2013 metai

Paskelbta: Antradienis, 23 Rugsėjis 2014

Statistiniai duomenys

Viešojoje bibliotekoje

Viso rajono bibliotekose

Dokumentų fondas 61 381 214 308
Vartotojų skaičius 1 727 6 274
Dokumentų išduotis 77 663 222 613
Lankytojų skaičius 38 989 129 008
     

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt