Apie mus

Paskelbta: Pirmadienis, 2012 m. kovo 5 d.

Biblioteka yra socialinė institucija; ji visuomet buvo, yra ir bus sąlygojama bei lemiama visuomeninės
aplinkos, kurioje funkcionuoja. Tai — aksioma. Visuomenė yra bibliotekos kūrėja, visuomenei biblioteka
turi tarnauti ir prieš ją būti atsakinga.

Jesse H. Shera

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos tinklą sudaro – viešoji biblioteka ir 21 strukūrinis padalinys:
• Vabalninko miesto;
• 19 kaimo;
• Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje veikia keturi skyriai – Vartotojų aptarnavimo, Vaikų literatūros, Bibliotekininkystės ir informacijos išteklių, Ūkio.

Mūsų paskirtis — žinių, informacijos, kultūros ir patyrimo kaupimas ir pateikimas vartotojams, sudarant galimybę visiems nevaržomai tuo naudotis.

bibliotekos kolektyvas

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt