2012 metai

Paskelbta: Antradienis, 2013 m. balandžio 2 d.

 

Statistiniai duomenys

Viešojoje bibliotekoje

Viso rajono bibliotekose

 Dokumentų fondas  64 636  218 594
 Vartotojų skaičius  1 798  6 457
 Dokumentų išduotis  78 972  235 438
 Lankytojų skaičius  38 663  133 410

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt