Teisės aktai

Paskelbta: Trečiadienis, 2012 m. balandžio 4 d.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Bibliotekų įstatymo 4, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Bibliotekų įstatymo 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 3¹, 6¹ straipsniais įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 - 2013 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos patvirtinimo“

Kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“

Bibliotekos nuostatai

Fondo apsaugos nuostatai

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi kompiuterine technika ir internetu taisyklės

Elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarka

Mokamos paslaugos

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt