A

Paskelbta: Penktadienis, 2020 m. birželio 12 d.

Abukevičius Kazimieras (1892-1965) - partizanas, milicininkas
Adamkavičius Edvardas (1888-1957) — karinis veikėjas
Adomaitis Jonas (g. 1919) — visuomenės veikėjas
Adomavičius Aleksiejus (g. 1897) — karininkas
Adomavičius Petras (1879-1967) — teisininkas
Adomėnaitė Virginija (1945-2000) — dailininkė, tekstilininkė
Adomėnas Adolfas (g. 1920) — chemikas, inžinierius
Adomėnas Rimvydas (g. 1951) — gydytojas
Adomonis Antanas (g. 1894) — karininkas
Adomonis Juozas –gydytojas, buvęs Biržų poliklinikos vedėjas, ligoninės vyr gydytojas
Adukauskas Algirdas (g. 1926) — gydytojas
Aidukaitė-Vankevičienė Rima (g. 1947) - neįgaliųjų judėjimo Lietuvoje pradininkė
Aišparas Petras (1894-1949) — karininkas
Akelaitis Gediminas (g. 1953) — gydytojas
Akelaitis Mindaugas (g. 1979) – Šakių rajono policijos komisariato viršininkas
Alekna Algirdas (1941-2003) — architektas
Alekna Jonas (1896-1986) — zoologas
Aleksaitytė Bronislava (g. 1909) — poetė, vienuolė
Aleksandravičius Kazimieras (1823-1884) - kunigas, vertėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas
Algutytė Viltis (g. 1968) — baleto artistė
Alseika Albinas (1860-1943) — kunigas, draudžiamosios spaudos platintojas
Alvinas Jonas [tikr. pavardė Aukštikalnis] (g. 1890) — JAV lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis
Ambražiūnas Petras (1892-1937) — visuomenės veikėjas
Ambrozaitienė-Kučinskaitė Birutė (1919-2008) — gydytoja
Anciūnas Alfredas (g. 1934) — mechanikos inžinierius, technologijos mokslų daktaras
Anciūnas Petras (g. 1928) — pedagogas, kraštotyrininkas
Andrašiūnas Ignas (1873-1936) – kunigas, garbės kanauninkas
Andrėjauskas Povilas (1905-1988) – dailininkas, pedagogas
Andrėjauskienė (Šamšonaitė) Aldona Ona (1917-2009) — mokytoja, gydytoja
Andrianova Aldona (g. 1941) – logopedė, knygų autorė
Andrijauskas Alfredas (g. 1921) – literatas
Andriuškevičius Bronislavas (1908-1996) — ilgametis Biržų linų fabriko direktorius
Andriuškevičius Jonas (1905-1975) – visuomenės veikėjas
Andriuškevičius Julius (1912-1979) – visuomenės veikėjas
Androšiūnienė Liudgarda (g. 1929) — ekonomistė
Andzevičius Jonas (1939-2011) — provizorius
Anikinis Laurynas Cezaris (1787-1861) — architektas, statybininkas
Anilionis Gytis — ekonomikos mokslų daktaras
Anilionis Petras (1923-1990) — valstybės ir visuomenės veikėjas
Anilionis Romualdas (1946-2015) — technologijos mokslų daktaras
Anilionis Vidas (g. 1957) — UAB „Nilma“ direktorius
Anilionis Žygintas (g. 1939) – kompozitorius
Antanaitienė Jolanta (g. 1957) – pedagogė
Antanaitis Antanas (1901-1978) — tautodailininkas, tapytojas
Antanevičius (m. 1863) — 1863 m. sukilimo dalyvis
Antinis Robertas (1898-1981) — skulptorius
Antušienė Eugėnė (g. 1938) — keramikė
Anusavičius Julius (1825-1907) — poetas, 1863 m. sukilimo dalyvis
Anusavičius Julius (1858-1934) — gydytojas, visuomenininkas
Apinys Viktoras (g. 1958) — pedagogas, krepšinio treneris
Apinytė Janina (g. 1924) — tautodailininkė, mezgėja
Aramavičius Viktoras Julijonas (1816-1892) — vertėjas
Araminas Albertas (g. 1951) — Biržų politechnikos mokyklos direktorius
Areima Adolfas Povilas (1940-2009) – agronomas
Arlauskas Arūnas (g. 1960) — pedagogas
Armalas Vytautas (g. 1961) — Pabiržės vidurinės mokyklos direktorius
Armonas Petras (1907-1997) — violončelininkas, dirigentas, vargonininkas
Armonavičienė Janina (g. 1927) – Biržų krašto muziejaus direktorė (1950-1952), "Siūlo" fabriko kadrų skyriaus viršininkė (1954-1971) ir kt.
Armonavčius Izidorius (1908-1996) — tautodailininkas, tapytojas
Armonienė Barbora (g. 1908) — ūkininkė, tremtinė, knygos autorė
Arustienė Jurga (g. 1970) – dr. hidrologė
Astrauskas Eduardas (g. 1903) — karininkas
Astrauskas Jurgis (1916-2003) – buvęs Lietuvos šuolių į vandenį federacijos pirmininkas
Astrauskienė Aldona (g. 1951) – bibliotekininkė, literatė
Astravas Kostas – dirbo septyniose užsienio vyriausybėse patarėju energetikos klausimais
Atkočaitienė Irena – bibliotekininkė, Biržų centrinės bibliotekos direktorė (1987-1992)
Atkočiūnas Darius (g. 1968) — aviamodeliavimo instruktorius
Atkočiūnas Valerijonas (g. 1882) – spaustuvininkas
Atkočiūnas Vytis Kazimieras (g. 1941) — Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas
Atlavinytė Ona (1916-1991) — habilituota biologijos mokslų daktarė
Atstupėnas Jurgis (1894-1968) — karininkas
Audėnas Juozas (1898-1982) — ekonomistas, visuomenės veikėjas
Audzijonienė Lina (g. 1940) — chemijos mokslų daktarė
Augustauskas-Briedikis Alfonsas (g. 1892) — karininkas
Aukstinis Jonas (g. 1914) — karininkas
Aukstinis Petras (1913-2002) – pedagogas.
Aukščionienė-Bruverytė Regina (g. 1958) — AB „Šiaulių komercija“ direktorė
Aukštikalnienė Bronė (g. 1929) — mokytoja
Aukštikalnis Adomas — caro administracijos valdininkas, knygnešys
Aukštikalnis Eustachijus (1933-2008) — kino kritikas, dramaturgas, kino aktorius, žurnalistas
Auštikalnis Gaudentas (g. 1954) — Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas
Aukštikalnis Juozas (g. 1894) — karininkas
Aukštikalnis Juozas (1917-1945) — karininkas
Aukštikalnis Kazys (1908-1986) — poetas
Aukštikalnis Konstantinas – draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Aukštikalnis Vidmantas (1958-2018) – fotografas, literatas, medžiotojas
Aukštuolienė Erena (1932-2011) — medicinos sesuo, tremtinė, literatė
Aukštuolienė Laima (g. 1962) — etnografinių ansamblių vadovė
Auriukas Jonas — pedagogas, kultūros darbuotojas
Ausiejus Bronislovas (g. 1921) — ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, profesorius, politologas
Ausiejus Kipras (1904-1994) — Vokietijos LB Miuncheno apylinkės pirmininkas
Ausėjūtė Lena (g. 1960) – grafikė, literatė
Aušiūra Petras (1910-1990) — karininkas
Aveika, Aveikis Adomas (g. 1849) — valst. ž.ū. darbininkas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Avižienis Antanas (1894-1973) — karininkas
Ažubalis Juozapas (g. 1925) — filosofas, socialinių mokslų daktaras, docentas
Ažubalis Kristupas (g. 1860) — daraktorius
Ažubalis Petras Povilas (g. 1918) — karininkas
Ažubalis Petras (1918-1980) — kunigas
Ažunaris Jokūbas (1878-1952) —JAV lietuvių spaudos bendradarbis

B C, Č D E F G I, YJ K L M N O P R S Š T U, Ū VZ, Ž

 

 

B

Paskelbta: Penktadienis, 2020 m. birželio 12 d.

Babiliauskas Vacys (1905-1947) — karininkas
Babrauskas Boleslovas (1926-2002) — misionierius, kunigas, jėzuitas, Biržų vikaras (1967-1968), Smilgių ir Suosto klebonas (1968-1974)
Bačiulis Alfonsas (g. 1906) — karininkas, gydytojas
Bagdonas Ainis (g. 1987) – Biržų viešosios policijos specialistas, fotografas
Bagdonas Jonas (1907-1994) – kunigas
Bagdonas Juozas (1914-2009) – kunigas
Bagdonas Rimantas (g. 1938) — imtynininkas, pasaulio čempionas
Bagdonas Stasys (g. 1890) — karininkas
Bagdonas Vaidotas (g. 1948) — gydytojas
Bagdonienė Janina (g. 1961) — žurnalistė, „Biržiečių žodžio“ vyr. redaktorė
Baika Albertas Vytautas (g. 1934) — akordeonininkas, muzikologas, humanitarinių mokslų daktaras
Bajoras Jonas (1929-2011) — humanitarinių mokslų (kalbotyra) daktaras
Bajoriūnienė Natalija (g. 1924) — žurnalistė
Bajorūnas Leonas (1910-1994) — kultūrtechnikas inžinierius
Bajorūnienė  Elena – Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų filialo vyr. gydytoja
Bakšienė Daiva — architektė, teisininkė
Bakšys Jonas Vytautas (g. 1923) — gydytojas, mokslininkas, profesorius
Balaišis Antanas (1923-2005) — kunigas, garbės kanauninkas
Balanda Balys (1901-1954) – ekonomistas, lietuvių-latvių draugijų narys
Balanda Tadas (1887-1970) — prieškarinių visuomeninių draugijų narys ir veikėjas
Balbierienė Danutė (g. 1933) — literatė
Balbierienė Vlada (g. 1948) — pedagogė, literatė
Balbieris Giedrius (g. 1974) - IT specialistas, muzikantas, keliautojas
Balbieris Simanas (1949-2007) — literatas
Balbierius Alis (g. 1954) — poetas, fotomenininkas
Balbierius Petras (g. 1931) – skaičiavimo technikos inžinierius, mokslų daktaras
Balceris Edvinas (1916-1989) — teologas, teisininkas
Balčienė Bronė (g. 1945) — vertėja
Balčiauskas Aleksandras (1907-1952) — evangelikų reformatų kunigas, publicistas, buvęs Lietuvos kariuomenės kapelionas
Balčiauskas Donatas (g. 1943) — UAB „Balza“ direktorius, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkas
Balčiauskas Linas (g. 1957) — zoologas, biologijos mokslų daktaras
Balčiauskas Stasys (1913-1994) — gydytojas
Balčiauskienė Aleksandra (1921-2017) — mokytoja, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorė
Balčikonienė Domicelė (g. 1911) — tautodailininkė, mezgėja
Balčiūnas Adolfas (1924-2009) – pedagogas
Balčiūnas Algirdas (g. 1930) — visuomenės veikėjas, sporto darbuotojas
Balčiūnas Antanas (g. 1901) — teisininkas
Balčiūnas Antanas (g. 1928) — inžinierius, habil. Technikos mokslų daktaras
Balčiūnas Arūnas (g. 1960) — generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas, pulkininkas
Balčiūnas Bronius – buvęs pirmasis Biržų policijos komisaras
Balčiūnas Emilis (1902-2014) – dirbo Biržų siaurojo geležinkelio stoties viršininku
Balčiūnas Eugenijus (1958-2007) — tautodailininkas, tapytojas
Balčiūnas Henrikas Antanas (g. 1943) — architektas
Balčiūnas Jonas (1921-2011) — parašiutininkas, sklandytojas, aviacijos istorikas, kraštotyrininkas
Balčiūnas Jonas (1927-2008) — kunigas, monsinjoras
Balčiūnas Jonas (g. 1943) — tautodailininkas, pynėjas iš vytelių
Balčiūnas Juozas (1910-1962) — revoliucinio judėjimo Argentinoje dalyvis, išeivijos spaudos bendradarbis
Balčiūnas Jurgis (1906-1925) — gydytojas, visuomenės veikėjas
Balčiūnas Mečys (g. ? – 1944) – karininkas, tarnavopasienio policijoje
Balčiūnas Mindaugas (g. 1977) — socialinių mokslų daktaras, krepšinio treneris, buvęs Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius
Balčiūnas Narsutis (g. 1952) — sportininkas (motociklų sportas)
Balčiūnas Petras (1902-1997) — pedagogas, visuomenininkas
Balčiūnas Petras (g. 1919) — karininkas
Balčiūnas Petras (g. 1950) — poetas, žurnalistas
Balčiūnas Povilas (g. 1907) – karininkas
Balčiūnas Saulius (g. 1955) — verslininkas
Balčiūnas Vytautas (1910-2003) — kunigas, prelatas, teologijos mokslų daktaras
Balčiūnas Vytautas (g. 1944) — treneris, mokytojas
Balčiūnienė Alfonsa – prisiminimų knygelės autorė
Balčiūnienė Ingrida (g. 1978) – humanitarinių mokslų daktarė
Balčiūnienė Irena (g. 1927) — pedagogė, tautodailininkė, tekstilininkė
Balčiūnienė Leonora (g. 1935) – tautodailininkė, pynėja iš vytelių
Balčiūnienė Stanislava (1954-1994) — literatė, bibliotekininkė
Balčiūnienė Teofilė (g. 1889) — audėja, siuvinėtoja
Baliūnas Ladislovas (1952-2018) – kunigas jėzuitas
Balkevičius Vytautas (m. 2012) – socialinių mokslų daktaras
Balsienė Vanda (1942-2002) — dailėtyrininkė
Baltinis Andrius (1909-1975) — kunigas, filosofas, filosofijos mokslų daktaras
Baltinis-Baltis Povilas (g. 1914) — žurnalo "Studentų žodis" redakcinės komisijos narys, „Vytauto“ klubo narys
Baltrėnas Jonas — karininkas
Baltrėnas Remigijus (g. 1974) – karininkas
Baltrušaitis Vytautas (g. 1960) — veterinarijos gydytojas
Baltušis Juozas – karininkas
Banevičius Bronius (g. 1891) — karininkas
Baniulis Alfonsas (1900-1960) — karininkas, majoras
Baniulis Antanas (1886-1930) - knygnešių rėmėjas
Baniulis Kazys Tomas (g. 1940) — technologijos mokslų daktaras
Baniulis Romualdas (g. 1898) - savanoris
Baranauskas Dalius – fizikos mokslų daktaras
Baranova Jūratė (g. 1955) — humanitarinių mokslų daktarė, VPU filosofijos katedros profesorė
Barauskas Jonas (g. 1936) — lengvosios atletikos treneris
Baravykas Aleksandras (g. 1877) — knygnešys
Bardišauskas Juozas (1898-1951) — kunigas
Bareika Algis Povilas (g. 1942) — mokytojas, lengvosios atletikos treneris
Bareikienė Renata Emilija (g. 1939) – fizikė, fizikos ir matematikos mokslų daktarė
Barnelis Fridrichas (1905-1982) — kunigas
Baronas Aloyzas (1917-1980) — rašytojas
Baronas Boleslovas (1862-1941) — kunigas
Baronas Benjaminas (g. 1919) — rezistencinių kovų dalyvis
Baronas Jonas (1873-1952) — pedagogas, leksikografas, vadovėlių autorius
Baronas Jonas (g. 1907) — karininkas
Baronas Kęstutis (g. 1959) — Biržų regioninio parko direktorius
Baronienė Regina (g. 1958) — mokytoja
Bartašiūtė Aušrinė — chemikė
Bartašiūtė Stanislava (g. 1953) — Fizinių mokslų daktarė, astronomė
Bartkevičius Arvydas (1944-2008) — buvęs Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras
Bartkevičius Povilas (g. 1962) – kunigas, Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (nuo 2003 m.)
Barzda Alfonsas — Biržų rajono reikalų vedėjas
Baublys Algimantas (1933-2016) — pedagogas, muziejininkas, literatas
Baublys Arūnas (g. 1960) — istorikas, muziejininkas, archeologas, humanitarinių mokslų daktaras
Bazaras Liudas (Liudvikas) (1910-1985) — karininkas, gydytojas
Bedelis Petras (1946-2016) — tautodailininkas, tapytojas
Beinoris Valentinas (g. 1956) — Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kupiškio skyriaus viršininkas
Bekerienė Stefa (1924-2018) — literatė
Beleckas Rimantas (g. 1934) — fizikas
Benesevičius Antanas – kunigas, kunigavo Suoste
Bercholcas Jonas (1934-2003) — teisės mokslų daktaras, profesorius
Bercholtienė Liucija (1925-2015) — tautodailininkė, mezgėja, gėlininkė
Beriozovas Anatolijus (1922-1986) — publicistas, dramaturgas, žurnalistas
Bernatovičius Henrikas (1954-2017) – kunigas
Bernhardtas Haraldas (g. 1912) — karininkas
Bernotas Alfonsas (1930-2012) — buvęs Biržų raj. vykdomojo komiteto pirmininkas
Bernotienė Irena Damazija (1928-1983) — pedagogė
Bernotienė Palmyra (g. 1922) — audėja
Bėčius Jonas (1901-1990) – veterinarijos gydytojas
Bėčius Kostas (1911-2005) — agronomas, selekcininkas, ž.ū. mokslų daktaras, agrarinių mokslų daktaras
Bėčius Vilius Vytautas (1937-2001) — knygų autorius, biomedicinos mokslų daktaras [agronomija]
Bičiūnas Leonas (g. 1941) – tapytojas
Bielinienė Ona (~1850-1855 – 1932) – knygnešė
Bielinis Andrius (~1852-1897) — knygnešys
Bielinis Augustas (1886-1971) — vargonininkas, chorvedys
Bielinis Jurgis (1846-1918) — kultūros veikėjas, knygnešys, publicistas
Bielinis Kipras (1883-1965) — visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas
Bimba Petras (g. 1970) — gydytojas
Bimba Vytautas (1927-2001) — nusipelnęs krepšinio treneris, teisėjas, docentas
Binkis Kazys (1893-1942) — poetas, dramaturgas
Binkys Raimondas (g. 1958) — fizikas
Birietienė Zinaida (g. 1941) — dirvotyrininkė
Bitaitis Dalius (g. 1964) – Soialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras
Bitaitis Jonas — knygnešys
Bitinas Albertas (g. 1957) — geologas, geologijos mokslų daktaras
Bitinas Jonas (1899-1982) – karys savanoris
Bitinas Kazimieras (1928-1994) — komunistų partijos veikėjas
Bitneris Samuelis (~1632-1710) — reformatų kunigas, vertėjas
Bizauskas Pranciškus Antanas (1861-1937) — kunigas pranciškonas, spaudos bendradarbis, religinės literatūros rengėjas
Bytautas Jonas (1894-1923) — karininkas
Blažys Bernardas (g.1931) – habilituotas daktaras (socialiniai mokslai)
Blažys Romualdas (1901-1994) — kunigas, Lietuvos jėzuitų provincijolas, vertėjas
Blažytė Valerija (g.1971) — literatė
Blėkaitienė Marija (1918-1988) — pedagogė, švietimo organizatorė
Bliudnikas Ernestas (g. 1907) — karininkas
Blynas Gediminas (1917-1981) - kunigas
Blynas Laimingas Feliksas (g. 1922) — teologijos licenciatas, kunigas
Bloškis Vidmantas (g. 1978) — kunigas
Bogdanas Aleksandras (1919-1973) – dirigentas, muzikos pedagogas
Bogdanas Konstantinas (1926-2011) — habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, skulptorius, dailininkas
Bortkevičiūtė-Brėdikienė Viktorija (g. 1896) – fotografė
Brazaitė Birutė (g.1953) — žurnalistė
Brazauskas Romualdas (g. 1960) — tarptautinės kategorijos krepšinio teisėjas
Brazdžionis Bernardas (1907-2002) — poetas
Brazdžius Alvydas — galiūnas
Brazdžius Antanas – skautas, laikraštėlio "Skautų vairas" (Biržai, 1924-1925) redaktorius
Brazdžius Bronislovas (1926-2000) — kunigas
Brazdžius Jonas (g. 1915) — karininkas
Brazdžius Povilas (1874-1977) — Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas
Brazdžiūnas Povilas (1897-1986) — profesorius akademikas, fizikas, karininkas
Brazdžiuvienė Edita (g. 1966) – AB Biržų šeimos gydytojų centro bendrosios praktikos šeimos gydytoja, sklandytoja
Brazionienė Aldona (1927-2016) — bibliotekininkė
Brazys Teodoras (1870-1930) – muzikologas, kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas, kunigas
Bražas Martynas – daraktorius
Breimelytė Eugenija (g. 1928) — siuvinėtoja
Brėdikis Vytautas (g. 1930) — architektas, dailininkas, profesorius
Breivė Adolfas (1924-2002) – kunigas
Breiva Juozas (1891-1939) – kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, mokyklų steigėjas
Bridžius Audrius (g. 1966) — dr. fizikas, astronomas
Bridžius Manfredas (g. 1936) — mokytojas
Briedienė Jolanta (g. 1968) — tautodailininkė, siuvinėtoja (mašininis siuvinėjimas)
Briedienė Palmyra (g. 1950) — muzikos mokytoja metodininkė, chorų ir vokalinių ansamblių vadovė
Briedienė Vanda (1944-2005) — tautodailininkė
Briedienė Vanda (1932-2013) — ekonomikos mokslų daktarė, pedagogė
Briedis Gediminas (g. 1973) — tautodailininkas, tapytojas
Briedis Juozas (1912-1991) — dainininkas, kompozitorius, agronomijos daktaras, karininkas
Briedis Povilas (g. 1931) — durpių įmonių asociacijos „Lietuvos Durpės“ prezidentas
Briedis Raimondas (g. 1962) – pedagogas, šaudymo treneris
Briedis Rolandas (g. 1979) — tautodailininkas, tapytojas, drožėjas
Briedis Stasys ( 1923-1998) — agronomas, visuomenės veikėjas
Briedis Vaclovas (g. 1957) – veterinarijos gydytojas, UAB "Biržų bekonas" direktorius
Briedis Julius, Vytautas (g. 1940) — inžinierius, technologas, irklavimo sporto tarptautinės klasės sporto meistras
Briedytė Ela (g. 1979) — krepšininkė
Briedytė-Peikštenienė Olga – biblioterkininkė
Briedulis Pranas (1896-1954) — karininkas
Broga Jonas (1893-1942) — visuomenės veikėjas, buvęs Biržų apskrities viršininkas
Broga Linas (1925-2005) – poetas, vertėjas, inžinierius
Bružas Krisius (1878-1973) — kuratorius
Bružas Petras (1905-1992) — mokytojas, kuratorius, „Mūsų sparnų“ redaktorius
Bučaitė Aldona (g. 1953) — mokytoja, Linkuvos vid. mokyklos kraštotyros ir istorijos muziejaus vadovė
Bučys Žygintas (g. 1968) – daktaras (humanitariniai mokslai)
Budrevičius Jonas (g. 1945) — ekonomistas, visuomenės veikėjas, verslininkas, nuo 2000 m. LR Seimo narys
Budrevičiūtė Lyda (g. 1942) – rankininkė
Budrikis Stasys (g. 1936) — biomedicinos mokslų daktaras [zootechnika]
Budriūnaitė Deimantė (g. 1992) – soc. tyrimų metodologijos lektorė
Budriūnaitė Jūratė (g. 1973) — Šiaulių dramos teatro aktorė
Budriūnas Antanas (1902-1966) — kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas
Budriūnas Bronius (1909-1994) — kompozitorius, dirigentas, pedagogas
Budriūnas Motiejus (1898-1969) — kompozitorius, choro dirigentas
Budriūnas Petras (1935-2015 ) — kunigas
Budrys Povilas (g. 1962) — aktorius
Budrys Vladas (g. 1950) — tautodailininkas, tapytojas
Buika Antanas (g. 1951) — literatas
Buivydaitė-Smilgienė Valerija — buvusi aktorė, mokytoja
Bulota Petras (g. 1891) — karininkas
Bulovas Drąsutis (g. 1963) – fotografas
Bulovienė Genovaitė (g. 1935) – literatė
Bundza Algimantas Stasys (g. 1907) — poetas, žurnalistas
Buožienė-Tutytė Ona (g. 1877) — knygnešė
Buožis Stasys (1903-1999) — hidrotechnikas, inžinierius
Burbulis Antanas (1917-1992) – karininkas
Burbulis Kostas (1889-1981) — skudutininkas
Burbulis Kostas (1903-2002) — kunigas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Burbulis Kostas (1909-1977) — jūrų kapitonas, kuratorius
Burbulys Jonas (1904-1942) – policininkas, politinis kalinys
Burbulytė Olga (g. 1914) — tautodailininkė, audėja, siuvinėtoja
Burlevičius Jokūbas (1883-1933) — karininkas
Bušma Leonas (g. 1928) — prozininkas
Butėnaitė-Karosienė Liudvika Gaudencija (1927-2008) — pedagogė
Butkevičienė Ona (g. 1935) — pedagogė, literatė
Butkevičius Algirdas (g. 1939) — žurnalistas, tautodailininkas, literatas
Butkevičius Gintaras (g. 1963) — Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktorius
Butkevičius Povilas (g. 1987) — krepšininkas
Butkevičius Vaidotas (g. 1963) – pedagogas, "Atžalyno" vidurinės mokyklos direktorius, tautodailininkas
Butkevičiūtė Ingrida (g. 1979) – socialinė darbuotoja, literatė, rankdarbių kūrėja
Butkys Jonas (1920-2006) – kunigas
Butkus Kazimieras (1907-1942) — kunigas
Buzelienė Elena (g. 1940) — pedagogė, rankininkė, sporto meistrė
Būtėnas Eduardas (g. 1887) — karininkas
Būtėnas Vladas (1923-1993) — rašytojas, poetas, publicistas


A C, Č D E F G I, YJ K L M N O P R S Š T U, Ū VZ, Ž

 

 

C, Č

Paskelbta: Penktadienis, 2020 m. birželio 12 d.

Cameron Saulė (g. 1975) — mokytoja
Cemnolonskas Visvaldas (g. 1933) — miškininkas, buvęs Biržų miškų urėdas
Cerauskas Mykolas (Vaškas) (1754-1824) — reformatų religinės literatūros rengėjas, kunigas, mokytojas
Chylinskis Samuelis Boguslavas (~1634-1668) — biblijos vertėjas
Chmieliauskas Eividas (g. 1968) — teisininkas, Raseinių raj. apylinkės vyr. prokuroras
Chodakauskas Liudvikas (1843-1912) — gydytojas, medicinos mokslų daktaras
Cicėnas Jonas (1905-1946) – raštininkas
Ciemnolonskas Liudvikas (g. 1875) — karininkas
Cieplinskas Kazys (1870-1930) — knygnešys
Cieškaitė Gražina (g. 1951) — poetė
Cypkūnienė-Vaitkevičiūtė Irena (g. 1948) — popieriaus restauratorė
Cucėnas Kęstutis — Kauno aerouosto generalinio direktoriaus pavaduotojas
Cukuras Viktoras Vilius (g. 1946) — kunigas
Cukuras Voldemaras Mykolas (1915-1996) — filosofas, filosofijos ir teologijos mokslų daktaras, kunigas
Cumftaitė-Nastopkienė Elena (1876-1949) — mokytoja
Cumftaitė Sofija (Zofija) (1866-1898) – draudžiamosios lietuviškos spaudos platintoja
Cumftas Adomas (1860-1911) — evangelikų reformatų kunigas, religinės literatūros rengėjas
Cumftas Jonas (1864-1929) — gydytojas, medicinos mokslų daktaras
Cumftas Martynas — kunigas 

Čalkauskaitė Monika (1922-2012) — pedagogė, tautodailininkė, Biržų miesto garbės pilietė
Čampė Adolfas (1910-1992) — visuomenės veikėjas
Čekauskas Juozas (1907-1960) — mokytojas
Čepaitė Jūratė Agota (g. 1942) — choreografė, pedagogė
Čepaitis Albinas (g. 1934) – treneris, stalo tenisininkas
Čepas Petras (1921-2010) — Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kunigas senjoras, sinodo kolegijos viceprezidentas
Čepas Vytautas (g. 1948) — politikas ir visuomenės veikėjas, psichologas, daktaras (socialiniai mokslai, filosofijos moksl. kand.), pedagogas LR Seimo narys (1996-2000)
Čepelė Algirdas (g. 1937) — veterinarijos gydytojas
Čepelienė Regina Rūta (1944-1995) — chemijos mokslų kandidatė
Čepėnas Juozapas (1880-1976) — kunigas, visuomenės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras
Čeponienė Lolita (g. 1963) – gydytoja, literatė
Čeponis Algimantas (g. 1952) — gydytojas, VŠĮ Šilutės ligoninės chirurgijos skyriaus vedėjas
Čeponis Edmundas - Kauno zoologijos sodo direktorius (1985-1988)
Čeponis Jonas (g. 1925) — LPKTS Panevėžio skyriaus, LLKS valdybos pirmininkas
Čeponis Kazimieras (1908-2001) — gydytojas
Čeponis Vaclovas (g. 1872) — draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Čepukėnienė Jolanta (g. 1965) - teisininkė
Čerbulėnas Klemensas (1912-1986) — etnografas, menotyrininkas, muziejininkas
Čeraška Leonas (1896-1934) — gamtininkas, socialdemokratinio judėjimo Lietuvoje dalyvis
Čerka Jonas (g. 1946) — technikos mokslų daktaras, docentas
Čerka Jonas (1856-1943) — vienas iš slaptos Apaščios ir Nemunėlio Vienybės draugijos organizatorių, aušrininkas, knygnešys
Čerka Juozas (g. 1907) — karininkas
Čerkauskienė Jurgita (g. 1970) – ekonomistė, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė
Čerkienė Violeta – pedagogė
Čerkesas Juozas (1884-1949) — spaudos bendradarbis, poetas, rašytojas
Černiauskas Mindaugas (g. 1960) — buvęs Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos, Vilniaus Rotary klubo prezidentas, vienuolis brolis Marija Elijas
Černiauskienė Aldona (1926-2014) — mokytoja, literatė
Černiauskienė Virginija (g. 1952) — bibliotekininkė
Červekauskas Antanas (g. 1893) — karininkas
Česnauskas Stasys — verslininkas, Lietuvos jėgos trikovės federacijos prezidentas
Česnulevičius Jonas (g. 1927) – pedagogas, spaudos bendradarbis
Četkauskas Vytautas Laimutis (1934-2017) — muzikos mokytojas, chorvedys
Četkauskienė Genė (g. 1955) — muzikos mokytoja metodininkė
Četvergienė Gražina (1961-2006) — fotografė
Čibas Daumantas (1907-1982) — fotomenininkas, pedagogas, tautodailininkas, keliautojas, žurnalistas
Čičelis Vytautas (g. 1946) — fizikas
Čičinskas Jonas (~1560-1621) — buvo Biržų dvaro administratoriumi, 1599-1600 dalyvavo Kr. Radvilos kariuomenės kovose su švedais
Čigas Petras (1899-1977) — ilgametis Biržų savivaldybės sekretorius
Čigienė Ramunė (g. 1967) — lopšelio darželio „Drugelis“ darbuotoja, savivaldybės tarybos narė
Čikštas Robertas (g. 1941) — pedagogas, Panevėžio prekybos ir verslo mokyklos direktorius
Činga Antanas (1928-1998) — poetas
Činga Vytautas (g. 1937) — agronomas, ilgametis ūkio darbuotojas Biržų rajone
Čiplys Kazimieras (Vijūnas) (1897-1950) — kunigas, literatas, dramaturgas
Čiudarienė Ona (g. 1936) — banko darbuotoja
Čiučkis Povilas (1915-1990) – kunigas
Čiuikina Stasė (g. 1936) — kultūros darbuotoja
Čiuplinskas Vytautas Stasys (g. 1943) — buvęs UAB „Biržų ranga“ generalinis direktorius
Čiuplinskienė Ona — audėja
Čiurlys Ernestas (1893-1978) — karininkas
Čižauskienė Janina Birutė (1929-2012) – literatė
Čygas Donatas (g. 1961) — technologijos mokslų daktaras, docentas
Čygas Jonas (1910-1959) — veterinarijos gydytojas, parazitologas
Čygas Jurgis (1891-1959) — karininkas, evangelikų reformatų kuratorius
Čygas Rimantas (g. 1960) — verslininkas
Čyžiūtė Kristina (g. 1974) — menininkė, tekstilininkė, rūbų stilistė


A B D E F G I, Y J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž

 

 

D

Paskelbta: Penktadienis, 2020 m. birželio 12 d.

Dabulevičius Andrius (1896-1938) — poetas
Dagelis Vytautas (g. 1974) – kunigas, fotomenininkas, Pabiržės parapijos klebonas, Geidžiūnų parapijos administratorius (nuo 2008 m.)
Dagienė Rita (g. 1948) — tautodailininkė, keramikė
Dagienė Savunė (g. 1951) - AB "Lietuvos paštas" Biržų skyriaus viršininkė
Dagilis Jonas (g. 1934) — kraštotyrininkas, literatas, publicistas
Dagilis Kęstutis (g. 1950) - inžinierius, keliautojas, sporto organizatorius
Dagilis Stanislovas (1843-1915) — vertėjas, poetas, kultūros veikėjas
Dagys Adomas (1906-1955) — žurnalistas
Dagys Algimantas (g. 1943) — agronomas
Dagys Artūras Petras (1911-1923) – karininkas
Dagys Jokūbas (1898-1984) — karininkas
Dagys Jokūbas (1905-1989) — skulptorius, tapytojas, poetas
Dagys Jonas — Nepriklausomos Lietuvos vyriausias valstybės iždininkas, reformatų Sinodo kuratorius
Dagys Jonas (1902-1969) — kooperatininkas
Dagys Jonas (1904-1983) — ekonomikos mokslo kandidatas, docentas
Dagys Jonas (1906-1993) — botanikas, augalų fiziologas, karininkas
Dagys Jonas (1919-1985) — kuratorius
Dagys Kostas (1923-1997) — Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos narys
Dagys Liūdas (g. 1912) — karininkas
Dagys Martynas (1949-2014) – zootechnikas
Dagys Petras (1904-1977) — evangelikų liuteronų kunigas, buvęs kariuomenės kapelionas, karininkas
Dagys Povilas (1889-1943) — kooperatininkas, kompanijos „Lietūkis“ vyriausiasis direktorius
Dagys Povilas (1912-1981) — inžinierius
Dagys Povilas (g. 1913) — karininkas
Dagys Stasys (1902-1988) — jūrų kapitonas, kuratorius
Dagys Valentinas (1936-2017) — hidrotechnikas, literatas, mėgėjiškų filmų kūrėjas
Dagys Viktoras (g. 1952) — Matematikos ir informatikos instituto darbuotojas, kraštotyrininkas
Dagys Vitoldas (g. 1936) — technologijos mokslų daktaras
Dagytė Gražina – pedagogė, kraštotyrininkė, korespondentė
Dalevskis Konstantinas (1837-1871) — 1863 m. sukilimo dalyvis, Paryžiaus komunos dalyvis
Dambrauskaitė Birutė (g. 1943) — dainininkė
Danisevičius Ramūnas (g. 1973) — fotomenininkas, fotokorespondentas
Danys Julius (g. 1941) — technikos mokslų daktaras
Dargis Jonas (1907-1942) – karininkas, mokytojas
Daubaras Edmundas (g. 1954) – treneris, žurnalistas, sporto organizatorius
Daubaras Julius (1884-1943) — visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis
Daubaras Juozas (1895-1982) — fotografas
Daugirdienė-Balčiauskaitė Virginija (g. 1945) — pianistė, dėstytoja, koncertmeisterė
Daugis Arvydas (g. 1954) — pedagogas, rankinio treneris
Daugis Laimonas – pedagogas, rankinio treneris
Dauguvietis Antanas (1936-1995) — gydytojas, sveikatos apsaugos organizatorius, Biržų miesto garbės pilietis
Dauguvietis Arvydas (g. 1951) — Šiaulių universiteto menų fakulteto dėstytojas
Dauguvietis Borisas (1885-1949) — režisierius, aktorius, dramaturgas
Dauguvietis Pranas (1854-1943) — teisininkas, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Panevėžio apskrities viršininkas
Dauguvietytė-Kudabienė Elena (1922-2003) — aktorė, Kanados lietuvių teatro „Aukuras“ režisierė
Dauguvietytė Galina (1926-2015) — režisierė, scenaristė, aktorė
Dauguvietytė Lidija (1883-1955) — pianistė, pedagogė
Daukša Edvardas Jokūbas (1836-1890) — poetas, 1863 metų sukilimo dalyvis
Daukša Juozapas (1829-1886) - kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius
Daukša Kazimieras Kristupas (~1795-1865) — mokytojas, kalbininkas
Daunys Antanas (g. 1899) — teisininkas, visuomenės veikėjas
Davidonienė Gražina (g. 1964) – teisininkė
Davidonis Povilas — knygnešys
Deksnys Antanas (1906-1999) — vyskupas
Demenis Aleksandras (g. 1950) — AB „Agluona“ direktorius
Deveikis Edmundas (1914-1998) — žemės ūkio specialistas, literatas
Devenis Mykolas (1891-1978) — evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius, gydytojas, visuomenininkas
Devinduonienė Vida (g. 1944) — architektė
Dėlis Mikas (1891-1979) — karininkas
Dičiūtė-Rebrik Virginija – filologė
Didžiulis Stasys (g. 1914) — karininkas
Didžiulis Vytautas (1881-1956) – pedagogas, gamtininkas, politikas, visuomenininkas
Didžiulis Zenonas (g. 1959) — drožėjas
Didžiulytė-Sketerienė Ona (1878-1960) — medikė, literatė
Dikšas Gediminas (g. 1944) — miškininkas
Dilienė Halina (1908-2007) — reformatų bažnyčios išeivijoje veikėja, visuomenininkė
Dilys Jokūbas (g. 1912) — karininkas
Dilys Jonas (1887-1973) — pedagogas, kraštotyrininkas, reformatų bažnyčios kuratorius
Dilys Juozapas (1866-1952) — Vilniaus reformatų parapijos Sinodo dalyvis
Dilys Petras (1895-1967) — ilgametis Pabiržės valsčiaus viršaitis, Seimo narys
Dilka Vincas (1912-1997) – tapytojas
Dyrienė Genovaitė (g. 1932) – pedagogė
Diubua De Monpere Fridrichas (1798-1850) — Prancūzų keliautojas, archeologas, etnografas ir gamtininkas
Dobilevičius Jonas (g. 1912) — Griovos slapyvardžiu paskelbė eilėraščių politinių kalinių spaudoje
Dobradziejūnas Antanas (g. 1911) — karininkas
Dobravolskas Algis (g. 1951) — ekonomikos mokslų daktaras, valstybės veikėjas
Dobravolskas Viktoras (g. 1913) – visuomenės veikėjas, dirbo administracinį darbą Vabalninke
Docienė-Šidlaitė Elena Emilija (g. 1917) – skulptorė
Doda Stasys (1900-1942) – policininkas
Dogelis Povilas (1877-1949) – kunigas religinių raštų rengėjas
Dološickij Ivan (g. 1950) — SP UAB „Biržų šilumos tinklai“ direktorius
Dovečka Petras - daraktorius
Dovidėnaitė Stefanija (g. 1933) — tautodailininkė, audėja, pinikų pynėja
Dovydėnienė Angelė (g. 1940) —  buvusi Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos Biržų skyriaus vadovė
Dragašius Valentinas (g. 1941)  – dviratininkas, teisėjas
Drevinis Paulius (1919-1990) — poetas
Drevinskaitė-Žilinskienė Indra (g. 1978) — korespondentė, gidė, kultūros darbuotoja
Drevinskaitė Monika (g. 1968) — literatė
Drevinskas Algirdas (g. 1965) - dainininkas, tenoras
Drevinskas Antanas (1888-1942) — teisininkas
Drevinskas Jonas — verslininkas
Drevinskas Jonas (g. 1924) — visuomenės veikėjas, žurnalistas
Drevinskas Justas (g. 1983) — dziudo imtynininkas
Drevinskas Kazys — technikos mokslų daktaras
Drevinskas Petras (g. 1954) — verslininkas
Drevinskas Remigijus (g. 1982) – fotografas
Drevinskienė Dalė (g. 1958) – pedagogė, šaudymo trenerė
Drevinskienė Regina (1927-2009) — muziejininkė, tautodailės propaguotoja ir organizatorė, kraštotyrininkė
Drėgūnas Povilas (1896-1958) — karininkas
Drižas Česlovas (1925-2007) — tautodailininkas [medžio drožėjas]
Drobelis Eugenijus (g. 1954) — miškų ūkio inžinierius, ornitologas, gamtos mokslų daktaras
Drobulis Jonas (g. 1941) — Lietuvos sportinio bridžo didmeistris
Dubinas Valentinas (g. 1954) – socialinių mokslų daktaras
Dubinienė Danė - Šiaulių vaikų globos namų "Šaltinis" mokytoja
Dubnikas Kęstutis (g. 1959) – filosofijos daktaras
Dubra Petras (1900-1964) — mokytojas, kuratorius
Dučinskas Juozas (1872-1951) – Kauno telegrafo-telefono stoties viršininkas
Dulieba Jonas (g. 1908) — karininkas
Dulkienė Aida (g. 1967) – fotografė
Dulskis Romas (1893-1956) — teisininkas, finansininkas, ateitininkas, „Rūtos“ draugijos narys
Dumbrauskienė Idilija (g. 1953) – tautodailininkė, tapytoja
Dumskienė Laima (g. 1961) — advokatė
Dumša Juozas (1881-1936) — Latvijos socialdemokratų veikėjas, lietuviškų laikraščių leidėjas Rygoje
Dunda Gerardas (1914-1996) – kunigas
Dūda Rimantas (1953-2017) — dailininkas, odininkas
Dūmanas Pranas (1924-1989) — vargonininkas, chorvedys
Dzelzienė Margarita (g. 1956) — teisėja
Dzelzys Romualdas — motokrosininkas, verslininkas
Dževečka Adomas (g. 1900) — karininkas
Dževečka Algimantas (g. 1937) — psichologijos mokslų daktaras
Džėja Albertas – atsargos karininkas
Džėja Petras – biochemikas, mokslų daktaras
Džėja Vytautas (g. 1953) — Biržų rajono saviivaldybės administracijos direktorius

A B C, Č E F G I, Y J K  L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž


 

 

E

Paskelbta: Penktadienis, 2020 m. birželio 12 d.

Eidukas Jonas (1893-1919) — karininkas
Eidukas Mikas (g. 1887) — karininkas
Eidukas Petras (g. 1922) — LTSR valstybinis ir partinis veikėjas, Raudonosios armijos 16 lietuviškosios divizijos karys
Eidukas Vidas (g. 1966) — karininkas
Eidukonis Darius (g. 1976) — drožėjas
Eikinas Vytautas (1930-1981) — inžinierius, išeivijos visuomenės, sporto veikėjas
Einoris Bronius (g. 1910) — visuomenės veikėjas, jaunimo kultūros organizacijų dalyvis
Einoris Vytautas (g. 1930) — agronomas, LR žemės ūkio ministras (1994-1999), LR  Seimo narys (2000-2004)
Eitavičienė Stasė (g. 1948) — pedagogė, sklandytoja
Enskaitis Juozas (g. 1933) — kultūros darbuotojas
Ermošenka Romualdas Nikolajus (g. 1939) — kūno kultūros mokytojas metodininkas
Ermošenkienė Ona Milda (g. 1938) — gydytoja
Ertlis Jurgis (1625-1696) — architektas


A B C, Č D F G I, Y J K M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž

F

Paskelbta: Penktadienis, 2020 m. birželio 12 d.

Fedaravičius Kostas (g. 1938) — pedagogas, literatas, žurnalistas
Fedaravičius Petras (1896-1967) — profsąjungų visuomenės veikėjas
Fedorenko Vasilij (g. 1954) — pulkininkas, priešgaisrinės apsaugos darbuotojas
Ferberis J. (1743-1790) — Mintaujos (dabar Jelgavos) gimnazijos mokytojas
Flanderė Birutė – architektė
Frankas Aleksas Vytautas (g. 1916) — karininkas
Frankas Aurimas (g. 1976) — teisininkas, Pačeriaukštės seniūnas
Frankas Kostas (1919-1996) – karininkas
Frankas Kostas (g. 1945) — paminklotvarkos ekspertas
Frankas Mykolas (1914-1968) — evangelikų reformatų kunigas
Frankienė-Vaitkevičienė Vanda (1909-2007) — pedagogė, rašytoja, visuomenininkė
Freitagas Adomas (1608-1650) — karo inžinierius
Fridmanas Bernardas (1859-1929) — Nepriklausomos Lietuvos ministras be portfelio žydų reikalams
Funhaken Malcher - tapytojas

A B C, Č D E G I, Y J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž

G

Paskelbta: Penktadienis, 2020 m. birželio 12 d.
 
 
 

Gabrielaitienė Vidutė (g. 1948) — dailininkė, gobelenų meistrė
GabriūnasA Alfonsas (1909-1995) — karininkas
Gabriūnas Kazys (1911-1987) — elektronikos profesorius
Gabulaitė Elena (1916-1999) – mokytoja, kraštotyrininkė
Gagienė Aldona (g. 1948) — Mažeikių raj. savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus vedėja
Gaidelionis Jonas (1898-1968) — karininkas
Gaidelis Mikas (1896-1966) — karininkas, savanoris
Gaidys Gediminas (1923-2015) — gydytojas
Gaidukaitė Rugilė — žurnalistė
Gaidžiūnienė Nelė (g. 1940) — zootechnikė, knygų autorė
Gaigalas Egidijus — gydytojas
Gaigalienė Audronė – psichologė, gydytoja
Gailevičius Alfonsas (1910-1998) — literatas, karininkas
Gailienė Danutė (g. 1951) — psichologė
Gailiūnas Algimantas (g. 1949) — gydytojas
Gailiūnas Antanas (1902-1938) — karininkas
Gailiūnas Antanas (1928-1999) — pedagogas, švietimo organizatorius, literatas
Gailiūnas Vytautas (1933-) – knygos bendraautorius
Gailiūnienė Elena (g. 1939) — dailininkė, tekstilininkė
Gaižauskas Bronius (1919-1994) — agronomas, inžinierius
Gaižiūnas Bronius (1899-1979) – karininkas savanoris
Galeckas Jonas (g. 1936) — gydytojas
Galeckienė Alytė (g. 1959) — Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Biržų raj. Skyriaus direktorė
Galle Notelis (g. 1896) – karininkas
Galinis Stasys (g. 1920) – visuomenės veikėjas, II pasaulinio karo dalyvis
Galva Gediminas [Galvanauskas] (1905-1979) — ekonomistas, žurnalistas, Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas
Galvanauskas Ernestas (1882-1967) — inžinierius, valstybės ir visuomenės veikėjas
Galvanauskas Henrikas (g. 1909) — karininkas
Galvanauskienė Nijolė (g. 1948) — provizorė
Galvelė Konstantas (1918-2007) — bibliotekininkas
Galvelė Mykolas (1875-1942) — farmacijos magistras
Galvelienė Birutė (g. 1949) — pedagogė, literatė
Galvelis Kostas (g. 1949) — pedagogas, verslininkas
Galvelytė-Jazdauskienė Jurgita (g. 1978) — sklandytoja
Galvydis Steponas (1916-1999) — kunigas, literatas
Garastas Vladas (g. 1932) — pedagogas, krepšinio treneris, Biržų miesto garbės pilietis
Garastienė Irena (g. 1932) – lengvaatletė, Lietuvos čempionė, trenerė
Garbauskas Algirdas (g. 1940) — pedagogas, kraštotyrininkas
Garbauskienė Mirdza (1938-2014) — pedagogė, kraštotyrininkė
Garjonis Albertas (1920-1941) — jaunimo kultūros organizacijų dalyvis
Garjonytė Viktorija (1922-1942) — II pasaulinio karo partizanė, jaunimo kultūros organizacijų dalyvė
Garliauskas Algimantas (g.1933) — žurnalistas
Garnelienė Jūratė (g.1973) — kultūros darbuotoja
Garšvaitė Audronė (g. 1955) – pedagogė
Gasaitytė Irena (g. 1973) – žurnalistė
Gasiliūnas Virginijus (g. 1962) — tekstologas, kritikas
Gasiliūnienė Ona (1923-2008) — tautodailininkė, audėja
Gasiulis Povilas (g. 1944) — vertėjas, mokytojas
Gasiulytė Aistė
Gasiūnaitė-Demčenko Gitana — diakonė
Gasiūnas Giedrius (g. 1983) – daktaras (fiziniai mokslai) biochemija
Gasiūnas Jonas (1904-1998) — kunigas, visuomenininkas
Gasiūnas Kęstutis Vitas (1942-1997) — chemikas
Gasiūnas Vaidas (g. 1972) – teisininkas, Plungės raj. apylinkės teismo pirmininkas
Gasiūnienė Regina (g. 1937) – kultūros darbuotoja
Gasparavičius Kazimieras (1908-1983) — kalbininkas, pedagogas, kraštotyrininkas
Gaška Ignas (1891-1973) – pedagogas
Gaudiešius Romanas (g. 1959) – VĮ Miškų ūrėdijos urėdas
Gaudiešiūtė-Auškalnienė Gintarė (g. 1985) - architektė
Gavėnas Petras (g.1898) — veterinarijos gydytojas, visuomenininkas
Gedminas Zenis (g. 1949) — gydytojas
Gedvilienė Giedra (g. 1957) — Vaikų teisių apsaugos tarnybos vedėja
Geiga Julius (g. 1910) — karininkas
Gelažius (Gelažis) Jonas (1898-1974) – karys savanooris
Gelažius Pranas (1900-1955) — veterinarijos gydytojas
Genys Albinas (g. 1933) — literatas
Genys Jonas (g. 1955) — Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius, KU docentas
Genys Petras (1894-1969) — kariškis, pulkininkas
Gerulienė Ona (1939) – bibliotekininkė, buvusi Biržų centrinės bibliotekos direktorė (1972-1982)
Gerulis Eugenijus (1922-2009) — žurnalistas, sportininkas, visuomenės veikėjas, evangelikų reformatų kunigas, teologijos daktaras
Gerulytė-Kukienė Elena (g. 1941) – literatė
Gesevičius Dalius (g. 1958) — AB Panevėžio statybos tresto generalinis direktorius
Giedraitis Juozas (1927-1993) - kunigas, buvo vikaras Biržuose
Giedraitis Zigmas (g. 1896) - inžinierius, mokytojas
Giedraitienė Danutė (g. 1941) — gydytoja
Giedrikas Steponas (1925-1954) — partizanas, kapitonas
Giedrikienė Jovita (g. 1965) — kultūros darbuotoja
Giedrytė Liucija (g. 1928) — tautodailininkė, audėja
Giliauskas Rimantas (g. 1939) — lietuvių tautininkų sąjungos sekretorius
Gilytė Genovaitė (g. 1938) — kraštotyrininkė, mokytoja
Gindulytė-Kairienė Asta — chemikė
Gintautienė Marijona (1943-2011) — agronomė
Ginteris Emilis (g. 1907) – karininkas
Girdauskas Vytautas (g. 1922) — mokytojas, literatas
Girijotas Jonas (1936-2016) — dainininkas, muzikos pedagogas
Girnius Kazimieras (1925-1996) – kunigas, publicistas
Gylys Bronius Vytautas (1924-1989) — gydytojas
Gleba Jurijus — biotechnikas, mokslininkas
Glemža Mykolas (1857-1910) – vaistininkas, knygnešys
Glinskis Angelas (1923-1993) — dailininkas
Glinskis Juozas (g. 1933) — dramaturgas, prozininkas, žurnalistas
Gogelis Leonardas (1938-2015) – poetas
Grabauskaitė Renata – scenografė
Graičiūnas [Greičiūnas] Andrius (1870-1952) — gydytojas, visuomenės veikėjas
Graudinis Oto (g. 1959) — krepšinio treneris
Graudinis Robertas (g. 1954) — inžinierius
Gradinskaitė Vilma (g. 1971) – daktaras (humanitariniai mokslai) menotyra
Gražinys Vidmantas (g. 1953) — AB „Siūlas“ direktorius
Gražinytė Petrutė — audėja
Grevinkas Konstantinas (1819-1887) — profesorius, ištyręs dolomitus Biržų krašte
Gricijonas Ojaras (g. 1951) — dainininkas
Griciūnas Venantas (g. 1980) — politikas, Europos parlamentarų patarėjas
Griciūnienė Regina (g. 1949) — buvusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Biržų raj. skyriaus viršininkė
Grigaliūnas Antanas (1893-1960) – kunigas
Grigaliūnas Valdas (g. 1983) – daktaras (technologijos mokslai) matavimų inžinerija
Grigas Bronius (1902-1943) — karininkas
Grigas Juozas (g. 1909) — karininkas
Grigas Napalys (1896-1972) – kalbininkas, žodynininkas, vertėjas
Grigas Vincas (g. 1984) – daktaras (socialiniai mokslai) komunikacija ir informacija
Grinas Jonas (g. 1957) — pasaulio svarsčių kilnojimo čempionas
Grincevičienė-Indrikonytė Zita (g. 1947) — M. K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus direktorė
Grincevičius Petras (g. 1932) — literatas
Grinius Kazimieras (1925-1996) — kunigas
Grytė Vilius (1883-1953) — buvęs Biržų gimnazijos ir kraštotyros muziejaus direktorius
Grotus Teodoras (1785-1822) — Lietuvos fizikinės chemijos pradininkas
Grotuzienė Sigutė (1940-2012) — tautodailininkė
Grubinskas Leonas (g. 1928) — žurnalistas
Grubinskas Leonas (1939-2015) — fotožurnalistas
Grubinskienė-Tamošiūnaitė Regina (g. 1959) — mokytoja, literatė
Grumšlytė-Brazdžionis Justina — aktorė
Grunskis Feliksas (g. 1945) — korespondentas
Gružauskas Antanas (1920-1922) – kunigas, kraštotyrininkas. Suosto parapijos klebonas (1964-1968)
Gučas Alfonsas (1907-1988) — psichologas, pedagogikos mokslų daktaras, profesorius
Gudaitienė Laimutė Ona (1942-2003) — dailininkė, tekstilininkė
Gudas Stepas (1944-2013) —  buvęs Vabalninko seniūnas
Gudelis Kazimieras (1896-1969) — karininkas
Gudelis Petras (1895-1985) — karininkas, Lietuvos kariuomenės majoras, partizanas
Gudienė Alfreda (g. 1958) — ekonomistė, UAB „Šiaurės rytai“ direktorė, korespondentė
Gudonienė-Ajutytė Milė (g. 1925) — mokytoja, evangelikų reformatų bažnyčios veikėja
Gumbelevičius Antanas (g. 1940) – gydytojas
Guobužis Jonas (1907-1994) — buvo lietuvių fondo ir korporacijos „Fraternitas Baltiensis“ narys, priklausė Ateitininkams sendraugiams
Gumbelevičius Antanas (g. 1940) — akių ligų gydytojas
Gurklys Vidmantas (g. 1948) — daktaras (technologijos mokslai)
Gutauskas Jonas (1906-1986) — kunigas, poetas, pedagogas
Gutauskas Jonas (g. 1927) — žemės ūkio darbuotojas, nusipelnęs agronomas
Gutauskas Klemensas (1915-2002) – kunigas
Gutauskienė Genovaitė (g. 1955) — Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Gutnikienė Jūratė Ona (g. 1944) – parašiutininkė, trenerė, teisėja
Gužas Petras (1892-1945) – karininkas
Gužauskas Aleksas (1903-1945) — buvęs Biržų apskrities milicijos skyriaus viršininkas

A  B C, Č D E F I, Y  J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž

 

 

 

Daugiau straipsnių...

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt