Seminarai

Paskelbta: Trečiadienis, 18 Balandis 2012

Seminarai

 

Dalykinės išvykos

Viešieji pirkimai

Paskelbta: Ketvirtadienis, 12 Balandis 2012
 
 
 

Viešieji pirkimai – tai racionalus valstybės biudžeto lėšų panaudojimas užtikrinant, kad mažiausiomis sąnaudomis įsigytos prekės, paslaugos ar darbai labiausiai atitiktų organizacijos, visuomenės ir aplinkos poreikius.

Viešųjų pirkimų ataskaitos

Viešųjų pirkimų sutartys

Informacija apie viešųjų pirkimų vykdymą 2017 m. (pdf, 390 KB)

Informacija apie viešųjų pirkimų vykdymą 2016 m. (pdf, 527 KB)

Informacija apie viešųjų pirkimų vykdymą 2015 m. (pdf, 517 KB)

Informacija apie viešųjų pirkimų vykdymą 2014 (pdf, 347 KB)

2017 m. viešųjų pirkimų planas (docx, 34 KB)

2016 m. viešųjų pirkimų planas (doc, 115 KB)

2015 m. viešųjų pirkimų planas (doc, 33,3 KB)

2014 m. viešųjų pirkimų planas (doc, 22 KB)

2013 m. viešųjų pirkimų planas (doc, 52 KB)

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (nauja redakcija) (pdf, 319 KB)

Įsakymas dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (pdf, 1,49 MB)

 2016 m. birželio 3 d. skelbiamas mažos vertės viešasis pirkimas „Bibliotekos patalpų paprastasis remontas“. Su konkurso sąlygomis susipažinti galite CVP IS

2016 m. birželio 21 d. pirkimas užbaigtas atmetus pasiūlymus dėl per didelių perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų.

 

 

 

Planai

Paskelbta: Trečiadienis, 04 Balandis 2012

2017 m. veiklos planas (pdf, 862 KB)

2016 m. veiklos planas (pdf, 845 KB)

2015 m. veiklos planas (pdf, 485 KB)

2014 m. veiklos planas (pdf, 477 KB)

2013 m. veiklos planas (pdf, 487 KB)

2012 m. veiklos planas (pdf, 579 KB)

2012–2015 m. strateginis planas (pdf, 148 KB)

2016–2018 m. strateginis planas (pdf, 557 KB)

2018–2020 m. strateginis planas (pdf, 579 KB)

 

 

Projektai

Paskelbta: Trečiadienis, 11 Balandis 2012

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbuotojai kasmet rengia projektus ir dalyvauja įvairių programų bei fondų konkursuose. Papildomas finansavimas dažniausiai skiriamas naujoms vartotojų paslaugoms,  renginiams ir konferencijoms, specialistų kvalifikacijai, bendradarbiavimui su užsienio bibliotekomis.


Visuomenės informacinis aprūpinimas

Bibliotekos pažangai 2

Lietuvos kultūros tarybos projektai

Kiti projektai

Bibliotekos pažangai

Kultūros rėmimo fondo projektai

Latvija–Lietuva abipus sienos

Skaitymo skatinimo projektai

Teisės aktai

Paskelbta: Trečiadienis, 04 Balandis 2012

 Teisės aktai


Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Bibliotekų įstatymo 4, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Bibliotekų įstatymo 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 3¹, 6¹ straipsniais įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 - 2013 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos patvirtinimo“

Kiti teisės aktai


Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“

Bibliotekos nuostatai

Fondo apsaugos nuostatai

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi kompiuterine technika ir internetu taisyklės

Elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarka

Mokamos paslaugos

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt