J. Em. kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių minėjimo šventiniai renginiai

Paskelbta: Pirmadienis, 2020 m. rugpjūčio 10 d.

 J. Em. kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių minėjimas 

 „PAKELSIU VISKĄ AŠ, JEI BŪSI SU MANIMI IR TU!” 

(Biržai / Nemunėlio Radviliškis / Pabiržė)

 

ŠVENTINĖ PROGRAMA

 

 

RUGPJŪČIO 22 D., ŠEŠTADIENIS

Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bažnyčioje

12 val. Šv. Mišios. Šv. Mišių aukai vadovauja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, gieda Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios mišrus choras „Adoremus“ (vad. Jolanta Antanaitienė).

Buvusios klebonijos vietoje, Santakos g. 2

13 val. Koplytstulpio J. Em. V. Sladkevičiaus atminimui atidengimas ir pašventinimas bei šventinė agapė. Dalyvauja solistas Erikas Druskinas ir Mindaugas Aleknavičius (akompanimentas).

 

Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje

16 val. Utenos kultūros centro dokumentinės parodos „PADARYK MANE GERUMO ŽENKLU“ atidarymas. Dalyvauja Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė, Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinio buto – muziejaus vadovė Irena Petraitienė, Utenos kultūros centro direktorius Erikas Druskinas, bibliotekininkas, muziejininkas Evaldas Timukas.

 

RUGPJŪČIO 23 D., SEKMADIENIS

Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje

12 val. Šv. Mišios. Šv. Mišių aukai vadovauja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, gieda Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios mišrus Sumos choras (vad. Viktorija Morkūnienė).

 

Prie Pabiržės Švč. Trejybės parapijos klebonijos Bažnyčios a. 1

13 val.  Atminimo lentos atidengimas ir pašventinimas bei šventinė agapė.

 

Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje

16 val. Knygos „SAVAS TARP SAVŲ“, skirtos J. Em. kardinolui Vincentui Sladkevičiui, sutiktuvės. Dalyvauja Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkas, muziejininkas Evaldas Timukas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė (knygos sudarytojai), Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė, Mindaugas Aleknavičius (fortepijonas). Renginį veda Utenos kultūros centro direktorius Erikas Druskinas.

 

Organizatoriai

Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus „Šiaurinė santaka“ bendruomenė, Utenos kultūros centras

 

Partneris

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas

 

J. Em. kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinių atminimo ženklų autorius –tautodailininkas Vidas Jatulevičius

 

 

 

 

                               

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt