūnų bendruomenėje. ( Trukmė – 1 val.)
(Kelionės programa patvirtinta Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V1-103.)

Ekskursijos vadovo paslauga:

    Ekskursija grupei iki 10 žmonių 1 val. – 20, 00 EUR.*
    Ekskursija grupei 10-29 žmonės 1 val. – 25,00 EUR.
    Ekskursija grupei 30-50 žmonių 1 asmeniui – 2,00 EUR.

(Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-74,
Patvirtinta Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V1-16)

 

Grupių užsakymai priimami tel.: 8 698 13963; 8 (450) 38015

*Galima tartis dėl kelionės apimties, trukmės ir kainos pritaikymo konkrečiai grupei.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt