Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

2019 METŲ SUKAKTYS
BIRŽŲ RAJONAS

SAUSIS

1 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Pajuodupėje gimė mechanikos inžinierius, technologijos mokslų daktaras ALFREDAS ANCIŪNAS.
1 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Sližiuose gimė Lietuvos kariuomenės kapitonas JURGIS ATSTUPĖNAS. Mirė 1968 m. lapkričio 16 d. Biržuose.
1 d – 95 metai, kai (1924 m.) Kirbuliuose gimė žurnalistas, visuomenės veikėjas, 1949, 1950–1955 m. „Biržiečių tarybinio žodžio", „Raudonojo artojo" redaktorius JONAS DREVINSKAS.
1 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Marijinske, tremtyje, mirė kunigas, ekonomistas, visuomenės veikėjas FABIJONAS KEMĖŠIS. Gimė 1880 m. vasario 25 d. Vastapuose (Molėtų r.). 1908–1911 m. vikaras Vabalninke.
1 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Šimuliuose (Plungės r.) gimė inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras, mokslininkas, tekstilės pramonės problemų tyrinėtojas, docentas ALBINAS KIJAUSKAS. 1954–1956 m. dirbo „Siūlo" fabrike.
1 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Zizonyse gimė karininkas, partizanas, Vyčio apygardos Pilėnų tėvonijos Vytenio būrio vadas KOSTAS KREGŽDĖ. Sušaudytas 1954 m. birželio 11 d.
1 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kilučiuose gimė agronomas, gamtos apsaugos, kultūros žymūnas VYTAUTAS LAPĖNAS. Gyvena Papilėje (Akmenės r.).
1 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Dubriškyje gimė inžinierius technologas, technologijos mokslų daktaras, išradėjas JUOZAS VEGYS.
1 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Biržuose gimė ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, profesorius ALEKSANDRAS VENGRYS.
1 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Šalniuose gimė pedagogė, rašytoja RITA VINCIŪNIENĖ. Mirė 2015 m. vasario 20 d. Kaune.
2 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Pladiškiuose (Panevėžio r.) gimė kunigas JUOZAS BAGDONAS. Mirė 2009 m. vasario 6 d. Dirbo vikaru Biržuose.
2 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Lyglaukiuose gimė agronomas, kooperacijos veikėjas PETRAS KREGŽDĖ. Mirė 1947 m. balandžio 22 d. Niujorke.
2 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Gulbinuose gimė pedagogas ROMUALDAS PAŠKEVIČIUS. Mirė 1998 m. sausio 14 d. Mokytojavo Pasvalyje.
2 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Žaliojoje gimė poetas, vertėjas VYTAUTAS VENCLOVA.
3 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kučgalyje gimė fizikas EMILIS SUVEIZDIS.
3 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Smaliečiuose gimė pedagogas, poetas PETRAS ZABLOCKAS. Mirė 2008 m. liepos 13 d. Panevėžyje.
4 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, profesorius EDMUNDAS SMILGA.
4 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Lapiškiuose gimė mokslininkė biochemikė, technologijos mokslų daktarė ALDONA ŠPOKIENĖ.
5 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Biržuose gimė literatas SIMANAS BALBIERIS. Mirė 2007 m. sausio 2 d. Biržuose.
5 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Biržuose mirė gydytojas, ilgametis Biržų ligoninės rentgenologas, vyr. gydytojo pavaduotojas VYTAUTAS GYLYS. Gimė 1924 m. rugsėjo 4 d. Jurginiškiuose (Kauno r.).
5 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Mantvyduose (Kupiškio r.) gimė pedagogas BRONISLOVAS JONAS KULIEŠIUS. Nuo 1949 m. dirbo Biržų rajono mokyklose, buvo Kupreliškio, Vabalninko B. Sruogos, Biržų I (dabar „Atžalyno") vidurinių mokyklų direktoriumi. Mirė 1994 m. gegužės 6 d. Vabalninke.
5 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Leskavoje (Prienų r.) gimė karininkas, teisininkas SILVESTRAS LEONAS. Mirė 1959 m. lapkričio 17 d. Kaune. Dirbo teisėju Biržuose.
5 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vilniuje mirė Nepriklausomybės Akto signataras, ilgametis „Laisvosios žemės" kolūkio pirmininkas, UAB „Butautai" direktorius PETRAS POŠKUS. Gimė 1935 m. gruodžio 15 d. Perlojoje (Varėnos r.).
5 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Dirvonakiuose gimė carinės kariuomenės štabo radistas ir ilgametis Pasvalio ir kt. pašto viršininkas, tremtinys JONAS ŽALDOKAS. Mirė 1979 m. kovo 11 d. Kaune.
6 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Stačkūnuose gimė karininkas STASYS KAKLIAUSKAS.
7 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Debeikiuose (Anykščių r.) gimė kariškis, valstybės tarnautojas, tremtinys JONAS RAŠČIUS. Mirė 1951 m. spalio 1 d. Počioto lageryje (Rusija). 1933–1940 m. Biržų apskrities viršininkas.
7 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Bauskėje (Latvija) gimė dailininkas, nuo 1999 m. Dailininkų sąjungos narys EGILS SKUJA. Gyvena ir dirba Biržuose.
7 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Kirkiluose gimė kunigas, poetas KAZIMIERAS ŽUKAS. Mirė 1992 m. gegužės 30 d. Kaltinėnuose.
8 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Padgaveniškyje gimė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Biržų skyriaus direktorė ALYTĖ GIRJOTAITĖ-GALECKIENĖ.
8 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Medeniuose (Utenos r.) gimė pedagogas, vertėjas, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys POVILAS GASIULIS. Gyvena Biržuose. Dirbo Biržų „Atžalyno" vidurinėje mokykloje, „Saulės" gimnazijoje.
8 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Kaltinėnuose (šilalės r.) gimė vargonininkas, muzikos mokytojas, chorvedys BRONIUS JAKUBAUSKAS. Mirė 1980 m. balandžio 30 d. Biržuose. Vadovavo chorui Biržuose.
8 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Padaičiuose gimė astronomas, visuomenės veikėjas, fizinių mokslų daktaras, Etnokosmologijos muziejaus Kulionyse (Molėtų r.) įkūrimo iniciatorius ir jo vadovas, knygų autorius GUNARAS KAKARAS.
8 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Kuokaviečiuose gimė zootechnikas, mokslininkas, ilgametis Žemės ūkio akademijos (dabar Žemės ūkio universitetas) dėstytojas, agrarinių mokslų daktaras, gyvulininkystės vadovėlio autorius VLADISLOVAS KALPOKAS. Mirė 1994 m. gruodžio 20 d.
9 d. – 10 metų, kai (2009 m.) mirė mokytoja, gydytoja ALDONA ONA ŠAMŠONAITĖ-ANDRĖJAUSKIENĖ. Gimė 1917 m. vasario 15 d. Mokėsi Biržų gimnazijoje, kurį laiką joje mokytojavo.
9 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Biržuose gimė krepšininkė, Lietuvos moterų krepšinio rinktinės narė ELA BRIEDYTĖ.
9 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Antakalnyje (Prienų r.) gimė gydytoja pediatrė, nuo 1982 m. – Biržų ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėja MARIJA VALAITIENĖ.
10 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Kunigiškiuose (Vilkaviškio r.) gimė mokytojas ANUPRAS KARALIUS. Mirė 1940 m. rugpjūčio 20 d. 1924–1940 m. mokytojavo Biržų gimnazijoje.
10 d. – 30 metų, kai (1989 m.) mirė dailininkas grafikas, pedagogas, profesorius, Valstybės premijos laureatas ANTANAS KUČAS. Gimė 1909 m. sausio 24 d. Deikiškiuose.
10 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Germaniškyje gimė literatė DALIA BERTULYTĖ-MATUSEVIČIENĖ.
11 d. – 185 metai, kai (1834 m.) Kražiuose gimė kunigas, publicistas OSKARAS KURNATAUSKAS. Mirė 1911 m. balandžio 30 d. Rygoje. Kunigavo Biržų evangelikų reformatų parapijoje.
12 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Leitiškiuose gimė tautodailininkė VANDA BRIEDIENĖ. Mirė 2005 m. rugsėjo 29 d. N. Radviliškyje.
12 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Kaune mirė gydytojas, fiziologas, medicinos mokslų daktaras JUOZAS KUPRYS. Gimė 1908 m. rugsėjo 15 d. Šukionyse.
13 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Kupreliškyje gimė VšĮ Šiaulių stomatologijos poliklinikos vyriausioji gydytoja odontologė DANUTĖ SIMANAVIČIŪTĖ-ŠAPALIENĖ.
14 d. – 200 metų, kai (1819 m.) Viljandyje (Estija) gimė geologas, profesorius KONSTANTINAS GREVINKAS. Tyrė dolomitus pagal Mūšą, Nemunėlį, gipsą ties Biržais. Mirė 1887 m. birželio 30 d. Tartu (Estija).
14 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Rokiškyje mirė draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas IZIDORIUS MATUZONIS. Gimė 1865 m. Kamajuose (Rokiškyje). Vargoninkavo Vabalninke.
14 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Rešiotų lageryje (Rusija) mirė pedagogas, publicistas ALFREDAS ŠLIKAS. Gimė 1902 m. liepos 15 d. Užušiliuose.
14 d. – 15 metų, kai (2004 m.) mirė aktorė DANUTĖ VIDUGIRYTĖ. Gimė 1943 m. vasario 18 d. Vabalninke.
15 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Natiškiuose gimė kunigas ADOLFAS BREIVĖ. Mirė 2002 m. liepos 29 d. Upytėje. Vikaravo Pabiržėje.
15 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Biržuose mirė kooperatininkas, ilgametis Biržų žemės ūkio draugijos vedėjas JONAS MEKAS. Gimė Šlepščiuose 1897 m.
17 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Troškūnuose (Anykščių r.) gimė agronomas, inžinierius BRONIUS GAIŽAUSKAS. Mirė 1994 m. birželio 8 d. JAV. 1938 m. baigė Biržų gimnaziją.
17 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Ukmergėje gimė dailininkas, skulptorius LEONAS KAMARAUSKAS. Pokario metais dirbo Nemunėlio Radviliškio progimnazijoje. Mirė 1996 m. spalio 17 d. Vilniuje.
17 d. – 135 metai, kai (1884 m.) Veleniškiuose gimė kunigas JULIJONAS ŠAKENIS. Mirė 1962 m. vasario 17 d. Radviliškyje.
18 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Kaune mirė Argentinos lietuvių visuomenės veikėjas PRANAS ŽILINSKAS. Gimė 1910 m. rugsėjo 5 d. Totoriuose.
19 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Smilgiuose (Panevėžio r.) gimė teisininkas, nuo 1985 m. Biržų rajono prokuroras ARVYDAS BARTKEVIČIUS. Mirė 2008 m. sausio 18 d. Biržuose.
19 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Purvynėje (Zarasų r.) gimė lengvaatletė, Kauno mechanikos mokyklos kūno kultūros mokytoja, Kauno sporto mokyklos „Viltis" sportininkė GRAŽINA KILIŪTĖ-NARVILIENĖ. 1989–1993 m. mokėsi Vabalninko žemės ūkio mokykloje.
20 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Vokietijoje mirė kompozitorius, choro dirigentas MOTIEJUS BUDRIŪNAS. Gimė Pabiržėje 1898 m. rugsėjo 23 d.
20 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Panevėžyje gimė dramaturgė, pedagogė, visuomenininkė VANDA TAMOŠAUSKAITĖ-FRANKIENĖ. Mirė 2007 m. gruodžio 3 d. JAV. Mokytojavo Biržų apskrities pradinėse mokyklose.
21 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Kirdeikiuose (Utenos r.) mirė kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, mokyklų steigėjas JUOZAS BREIVA. Gimė 1891 m. sausio 16 d. Natiškiuose.
21 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Rygoje gimė karininkas, mokytojas JONAS JAKŠTAS. 1930 m. baigė Nemunėlio Radviliškio progimnaziją.
24 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Pakruojyje gimė Veiverių T. Žilinsko vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas metodininkas ROMUALDAS MIKALOJUS ERMOŠENKA. 1965–1971 m. Vabalninko TŪT dėstytojas.
24 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Biržuose mirė keramikas NAPOLEONAS TASECKIS. Gimė 1873 m.
24 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Deikiškiuose gimė dailininkas grafikas, pedagogas, profesorius, Valstybės premijos laureatas ANTANAS KUČAS. Mirė 1989 m. sausio 10 d. Vilniuje.
25 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Saločiuose (Pasvalio r.) gimė pedagogė, literatė MARGARITA LUŽYTĖ. Baigė Medeikių vidurinę mokyklą.
25 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Rygoje gimė kunigas, literatas, visuomenės veikėjas ALFONSAS SUŠINSKAS. Mirė 1969 m. birželio 18 d. JAV. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
26 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Troškūnuose (Anykščių r.) mirė kunigas JONAS BAGDONAS. Gimė 1907 m. lapkričio 13 d. Užvalkiuose (Kėdainių r.). 1937 m. kunigavo Suoste, 1937–1940 m. – Pabiržės vikaras, 1965–1966 m. – Biržų klebonas.
26 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Akmenėje (Akmenės r.) gimė literatė LAIMA PLIKYTĖ-KLIBIENĖ. Gyvena Gavėniškyje.
26 d. – 5 metai, kai Utenoje mirė kunigas ZENONAS NAVICKAS. Gimė 1937 m. gruodžio 22 d. Ditkūnuose (Zarasų r.). 1995–2000 m. kunigavo N. Radviliškyje.
27 d. – 155 metai, kai (1864m.) Lenčiuose (Kėdainių r.) gimė gydytojas, publicistas, tautosakos rinkėjas MIKALOJUS KUPREVIČIUS. Mirė 1932 m. rugpjūčio 11 d. Žagarėje (Joniškio r.). Dirbo gydytoju Biržuose.
28 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Muoriškiuose gimė mokytojas, matininkas, esperantininkas, vertėjas JUOZAS KAZLAUSKAS.
28 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Žarėnuose (Telšių r.) gimė pedagogė, teisininkė, nuo 1987 m. Biržų Civilinės metrikacijos biuro vedėja JOANA KVEDARAVIČIENĖ.
29 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Pilviškiuose (Anykščių r.) gimė habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, miškininkas agrochemikas, pedagogas ANTANAS SERBENTAVIČIUS. 1940–1941 m. dirbo Papilyje.
30 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Salake (Zarasų r.) gimė lietuvių tautininkų sąjungos sekretorius RIMANTAS GILIAUSKAS. Mokėsi Sodeliškio, Biržų mokyklose.
30 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Dauguviečiuose gimė „Saulės" gimnazijos mokytoja, metodininkė VIRGINIJA KALVANAITĖ.
31 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Joniškyje gimė filosofas, pedagogas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras ROMUALDAS OZOLAS. Mirė 2015 m. balandžio 6 d. Vilniuje. Metus dirbo Biržų „Atžalyno" vidurinėje mokykloje.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt