Naudojimosi kompiuterine technika ir internetu taisyklės

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2012 m. balandžio 5 d.

                                                                                                                    PATVIRTINTA
                                                                                                                    Biržų rajono savivaldybės Jurgio
                                                                                                                    Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus
                                                                                                                    2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-6


Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos naudojimosi kompiuterine technika ir interneto tinklo paslaugomis taisyklės
 

I. Bendroji dalis

1. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio bibliotekos taisyklės nustato naudojimosi kompiuteriais ir internetu tvarką, vartotojo teises, pareigas bei atsakomybę.

2. Bibliotekoje esantys kompiuteriai yra skirti informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose, darbui Microsoft Office programomis.

3. Nemokamai naudotis kompiuteriais gali visi lankytojai, mokantys dirbti kompiuteriais ir susipažinę su šiomis taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar jie yra Bibliotekos skaitytojai.

II. Vartotojų aptarnavimo tvarka

4. Pirmenybė naudotis kompiuteriais teikiama lankytojams, norintiems naudotis elektroninėmis paslaugomis, ieškantiems informacijos mokymuisi, norintiems mokytis naudotis informacinėmis technologijomis bei dirbti taikomosiomis programomis (suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, studentams, 8 - 12 klasių moksleiviams).

5. 1 – 7 klasių moksleiviai kompiuteriais naudojasi Vaikų literatūros skyriuje. Suaugusiųjų Interneto skaitykloje vaikai gali naudotis kompiuteriais tuo laiku, kai yra laisvų vietų.

6. Bibliotekos darbuotojai lankytoją, pirmą kartą besinaudojantį viešąja interneto prieiga, užregistruoja vartotojų registracijos ir apskaitos sistemoje - suteikia individualų prisijungimo vardą ir slaptažodį. Pirmą kartą atėję ne Bibliotekos skaitytojai privalo darbuotojui parodyti asmens dokumentą (pasą, studento, moksleivio pažymėjimą ar kt.). Bibliotekos skaitytojas– skaitytojo pažymėjimą.

7. Vartotojai dirba po vieną. Baigę darbą vartotojai turi uždaryti visas programas ir išsiregistruoti.

8. Per vieną darbo dieną vartotojui suteikiamas 1 val. laiko limitas. Šis laikas vartotojo pageidavimu gali būti pratęstas jeigu nelaukia kitas vartotojas. (Nepilnamečiams vartotojams darbo laikas gali būti pratęstas iki 2 valandų po valandos naudojimosi darant 15 min. pertrauką). Kompiuteriniams žaidimams skirtas laikas – 1 val.

9. Darbo Microsoft Office 2007 programomis laikas neribojamas.

10. Bibliotekos darbuotojai turi teisę apriboti naudojimąsi interneto pokalbių, vaizdo įrašų peržiūros ar kitomis programomis, jei dėl naudojimosi šiomis programomis pažeidžiama kitų vartotojų teisė.

11. Bibliotekos darbuotojai vartotojams, pažeidusiems Taisykles gali užblokuoti galimybę naudotis visais viešosios prieigos kompiuteriais arba laikinai uždrausti dirbti kompiuteriu.

12. Lankytojai, turintys nešiojamuosius kompiuterius su belaidžio interneto įranga, gali naudotis belaidžiu internetu.

13. Bibliotekos Aptarnavimo skyriuje esantis kompiuteris skirtas tik dokumentų paieškai bibliotekos elektroniniame kataloge. Juo nemokamai naudotis gali visi lankytojai, tačiau užsakyti dokumentus gali tik Bibliotekos skaitytojai.

III. Vartotojų teisės ir pareigos

14. Vartotojai gali:

14.1. dirbti kompiuteriu laikydamiesi šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos;

14.2. įrašyti surinktą medžiagą į savo atneštas informacijos laikmenas ( CD,DVD,USB atmintines), įrašyti sukurtus dokumentus į kompiuterio D diską (jei dirbo su „Ilgalaikiais projektais“), prieš tai informavę bibliotekos darbuotoją;

14.3. už nustatytą mokestį, informavę bibliotekos darbuotoją, išspausdinti reikiamą dokumentą, nuskaityti nuotrauką ar paveikslėlį.

15. Vartotojui draudžiama:

15.1. naudotis kompiuteriu be darbuotojo leidimo;

15.2. naudotis svetimu prisijungimo vardu;

15.3. savavališkai keisti darbo vietas prie kompiuterio;

15.4. skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią veiklą skatinančią informaciją, kurios platinimą draudžia Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;

15.5. diegti ir bandyti atsisiųstas programas, keisti kompiuterio ir programinės įrangos parametrus;

15.6. savavališkai įjungti ir/ar išjungti kompiuterį.

IV. Vartotojų atsakomybė

16. Vartotojai, padarę turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

___________________________________

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt