Lietuvos kultūros tarybos projektai

Paskelbta: Pirmadienis, 2015 m. kovo 30 d.

2014 m. pavasarį, pagal Viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus darbuotojų parengtą paraišką, gautas dalinis finansavimas ir įvykdytas edukacinių renginių ciklas „Pasibelsk, poezijos fėja!“ Pirmajame renginyje poezijos laboratorijoje „Prisijaukink eilėraštį“ kartu su poete Zita Gaižauskaite antrokai ir trečiokai iš Aušros vidurinės mokyklos mokėsi kurti eilėraščius. Antrajame susitikime su dailininku Vidmantu Jažausku sukurtus eilėraščius iliustravo, piešė ir suguldė į poezijos knygą. Trečiajame susitikime su aktore Jūrate Budriūnaite-Kamrazer „Kai žodis pragysta“ vaikai savo eilėraščiams pritaikė muziką, kūrė spektaklį ir turėjo progą išgirsti kaip dainuojami jų sukurti eilėraščiai. Renginyje taip pat dalyvavo Šiaulių miesto vaikų muzikinės studijos „Nieko rimto“ dalyviai.

Rudenį, Lietuvos kultūros tarybai skyrus dalinį finansavimą, įgyvendintas dar vienas projektas „Gimtosios žemės piligrimas“. 2014 m. iš Biržų krašto kilusiam poetui Pauliui Dreviniui būtų sukakę 95 metai. Kiek P. Drevinis šiandieną svarbus gimtinėje, kaip saugomas jo atminimas, ką dar mena gimtųjų kraštų senoliai, gimines? Į šiuos klausimus išgirdo atsakymus Viešosios bibliotekos, Pabiržės ir Kirdonių padalinių darbuotojai, bibliotekų lankytojai, draugai, partneriai ir rėmėjai. Dviračių žygis į Daumėnus, Gulbinus, Meldynę, susitikimai su gimtinės žmonėmis dar menančius Poetą, kolegomis, bendraminčiais iš Klaipėdos, giminėmis. Baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo poetas iš Klaipėdos Alfonsas Navickas, giminaičiai V. Drevinskas ir V. Valiukevičienė, su Poetu bendravę biržiečiai O. Gerulienė ir A. Butkevičius vyko Pabiržės pagrindinėje mokykloje

2015 m., gavus dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, įvykdytas projektas Gimtojoj mano Šiaurės Lietuvoj... Veiklose, kuriant literatūrinį edukacinį filmą Gimtojoj mano šiaurės Lietuvoj..., rengiant literatūrinę-edukacinę kelionę po literatūrines Biržų krašto vietas  bei edukacines pamokas kartu su bibliotekininkais dalyvavo Balticum televizijos Biržų atstovybės darbuotojai Audronė Dambrauskienė ir Domas Grundelė, kraštotyrininkas, pedagogas Algirdas Butkevičius, knygrišystės amatą išmanantis ir jį dirbantis biržietis Algimantas Balaišis, krašto muziejaus Sėla, Papilio pagrindinės mokyklos mokiniai, rajono kultūros, kaimo bendruomenių žmonės.

Vabalninko miesto padalinyje vykdytos projekto Berniukai ir mergaitės, būkit žmonės – skaitykit veiklos, skirtos kraštiečio fiziko ir rašytojo Gendručio Morkūno gimimo 55-čiui paminėti.  Visą vasarą Vabalninke netradicinėse erdvėse vyko garsiniai skaitymai iš G. Morkūno knygų. Surengtas  susitikimas su G. Morkūno žmona Regina Morkūniene, seserimi Angele Jasiukėniene, žurnaliste ir rašytoja Gintare Adomaityte, poete Ramute Skučaite. Viešnios pasidalino prisiminimais apie Gendrutį Morkūną, o Gintarė Adomaitytė apžvelgė  jo kūrybą, skirtą vaikams ir paaugliams. Finalinis projekto akcentas buvo Šiaulių dramos teatro spektaklis Blusyno pasakojimai, pastatytas pagal to paties pavadinimo Gendručio Morkūno knygą.

Viešosios bibliotekos vaikų aptarnavimo skyrius vykdė edukacinį projektą Teatro karalystės išdaigos. Jį sudarė keletas veiklų: Kitokiame teatre vaikai susipažino su Stalo teatro įkūrėja Saule Degutyte. Aš – aktorius  veikloje mokėsi reikšti emocijas ir improvizuoti. Teatriuko pamokoje vaikai patys tapo veikėjais, Kūrybinėje stovykloje – dalyvavo aktorinėje treniruotėje ir suprato teatro pasaulį, o Teatro laboratorijoje – kūrė spektaklį.

Iš Lietuvos kultūros tarybos gavus dalinį finansavimą, 2016 m. rugpjūčio mėnesį vykdytas projektas Teigiantis gyvenimą, skirtas kraštiečio rašytojo Balio Sruogos 120-ioms gimimo metinėms paminėti. Idėja kalbėti apie šį didį lietuvių literatūros žmogų jo autentiškoje sodyboje gimė kartu su pačių Sruogų giminės noru atgaivinti Baibokus. Projektą sudarė kelios dalys: Balys didysis, Baibokų kaimo legenda, Balio Sruogos modernizmas. Ketvirtoji renginio dalis Sruogynė gyva persikėlė į rugpjūčio 15 d. Žolinės atlaidus Vabalninke ir Jasiuliškių kapinaičių lankymą, kuriose palaidoti B. Sruogos tėvai ir kiti giminaičiai. Baibokuose nestigo nei žmonių, nei gerų emocijų, nei prasmingų susitikimų ir pokalbių. Prieš pat Žolinę, rašytojo tėviškėje darniai susijungė meniniai, pramoginiai, moksliniai interesai: dviejų parodų atidarymas ir pristatymas, 4 pranešimai apie B. Sruogą ir jo kūrybą, susitikimas su kino režisieriumi Algimantu Puipa, filmo Dievų miškas peržiūra, liaudiškos ir džiazo muzikos koncertai.

2016 m. įgyvendintas dar vienas projektas E.paslaugos arčiau namų. Surengta 13 mokymų  kaimo bendruomenėse. Suburta 15 grupių, apmokyti 77 rajono gyventojai. Kiekviena grupė išklausė 6 valandų kursą pagal temas: Internetas (informacijos paieška, išsaugojimas, www adresų kolekcijos), CV kūrimas, darbo paieška, elektroninės paslaugos (bibliotekų e.paslaugos, e.mokymosi, e.bankininkystė, e.registracija, e.valdžia, e.prekyba), el. paštas, socialiniai tinklai (gmail, facebook, youtube), saugumas internete.

VšĮ 3D Vilnius bendradarbiaudama su Biržų krašto muziejumi Sėla ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą Virtuali ekskursija – Biržų pilis prieš šimtmečius ir šiandien. Jo tikslas – pristatyti gynybinę Biržų tvirtovę, jos istoriją ir šiandienines funkcijas kuo platesnei auditorijai ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Šiam tikslui pasiekti buvo pasitelktos šiuolaikinės technologijos, kurių pagalba buvo sukurta virtuali ekskursija po tvirtovės teritoriją ir buvusias pilies menes, kuriose dabar veikia Biržų krašto muziejus ir Viešoji biblioteka. Virtuali ekskursija suteikia galimybę nemokamai aplankyti Biržų tvirtovę, o kartu ir Biržų krašto muziejų Sėla, užeiti į Viešąją biblioteką Lietuvos ir užsienio šalių gyventojams, taip pat judėjimo negalią turintiems žmonėms ar toliau keliauti jau nebeturintiems galimybių senjorams.

Juostaviečių padalinyje kartu su partneriais Pačeriaukštės ir Pasvaliečių padalinių darbuotojais ir jų bendruomenėmis įgyvendintas Lietuvos Respublikos Kultūros tarybos finansuotas Skaitymo skatinimo iniciatyvos projektas 5 dienų smalsučių stovyklėlė Augu su knyga. Stovyklėlėje dalyvavo dvidešimt trys 3–12 metų amžiaus vaikai. Smagus buvo abėcėlės pakartojimas su grupe Biplan. Šiltas, malonus atlikėjų bendravimas ir dainos kartu su jais scenoje visiems vaikams paliko neišdildomą įspūdį ir, galbūt, galimybę patirti tai tik kartą gyvenime... Vyko susitikimai su knygų personažais Pepe, Karlsonu, Frekenbok, Muminuku, aplankyta kūrybinė studija Knygų šalis, kurioje bendrauta su dailininkėmis Sigute Chlebinskaite, Rūta Mozūraite, Kamile Krasauskaite ir fotografe Renata Česnavičiene, Lėlių kūrybinėje laboratorijoje su lėlininke Sigute Kiaulėniene pasigamintos lėles. Aplankytas Lietuvos avių asociacijos specialistės ūkininkės Kristinos Milišiūnienės ūkis ir patirta dar daug kitų įsimintinų dalykų.

Parengtas ir įgyvendintas LKT finansuotas edukacinių renginių ciklas Teatro karalystės išdaigos mažyliams, kuriame dalyvavo rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių vaikai. Projekto tikslas – per meninę raišką puoselėti vaikų pažinimo procesus, paskatinti jų meninį ir kūrybinį augimą, prisidėti prie platesnio asmenybės ugdymo. Projekto dalyviai iš arti pamatė, koks įdomus teatro pasaulis, patys tapo kūrybos proceso dalyviais. Kauno valstybinis lėlių teatras vaikams atvėrė pasakų dirbtuvėlės duris, kur jie sužinojo kaip pasaka virsta spektakliu: nuo scenarijaus, personažų, scenografijos ir muzikos kūrimo iki teatro scenos. Vaikai susipažino su unikalaus scenos meno – lėlių teatro subtilybėmis, dalyvavo lėlių parodos pristatyme. Lėlių parodą biržiečiai ir miesto svečiai visą mėnesį galėjo lankyti nemokamai. Rašytojo, dailininko Pauliaus Juodišiaus vadovaujami projekto dalyviai aktyviai įsitraukė į pasakiškų personažų, jų nuotykių kūrimą, gaminosi muzikos instrumentus ir kūrė muziką bei daineles. Labaiteatro organizuotame koncerte-žaidime vaikai tapo kelionės aplink pasaulį dalyviais, patyrė įvairių nuotykių, susipažino su skirtingų kultūrų žmonėmis, išmoko dainų ir žaidimų. Visų renginių metų vaikai turėjo galimybę pažinti teatrą kaip žaidimą, atskleisti savo pačių kūrybiškumą, fantaziją, originalų mąstymą. Taip pat išsiplėtė vaikų supratimas apie tai, kas yra biblioteka ir kokias galimybes ji teikia.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt