• 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • i2.jpg

2014 m. - Spalis

Paskelbta: Trečiadienis, 2015 m. kovo 25 d.

Straipsnių sąrašas

 

SPALIS
2 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengtas Algimanto Aleksandravičiaus fotoalbumo „Aukštaitėj – aukšts dongs e čysts vondva“ pristatymas  ir fotografijų parodos atidarymas. Dalyvavo autorius ir rašytojas Alis Balbierius.
4 d. – Deikiškių koplyčioje vyko Šv. Angelų Sargų atlaidai. Po jų Gaižiūnų kaime buvo pašventintas naujas kaimo kryžius.
4 d. – įvyko renginys „Istorinę atmintį išsaugosim kartoms“ partizaninio karo Biržų krašte pradžios 70-mečiui paminėti (šv. Mišios Papilio bažnyčioje, Kojeliškyje pašventintas paminklinis akmuo ir kryžius 1944 m. gruodžio 24 d. žuvusiems partizanams, paminėtos Pilėnų tėvūnijos partizanų vado Stepono Giedriko žūties 60-osios metinės).
4 d. – Biržuose surengta rudens derliaus ir amatų mugė.
4 d. – Obelaukių kultūros namuose surengta rajoninė „Teatriukų šventė“.
4 d. – Papilio kultūros namuose surengta rudens popietė „Klevo lapą vėjas neša“
10 d. – Smilgių, Pabiržės bendruomenės namuose vyko Nelly Paltinienės koncertas „Auksiniai šlageriai“.
11 d. – „Senjorų seklyčioje“ surengtas Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimas.
11 d. – Užušilių parke surengta šventė „Jau ateina rudenėlis“.
11 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko dailininko Valdo Pukevičiaus keramikos darbų „Kolektyvinis sodas“ atidarymas.
11 d. – Nausėdžių bendruomenės namuose surengta rudeninių gėlių puokščių paroda.
11 d. – Meilūnų kultūros namuose surengtas Šv. Pranciškaus pakermošis.
12 d. – kavinėje-knygyne „BooKafe“ surengtos kino dirbtuvės jaunimui.
12 d. – klubas „Svaja“ surengė sveikatingumo popietę „Natūralus maistas ant stalo – ilgas gyvenimo garantas“.
12 d. – Vabalninko bendruomenės namuose vyko Nelly Paltinienės koncertas „Auksiniai šlageriai“.
12 d. – Satkūnų bendruomenės namuose surengta rudens gėrybių ir puokščių paroda.
15 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko baigiamoji tarptautinio projekto "Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas" konferencija.
15 d. – Jackonių parke, prie paminklo partizanams, surengta prasminga valandėlė su išėjusiais.
16 d. – Biržuose parodytas režisierės Ramunės Rakauskaitės kino filmas "Radviliada".
16 d. – Pabiržės pagrindinėje mokykloje vyko poeto Pauliaus Drevinio atminimo popietė „Gimtosios žemės piligrimas“. Dalyvavo publicistas Alfonsas Jonas Navickas, bardas Sigitas Paliulis ir Pasvalio P. Vileišio gimnazijos gitarų ansamblis.
17 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Nacionalinės premijos laureato Aido Marčėno kūrybinis vakaras. Renginį vedė Alis Balbierius.
17 d. – Vabalninke, kavinėje „Meldynas“, koncertavo Steponas Januška.
18 d. – Biržų kultūros centre surengtas naujo sezono atidarymas: atnaujintos kultūros centro salės pristatymas, padėka praėjusių metų renginių rėmėjams, mėgėjiško meno kolektyvų, dalyvavusių dainų šventėje „Čia mūsų namai“, koncertas, įspūdžiai.
18 d. – Biržų pilies salėje vyko muzikinė popietė visai šeimai su šokolado degustacija „Šokoladinis smuikas“. Viktorija Čepinskienė (smuikas), Julija Bujanovaitė (fortepijonas), koncertą vedė Gintarė Balčiūnaitė.
18 d. – Kvetkų bendruomenės namuose surengta derliaus šventė „Dėdės rudenėlio dovanos“.
18 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose surengta popietė „Nueitas kelias dviese“.
19 d. – Smilgių bendruomenės namuose surengta rudens šventė.
19 d. – Biržų kultūros centre vyko pop chorų šventė vaikams „Smaližių šalis“.
21 d. – Biržų kultūros centre parodyta cirko šou 3D su nauja šiuolaikiška programa „Neono planeta“.
21 d. – Mieliūnų kultūros namuose surengta poezijos popietė.
22 d. – Biržų kultūros centre vyko jubiliejinis Artūro Orlausko koncertas „Auksinė kolekcija“.
23 d. – Biržų pilies salėje įvyko susitikimas su Sankt Peterburgo ir Minsko studentais, kurie pristatė baigiamąjį darbą apie Biržų senųjų žydų ir karaimų kapinių antkapių užrašų tyrinėjimą.
23 d. – Biržų rajono policijos komisariato ir Biržų rajono savivaldybės iniciatyva vyko renginiai, skirti žalingų įpročių, prekybos žmonėmis prevencijai. Biržų pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre mokiniams susitikimą-diskusiją "Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms" vedė Panevėžio vyskupijos "Carito" atstovai. Pilies arsenalo salėje vyko konferencija "Alkoholizmas, narkomanija, prekyba žmonėmis, ŽIV/AIDS: problemos ir sprendimai".
23 d. – Biržuose, knygyne-kavinėje "BooKafe", aromaterapijos specialistė Rita Grunskytė supažindino su natūraliais eterinias aliejais.
23 d. – Pasvalio kultūros centre vyko suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventė-apžiūra "Atspindžiai 2014". Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio teatras pristatė spektaklį „Švelnus ilgesys“.
24 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje surengė sakralinės muzikos popietę.
24 d. – Anglininkų kultūros namuose surengta rudens darbų pabaigtuvių šventė.
24 d. – Biržų pilies salėje "Knygos teatras" parodė spektaklį "Prabangos".
25 d. – kavinėje „Pas Nijolę“ Biržų rankdarbių asociacija „Fantazijų skrynia“ surengė Tarptautinei rankdarbių dienai skirtą renginį.
25 d. – Papilio kultūros namuose surengta popietė „Vorai jau neria saulei tinklą“
25 d. – Kučgalio bendruomenės namuose surengta rudens šventė.
25 d. – Šukionių kultūros namuose surengta vakaronė „Rudens spalvos“.
25 d. – Satkūnų bendruomenės namuose įvyko susitikimas su šeimos gydytoju R. Rupkumi.
25 d. – Biržuose, knygyne-kavinėje "BooKafe", įvyko susitikimas su humanitarinių mokslų daktaru, profesoriumi Almantu Samalavičiumi, pristatyta jo knyga "Nelaisvės forma", renginyje dalyvavo biržietis menininkas Alis Balbierius.
30 d. – Biržų kultūros centre vyko Vėlinių vakaras su folkloro ansambliu „Siaudela“.
30 d. – Biržai prisijungė prie Lietuvoje vykdomos akcijos „Renkuosi gyvybę“.
31 d. – Biržuose, kavinėje-knygyne "BooKafe", parodytas režisierės Giedrės Bendoriūtės dokumentinis filmas "Pokalbiai rimtomis temomis". Renginyje dalyvavo filmo prodiuserė Jurga Gluskinienė.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt