Seminaras bibliotekininkams

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 5 d.

     Siekiant ugdyti bibliotekų specialistų kompetencijas, lapkričio 29 dieną vyko seminaras „Sociologiniai aspektai bibliotekų darbe“.

Pagrindinį pranešimą šia tema skaitė sociologijos mokslų daktarė, VDU lektorė Rasa Indriliūnaitė. Apie sociologinių žinių būtinybę ir priežastis kalbėjo Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorius Vygantas Muralis. Darbo patirtimi su kolegomis pranešime „Bendruomenės poreikiai ir biblioteka“ dalinosi Kučgalio kaimo padalinio vyr. bibliotekininkė Dalia Motiejūnienė. Išsamų pranešimą „Bibliotekos paslaugos ir jos socialiniai partneriai“ pateikė Pabiržės padalinio vyr. bibliotekininkė Edita Gerulienė. Vyko diskusija. Džiugu, kad seminare dalyvavo LR Seimo narys Aleksandras Zeltinis. Jis išsakė savo požiūrį į bibliotekų veiklą, apžvelgė bibliotekų padėtį respublikos mastu, kalbėjo apie esamą kultūros politiką. Už ilgametį sėkmingą darbą LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Padėkos raštais buvo apdovanotos Nijolė Taujanskienė, Zita Balaišienė, Valė Balčiūnienė, Irena Žilienė, Birutė Mikelėnienė, Irena Misevičienė, Joana Petrėnienė. Biržų rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Padėkos raštai įteikti Rimantui Kalpokui, Ligitai Putaitei, Sandrai Bieliauskienei. Lietuvos Bibliotekininkų draugijos Biržų skyrius sveikino Aušrą Ūselienę, Odetą Skrivelienę ir Aušrą Jakubelskienę, išdirbus bibliotekoje dvidešimt penkeris metus.  

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt