Kultūros rėmimo fondo projektai

Paskelbta: Trečiadienis, 2012 m. balandžio 11 d.

2006 m. kartu su istorijos ir kultūros žurnalo „Žiemgala“ leidykla vykdytas projektas, gautas finansavimas leidinio „Jonas ir Martynas Yčai. Bibliografija“ išleidimui.

2007 m. Kultūros rėmimo fondas dalinai finansavo „Tarptautinio Poezijos pavasario 2007“ renginius Biržuose.

2008 m. gautas finansavimas eilėraščių apie Biržų kraštą rinkinio „Poezijos sparno paliesti“ išleidimui.
Knygą leidybai rengė viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus darbuotojos Z. Balaišienė,
L. Ramutėnienė ir N. Taujanskienė.

2009 m. fondas dalinai finansavo projektinius renginius „Kai širdimi su tėviške suaugi“, skirtą kraštiečio poeto P. Drevinio 90-osioms gimimo metinėms paminėti gimtuosiuose Gulbinuose ir „Sugrįžimus į gimtinę“. Trumpam į gimtinę  sugrįžti buvo  pakviesti: J. Strielkūnas, J. Baranova, A. Kaziliūnaitė, V. Garastas, G. Kakaras, V. Gasiliūnas.

2010 m. kaip „Sugrįžimų“  tęsinys viešojoje bibliotekoje vykdytas projektas „Laukiami gimtinėje“. Renginiuose dalyvavo I. Korsakaitė, K. Nastopka, J. Budriūnaitė-Kamrazer.

2011 m. tęsiant tradiciją vyko projekto „Gimtinės pakviesti“ susitikimai su kraštiečiais A. Karosaite, J. Juškaite-Antanaitiene, V. Striužu, o „Kaimyniškuose pašnekesiuose Biržų pilyje“ dalyvavo rašytojai S. Parulskis, M. Karčiauskas ir aktorius H. Savickis.
Jaunieji viešosios bibliotekos lankytojai dalyvavo projekto „Bibliotekos kodas: PAAUGLYSTĖ“ literatūrinių susitikimų cikle su kūrėjais K. Gudonyte, E. Milaševičiūte ir V. Račicku.

2012 m. įvyko trys projekto „Veidu į paauglius“ renginiai–susitikimai su rašytoja, žurnaliste, vaikų literatūros tyrinėtoja G. Adomaityte, aktore, režisiere, rašytoja A. Čeredaite, aktoriumi, teatro pedagogu, dainuojamosios poezijos atlikėju G. Storpirščiu.

 2013 m. gautas dalinis finansavimas projektiniams renginiams „Tarmėse – tikroji kalbos gyvastis“. Gražūs renginiai vyko Vabalninko miesto padalinyje „Buva laime kėp kepure“ pagal kraštiečio poeto Leonardo Žitkevičiaus kūrybą. Papilio padalinyje pristatyta nauja Jono Alberto Naktinio knyga „Ar do atomanum sanojų kalbų“. Joje sudėti įdomiausi papiliečių tarmiški prisiminimai ir pasakojimai. Nemunėlio Radviliškio ir Pasvaliečių padalinių renginiuose „Palatvės amatų mugė“, „Ir sudėje skanų sūrį“ tarmiškai pristatytas šių vietovių kultūrinis ir kulinarinis paveldas. Viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su kalbą išmanančiu poetu ir vertėju, pasvalietiška tarme kalbančiu ir rašančiu poetu Vladu Braziūnu. Baigiamajame projekto renginyje „Pravėrs žodže skrynių“ Viešojoje bibliotekoje susirinko visi projekto dalyviai ir, improvizuotai pakartoję savo renginius, džiaugėsi gražia biržietiška, papilietiška, vabalninkietiška, pasvalietiška šnekta.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt