2015 metai

Paskelbta: Antradienis, 07 Kovas 2017

Statistiniai duomenys

Viešojoje bibliotekoje

Viso rajono bibliotekose

Dokumentų fondas 61 850 208 434
Vartotojų skaičius 1 590 5 905
Dokumentų išduotis 72 512 210 705
Lankytojų skaičius 37 465 121 844

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt