Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

2019 METŲ SUKAKTYS
BIRŽŲ RAJONAS

SAUSIS

1 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Pajuodupėje gimė mechanikos inžinierius, technologijos mokslų daktaras ALFREDAS ANCIŪNAS.
1 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Sližiuose gimė Lietuvos kariuomenės kapitonas JURGIS ATSTUPĖNAS. Mirė 1968 m. lapkričio 16 d. Biržuose.
1 d – 95 metai, kai (1924 m.) Kirbuliuose gimė žurnalistas, visuomenės veikėjas, 1949, 1950–1955 m. „Biržiečių tarybinio žodžio", „Raudonojo artojo" redaktorius JONAS DREVINSKAS.
1 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Marijinske, tremtyje, mirė kunigas, ekonomistas, visuomenės veikėjas FABIJONAS KEMĖŠIS. Gimė 1880 m. vasario 25 d. Vastapuose (Molėtų r.). 1908–1911 m. vikaras Vabalninke.
1 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Šimuliuose (Plungės r.) gimė inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras, mokslininkas, tekstilės pramonės problemų tyrinėtojas, docentas ALBINAS KIJAUSKAS. 1954–1956 m. dirbo „Siūlo" fabrike.
1 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Zizonyse gimė karininkas, partizanas, Vyčio apygardos Pilėnų tėvonijos Vytenio būrio vadas KOSTAS KREGŽDĖ. Sušaudytas 1954 m. birželio 11 d.
1 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kilučiuose gimė agronomas, gamtos apsaugos, kultūros žymūnas VYTAUTAS LAPĖNAS. Gyvena Papilėje (Akmenės r.).
1 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Dubriškyje gimė inžinierius technologas, technologijos mokslų daktaras, išradėjas JUOZAS VEGYS.
1 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Biržuose gimė ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, profesorius ALEKSANDRAS VENGRYS.
1 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Šalniuose gimė pedagogė, rašytoja RITA VINCIŪNIENĖ. Mirė 2015 m. vasario 20 d. Kaune.
2 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Pladiškiuose (Panevėžio r.) gimė kunigas JUOZAS BAGDONAS. Mirė 2009 m. vasario 6 d. Dirbo vikaru Biržuose.
2 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Lyglaukiuose gimė agronomas, kooperacijos veikėjas PETRAS KREGŽDĖ. Mirė 1947 m. balandžio 22 d. Niujorke.
2 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Gulbinuose gimė pedagogas ROMUALDAS PAŠKEVIČIUS. Mirė 1998 m. sausio 14 d. Mokytojavo Pasvalyje.
2 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Žaliojoje gimė poetas, vertėjas VYTAUTAS VENCLOVA.
3 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kučgalyje gimė fizikas EMILIS SUVEIZDIS.
3 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Smaliečiuose gimė pedagogas, poetas PETRAS ZABLOCKAS. Mirė 2008 m. liepos 13 d. Panevėžyje.
4 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, profesorius EDMUNDAS SMILGA.
4 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Lapiškiuose gimė mokslininkė biochemikė, technologijos mokslų daktarė ALDONA ŠPOKIENĖ.
5 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Biržuose gimė literatas SIMANAS BALBIERIS. Mirė 2007 m. sausio 2 d. Biržuose.
5 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Biržuose mirė gydytojas, ilgametis Biržų ligoninės rentgenologas, vyr. gydytojo pavaduotojas VYTAUTAS GYLYS. Gimė 1924 m. rugsėjo 4 d. Jurginiškiuose (Kauno r.).
5 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Mantvyduose (Kupiškio r.) gimė pedagogas BRONISLOVAS JONAS KULIEŠIUS. Nuo 1949 m. dirbo Biržų rajono mokyklose, buvo Kupreliškio, Vabalninko B. Sruogos, Biržų I (dabar „Atžalyno") vidurinių mokyklų direktoriumi. Mirė 1994 m. gegužės 6 d. Vabalninke.
5 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Leskavoje (Prienų r.) gimė karininkas, teisininkas SILVESTRAS LEONAS. Mirė 1959 m. lapkričio 17 d. Kaune. Dirbo teisėju Biržuose.
5 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vilniuje mirė Nepriklausomybės Akto signataras, ilgametis „Laisvosios žemės" kolūkio pirmininkas, UAB „Butautai" direktorius PETRAS POŠKUS. Gimė 1935 m. gruodžio 15 d. Perlojoje (Varėnos r.).
5 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Dirvonakiuose gimė carinės kariuomenės štabo radistas ir ilgametis Pasvalio ir kt. pašto viršininkas, tremtinys JONAS ŽALDOKAS. Mirė 1979 m. kovo 11 d. Kaune.
6 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Stačkūnuose gimė karininkas STASYS KAKLIAUSKAS.
7 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Debeikiuose (Anykščių r.) gimė kariškis, valstybės tarnautojas, tremtinys JONAS RAŠČIUS. Mirė 1951 m. spalio 1 d. Počioto lageryje (Rusija). 1933–1940 m. Biržų apskrities viršininkas.
7 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Bauskėje (Latvija) gimė dailininkas, nuo 1999 m. Dailininkų sąjungos narys EGILS SKUJA. Gyvena ir dirba Biržuose.
7 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Kirkiluose gimė kunigas, poetas KAZIMIERAS ŽUKAS. Mirė 1992 m. gegužės 30 d. Kaltinėnuose.
8 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Padgaveniškyje gimė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Biržų skyriaus direktorė ALYTĖ GIRJOTAITĖ-GALECKIENĖ.
8 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Medeniuose (Utenos r.) gimė pedagogas, vertėjas, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys POVILAS GASIULIS. Gyvena Biržuose. Dirbo Biržų „Atžalyno" vidurinėje mokykloje, „Saulės" gimnazijoje.
8 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Kaltinėnuose (šilalės r.) gimė vargonininkas, muzikos mokytojas, chorvedys BRONIUS JAKUBAUSKAS. Mirė 1980 m. balandžio 30 d. Biržuose. Vadovavo chorui Biržuose.
8 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Padaičiuose gimė astronomas, visuomenės veikėjas, fizinių mokslų daktaras, Etnokosmologijos muziejaus Kulionyse (Molėtų r.) įkūrimo iniciatorius ir jo vadovas, knygų autorius GUNARAS KAKARAS.
8 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Kuokaviečiuose gimė zootechnikas, mokslininkas, ilgametis Žemės ūkio akademijos (dabar Žemės ūkio universitetas) dėstytojas, agrarinių mokslų daktaras, gyvulininkystės vadovėlio autorius VLADISLOVAS KALPOKAS. Mirė 1994 m. gruodžio 20 d.
9 d. – 10 metų, kai (2009 m.) mirė mokytoja, gydytoja ALDONA ONA ŠAMŠONAITĖ-ANDRĖJAUSKIENĖ. Gimė 1917 m. vasario 15 d. Mokėsi Biržų gimnazijoje, kurį laiką joje mokytojavo.
9 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Biržuose gimė krepšininkė, Lietuvos moterų krepšinio rinktinės narė ELA BRIEDYTĖ.
9 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Antakalnyje (Prienų r.) gimė gydytoja pediatrė, nuo 1982 m. – Biržų ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėja MARIJA VALAITIENĖ.
10 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Kunigiškiuose (Vilkaviškio r.) gimė mokytojas ANUPRAS KARALIUS. Mirė 1940 m. rugpjūčio 20 d. 1924–1940 m. mokytojavo Biržų gimnazijoje.
10 d. – 30 metų, kai (1989 m.) mirė dailininkas grafikas, pedagogas, profesorius, Valstybės premijos laureatas ANTANAS KUČAS. Gimė 1909 m. sausio 24 d. Deikiškiuose.
10 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Germaniškyje gimė literatė DALIA BERTULYTĖ-MATUSEVIČIENĖ.
11 d. – 185 metai, kai (1834 m.) Kražiuose gimė kunigas, publicistas OSKARAS KURNATAUSKAS. Mirė 1911 m. balandžio 30 d. Rygoje. Kunigavo Biržų evangelikų reformatų parapijoje.
12 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Leitiškiuose gimė tautodailininkė VANDA BRIEDIENĖ. Mirė 2005 m. rugsėjo 29 d. N. Radviliškyje.
12 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Kaune mirė gydytojas, fiziologas, medicinos mokslų daktaras JUOZAS KUPRYS. Gimė 1908 m. rugsėjo 15 d. Šukionyse.
13 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Kupreliškyje gimė VšĮ Šiaulių stomatologijos poliklinikos vyriausioji gydytoja odontologė DANUTĖ SIMANAVIČIŪTĖ-ŠAPALIENĖ.
14 d. – 200 metų, kai (1819 m.) Viljandyje (Estija) gimė geologas, profesorius KONSTANTINAS GREVINKAS. Tyrė dolomitus pagal Mūšą, Nemunėlį, gipsą ties Biržais. Mirė 1887 m. birželio 30 d. Tartu (Estija).
14 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Rokiškyje mirė draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas IZIDORIUS MATUZONIS. Gimė 1865 m. Kamajuose (Rokiškyje). Vargoninkavo Vabalninke.
14 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Rešiotų lageryje (Rusija) mirė pedagogas, publicistas ALFREDAS ŠLIKAS. Gimė 1902 m. liepos 15 d. Užušiliuose.
14 d. – 15 metų, kai (2004 m.) mirė aktorė DANUTĖ VIDUGIRYTĖ. Gimė 1943 m. vasario 18 d. Vabalninke.
15 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Natiškiuose gimė kunigas ADOLFAS BREIVĖ. Mirė 2002 m. liepos 29 d. Upytėje. Vikaravo Pabiržėje.
15 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Biržuose mirė kooperatininkas, ilgametis Biržų žemės ūkio draugijos vedėjas JONAS MEKAS. Gimė Šlepščiuose 1897 m.
17 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Troškūnuose (Anykščių r.) gimė agronomas, inžinierius BRONIUS GAIŽAUSKAS. Mirė 1994 m. birželio 8 d. JAV. 1938 m. baigė Biržų gimnaziją.
17 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Ukmergėje gimė dailininkas, skulptorius LEONAS KAMARAUSKAS. Pokario metais dirbo Nemunėlio Radviliškio progimnazijoje. Mirė 1996 m. spalio 17 d. Vilniuje.
17 d. – 135 metai, kai (1884 m.) Veleniškiuose gimė kunigas JULIJONAS ŠAKENIS. Mirė 1962 m. vasario 17 d. Radviliškyje.
18 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Kaune mirė Argentinos lietuvių visuomenės veikėjas PRANAS ŽILINSKAS. Gimė 1910 m. rugsėjo 5 d. Totoriuose.
19 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Smilgiuose (Panevėžio r.) gimė teisininkas, nuo 1985 m. Biržų rajono prokuroras ARVYDAS BARTKEVIČIUS. Mirė 2008 m. sausio 18 d. Biržuose.
19 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Purvynėje (Zarasų r.) gimė lengvaatletė, Kauno mechanikos mokyklos kūno kultūros mokytoja, Kauno sporto mokyklos „Viltis" sportininkė GRAŽINA KILIŪTĖ-NARVILIENĖ. 1989–1993 m. mokėsi Vabalninko žemės ūkio mokykloje.
20 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Vokietijoje mirė kompozitorius, choro dirigentas MOTIEJUS BUDRIŪNAS. Gimė Pabiržėje 1898 m. rugsėjo 23 d.
20 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Panevėžyje gimė dramaturgė, pedagogė, visuomenininkė VANDA TAMOŠAUSKAITĖ-FRANKIENĖ. Mirė 2007 m. gruodžio 3 d. JAV. Mokytojavo Biržų apskrities pradinėse mokyklose.
21 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Kirdeikiuose (Utenos r.) mirė kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, mokyklų steigėjas JUOZAS BREIVA. Gimė 1891 m. sausio 16 d. Natiškiuose.
21 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Rygoje gimė karininkas, mokytojas JONAS JAKŠTAS. 1930 m. baigė Nemunėlio Radviliškio progimnaziją.
24 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Pakruojyje gimė Veiverių T. Žilinsko vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas metodininkas ROMUALDAS MIKALOJUS ERMOŠENKA. 1965–1971 m. Vabalninko TŪT dėstytojas.
24 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Biržuose mirė keramikas NAPOLEONAS TASECKIS. Gimė 1873 m.
24 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Deikiškiuose gimė dailininkas grafikas, pedagogas, profesorius, Valstybės premijos laureatas ANTANAS KUČAS. Mirė 1989 m. sausio 10 d. Vilniuje.
25 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Saločiuose (Pasvalio r.) gimė pedagogė, literatė MARGARITA LUŽYTĖ. Baigė Medeikių vidurinę mokyklą.
25 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Rygoje gimė kunigas, literatas, visuomenės veikėjas ALFONSAS SUŠINSKAS. Mirė 1969 m. birželio 18 d. JAV. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
26 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Troškūnuose (Anykščių r.) mirė kunigas JONAS BAGDONAS. Gimė 1907 m. lapkričio 13 d. Užvalkiuose (Kėdainių r.). 1937 m. kunigavo Suoste, 1937–1940 m. – Pabiržės vikaras, 1965–1966 m. – Biržų klebonas.
26 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Akmenėje (Akmenės r.) gimė literatė LAIMA PLIKYTĖ-KLIBIENĖ. Gyvena Gavėniškyje.
26 d. – 5 metai, kai Utenoje mirė kunigas ZENONAS NAVICKAS. Gimė 1937 m. gruodžio 22 d. Ditkūnuose (Zarasų r.). 1995–2000 m. kunigavo N. Radviliškyje.
27 d. – 155 metai, kai (1864m.) Lenčiuose (Kėdainių r.) gimė gydytojas, publicistas, tautosakos rinkėjas MIKALOJUS KUPREVIČIUS. Mirė 1932 m. rugpjūčio 11 d. Žagarėje (Joniškio r.). Dirbo gydytoju Biržuose.
28 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Muoriškiuose gimė mokytojas, matininkas, esperantininkas, vertėjas JUOZAS KAZLAUSKAS.
28 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Žarėnuose (Telšių r.) gimė pedagogė, teisininkė, nuo 1987 m. Biržų Civilinės metrikacijos biuro vedėja JOANA KVEDARAVIČIENĖ.
29 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Pilviškiuose (Anykščių r.) gimė habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, miškininkas agrochemikas, pedagogas ANTANAS SERBENTAVIČIUS. 1940–1941 m. dirbo Papilyje.
30 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Salake (Zarasų r.) gimė lietuvių tautininkų sąjungos sekretorius RIMANTAS GILIAUSKAS. Mokėsi Sodeliškio, Biržų mokyklose.
30 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Dauguviečiuose gimė „Saulės" gimnazijos mokytoja, metodininkė VIRGINIJA KALVANAITĖ.
31 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Joniškyje gimė filosofas, pedagogas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras ROMUALDAS OZOLAS. Mirė 2015 m. balandžio 6 d. Vilniuje. Metus dirbo Biržų „Atžalyno" vidurinėje mokykloje.


 

1 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Biržuose gimė biologė, chemikė, gamtos mokslų daktarė VESTA SKRODENYTĖ–ARBAČIAUSKIENĖ.
1 d. – 95 metai, kai (1934 m.) Šiauliuose (Anykščių r.) gimė kunigas JUOZAPAS BALČIŪNAS. Mirė 2002 m. gegužės 28 d. Panevėžyje. 1977–1984 m. dirbo klebonu Nemunėlio Radviliškyje.
1 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Šveicarijoje mirė pedagogė, vertėja, Lietuvos evangelikių moterų sąjungos įsteigėja ir ilgametė jos pirmininkė KLARA ŠEPETIENĖ. Gimė 1879 m. vasario 4 d. Vecaucėje (Latvija). Gyveno ir dirbo Nemunėlio Radviliškyje, Papilyje.
1 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Žagarėje gimė karininkas STASYS VENGIANSKIS (VENGIANSKAS). Mirė 1987 m. lapkričio 11 d. Biržuose.
2 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Roviškiuose gimė literatė DANUTĖ ŠTEINBERGA.
2 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Ožkiniuose (Kupiškio r.) žuvo Lietuvos kariuomenės aviacijos kapitonas, partizaninio judėjimo Biržų apskrityje organizatorius ALBINAS TINDŽIULIS. Gimė 1910 m. rugsėjo 11 d. Gineišiuose (Rokiškio r.)
3 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Bardiškiuose (Raseinių r.) gimė agronomė, mokslininkė, biomedicinos mokslų daktarė ELENA PETRAUSKAITĖ. Yra dirbusi Pabiržėje.
3 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Daukniškiuose gimė inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras, knygų autorius JONAS VEGYS.
4 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Baluškiuose (Pasvalio r.) gimė karininkas ALFONSAS KUPRYS. Baigė Biržų gimnaziją.
4 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Biržuose gimė karininkas VILIUS NASTOPKA.
4 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Biržuose mirė kunigas KAZIMIERAS RIMKEVIČIUS. Palaidotas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. Gimė 1878 m. Sliepsiškiuose (Anykščių r.). 1867 – 1919 m. Biržų klebonas, vienas iš „Saulės" gimnazijos įkūrėjų.
4 d. – 140 metų, kai (1879 m.) Vecaucėje (Latvija) gimė pedagogė, vertėja, Lietuvos evangelikių moterų sąjungos įsteigėja ir ilgametė jos pirmininkė KLARA ŠEPETIENĖ. Mirė 1964 m. vasario 1 d. Šveicarijoje. Gyveno ir dirbo Nemunėlio Radviliškyje, Papilyje.
4 d. – 155 metai, kai (1864 m.) Ručenių dvare (Pasvalio r.) gimė rašytoja, poetė, visuomenininkė, aušrininkė LIUDVIKA MALINAUSKAITĖ-ŠLIŪPIENĖ. Mirė 1928 m. balandžio 7 d. Kaune. Mokėsi Biržuose evangelikų reformatų mokykloje.
4 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Padubysio dvare (Panevėžio aps.) gimė karininkas KOSTAS VOLBEKAS. Mirė 1983 m. balandžio mėn. Nuo 1932 m. Papilio pradinės mokyklos vedėjas, Papilio šaulių būrio vadas, Tautininkų sąjungos Papilio apylinkės pirmininkas.
5 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Pasvalio valsč. gimė kunigas, spaudos darbuotojas JONAS KRIVICKAS. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
5 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Antaviliuose (Vilniaus r.) mirė chorvedys, muzikos pedagogas APOLINARAS LIKERAUSKAS. Gimė 1899 m. liepos 15 d. Sankt Peterburge. Nuo 1910 m. gyveno, dirbo Biržų rajone.
5 d. – 55 metai, kai (1964 m.) gimė biomedicinos mokslų daktarė ROMA SEMAŠKIENĖ (VALENTINAVIČIŪTĖ).
5 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Kaune mirė agronomas JUOZAS ŠLEIVA. Gimė 1906 m. kovo 11 d. Putiškyje.
6 d. – 10 metų, kai (2009 m.) mirė kunigas JUOZAS BAGDONAS. Gimė 1914 m. sausio 2 d. Pladiškiuose (Panevėžio r.). Dirbo vikaru Biržuose.
6 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Vidugiriuose (Pasvalio r.) gimė karininkas ALFONSAS GABRIŪNAS. Mirė 1995 m. vasario 1 d. Giluvoje (Raseinių r.). Baigė Biržų gimnaziją.
7 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Čikagoje mirė pedagogas, visuomenės veikėjas MATAS KRIKŠČIŪNAS. Gimė 1886 m. Ašmintoje (Prienų r.). 1924–1929 m. mokytojavo Biržuose.
7 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Vilniuje mirė technikos mokslų daktaras, dainininkas, knygų autorius AUGUSTAS KUBILIUS. Gimė 1933 m. rugsėjo 28 d. Stroliuose.
7 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Linkuvoje mirė kunigas, filosofas JUOZAS LOMANAS. Gimė 1899 m. rugsėjo 23 d. Aukštuoliuose. Buvo Biržų gimnazijos kapelionu. Palaidotas Vabalninke.
7 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Štakiriuose gimė žurnalistas, literatas, fotografas VILIUS MIZARAS. Dirbo „Biržiečių žodžio" redakcijoje.
7 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Titkoniuose (Pasvalio r.) gimė karininkas PETRAS POVILIONIS. Mokytojavo Biržų gimnazijoje.
8 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Saločių valsč. (Pasvalio r.) gimė chemijos mokslų kandidatė RŪTA REGINA ČEPELIENĖ. Mirė 1995 m. 1960 m. baigė Biržų vidurinę mokyklą.
8 d. – 70 metų, kai (1949 m.) gimė lakūnas, sklandytojas, nusipelnęs treneris, 1981–1998 m. Biržų aeroklubo viršininkas VIDMANTAS JUKNA.
8 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Stroliuose gimė choro dirigentas, pedagogas JONAS KUBILIUS.
11 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Vabalninke mirė pedagogė, kraštotyrininkė MIRDZA GARBAUSKIENĖ. Gimė 1938 m. gruodžio 26 d. Slimaniškyje.
11 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Pukniškyje gimė fotografas ALGIRDAS KALNINIS.
11 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė Sovietinės armijos generolas majoras PETRAS TURLA. Mirė 1995 m. lapkričio 11 d. Dirbo Krašto apsaugos ministrų A. Butkevičiaus, L. Linkevičiaus patarėju.
11 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Nausėdžiuose gimė gydytojas, evangelikų reformatų kuratorius VILIUS VILEIŠIS. Mirė 1991 m. gegužės 5 d. Čikagoje. Dirbo Vabalninko sveikatos punkte, Biržų apskrities ligoninėje, vertėsi privačia praktika.
13 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Papilyje gimė filosofas, habil. dr. (humanitariniai m., filosofija), profesorius SKIRMANTAS JANKAUSKAS.
12 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė rašytojas, žurnalistas ALBERTAS VYTAUTAS MISEVIČIUS. Mirė 1994 m. balandžio 28 d. Vilniuje. Pokario metais dirbo „Biržiečių tarybinio žodžio" redakcijoje.
12 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Šlekiškiuose gimė zootechnikas, visuomenės veikėjas BRONIUS PEČIULIS.
13 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Šlepščiuose gimė ekonomistas, spaudos bendradarbis JONAS DAGYS. Mirė Biržuose 1983 m. liepos 14 d.
13 d. – 55 metai, kai (1964 m.) gimė TŪB „Rinkuškiai" bendrasavininkas SIGITAS KALKYS.
13 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Biržuose mirė krašto muziejaus „Sėla" muziejininkas ANTANAS SEIBUTIS. Gimė 1961 m. lapkričio 7 d. Narkūnuose (Rokiškio r.).
14 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Stipinuose (Pasvalio r.) gimė karininkas PETRAS JURGAITIS. Mirė 1959 m. kovo 19 d. JAV. 1936 m. buvo išrinktas Biržų miesto burmistru.
14 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Palangoje gimė MARTYNAS MACAITIS. Žuvo lageryje 1943 m. gegužės 26 d. Tarnavo Lietuvos pasienio policijoje Nemunėlio Radviliškio policijos rajono, Rokiškio policijos rajono viršininku.
14 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Svėdasuose (Anykščių r.) gimė kunigas ALEKSANDRAS PAPUČKA. Mirė 1977 m. birželio 16 d. Kupreliškyje.
14 d. – 105 metai, kai (1914 m.) gimė psichologijos mokslų daktarė, visuomenės veikėja AGOTA ŠIDLAUSKAITĖ. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
16 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Dainiūnuose gimė žurnalistas, literatas, tautodailininkas, kraštotyrininkas, ilgametis „Biržiečių žodžio" redaktorius ALGIRDAS BUTKEVIČIUS.
17 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vilniuje mirė literatūros tyrinėtojas, kritikas VYTAUTAS KUBILIUS. Gimė 1928 m. lapkričio 23 d. Aukštadvaryje (Rokiškio r.). Mokėsi, dirbo Biržuose.
17 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Bostone mirė agronomas, publicistas, vertėjas JUOZAS VALIŪNAS. Gimė 1896 m. birželio 29 d. Juodeišiuose. 1924–1933 m. Biržų apskrities agronomas.
17 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Gaigaluose gimė pedagogas, socialinių mokslų daktaras AUDRONIUS VILKAS.
18 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Biržuose gimė pedagogė, teisininkė Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja ALDONA SAKALAUSKIENĖ. Mokytojavo Biržų II vidurinėje mokykloje, 1982–1987 m. dirbo Biržų civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
18 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Vynupėje (Panevėžio r.) gimė inžinierius architektas, menotyros mokslų kandidatas, Valstybinės premijos laureatas FELIKSAS BIELINSKIS. Sudarė Biržų ligoninės projektą. Mirė 1986 m. vasario 13 d. Kaune.
18 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Kočėnuose gimė tautodailininkas, tapytojas, drožėjas ROLANDAS BRIEDIS.
18 d. – 15 metų, kai (2004 m.) JAV mirė evangelikų reformatų bažnyčios garbės kuratorius, JAV aviacijos ir aeronautikos inžinierius MARTYNAS KREGŽDĖ. Gimė 1922 m. birželio 9 d. Rygoje. Vaikystėje gyveno Biržuose.
19 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Novošatkine (Rusija) gimė karininkas KOSTAS FRANKAS. Mirė 1996 m. gegužės 15 d. Biržuose.
19 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Vilniuje mirė karininkas JUOZAS ZIGMANTAS. Gimė 1916 m. sausio 13 d. Varkove (Rusija). Baigė Biržų gimnaziją.
19 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Biržuose gimė dailininkas LEONAS ŽYGAS. Mirė 1980 m.
20 d. – 10 metų, kai (2009 m.) mirė dailininkas VYTAUTAS IGNAS-IGNATAVIČIUS. Gimė 1924 m. gegužės 16 d. Zacido vns. (Raseinių apskr.). Mokėsi Biržų gimnazijoje.
20 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Lujėnuose gimė buvęs Aplinkos ministerijos viceministras, UAB „Granitinė skalda" direktorius JULIUS LAICONAS.
20 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Kaune mirė karininkas JONAS LAPINSKAS. Gimė 1898 m. kovo 30 d. Tarvydų dvare (Telšių r.). 1936 m. paskirtas Biržų apskrities komendantūros raštvedžiu.
20 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Ginkūnuose gimė karininkas VINCAS MATULIONIS. Žuvo lageryje 1943 m. gegužės 2 d. 1920 m. paskirtas Biržų miesto ir apskrities kariniu komendantu.
21 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Biržuose mirė kunigas PETRAS NYKŠTA. Gimė 1928 m. kovo 12 d. Zarasų rajone.
22 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kriaunose (Rokiškio r.) gimė muzikos mokytojas, chorvedys VYTAUTAS LAIMUTIS ČETKAUSKAS. Mokytojavo Papilyje, Biržuose. Biržų rajoninių dainų švenčių organizatorius. Mirė 2017 m.
22 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Satkūnuose gimė dailininkė, skulptorė ELENA EUGENIJA PALŠYTĖ-KASPERAVIČIENĖ. Mirė 2003 m. gruodžio 13 d.
22 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Libieškiuose (Latvija, Bauskės r.) gimė pedagogė, buvusios Kvetkų pagrindinės mokyklos direktorė SIGUTĖ KVETKIENĖ.
22 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Vilniuje mirė dailininkas grafikas PETRAS RAUDUVĖ. Gimė 1912 m. rugsėjo 5 d. Baukuose (Pasvalio r.). Mokėsi Biržų gimnazijoje.
24 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Daukniškiuose (Panevėžio r.) gimė vargonininkas, chorvedys PRANAS DŪMANAS. Mirė 1989 m. spalio 23 d. Anykščiuose. 1945–1948 m. vargoninkavo Kupreliškio bažnyčioje, 1953–1960 m. dėstė muziką Vabalninko vidurinėje mokykloje, vadovavo moksleivių, kultūros namų ir žemės ūkio mokyklos mišriems chorams.
25 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Bobėnuose gimė karininkas PETRAS JANONIS.
26 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Kyviliškiuose gimė ryšininkas, Kauno radijo stoties inžinierius, Kauno politechnikos instituto dėstytojas VYTAUTAS KRISIUKĖNAS. Mirė 1986 m. vasario 16 d. Kaune.
26 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Runikiuose gimė vargonininkė, chorvedė, mokytoja VIKTORIJA MORKŪNIENĖ.
26 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Apaščios kaime gimė fotografas ROMAS PALIULIONIS. Mirė 1975 m. rugpjūčio 9 d.
27 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Rimšiuose gimė ilgametis žemės ūkio darbuotojas, literatas BRONISLOVAS ŠIMONIS. Mirė 2017 m. sausio 7 d. Biržuose.
27 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Brukline mirė diplomatas, politikas, visuomenės veikėjas ANTANAS TRIMAKAS. Gimė 1902 m. birželio 19 d. Taupriuose (Pasvalio r.). 1924 m. baigė Biržų gimnaziją.
28 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Vilniuje mirė medicinos mokslų daktaras, oftalmologas JONAS CUMFTAS. Gimė 1864 m. spalio 2 d. Nemunėlio Radviliškyje.
28 d. – 65 metai, kai (1954 m.) mirė karininkas ALFONSAS RAMAŠAUSKAS. Gimė 1895 m. gegužės 25 d. Biržuose.
28 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Pašiliuose (Rokiškio r.) gimė mokytoja ANTANINA ŠEŠKIENĖ. Mirė 2002 m. liepos 1 d. Biržuose. Dirbo Kvetkų aštuonmetėje, Biržų I-oje vid. mokykloje.


 

1 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Puikiuose (Šiaulių aps.) gimė teologas, protestantų kunigas, teologijos daktaras, profesorius ALGIRDAS JURĖNAS. Mirė 2007 m. kovo 2 d. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
1 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Panevėžyje mirė kunigas VYTAUTAS ALOYZAS MAROZAS. Gimė 1930 m. rugpjūčio 20 d. Ramygaloje. 1985–1991 m. administravo Biržų bei Geidžiūnų parapijas.
1 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Jėlaukiuose (Rokiškio r.) gimė inžinierius ALBINAS PAŠKEVIČIUS. Baigė Biržų gimnaziją. 1931–1932 m. Biržų apskrities inžinierius, vėliau – Biržų m. technikas.
1 d. – 30 metų, kai (1989 m.) mirė karininkas SUMANTAS (STRIUŽAS) MARTYNAS. Gimė 1897 m. gruodžio 12 d. Medeikiuose.
2 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Šilutėje gimė kompozitorius, literatas ALGIRDAS KUPRYS. Mirė 2004 m. kovo 30 d. Vilniuje. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
2 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Devynbalsiuose gimė agronomas, technologijos mokslų daktaras GINUTIS JOKŪBAS KUTRA.
3 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Iškonyse gimė chemikas, chemijos mokslų kandidatas KOSTAS JANUŠEVIČIUS. Mirė 1968 m. birželio 1 d. Vilniuje.
4 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Manikūnuose (Pasvalio r.) gimė tautodailininkas, medžio drožėjas, pynėjas VYTAUTAS VENSLOVAS. Mirė 2015 m. kovo 18 d. Biržuose.
5 d. – 40 metų, kai (1979 m.) gimė socialinė darbuotoja, literatė, rankdarbių kūrėja INGRIDA BUTKEVIČIŪTĖ.
5 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Vabalninke gimė treneris, žurnalistas, sporto organizatorius EDMUNDAS DAUBARAS.
5 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Bėčiūnuose gimė biomedicinos mokslų daktaras (agronomija) REMIGIJUS ŠMATAS.
6 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Raseinių apskr. gimė Nepriklausomos Lietuvos kapitonas, buvęs Biržų apskrities policijos vadas JONAS IGNATAVIČIUS-IGNAS. Mirė 1968 m. liepos 20 d. JAV.
6 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Klaipėdoje mirė menotyrininkas, architektūros istorikas, meninikas JONAS TATORIS. Gimė 1925 m. birželio 17 d. Medeikiuose.
7 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Floridoje mirė kultūrtechnikos inžinierius, inžinerijos mokslų daktaras LEONAS BAJORŪNAS. Gimė 1910 m. spalio 23 d. Buiviškiuose (Pasvalio r.). 1927 m. baigė Biržų gimnaziją.
8 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Kaune mirė Lietuvos kariuomenės pulkininkas, Antrojo pasaulinio karo dalyvis KAZIMIERAS GUDELIS. Gimė 1896 m. kovo 23 d. Gudeliuose.
11 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Daunoriuose gimė Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas GAUDENTAS AUKŠTIKALNIS.
11 d. – 110 metų, kai Valiuliškyje gimė karininkas JUOZAS GRIGAS.
11 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Kaune mirė carinės kariuomenės štabo radistas ir ilgametis Pasvalio ir kt. pašto viršininkas, tremtinys JONAS ŽALDOKAS. Gimė 1894 m. sausio 5 d. Dirvonakiuose.
12 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Biržuose gimė menininkė DŽINA JASIŪNIENĖ.
13 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Griežionyse (Panevėžio apskr.) gimė karininkas STASYS DIDŽIULIS. 1932 m. baigė Biržų gimnaziją.
13 d. – 35 metai, kai gimė biologas, fotografas VITALIUS STIRKĖ.
13 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Patašinėje (Marijampolės apskr..) gimė viena pirmųjų Vabalninko žemės ūkio mokyklos direktorių, vienuolė ELŽBIETA MARGARITA VAŠKEVIČIŪTĖ.
14 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Rygoje gimė karininkas HENRIKAS GALVANAUSKAS. Gyveno Biržuose.
14 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Biržuose mirė veterinarijos gydytojas, mokslo straipsnių apie galvijų marą autorius, rašytojos Halinos Korsakienės tėvas, PETRAS NASTOPKA. Gimė 1871 m. birželio 10 d. Rinkuškiuose.
15 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Smilgiuose gimė pedagogas, knygos autorius ADOLFAS BALČIŪNAS. Mirė 2009 m. birželio 28 d. Vilniuje.
15 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Peikšteniuose gimė evangelikų reformatų ir liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis PETRAS DAGYS. Mirė 1977 m. gruodžio 1 d. JAV.
15 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė krepšinio treneris OTAS GRAUDINIS.
15 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Kirdonyse gimė karininkas JONAS MORKVĖNAS. Mirė 2003 m. gruodžio 22 d. Vilniuje.
16 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Biržuose gimė karininkas ZIGMANTAS KALINAUSKAS. Mirė 1976 m. Čikagoje.
16 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Pasvalyje gimė gydytojas, karininkas VINCAS PALIOKAS. Mirė 1968 m. rugpjūčio 9 d. Čikagoje. Gyveno Pasvalyje, dirbo gydytoju, buvo Biržų-Pasvalio aps. tarybos pirmininkas.
16 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Putauskuose (Panevėžio r.) gimė poetas, vertėjas, Nacionalinės premijos laureatas JONAS STRIELKŪNAS. Dirbo Vabalninko, Biržų rajonų laikraščių redakcijose. Mirė 2010 m. gegužės 9 d. Vilniuje.
17 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Stroliuose gimė Biržų „Saulės" gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui MARIJA JONĖNAITĖ.
18 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Birželiuose (Panevėžio r.) gimė agronomė, visuomenės veikėja, ilgametė buvusio „Lenino keliu", Lenino kolūkio pirmininkė EUGENIJA JAKUCEVIČIENĖ.
18 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė geografas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, Lietuvos geografų draugijos viceprezidentas, docentas RIMAS PETRAS ŽAROMSKIS.
19 d. – 135 metai, kai (1884 m.) Bernotuose (Panevėžio r.) gimė spaudos bendradarbis, poetas JUOZAS ČERKESAS. Mirė 1949 m. spalio 16 d. Panevėžyje. Dirbo raštininku Vabalninke.
19 d. – 60 metų, kai (1959) m. JAV mirė karininkas PETRAS JURGAITIS. Gimė 1894 m. vasario 14 d. Stipinuose (Pasvalio r.). 1936 m. buvo išrinktas Biržų miesto burmistru.
20 d. – 20 metų, kai (1999 m.) Traupyje mirė kunigas, literatas STEPONAS GALVYDIS. Gimė 1916 m. spalio 5 d. Svėdasuose (Anykščių r.). Vikaravo Vabalninke, Biržuose.
20 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Juodžiūnuose (Kupiškio r.) gimė inžinierius architektas ŽIBARTAS SIMANAVIČIUS. Tyrinėjo Biržų pilį.
20 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Baibokuose gimė ekonomistas, spaudos darbuotojas KAZYS SRUOGA. Mirė 1974 m. kovo 9 d. Elgine (JAV).
21 d. – 75 metai, kai (1944 m.) lageryje žuvo karininkas PRANAS KRIVICKAS. Gimė 1904 m. spalio 29 d. Kauniuose.
22 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Ąžuolpamušyje (Pasvalio r.) gimė tautodailininkė, mezgėja JANINA APINYTĖ.
22 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Biržuose mirė žurnalistas, literatas, kraštotyrininkas EMILIS JOKŪBAS TREČIOKAS. Gimė 1938 m. sausio 2 d. Smaliečiuose.
23 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Radviliškyje gimė kunigas PETRAS RAUDA-ŠPEIL. Mirė 1974 m. Dirbo Biržų gimnazijos kapelionu.
24 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė miškininkas, Kuršių nerijos girininkas GEDIMINAS DIKŠAS.
25 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Biržuose gimė gydytoja, Klaipėdos Raudonojo kryžiaus ligoninės gydytoja pulmanologė, statistikos kabineto vedėja DIANA NOREIKIENĖ.
25 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Biržuose mirė pedagogė JANINA PANGONIENĖ. Gimė 1928 m. sausio 18 d. Pervalkuose (Pasvalio r.).
25 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Parupėje gimė dr. (fiziniai m., chemija) ELVYRA DANUTĖ ČYGAITĖ-RINKEVIČIENĖ.
27 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Valkiškiuose gimė pedagogas, verslininkas RIMANTAS MALDŪNAS.
27 d. – 100 metų, kai (1919 m.) mirė kunigas, knygnešys JONAS PUIDOKAS. Gimė 1872 m. 1910 m. perkeltas vikaru į Vabalninką.
27 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Gineišiuose (Rokiškio r.) gimė kunigas TITAS VINKŠNELIS. Mirė 1982 m. liepos 18 d. Nuo 1937 m. Nemunėlio Radviliškio kuratas.
28 d. – 140 metų, kai (1879 m.) Rinkuškiuose gimė evangelikų reformatų kuratorius, matininkas MARTYNAS NASTOPKA. Mirė 1963 m. spalio 23 d. JAV.
28 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Melburne mirė karininkas JONAS TINTERIS. Gimė 1895 m. rugsėjo 18 d. Šikšniuose (Šiaulių aps.). Dirbo pasienio policijoje Biržų baro rajono viršininku.
29 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Valkiškiuose gimė ekonomistė LIUDGARDA ANDROŠIŪNIENĖ.
29 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Pagojėje gimė karininkas JONAS MATULIS. Mirė 1988 m. sausio mėn. Vilniuje. 1928 m. baigė Biržų gimnaziją.
30 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vilniuje mirė kompozitorius, literatas ALGIRDAS KUPRYS. Gimė 1934 m. kovo 2 d. Šilutėje. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
30 d. – 145 metai, kai (1874 m.) Pasvaliečiuose gimė vertėjas, publicistas, leidėjas, kovotojas prieš lietuviškosios spaudos draudimą ANTANAS MACIJAUSKAS. Mirė 1950 m. kovo 28 d. Panevėžyje.
31 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Puškonyse (Pasvalio r.) gimė karininkas, gydytojas ALBERTAS JACKŪNAS. Mirė 1950 m. lapkričio 20 d. Kaune. 1926–1928 m. Vabalninko ligoninės vedėjas.
? d. – 10 metų, kai (2009 m.) Panevėžyje mirė Valstybinės įmonės „Regitra" Panevėžio padalinio vadovas RIMANTAS KAULINSKAS. Gimė 1945 m. Biržuose.


 

1 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Biržuose gimė dailininkas LAIMUTIS LOČERIS.
1 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Likėnuose gimė Lietuvos sporto informacijos centro redaktorė ZITA ŠAKALINIENĖ.
1 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Jagaudžiuose mirė tautodailininkas drožėjas ANTANAS VINCIŪNAS. Gimė 1926 m. vasario 16 d. Jagaudžiuose.
2 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Kuršėniškėje (Molėtų r.) gimė architektas ALGIMANTAS UMBRASAS. Drauge su Simonu Ramuniu, Algimantu Urbštu tyrinėjo, matavo Biržų pilies rūmų liekanas, tikslino Simono Ramunio parengtą jų konservavimo planą.
3 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Biržuose mirė literatė EUGENIJA JAŠINSKIENĖ. Gimė 1945 m. gruodžio 5 d. Saudogalėje (Pasvalio r.). Nuo 1966 m. gyveno ir dirbo Biržuose.
4 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Antaviliuose (Vilniaus r.) mirė pulkininkas leitenantas, Nepriklausomybės kovų dalyvis JOKŪBAS MICHŪRA. Gimė 1881 m. kovo 18 d. Chersone (Ukraina). Gyveno ir dirbo Biržuose.
4 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Vabalninke gimė fizikas EIMUTIS ALOYZAS SKAISTYS. Mirė 1990 m. birželio 5 d. Vilniuje.
4 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Sindriūnuose (Pasvalio r.) gimė kunigas, jėzuitas ANTANAS ŠEŠKEVIČIUS. Mirė 2002 m. sausio 25 d. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
5 d. – 30 metų, kai (1989 m.) mirė karininkas PETRAS KALKYS. Gimė 1906 m. sausio 31 d. Lebeniškiuose.
5 d. – 125 metai, kai (1894 m.) mirė kunigas, draudžiamos lietuvių spaudos ir knygnešių rėmėjas MARTYNAS PETKEVIČIUS. Gimė apie 1821 m. 1852 m. paskirtas Kvetkų klebonu.
6 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Kurmenėje (Latvija) gimė Biržų regioninio parko direktorius KĘSTUTIS BARONAS.
6 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Daukniškiuose gimė kooperatininkas, kompanijos „Lietūkis" vyriausiasis direktorius POVILAS DAGYS. Mirė 1943 m. Kaune.
6 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Valentuose gimė ilgametis UAB „Biržų šilumos tinklai" direktorius JONAS VALECKAS.
7 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė žurnalistas, teisininkas, ilgametis „Biržiečių žodžio" redakcijos darbuotojas TAUTVYDAS NASTOPKA. Mirė 2015 m.
7 d. – 90 metų, kai (1929 m.) gimė inžinierius, Biržų krašto šviesuolis BRONISLOVAS PETRAUSKAS. Mirė 2016 m. gruodžio 20 d. Klausučiuose.
7 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Vabalninke gimė chemijos inžinierius, mokslininkas DONATAS ŠATAS. Mirė 1999 m. rugsėjo 3 d. Vilniuje. Palaidotas Panevėžyje. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
8 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Biržuose gimė Biržų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas AUDRIS MUKAS.
9 d. – 20 metų, kai (1999 m.) Biržuose mirė pedagogas, švietimo organizatorius, literatas ANTANAS GAILIŪNAS. Gimė 1928 m. kovo 10 d. Guodžiuose.
9 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Vytartuose (Pasvalio r.) gimė karininkas STASYS JAKŠUKAS. Mirė 1987 m. spalio 4 d. Palaidotas Ukmergėje. 1934 m. baigė Biržų gimnaziją.
9 d. – 150 metų, kai (1869 m.) Raudondvaryje (Kauno r.) gimė kompozitorius, vargonininkas JUOZAS NAUJALIS. Mirė 1934 m. rugsėjo 9 d. Kaune. Kurį laiką vargoninkavo Vabalninke.
9 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Bėčiūnuose gimė veterinarijos gydytojas, ilgametis Veterinarijos akademijos dėstytojas, docentas JURGIS PAVINKŠNIS.
9 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Neciūnuose gimė krepšinio treneris RIMANTAS RAMONAS.
9 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Dapšioniuose (Radviliškio r.) gimė Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė, Šukionių kaimo bendruomenės pirmininkė NIJOLĖ ŠATIENĖ. Mirė 2016 m. vasario 3 d. Šukionyse.
9 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Gajūnuose gimė inžinierius KOSTAS TAMULĖNAS. Mirė 1993 m. balandžio 17 d. Švedijoje.
10 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Maskvoje gimė evangelikų reformatų kunigas MYKOLAS FRANKAS. Mirė 1968 m. balandžio 3 d. Biržuose.
13 d. – 135 metai, kai (1884 m.) Kijeve (Ukraina) gimė aktorė OLGA KUZMINA-DAUGUVIETIENĖ. Mirė 1967 m. gegužės 14 d. Vilniuje. Yra vaidinusi Biržų scenos mėgėjų spektakliuose.
13 d. – 85 metai kai (1934 m.) Bugailiškiuose (Kupiškio r.) gimė kunigas BRONIUS ŠLAPELIS. 1963–1965 m. dirbo vikaru Biržuose.
14 d. – 65 metai, kai (1954 m.) gimė buvusi „Lietuvos draudimo" Biržų skyriaus direktorė ZITA KAIRIENĖ.
15 d. – 20 metų, kai (1999 m.) mirė ekonomistas, spaustuvininkas, knygų leidėjas MYKOLAS MORKŪNAS. Gimė 1916 m. vasario 17 d. Payslikyje (Pasvalio r.). 1938 m. baigė Biržų gimnaziją.
16 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Toronte mirė karininkas PRANAS KAUNAS. Gimė 1891 m. liepos 12 d. Balseliškiuose (Šakių aps.). 1928–1933 m. Biržų apskrities komendantūros komendantas.
16 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Kašeliškiuose gimė odos dailininkė DALYTĖ KAVALIAUSKIENĖ.
17 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Satkūnuose gimė Lietuvos evangelikų reformatų Papilio parapijos pirmininkė PALMYRA MIZARIENĖ.
18 d. – 205 metai, kai (1814 m.) Logoiske (Baltarusija) gimė archeologas, muziejininkas EUSTACHIJUS TIŠKEVIČIUS. Mirė Vilniuje 1873 m. rugpjūčio 27 d. Yra gyvenęs Biržuose.
21 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Australijoje mirė aktyvus ALB narys bei veikėjas, lietuviškų laikraščių korespondentas ALFONSAS JULIUS ŠERNAS. Gimė 1915 m. balandžio 7 d. Jasiškiuose.
22 d. – 110 metų, kai (1909 m.) gimė karininkas KOSTAS JONUŠAS (JANUŠEVIČIUS). Baigė Biržų gimnaziją.
22 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Čikagoje mirė JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėja KONSTANCIJA YSAKAITĖ-RIMKIENĖ. Gimė Šeškinėje 1896 m. kovo 6 d.
23 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Čikagoje mirė ekonomistas, žurnalistas GEDIMINAS GALVA (GALVANAUSKAS). Gimė 1905 m. kovo 3 d. Zizonyse.
23 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Rudikuose (Kupiškio r.) gimė muziejininkas, kraštotyrininkas, esperantininkas JUOZAS PETRULIS. Mirė 1975 m. balandžio 25 d. Vilniuje. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
23 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Skrebotiškiuose (Pasvalio r.) gimė karininkas JURGIS ŠIVICKAS. Mirė 1991 m. birželio 19 d. Kaune. Baigė Biržų gimnaziją.
23 d – 80 metų, kai (1939 m.) Varniūnuose gimė fizikos matematikos mokslų daktaras JONAS VERKELIS.
24 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Rubežiuose gimė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, Konsistorijos pirmininkas JONAS VIKTORAS KALVANAS. Mirė 1995 m. sausio 15 d. Tauragėje.
27 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Daujėnuose (Pasvalio r.) gimė Jonavos darbo biržos direktorius BRONIUS KAZĖNAS. 1961–1964 m. mokėsi Biržų J. Janonio internatinėje mokykloje.
27 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Bostone mirė baleto artistas JONAS VASILIAUSKAS. Gimė 1905 m. rugpjūčio 3 d. Biržuose.
27 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė biofizikos mokslų daktarė DANGUOLĖ ZABLOCKAITĖ.
28 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Naujukuose (Skuodo r.) gimė teisininkas, visuomenės veikėjas JONAS JURGAITIS. Mirė 1994 m. sausio 20 d. Vilniuje. 1940–1941 m. dirbo administracinį darbą Biržuose.
28 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Vilniuje mirė rašytojas, žurnalistas ALBERTAS VYTAUTAS MISEVIČIUS. Gimė 1924 m. vasario 12 d. Joniškėlyje (Pasvalio r.). Pokario metais dirbo „Biržiečių tarybinio žodžio" redakcijoje.
28 d. – 110 metų, kai (1909 m.) mirė visuomenės veikėja, kovotoja už lietuvišką spaudą ONA PUODŽIŪNAITĖ. Gimė 1880 m. Legailiuose.
28 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Ančiškiuose gimė kompozitorius, pedagogas, profesorius POVILAS TAMULIŪNAS. Mirė 1995 m. lapkričio 11 d. Vilniuje.
29 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Biržuose mirė agronomas ADOLFAS POVILAS AREIMA. Gimė 1940 m. birželio 24 d. Žvalguose (Panevėžio r.).
30 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kėdainiuose mirė gydytojas, visuomenininkas JULIUS ANUSAVIČIUS. Gimė 1858 m. Daniūnuose.
30 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Biržuose gimė tapytoja GITEL LURJYTĖ (LURIE).


 

1 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Padaguose gimė kultūros darbuotoja, Meilūnų dramos kolektyvo vadovė DALINA URBONIENĖ.
4 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė Kauno sporto mokyklos treneris, mokytojas VYTAUTAS BALČIŪNAS. Dukart Lietuvos dviračių sporto čempionas.
4 d. – 50 metų, kai (1969 m.) mirė kunigas ANTANAS MIKONIS. Gimė 1906 m. gegužės 25 d. Ramongaliuose.
5 d. – 95 metai, kai (1924 m.) gimė literatė STEFA BEKERIENĖ. Mirė 2018 m. rugpjūčio 15 d. Biržuose.
5 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Gudiškiuose gimė policininkas, politinis tremtinys JONAS BURBULYS. Sušaudytas 1942 m. liepos 17 d. Sverdlovske.
5 d. – 20 metų, kai (1999 m.) Vokietijoje mirė kunigas ANTANAS DEKSNYS. Gimė 1906 m. gegužės 9 d. Buteniškyje (Rokiškio r.). 1934–1936 m. Biržų parapijos vikaras.
5 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Biržuose gimė UAB „Aukštuminių statybų technologijos ir ko" direktorius DARIUS SIMANAVIČIUS.
6 d. – 25 metai, kai (1994 m.) mirė literatė STANISLAVA BALČIŪNIENĖ. Gimė 1954 m. lapkričio 6 d. Krinčine (Pasvalio r.). Mokėsi, gyveno Biržuose.
6 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Vabalninke mirė pedagogas BRONISLOVAS JONAS KULIEŠIUS. Nuo 1949 m. dirbo Biržų rajono mokyklose, buvo Kupreliškio, Vabalninko B. Sruogos, Biržų I (dabar „Atžalyno") vidurinių mokyklų direktoriumi. Gimė 1929 m. sausio 5 d. Mantvyduose.
6 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Satkūnuose gimė pedagogė, literatė LAIMA GASPARAVIČIŪTĖ-MACIENĖ.
7 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Nariškiuose gimė zootechnikas, visuomenės veikėjas BRONIUS JĖČIUS.
7 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Noreikiškėse (Kauno r.) gimė kunigas DALIUS TUBYS. Nuo 2000 m. dirbo Biržuose. Mirė 2013 m. lapkričio 25 d.
8 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Moninoje (Jurbarko r.) gimė visuomenės veikėjas JONAS ADOMAITIS. 1956–1960 m. dirbo Vabalninke.
8 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Bridžporte (JAV) gimė žurnalistas, visuomenės veikėjas JONAS STANISLOVAS JOKUBKA. Mirė 1998 m. spalio 19 d. Brazilijoje. 1913 m. su tėvais grįžo į Lietuvą, mokėsi Kupreliškio pradžios mokykloje.
8 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Plukiuose (Panevėžio r.) gimė kunigas VLADISLOVAS KUPSTAS. Mirė 1970 m. lapkričio 24 d. 1966 m. paskirtas Biržų klebonu, palaidotas Biržuose.
9 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Rinkuškiuose mirė pedagogė ELENA CUMFTAITĖ-NASTOPKIENĖ. Gimė 1874 m. vasario 13 d. Nemunėlio Radviliškyje. Mokytojavo Biržų gimnazijoje.
9 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Biržuose mirė rašytojas, Biržų garbės pilietis PETRAS SKODŽIUS. Gimė 1927 m. gruodžio 26 d. Kupreliškyje.
9 d. – 45 metai, kai (1974 m.) JAV mirė ekonomistas, spaudos darbuotojas KAZYS SRUOGA. Gimė 1899 m. kovo 20 d. Baibokuose.
10 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Smilgiškiuose gimė karininkas JUOZAS AUKŠTIKALNIS.
10 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Biržuose gimė dailininkė tekstilininkė ELENA GAILIŪNIENĖ.
10 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Žibuoklėse (Kelmės r.) gimė inžinierius, buvęs Biržų akcinės pieno bendrovės generalinis direktorius VLADAS SONGAILA.
10 d. – 25 metai, kai (1994 m.) JAV mirė gydytoja ONA SLAVINSKAITĖ-SRUOGIENĖ. Gimė 1896 m. Biržuose.
11 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Gulbinuose gimė literatė, bibliotekininkė LIUDA PRUNSKIENĖ.
12 d. – 15 metų, kai (2004 m.) mirė veterinarijos gydytojas, literatas VALENTINAS VYTAUTAS NAVICKAS. Gimė 1923 m. birželio 26 d. Vaituose (Vilkaviškio r.). Dirbo Biržuose.
12 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Vienkiemiuose gimė fizikas, technikos mokslų daktaras VYTAUTAS ŠILALNIKAS.
13 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Kupiškyje gimė inžinierius mechanikas, ilgametis Vabalninko seniūnas STEPAS GUDAS. Mirė 2013 m. gruodžio 8 d. Vabalninke.
13 d. – 70 metų, kai (1949 m.) gimė buvusi Širvėnos seniūnijos seniūnė GRAŽINA SAMULIONIENĖ.
14 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Dubriškyje gimė buvusi Biržų muziejaus direktorė EUGENIJA MORAUSKIENĖ-DAGIENĖ. Mirė 2011 m. kovo 10 d. Biržuose.
14 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Gorodecke (Rusija) gimė karininkas SOTERAS PRANAS VASILIS (VASILIUS). Baigė Biržų gimnaziją, tarnavo Lietuvos banko Biržų skyriuje.
15 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė teisininkas, teisės mokslų daktaras JONAS BERGHOLCAS. Mirė 2003 m. rugpjūčio 12 d. Rygoje.
15 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Klickuose (Kupiškio r.) gimė karininkas, savanoris BRONIUS GAIŽIŪNAS. Mirė 1979 m. Palaidotas Biržuose.
15 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Biržuose gimė kompozitorius, pedagogas, muzikos kritikas VLADAS JAKUBĖNAS. Mirė 1976 m. gruodžio 13 d. Čikagoje.
15 d. – 145 metai, kai (1874 m.) Biržuose gimė pirmasis Nepriklausomoje Lietuvoje Biržų miesto burmistras, įvairių visuomeninių organizacijų narys POVILAS KLYBAS. Mirė 1966 m. gruodžio 19 d. Niujorke.
16 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Čikagoje mirė Lietuvos kariuomenės majoras, visuomenės veikėjas, Amerikos lietuvių spaudos bendradarbis JURGIS ČYGAS. Gimė 1891 m. sausio 29 d. Sližiuose.
16 d. – 95 metai, kai (1924) Zacido vsd. (Raseinių apskr.) gimė dailininkas VYTAUTAS IGNAS-IGNATAVIČIUS. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
17 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Čepukuose gimė fizikas, poetas, publicistas ALFREDAS NAKTINIS.
19 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Ėriškiuose (Panevėžio r.) žuvo karininkas, Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis JONAS NASTOPKA. Gimė 1897 m. sausio 17 d. Biržuose.
20 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Miunchene mirė buvęs Vokietijos LB Miuncheno apylinkės pirmininkas KIPRAS AUSIEJUS. Gimė 1904 m. Biržų apskr.
20 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė architektas ALGIMANTAS JUKNA.
20 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Išimo m. (Rusija) gimė karininkas KAZYS LIAUDANSKAS. Baigė Biržų gimnaziją, Birželio sukilimo Biržuose dalyvis.
22 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Kupiškyje gimė kunigas SALVIJUS PRANSKŪNAS. Dirbo Biržuose.
22 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Montagailiškio dvare gimė karininkas ANTANAS ZUBAVIČIUS. Mirė 1957 m. rugpjūčio 2 d. Anglijoje.
25 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Vinkšniniuose gimė kraštotyrininkas, literatas, publicistas JONAS DAGILIS.
25 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Biržuose gimė inžinierius, verslininkas ROBERTAS GRAUDINIS.
25 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Kaune mirė teisininkas, buvęs Lietuvos teisingumo ministras (1925 – 1926 m.) VINCAS KAROBLIS. Gimė 1866 m. rugsėjo 20 d. Natiškiuose.
25 d. – 80 metų kai (1939 m.) Klausučiuose gimė istorikas, enciklopedijų redaktorius JONAS SAULIUS KULBIS. Mirė 1994 m. sausio 13 d. Vilniuje.
25 d. – 135 metai, kai (1884 m.) Jasiškiuose gimė kunigas, vertėjas, literatas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas ADOMAS ŠERNAS. Mirė 1965 m. sausio 6 d. Nemunėlio Radviliškyje.
26 d. – 20 metų, kai (1999 m.) JAV mirė inžinierius KOSTAS KLYBAS. Gimė 1921 m. kovo 12 d. Biržuose.
26 d. – 30 metų, kai (1989 m.) mirė kunigas LEONARDAS SKARDINSKAS. Gimė 1916 m. liepos 1 d. Kunigavo Geidžiūnuose.
26 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Papilyje gimė literatas, žurnalistas VYTAUTAS VALIONIS. Mirė 1988 m. vasario 2 d. Vilniuje. Ilgametis „Biržiečių žodžio" darbuotojas.
27 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė literatė VITALIJA KAIRIENĖ.
28 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Trišakiuose gimė fotožurnalistas LEONAS GRUBINSKAS. Mirė 2015 m. liepos 17 d. Panevėžyje.
29 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Petrovkoje (Pasvalio r.) gimė Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos dėstytojas VYTAUTAS SAIKAUSKAS. 1964 m. mokėsi Kirdonių mokykloje.
30 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Jonutiškėse (Utenos r.) gimė karininkas, miškininkas BALYS LIULEVIČIUS. 1947–1966 m. dirbo miškininku Biržų miškų ūkyje.


 

2 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Papilyje gimė karininkas PETRAS AIŠPARAS. Mirė 1949 m. Lenkijoje.
2 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Orenburge (Rusija) gimė geologas, geologijos-mineralogijos mokslų daktaras MYKOLAS KAVECKIS. Mirė 1968 m. vasario 28 d. Kaune. Tyrė gipso klodus Biržų apylinkėse.
2 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Astrave gimė dailininkė-dekoratorė MARIJA LAURINAVIČIENĖ-JUKNAITĖ. Mirė 2000 m. Čikagoje. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
3 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Vilniuje mirė kunigas, Lietuvos jėzuitų provinciolas, vertėjas ROMUALDAS BLAŽYS. Gimė 1901 m. sausio 19 d. Buivydiškiuose (Rokiškio r.). 1911–1914 m. mokėsi Biržų miesto mokykloje.
3 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Grūžiuose (Pasvalio r.) gimė karininkas JUOZAS UOGINTAS. Mirė 1984 m. lapkričio 16 d. Baigė Biržų gimnaziją.
5 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Biržuose mirė literatas, fotografas VYTAUTAS KARAVAITIS. Gimė 1943 m. birželio 9 d. Parovėjos vnk.
5 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Panemunėlyje (Rokiškio r.) gimė Rokiškio rajono apylinkės vyriausioji prokurorė IRENA GRATKAUSKAITĖ-MIKULIENĖ. 1955–1956 m. mokėsi Papilyje.
6 d. – 80 metų, kai (1939 m.) gimė dailininkas grafikas, tapytojas JUOZAS ŽUKAS. Gyveno Klausučiuose.
8 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Anykščiuose gimė karininkas ANTANAS AVIŽIENIS. Mirė 1973 m. spalio 27 d. Los Andžele. 1940 m. birželio 28 d. paskirtas Biržų apskr. kariniu viršininku. 1940 m. paleistas į atsargą.
8 d. – 25 metai, kai (1994 m.) JAV mirė agronomas, inžinierius BRONIUS GAIŽAUSKAS. Gimė 1919 m. sausio 17 d. Troškūnuose (Anykščių r.). 1938 m. baigė Biržų gimnaziją.
8 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Satkūnuose gimė agronomas, mokslų daktaras POVILAS PETRAUSKAS.
9 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Liepojoje (Latvija) gimė karininkas JONAS BYTAUTAS. Nukautas 1923 m. liepos 10 d. Mokėsi Biržų komercijos mokykloje.
9 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Čikagoje mirė karininkas PRANAS BRIEDULIS. Gimė 1896 m. spalio 10 d. Radviliškyje. 1924 m. perkeltas į Biržų komendantūrą.
9 d. – 80 metų, kai 1939 m. Ratkupyje (Rokiškio r.) gimė bibliotekininkė ONA GERULIENĖ. Gyvena Biržuose. Dirbo Biržų viešojoje bibliotekoje. 1977–1982 m. Biržų centrinės bibliotekos direktorė.
9 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Šilutėje mirė visuomenės veikėjas JUOZAS VEPŠTAS. Gimė 1920 m. gegužės 15 d. Rojūnuose (Panevėžio r.). 1945–1953 m. dirbo Biržuose, Vabalninke.
10 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Rudėnuose gimė kineziterapeuto padėjėjas, svarsčių kilnotojas, sporto organizatorius LIUITGARDAS RAMUTĖNAS. Dirba Likėnų reabilitacijos ligoninėje.
10 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Gojiškyje gimė VU Santariškių klinikų ausų, nosies, gerklės ligų klinikos otochirurgijos ir surdologijos poskyrio ordinatorė RITA BRONĖ POVILONYTĖ- ŠALAVIJIENĖ.
11 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Būginiuose mirė tautodailininkė KATRĖ IVAŠKIENĖ. Gimė 1941 m. balandžio 21 d. Ageniškyje.
11 d. – 65 metai, kai (1954 m.) sušaudytas karininkas, partizanas, Vyčio apygardos Pilėnų tėvonijos Vytenio būrio vadas KOSTAS KREGŽDĖ. Gimė 1914 m. sausio 1 d. Zizonyse.
11 d. – 65 metai, kai (1954 m.) gimė gydytoja ELENA ŠAKELIENĖ. Biržų šeimos gydytojų centro gydytoja.
11 d. – 145 metai, kai (1874 m.) Lebeniškiuose gimė karininkas, matininkas JUOZAS PEREKŠLIS.
11 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė fizikas, fizinių mokslų daktaras VYTAUTAS TAURAS.
13 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė fizikas RIMANTAS BELECKAS.
13 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Kirdonėliuose gimė tautodailininkė audėja, tapytoja, armonikininkė ONA LADYGIENĖ. Mirė 2009 m. kovo 17 d.
13 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Kaune mirė teisininkas JONAS VARIAKOJIS. Gimė 1903 m. birželio 13 d. Daukniškiuose.
14 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Baltrušiuose (Šakių r.) gimė vienuolė, poetė, „Caritas" narė BRONISLAVA ALEKSAITYTĖ. 1940–1941 m. Biržų vaikų darželio darbuotoja.
14 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vilniuje mirė operos solistas ANTANAS SPRINDYS. Gimė 1907 m. sausio 22 d. Ripeikiuose. 1926 m. baigė Biržų gimnaziją.
15 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Pasvalyje gimė nusipelniusi mokytoja ir choreografė LIGIJA SOFIJA VAIČIULĖNIENĖ-VASILIAUSKAITĖ. Mirė 2014 m. vasario 7 d. Kretingoje. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
17 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Tumėjoje (Anykščių r.) gimė kunigas RIMANTAS KAUNIETIS. 1999 m. paskirtas į Biržų parapiją.
19 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Pasvaliečiuose gimė Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininkas pulkininkas VILMAS ŠATAS.
20 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Guodžiuose gimė Biržų ligoninės gydytojas nefrologas ALGIMANTAS GAILIŪNAS.
20 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Krinčine (Pasvalio r.) mirė poetas, vertėjas, literatūros kritikas EUGENIJUS MATUZEVIČIUS. Gimė 1917 m. gruodžio 24 d. Uriupine (Rusija). Gyveno ir mokėsi Biržuose.
22 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Biržuose gimė filologė, humanitarinių mokslų daktarė BIRUTĖ TRIŠKAITĖ.
23 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Saločiuose (Pasvalio r.) gimė provizorius JONAS ANDZEVIČIUS. Mirė 2011 m. kovo 30 d. Biržuose. Ilgametis Biržų vaistinės valdytojas.
23 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Biržuose gimė karininkas REMIGIJUS BALTRĖNAS.
23 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Kviriškyje mirė kanklininkas, skudučių ir ragų pūtėjas PETRAS LAPIENĖ. Gimė 1866 m. Kviriškyje.
23 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė inžinierius elektromechanikas, technikos mokslų daktaras JONAS ŠATAS.
23 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Vabalninke gimė Linkuvos specialiosios internatinės mokyklos direktorius JONAS ŠIDLAUSKAS.
24 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Gulbinuose gimė medžio skulptorius PETRAS VAINAUSKAS.
25 d. – 165 metai, kai (1854 m.) Balailiuose (Rokiškio r.) gimė knygnešys PETRAS MULOKAS. Mirė 1939 m. sausio mėnesį. Platino knygas Kvetkų ir Panemunio apylinkėse.
27 d. – 140 metų, kai (1879 m.) Gaižiūnuose gimė teisininkas, 1928–1940 m. buvęs Lietuvos vyriausiojo tribunolo teisėjas PETRAS ADOMAVIČIUS. Mirė 1967 m. sausio 18 d. JAV.
28 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Vilniuje mirė pedagogas, knygos autorius ADOLFAS BALČIŪNAS. Gimė 1924 m. kovo 15 d. Smilgiuose.
29 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Rimiškiuose gimė karininkas PETRAS KIRKILIONIS. Mokėsi Biržuose. Tarnavo N. Radviliškio Bliūdžių pašte valdininku.


 

2 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Kupreliškyje gimė miškų ūkio inžinierius, ornitologas, gamtos mokslų daktaras EUGENIJUS DROBELIS.
2 d. – 35 metai, kai (1984 m.) gimė socialinių mokslų daktaras VINCAS GRIGAS.
2 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Panevėžyje gimė technologijos mokslų daktaras, KTU Mechanikos fakulteto šilumos ir atomo energetikos katedros docentas PETRAS ŠVENČIANAS. 1946–1954 m. mokėsi Vabalninko B. Sruogos vidurinėje mokykloje.
3 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Dačiūnuose gimė habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, VU neuroangiochirurgijos klinikos profesorius POVILAS PAULIUKAS.
4 d. – 185 metai, kai (1834 m.) Geidžiūnuose gimė knygnešių rėmėjas, daraktorius LUKOŠIUS KAZIŪNAS. Mirė 1908 m. gegužės 16 d. Geidžiūnuose.
4 d. – 60 metų, kai ( 1959 m.) Biržuose gimė geografas, VPU Gamtos fakulteto bendrosios geografijos katedros docentas JULIUS TAMINSKAS.
6 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Geltonpamūšės dvare (Pasvalio r.) gimė karininkas KAZYS SADAUSKAS. Baigė Biržų gimnaziją.
7 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Biržuose mirė visuomenės veikėjas JULIUS ANDRIUŠKEVIČIUS. Gimė 1912 m. balandžio 27 d. Palevenėlėje (Kupiškio r.). Gyveno, dirbo Biržuose.
7 d. – 10 metų, kai Biržuose mirė muziejininkė, tautodailės propaguotoja ir organizatorė, kraštotyrininkė REGINA DREVINSKIENĖ. Gimė 1927 m. sausio 2 d. Braškiuose.
7 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Mažuosiuose Mostaičiuose (Plungės r.) gimė miškininkas, buvęs Biržų miškų urėdijos urėdas ROMANAS GAUDIEŠIUS.
7 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Velžyje (Panevėžio r.) mirė kunigas FELICIJONAS LIALIS. Gimė 1870 m. sausio 4 d. Pumpėnų parapijoje. 1925 m. paskirtas Papilio klebonu.
7 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Troškūnuose (Anykščių r.) mirė inžinierius, kultūros istorikas, vertėjas, visuomenės ir valstybės veikėjas, buvęs Seimo pirmininkas, valstybės kontrolierius, ministras KONSTANTINAS ŠAKENIS. Gimė Veleniškiuose 1881 m. lapkričio 27 d. Parašė monografiją apie Vabalninką.
8 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Čikagoje mirė filosofas, pedagogas RAPOLAS SERAPINAS. Gimė 1904 m. lapkričio 3 d. Gailaičiuose (Kretingos aps.). 1926–1933 m. mokytojavo Biržų apskrities pradinėse mokyklose.
9 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Grubiškyje gimė poetas JONAS RŪTENIS. Mirė 1932 m. Leningrade (dabar Sankt Peterburgas). Mokėsi Biržų gimnazijoje, dirbo Vabalninke.
9 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Kaune mirė pedagogas, psichologijos mokslų daktaras, rašytojas VYTAUTAS TALAČKA. Gimė 1928 m. birželio 20 d. Panevėžyje. Dirbo Nemunėlio Radviliškyje.
10 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Panevėžyje nušautas karininkas JONAS JAKUBONIS. Gimė 1907 m. kovo 8 d. Balzieriškyje.
10 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Žaliojoje gimė rašytojas PETRAS VENCLOVA.
11 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Vaskoniuose (Panevėžio r.) gimė kunigas VYTAUTAS DAGELIS. 2008–2017 m. Pabiržės klebonas.
11 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Čikagoje mirė veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras, vadovėlių autorius JUOZAS MOTIEJŪNAS. Gimė 1896 m. gegužės 21 d. Juodupyje (Anykščių r.). Dirbo Biržų apskrities veterinarijos gydytoju.
11 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Ūdrupyje (Rokiškio r.) gimė kunigas JUOZAPAS VARNAS. Mirė 1990 m. liepos 9 d. Vabalninke. Ilgametis Vabalninko parapijos klebonas.
12 d. – 90 metų, kai (1929 m.) gimė humanitarinių mokslų (kalbotyros) daktaras, KMU Medicinos fakulteto kalbų katedros docentas JONAS BAJORAS. 1956–1958 m. Vabalninko vidurinės mokyklos mokytojas, direktorius. Mirė 2011 m. rugsėjo 27 d.
13 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Vilniuje mirė režisierius, aktorius, dramaturgas BORISAS DAUGUVIETIS. Gimė 1885 m. kovo 26 d. Dauguviečiuose.
13 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Kelmaičiuose (Lazdijų r.) gimė kalbininkė, pedagogė, docentė ELZBIETA MIKALAUSKAITĖ. Mirė 1970 m. rugsėjo 9 d. Vilniuje. Mokytojavo Biržų gimnazijoje.
14 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Joniškėlio vlsč. gimė karininkas LEONAS LATONAS. Žuvo kalėjime 1943 m. balandžio 1 d. 1932 m. – pasienio policijos Biržų baro II eilės rajono viršininkas.
15 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Sidnėjuje mirė karininkas JUOZAS JABLONSKAS. Gimė 1912 m. balandžio 16 d. Meškalaukyje (Pasvalio r.). 1933 m. baigė Biržų gimnaziją.
15 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Sankt Peterburge gimė chorvedys, muzikos pedagogas APOLINARAS LIKERAUSKAS. Mirė 1984 m. vasario 5 d. Antaviliuose (Vilniaus r.). Nuo 1910 m. gyveno, dirbo Biržų rajone.
15 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Naujojoje Zelandijoje mirė evangelikų reformatų kuratorius, inžinierius PETRAS RAMUTĖNAS. Gimė 1920 m. lapkričio 5 d. Žardiniuose.
17 d – 100 metų, kai (1919 m.) Gervelėnuose gimė literatė STEFANIJA SAMULĖNAITĖ. Mirė 2011 m. rugsėjo 23 d. Biržuose.
20 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Vilniaus rajone gimė kunigas HENRIKAS BERNATOVIČIUS. Mirė 2017 m. sausio 20 d. Vabalninke. Buvęs N. Radviliškio parapijos klebonas, Vabalninko bažnyčios kunigas rezidentas.
20 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Likėnuose mirė buvęs Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas ALBINAS TUMĖNAS. Gimė 1932 m. gegužės 1 d. Čepeliškėse (Zarasų r.).
21 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Žiliškiuose gimė gydytoja oftalmologė, mokslų daktarė GENOVAITĖ JUSAITIENĖ.
22 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Šiauliuose gimė gydytojas neurologas, akupunktūros bei manualinės terapijos specialistas ALFREDAS MARUŠKA. Gyveno Biržuose.
23 d. – 155 metai, kai (1864 m.) gimė provizorius APOLINARAS MARCINKEVIČIUS. Mirė 1941 m. vasario 14 d. 1905 m. gruodžio 4–5 d. dirbo Didžiajame Vilniaus Seime. Buvo Biržų Laisvamanių etinės kultūros draugijos pirmininku.
23 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Biržuose gimė ekonomistas, žinomas krepšininkas SAULIUS PATKAUSKAS.
24 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Papilyje gimė socialinių mokslų daktaras, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas ALGIMANTAS JANKAUSKAS.
25 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Kaune mirė veterinarijos gydytojas parazitologas, veterinarijos mokslų daktaras, buvęs Veterinarijos akademijos rektorius JONAS ČYGAS. Gimė 1910 m. kovo 11 d. Jasiškiuose.
25 d. – 150 metų, kai (1869 m.) Lemuje (Suomija) gimė suomių tautosakininkas, lietuvių tautosakos rinkėjas ir tyrinėtojas AUGUSTAS ROBERTAS NIEMIS. Mirė 1931 m. spalio 28 d. Helsinkyje (Suomija). Kartu su Adolfu Sabaliausku-Žalia Rūta rinko tautosaką Biržų krašte.
27 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Alytuje gimė žurnalistė NATALIJA BAJORIŪNIENĖ. 1955–1958 m. „Raudonojo artojo" redaktorė (dabartinis „Biržiečių žodis").
29 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Pabiržėje gimė kompozitorius, dirigentas, pedagogas BRONIUS BUDRIŪNAS. Mirė 1994 m. spalio 11 d. Los Angelese.
29 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Pasvalyje gimė keramikė, pedagogė GRAŽINA PETRONYTĖ-VISOCKIENĖ. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokytoja.
30 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Rygoje gimė JAV chirurgė ortopėdė, medicinos mokslų daktarė ALVINA ŠABANIENĖ (SABANAS-WELLS). Mokėsi Biržų gimnazijoje.
31 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė architektė VIDA DEVINDUONIENĖ.
31 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Jaugėluose (Radviliškio r.) gimė gydytojas ginekologas ZENIS GEDMINAS. 1976–1986 m. dirbo Biržų ligoninėje gydytoju, vyr. gydytojo pavaduotoju.


 

1 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Kaune mirė Biržų apskrities inžinierius POVILAS VILIŪNAS. Gimė 1902 m. gruodžio 9 d. Armališkėse (Utenos r.). 1933–1944 m. dirbo Biržų apskrities inžinieriumi.
2 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Kaune gimė teatrologas EGMONTAS GEORGAS JANSONAS. Mirė 2007 m. spalio 3 d. Vilniuje. Vaikystėje gyveno Biržuose.
2 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kirsnelėje (Lazdijų r.) gimė literatas JONAS KERŠULIS. Mirė 1996 m. balandžio 7 d. Palaidotas Pabiržėje.
3 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Pasvaliečiuose gimė vargonininkas, chorvedys JONAS JUŠKA. Mirė 2013 m. spalio 24 d. Australijoje.
3 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vilniuje mirė karininkas JONAS SRIBIKĖ. Gimė 1912 m. balandžio 1 d. Strazdžiuose.
4 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Novostroikoje (Irkutsko sr., Rusija) gimė tautodailininkė RAMUTĖ DREVINSKAITĖ-KRAUJALIENĖ. 1972 m. mokėsi Biržų 2-oje vidurinėje mokykloje.
4 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Čikagoje mirė moterų judėjimo veikėja, „Birutės" draugijos organizatorė STEFANIJA TYRULYTĖ-OŽELIENĖ. Gimė 1900 m. spalio 25 d. Biržuose.
5 d. – 265 metai, kai (1754 m.) Juostaviečiuose gimė reformatų literatūros rengėjas MYKOLAS CERAUSKAS (CERASKIS, VAŠKAS). Mirė 1824 m. lapkričio 11 d. Biržuose.
5 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Biržuose gimė pedagogas, verslininkas KOSTAS GALVELIS.
5 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vabalninke mirė buvęs Vabalninko žemės ūkio technikumo direktorius ALGIRDAS PUODŽIUS. Gimė 1934 m. rugpjūčio 21 d. Spuliuose (Molėtų r.).
6 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Meištuose (Šakių r.) gimė karininkas VINCAS MATIJOŠAITIS. Tarnavo Biržų pašte.
6 d. – 30 metų, kai (1989 m.) mirė poetas JONAS SNARSKIS. Gimė 1898 m. balandžio 5 d. Biržuose. Dirbo Biržų spaustuvėje.
9 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Saukų vnk. (Latvija) gimė karininkas JONAS AUKSTINIS. Baigė Biržų gimnaziją.
9 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė stalo tenisininkas, treneris ALBINAS ČEPAITIS.
9 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Vabalninke mirė knygnešys PRANAS STAKAUSKAS. Gimė 1860 m. vasario 9 d. Vabalninke.
9 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Biržuose mirė meteorologas VYTAUTAS VAITEKONIS. Gimė 1920 m. liepos 17 d. Klausučiuose.
10 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė Biržų „Saulės" gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, mišraus jaunimo choro vadovė DANGUOLĖ KAZAKEVIČIENĖ.
10 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vabalninke mirė buvęs Vabalninko žemės ūkio mokyklos pavaduotojas, dėstytojas JONAS ŠERELIS. Gimė 1932 m. balandžio 24 d. Narvuose (Kaišiadorių r.).
11 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Rygoje gimė karininkas STASYS MILKAITIS (MILKEVIČIUS). Mirė 1945 m. Yra gyvenęs Biržuose.
12 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Biržuose gimė lengvaatletė, Atėnų olimpinių žaidynių vicečempionė AUSTRA SKUJYTĖ.
12 d. – 140 metų, kai (1879 m.) Krikščiuose gimė inžinierius, geležinkelininkas, diplomatas JONAS SABALIAUSKAS. Mirė 1967 m. lapkričio 29 d. Vokietijoje.
13 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė pulkininkas, Vadovybės apsaugos departamento prie LR VRM direktorius RAIMUNDAS KAIRYS.
15 d. – 40 metų, kai (1979 m.) gimė dizainerė AUDRONĖ INDRELIŪNAITĖ.
15 d. – 25 metai, kai (1994 m.) JAV mirė karininkas, agronomas ALBINAS KAZIŪNAS. Gimė 1913 m. sausio 27 d. Geidžiūnuose.
15 d. – 75 metai, kai (1944 m.) gimė fotografas, literatas STASYS VALAITIS. Mirė 2001 m. balandžio 25 d.
16 d. – 45 metai, kai (1974 m.) gimė gydytojas odontologas, alpinistas MINDAUGAS LESKAUSKAS. Gyvena ir dirba Biržuose.
16 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Rokiškyje gimė tapytoja, pedagogė JŪRATĖ PRANCILIAUSKIENĖ.
16 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Vilniuje gimė architektė IRENA SAKALAUSKAITĖ. Projektavo Likėnų sanatorijos parko sutvarkymą (1988).
17 d. – 45 metai, kai (1974 m.) mirė ekonomistas, knygų autorius BRONIUS VAITKEVIČIUS. Gimė 1922 m. rugsėjo 22 d. Špygiuose.
17 d. – 30 metų, kai (1989 m.) mirė inžinierius geodezininkas, ilgametis Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, geodezijos katedros vadovas PETRAS VARIAKOJIS. Gimė 1908 m. birželio 15 d. Tauniūnuose.
18 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Sližiuose gimė karininkas LEONAS PRĖNAS.
19 d. – 90 metų, kai (1929 m.) gimė ūkininkė, literatė JANINA BIRUTĖ ČIŽAUSKIENĖ. Mirė 2012 m. spalio 10 d. Kvetkuose.
20 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Rygoje gimė kunigas GERARDAS DUNDA. Mirė 1996 m. balandžio 15 d. Dirbo Biržuose.
20 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Nemunėlio Radviliškyje mirė liaudies muzikantas PETRAS NATKA. Gimė 1891 m. kovo 5 d. Jasiškiuose.
20 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Diliuose gimė tautodailininkas (tapytojas) ALBERTAS PETKEVIČIUS. Mirė 2007 m. kovo 8 d. Biržuose. Palaidotas Pasvalyje.
20 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Astrave gimė mokytoja, literatė RIMA TUNKŪNIENĖ.
21 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Spuliuose (Molėtų r.) gimė buvęs Vabalninko žemės ūkio mokyklos technikumo direktorius ALGIRDAS PUODŽIUS. Mirė 2004 m. rugpjūčio 5 d. Vabalninke.
23 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Panevėžyje mirė kunigas, knygnešys JONAS KARBAUSKAS. Gimė 1866 m. gruodžio 10 d. Peičiūnuose (Pakruojo r.). Dirbo Kupreliškyje, čia suorganizavo slaptą lietuvišką mokyklą.
23 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Biržuose gimė gydytoja FELICIJA BALBIERYTĖ-KARPALOVA.
24 d. – 45 metai, kai (1974 m.) gimė tapytoja, dailininkų grupės „8 plius" narė SONATA VASYLIŪTĖ-ČEPUKĖNIENĖ.
25 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Švobiškyje (Pasvalio r.) gimė botanikas, floristas, biologijos mokslų daktaras POVILAS SNARSKIS. Mirė 1969 m. lapkričio 17 d. Vilniuje. 1919–1920 m. mokytojavo Pabiržėje, Biržuose.
26 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Gajūnuose gimė verslininkas, 2008–2012 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narys VALDEMARAS VALKIŪNAS.
27 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Ivoniškyje gimė evangelikų reformatų kuratorius JONAS DAGYS. Mirė 1985 m. rugsėjo 6 d.
29 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Toms Rivere (JAV) mirė karininkas LEONAS MORKŪNAS. Gimė 1916 m. rugsėjo 6 d. Ančiškiuose.
29 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Dirvoniškyje gimė karininkas JONAS ZAGORSKIS. Mirė 1985 m. vasario 5 d. Kretingoje.
30 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Likėnuose mirė karininkas EDVARDAS RULINSKAS. Gimė 1894 m. spalio 13 d. Pabaliuose (Tauragės apskr.).
31 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Mieleišiuose gimė kunigas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas POVILAS JAŠINSKAS. Mirė 1982 m. gegužės 19 d. Biržuose.
31 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Vabalninke gimė dailininkas grafikas JUSTAS TOLVAIŠIS. Mirė 2008 m. liepos 30 d. Kaune.
? d. – 75 metai, kai (1944 m.) žuvo karininkas  POVILAS PARADNIKAS. Gimė 1906 m. rugpjūčio 14 d. Štadviliuose (Zarasų r.). Palaidotas Kupreliškio kapinėse.


 

1 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Gataučiuose gimė zoologas, gamtos mokslų daktaras VIRGINIJUS SRUOGA.
2 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Baltimorėje mirė publicistas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas MOTIEJUS KARAŠA. Gimė 1895 m. Paberžiuose 1895 m. rugsėjo 10 d.
2 d. – 15 metų, kai (2004 m.) mirė kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas ANTANAS VALANTINAS. Gimė 1916 m. lapkričio 14 d. Vėriškiuose (Radviliškio r.). Kunigavo Biržuose, Vabalninke, Kupreliškyje, Smilgiuose.
3 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Južintuose (Rokiškio r.) gimė pedagogė BRONĖ JUŠKAITĖ-KLUSIENĖ. Mirė 2002 m. gruodžio 30 d. Kvetkuose. Mokytojavo Papilyje, Kvetkuose.
3 d. – 20 metų, kai (1999 m.) Vilniuje mirė chemijos inžinierius, mokslininkas DONATAS ŠATAS. Gimė 1929 m. balandžio 7 d. Vabalninke.
4 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Jurginiškiuose (Kauno r.) gimė gydytojas, ilgametis Biržų ligoninės rentgenologas, vyr. gydytojo pavaduotojas VYTAUTAS GYLYS. Mirė 1989 m. sausio 5 d. Biržuose.
4 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Vilniuje mirė prozininkas, žurnalistas ROMUALDAS LUKINSKAS. Gimė 1911 m. liepos 16 d. Akmenėje (Biržų r.).
5 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kilučiuose gimė inžinierius, ilgametis Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas ALGIMANTAS KRIKŠČIUKAS. Mirė 2005 m. gegužės 8 d. Biržuose.
5 d. – 145 metai, kai (1874 m.) Kuzmine (Rusija) gimė architektas MYKOLAS SONGAILA. Mirė 1941 m. rugsėjo 12 d. Kaune. Pagal jo projektą ir jam vadovaujant 1935 m. Biržuose pastatytas banko pastatas.
6 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Toronte mirė skulptorius JOKŪBAS DAGYS. Gimė 1905 m. gruodžio 16 d. Šlepščiuose.
8 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Daudžgiriuose gimė ekonomistas, socialinių mokslų daktaras VALENTINAS DUBINAS.
8 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Vilniuje mirė poetė ALMA KAROSAITĖ. Gimė 1945 m. sausio 19 d. Gavėnuose.
9 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Vilniuje mirė poetė, tautosakininkė PRANĖ AUKŠTIKALNYTĖ-JOKIMAITIENĖ. Gimė 1922 m. kovo 1 d. Vabalninke.
9 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Gailioniuose (Pasvalio r.). gimė karininkas PETRAS GENYS. Mirė 1969 m. spalio 5 d. JAV. Buvęs Biržų apskrities komendantas.
12 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Kirdonyse gimė dainininkas, pedagogas, kultūros veikėjas VALERIJONAS INDRIKONIS. Mirė 2008 m. gruodžio 22 d.
12 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Skuode gimė kūno kultūros mokytojas ALGIRDAS MUKAS. Mirė 1994 m. rugsėjo 17 d. Biržuose. Nuo 1953 m. dirbo kultūros mokytoju, treneriu Biržuose.


13 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Gajūnuose gimė pedagogas JUOZAS STIKLERIS. Mirė 1999 m. spalio mėn. Ilgametis Pabiržės vidurinės mokyklos mokytojas, direktorius.
14 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė tautodailininkas tapytojas VIDMANTAS STREIKUS. Mirė 2000 m. birželio 24 d. Biržuose.
15 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Bajoriškiuose gimė agronomas, ilgametis Kratiškių apylinkės pirmininkas, kraštotyrininkas ERNASTAS MEŠKINIS. Mirė 2007 m. rugpjūčio 8 d. Kratiškiuose.
15 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Remeikiuose gimė vienas iš pirmųjų Lietuvos karo lakūnų, savanoris, pulkininkas leitenantas LEONARDAS PESECKAS. Mirė 1976 m. gegužės 29 d. Čikagoje.
16 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Plikiuose gimė gydytoja pediatrė BIRUTĖ KUČINSKAITĖ-AMBROZAITIENĖ. Mirė 2008 m. sausio d. Vilniuje.
17 d. – 125 metai, kai (1894 m.) gimė karininkas PETRAS KAUŠIS (KAUŠYS). Gyveno Biržuose, dirbo inžinieriumi.
17 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Biržuose mirė sporto pedagogas, treneris ALGIRDAS MUKAS. Gimė 1929 m. rugsėjo 12 d. Skuode.
19 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Biržuose mirė mokytoja, literatė ALDONA ČERNIAUSKIENĖ. Gimė 1926 m. birželio 27 d. Biržuose.
19 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kaune mirė kompozitorius, vargonininkas JUOZAS NAUJALIS. Gimė 1869 m. balandžio 9 d. Raudondvaryje (Kauno r.). Vargoninkavo Vabalninke.
20 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Urboniškyje gimė kunigas, visuomenininkas JONAS GASIŪNAS. Mirė 1998 m. kovo 9 d. JAV.
21 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Papilyje mirė pedagogas, buvęs Papilio pagrindinės mokyklos direktorius JONAS JANKŪNAS. Gimė 1951 m. vasario 3 d. Miliškiuose.
23 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Aukštuoliuose gimė kunigas, filosofas, literatas JUOZAS LOMANAS. Mirė 1959 m. vasario 7 d. Linkuvoje. Palaidotas Vabalninke. Buvo Biržų gimnazijos kapelionu.
25 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Mediniuose (Pasvalio r.) gimė savanoris KAZYS ČEPULIS. Gyveno Daumėnų kaime.
25 d. – 65 metai, kai (1954 m.) netoli Kuginių kaimo nušautas partizanas, Vyčio apygardos, Pilėnų tėvonijos vadas STEPONAS GIEDRIKAS. Gimė 1925 m. spalio 5 d. Biržų raj.
26 d. – 65 metai, kai (1934 m.) gimė finansininkas VYTAUTAS JURNA. AB Turto banko valdybos pirmininkas. 1956 m. Biržų raj. finansų skyriaus inspektorius.
29 d. – 90 metų, kai (1929 m.) gimė Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signataras VLADIMIRAS BERIOZOVAS. Mirė 2016 m. kovo 16 d. Yra gyvenęs Lebeniškiuose, I klasę baigė Biržuose.


 

1 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Šlepščiuose gimė poetas, rašytojas, fotomenininkas, kūrybinis darbuotojas ALIS BALBIERIUS.
1 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Tyruliuose (Radviliškio r.) gimė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras DALIUS BITAITIS. Gyveno ir mokėsi Biržuose.
1 d. – 160 metų, kai (1859 m.) Panevėžyje gimė Nepriklausomos Lietuvos ministras be portfelio žydų reikalams BERNARDAS FRIDMANAS. Mirė 1929 m. spalio 22 d. Panevėžyje. 1886–1915 m. advokatavo Biržuose ir Panevėžyje.
2 d. – 155 metai, kai (1864 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė medicinos mokslų daktaras, oftalmologas JONAS CUMFTAS. Mirė 1929 m. vasario 28 d. Vilniuje.
2 d. – 215 metų, kai (1804 m.) gimė gruzinų poetas GRIGOLIS ORBELIANI. Mirė 1883 m. kovo 21 d. Kelerius metus praleidęs ištremtyje Lietuvoje, gyveno ir Biržuose.
2 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Vilniuje mirė geologas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius POVILAS SUVEIZDIS. Gimė 1931 m. birželio 30 d. Kaune. 1940–1950 m. mokėsi Biržuose.
3 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė laikraščio „Klaipėda" vyr. redaktoriaus pavaduotojas VIDMANTAS NASTOPKA.
5 d. – 50 metų, kai (1969 m.) JAV mirė karininkas PETRAS GENYS. Gimė 1894 m. rugsėjo 9 d. Gailioniuose (Pasvalio r.). Buvęs Biržų apskrities komendantas.
8 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Čikagoje mirė Lietuvos fondo narys, visuomenės veikėjas JONAS GUOBUŽIS. Gimė 1907 m. gegužės 16 d. Pabiržės parapijoje.
8 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Želniškiuose (Panevėžio r.) gimė gydytojas chirurgas, Biržų poliklinikos vadovas LEONIDAS SOLOGUBOVAS.
8 d. – 25 metai, kai (1994 m.) JAV mirė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios išeivijoje kolegijos prezidentas, ekonomistas MOTIEJUS TAMULĖNAS. Gimė 1912 m. gruodžio 22 d. Gajūnuose.
9 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Vilniuje mirė Komunistų partijos veikėjas KAZIMIERAS BITINAS. Gimė 1928 m. balandžio 1 d. Pasvalyje. 1962–1983 m. dirbo Biržuose.
9 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Vabalninke gimė tapytojas, pedagogas ALGIRDAS VENSKUS.
11 d. – 25 metai, kai (1994 m.) JAV mirė kompozitorius, pedagogas, dirigentas BRONIUS BUDRIŪNAS. Gimė 1909 m. liepos 29 d. Pabiržėje.
11 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Šiliškiuose gimė karininkas EDVARDAS JUKNAITIS (slap. Juozaitis, Petraitis). Mirė 1947 m. rugsėjo 6 d. Varėnos r.
12 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Leitiškiuose gimė kunigas, filosofas, filosofijos mokslų daktaras ANDRIUS BALTINIS. Mirė 1975 m. rugsėjo 5 d. Čikagoje.
12 d. – 125 metai, kai (1974 m.) Paalsyje (Raseinių r.) gimė pedagogas, teisininkas ANTANAS STANKUS. Mirė 1974 m. gruodžio 5 d. Vilniuje. 1933–1941 m. dirbo advokatu Biržuose.
13 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Gulbinuose gimė poetas, pedagogas PAULIUS DREVINIS. Mirė 1990 lapkričio 22 d. Klaipėdoje. Palaidotas Daumėnuose.
13 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Pabalčiuose (Tauragės r.) gimė karininkas EDVARDAS RULINSKAS. Mirė 1984 m. rugpjūčio 30 d. Likėnuose. Palaidotas Pabiržės kapinėse.
13 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Žadeikiuose (Kupiškio r.) gimė karininkas JONAS ŠABLICKAS. Mirė 1996 m. spalio mėn. Baigė Biržų gimnaziją.
15 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Menklaukiuose (Šilutės r.) gimė pedagogė, literatė BIRUTĖ GALVELIENĖ.
15 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė habilituotas fizinių mokslų (chemija) daktaras, VU Chemijos fakulteto Analizinės ir aplinkos chemijos katedros profesorius AUDRIUS PADARAUSKAS.
16 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Panevėžyje mirė spaudos bendradarbis, poetas JUOZAS ČERKESAS. Gimė 1884 m. kovo 19 d. Bernotuose (Panevėžio r.). Dirbo raštininku Vabalninke.
16 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Vilniuje mirė mokslininkė, teisės mokslų daktarė, docentė ANDA LEDA DAGYTĖ- JUODPUSIENĖ. Gimė 1940 m. liepos 14 d. Benupėje.
16 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Vilniuje gimė agronomas, evangelikų reformatų veikėjas VIKTORAS KAROSAS. Mirė 1982 m. liepos 28 d. JAV. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
17 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Naciūnuose gimė pedagogė BRONĖ AUKŠTIKALNIENĖ. 1955 – 1958 m. Geidžiūnų vidurinės mokyklos mokytoja.
18 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Kviriškyje gimė pedagogas, tautosakininkas, esperanto kalbos propaguotojas PETRAS LAPIENĖ. Mirė 1943 m. rugsėjo 2 d. Kaune.
19 d. – 75 metai, kai (1944 m.) mirė karininkas MEČYS BALČIŪNAS. 1936–1940 m. Lietuvos-Latvijos pasienio policijos Biržų baro Virškupėnų rajono viršininkas.
19 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Biržuose mirė karininkas STASYS NASTOPKA. Gimė 1881 m. birželio 19 d. Rinkuškiuose.
20 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Tomsko sr., Rusija gimė pedagogas, rankinio treneris, sporto darbuotojas ARVYDAS DAUGIS. Dirba Pasvalyje. Baigė Nemunėlio Radviliškio vidurinę mokyklą.
20 d. – 20 metų, kai (1999 m.) Panevėžyje mirė mokytoja, kraštotyrininkė ELENA GABULAITĖ. Gimė 1916 m. rugsėjo 2 d. Žudžiuose (Panevėžio r.). Dirbo Biržų gimnazijoje, „Biržų žinių" redakcijoje.
20 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Šniūriškiuose gimė gydytojas, sveikatos apsaugos organizatorius, medicinos mokslų kandidatas PETRAS JAŠINSKAS. Mirė 1986 m. balandžio 28 d. Kaune.
20 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Dirvonakiuose gimė karininkas JONAS KUTRA. Mirė 1961 m. rugpjūčio 30 d. Liekniškyje. Palaidotas Dirvonakių evangelikų reformatų kapinėse.
21 d. – 55 metai, kai (1964 m.) mirė mokytojas, evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius PETRAS DUBRA. Gimė 1900 m. lapkričio 30 d. Daukniškiuose.
21 d. – 40 metų, kai (1979 m.) gimė mokslų daktaras (fizikiniai mokslai, chemija) ARŪNAS STIRKĖ. Mokėsi Vabalninko vidurinėje mokykloje.
22 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Panevėžyje mirė Nepriklausomos Lietuvos ministras be portfelio žydų reikalams BERNARDAS FRIDMANAS. Gimė 1859 m. spalio 1 d. Panevėžyje. 1886–1915 m. advokatavo Biržuose ir Panevėžyje.
22 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Rygoje gimė ekonomistas, buvęs Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas, visuomenės veikėjas KSAVERAS KAIRYS. Mirė 1991 m. liepos 12 d. Vilniuje. Gyveno ir mokėsi Biržuose. Biržų miesto garbės pilietis.
22 d. – 75 metai, kai (1944 m.) tremtyje Rusijoje mirė visuomenės veikėjas, „Biržų žinių" redaktorius MARTYNAS MAŽUIKA. Gimė 1889 m. lapkričio 4 d. Galintiškiuose.
23 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Anykščiuose mirė vargonininkas, chorvedys PRANAS DŪMANAS. Gimė 1924 m. vasario 24 d. Daukniškiuose (Panevėžio r.). 1945–1948 m. vargoninkavo Kupreliškio bažnyčioje, 1953–1960 m. dėstė muziką Vabalninko vidurinėje mokykloje, vadovavo moksleivių, kultūros namų ir žemės ūkio mokyklos mišriems chorams.
23 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Vilniuje mirė geografas, fizinių mokslų daktaras, žygeivių judėjimo Lietuvoje pradininkas RIMANTAS KRUPICKAS. Gimė 1943 m. liepos 9 d. Vilniuje. Baigė Vabalninko vidurinę mokyklą.
23 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Pramislavoje (Rokiškio r.) gimė karininkas IGNAS POVILAVIČIUS. Mirė 1978 m. gruodžio 12 d., palaidotas Niujorke. 1938 m. perkeltas raštvedžiu į Biržų aps. komendantūrą.
25 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Biržuose gimė elektronikos inžinierius LEONAS KUGINYS. Mirė 2011 m. vasario 9 d.
27 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Biržuose gimė IT specialistas, keliautojas, muzikantas GIEDRIUS BALBIERIS.
27 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė parašiutininkė, trenerė, teisėja JŪRATĖ ONA PAŠKEVIČIŪTĖ-GUTNIKIENĖ.
27 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Inkūnuose gimė tautodailininkas, medžio drožėjas LEONAS PEREKŠLIS. Mirė 2014 m. liepos 27 d.
28 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Biržuose gimė dailininkė IRENA TREČIOKAITĖ-ŽEBENKIENĖ. Mirė 1985 m. sausio 13 d. Vilniuje.
29 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Kauniuose gimė karininkas PRANAS KRIVICKAS. Žuvo 1944 m. kovo 21 d. lageryje.
29 d. – 20 metų, kai (1999 m.) mirė kunigas, Lietuvos bažnyčios kronikos knygų leidėjas KAZIMIERAS KUZMINSKAS. Gimė 1906 m. spalio 26 d. Dirbo Vabalninke.
31 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Gudžiūnuose (Kėdainių r.) gimė visuomenės veikėja EMILIJA PARAŠČIAKAITĖ. Mirė Kaune 1988 m. sausio 22 d. 1950–1956 m. dirbo Biržuose.


 

1 d. – 185 metai, kai (1834 m.) Jokšiškyje (Kupiškio r.) gimė kunigas ANTANAS VALENTAS. Mirė 1928 m. kovo 4 d. Švėkšnoje. Kunigavo Pabiržėje, Kupreliškyje.
3 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Kaune mirė kunigas, religinių raštų rengėjas, visuomenės veikėjas POVILAS DOGELIS. Gimė 1877 m. vasario 1 d. Kniebionyse (Raseinių r.). Dirbo Kvetkuose, Papilyje.
3 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Biržuose mirė fotografas PETRAS MEŠKAUSKAS. Gimė 1921 m. spalio 28 d. Vanagiškiuose (Panevėžio r.).
3 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Gailaičiuose (Kretingos aps.) gimė filosofas, pedagogas RAPOLAS SERAPINAS. Mirė 1989 m. liepos 8 d. Čikagoje. 1926–1933 m. mokytojavo Biržų aps. pradinėse mokyklose.
4 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Tumasonyse (Rokiškio r.) gimė JONAS KAIRELIS. 1954–1964 m. dirbo Biržų rajono tarybos vykdomojo komiteto pirmininku.
4 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Galintiškiuose gimė visuomenės veikėjas, „Biržų žinių" redaktorius MARTYNAS MAŽUIKA. Mirė 1944 m. spalio 22 d. tremtyje Rusijoje.
4 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Nausėdžiuose gimė Biržų meteorologijos stoties viršininkas BRONIUS MEDINIS.
4 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Manikūnuose (Pasvalio r.) gimė tautodailininkas, medžio drožėjas JONAS MICEVIČIUS. Mirė 2017 m. rugpjūčio 27 d. Biržuose.
5 d. – 140 metų, kai (1879 m.) Joniškyje gimė generolas, Nepriklausomybės kovų dalyvis MAKSIMAS KATCHE. Mirė 1933 m. birželio 10 d. Biržuose. Gyveno, palaidotas Biržuose.
6 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Krauleidžiuose (Šilutės r.) gimė ūkininkas, buvęs Papilio seniūnas GEDIMINAS ARNAŠIUS.
6 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Krinčine (Pasvalio r.) gimė literatė STANISLAVA BALČIŪNIENĖ. Mirė 1994 m. gegužės 6 d. Mokėsi, gyveno Biržuose.
6 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Kilučiuose gimė literatė ONA ALDONA DAGYTĖ-RAUDUVIENĖ-JUSEVIČIENĖ. Mirė 2015 m. spalio 12 d. Kilučiuose.
6 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Dargužiuose (Radviliškio r.) gimė karininkas, kunigas PETRAS SENULIS. Kunigavo Suoste. 1946 m. suimtas, kalintas Biržuose.
6 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Berlyne mirė literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, visuomenės veikėjas JONAS ŠLIŪPAS. Gimė 1861 m. kovo 7 d. Rakandžiuose (Šiaulių r.). 1921 m. mokytojavo Biržų gimnazijoje. Vienas iš Biržų spaustuvės savininkų.
7 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Toliūnuose gimė karininkas PETRAS BALČIŪNAS. Baigė Biržų gimnaziją.
7 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Detroite mirė medicinos daktaras POVILAS ŠEPETYS. Gimė 1917 m. spalio 15 d. Švilpiškiuose.
7 d. – 110 metų, kai (1909 m.) gimė gydytojas, buvęs Likėnų sanatorijos vyr. gydytojas IGNAS VAITOŠKA. Mirė 1983 m. gruodžio 22 d.
8 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Pasvalyje gimė karininkas KAZYS PETKEVIČIUS. Sušaudytas 1943 m. 1916 m. baigė Biržų gimnazijos 5 klases.
9 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Vabalninke mirė Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo muziejaus vadovė ONA ŠOBLINSKIENĖ. Gimė 1935 m. kovo 29 d. Pabiržėje.
9 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Biržuose gimė hidrotechnikas, aviacijos leitenantas KONRADAS BRUNONAS VASILIS-VASILIAUSKAS. Mirė 1964 m. kovo 13 d.
10 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Klausučiuose gimė fizikė, fizikos ir matematikos mokslų daktarė RENATA EMILIJA BAREIKIENĖ.
10 d. – 135 metai, kai (1884 m.) Barklainiuose (Pasvalio r.) gimė visuomenės veikėjas JULIUS DAUBARAS. Mirė 1943 m. tremtyje Jakutijoje. 1922–1927 m. dirbo Biržuose.
10 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Kaune mirė tapytojas, skulptorius JUOZAS ZIKARAS. Gimė 1881 m. lapkričio 10 d. Kaune. Biržuose sukūrė Jonušo Radvilo paminklinį biustą.
11 d. – 195 metai, kai (1824 m.) Biržuose mirė reformatų literatūros rengėjas MYKOLAS CERAUSKAS (CERASKIS, VAŠKAS). Gimė 1754 m. rugpjūčio 5 d. Juostaviečiuose.
11 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Jasiškiuose mirė liaudies muzikantė ELŽBIETA NATKIENĖ (ŠERNAITĖ). Gimė 1891 m. rugsėjo 12 d. Jasiškiuose.
12 d. – 55 metai, kai (1959 m.) Biržuose gimė dailininkas, fotografas, pedagogas DONATAS KUČINSKAS.
13 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė ryšininkas, ilgametis Biržų ryšio mazgo viršininkas OTAS ŠERNAS.
15 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Kaune mirė karininkas JOKŪBAS DAGYS. Gimė 1898 m. lapkričio 11 d. Vinkšniniuose.
15 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Biržuose gimė sportininkas, boksininkas, Lietuvos bokso čempionas TADAS TAMAŠAUSKAS.
15 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Vabalninke gimė 1905 m. revoliucinių įvykių Vabalninke dalyvis, lietuvių išeivijos Amerikoje veikėjas ANTANAS VADOPALAS. Mirė 1974 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje.
15 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Galiniuose (Pasvalio r.) gimė agronomas, knygų autorius ANTANAS VYČAS. Mirė 1971 m. balandžio 3 d. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
16 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Vokietijoje mirė atsargos kapitonas STASYS SKEBERDIS. Gimė 1890 m. rugpjūčio 1 d. Kilučiuose.
16 d. – 135 metai, kai (1884 m.) Biržuose gimė filosofas, rašytojas VLADIMIRAS STANKEVIČIUS (nuo 1944 m. Vladas Stanka). Mirė 1968 m. gruodžio 25 d. Vašingtone.
16 d. – 35 metai, kai (1984 m.) mirė karininkas JUOZAS UOGINTAS. Gimė 1914 m. birželio 3 d. Grūžiuose (Pasvalio r.). Baigė Biržų gimnaziją.
17 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Pervalkuose (Pasvalio r.) gimė poetas, rezistencijos dalyvis BRONIUS KRIVICKAS. Žuvo 1952 m. rugsėjo 21 d. mūšiuose prie Raguvos (Panevėžio r.). Gyveno Biržų rajone, mokėsi Biržų gimnazijoje.
17 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Kaune mirė karininkas, teisininkas SILVESTRAS LEONAS. Gimė 1894 m. sausio 5 d. Leskavoje (Prienų r.). Dirbo teisėju Biržuose.
17 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Vilniuje mirė botanikas, floristas, biologijos mokslų daktaras POVILAS SNARSKIS. Gimė 1889 m. rugpjūčio 25 d. Švobiškyje (Pasvalio r.). 1919–1920 m. mokytojavo Pabiržėje, Biržuose.
17 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Jurbarke gimė gydytojas virusologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, pilietinio karo Ispanijoje dalyvis MATAFIJA ŠEINBERGAS. 1933–1936 m. dirbo vaikų ligų gydytoju Biržuose.
19 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Vabalninke gimė poetas LEONARDAS ŽITKEVIČIUS. Mirė 1995 m. kovo 6 d. Niujorke.
20 d. – 145 metai, kai (1874 m.) Vabalninke gimė Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas POVILAS BRAZDŽIUS. Mirė 1977 m. gegužės 29 d.
20 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Kavarske (Anykščių r.) gimė teisininkė, nuo 1976 m. buvusi ilgametė SODROS Biržų skyriaus vedėja REGINA GRICIŪNIENĖ.
20 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Anžiliuose (Raseinių r.) gimė inžinierius architektas ROMUALDAS VYTAUTAS KAMINSKAS. Mirė 2010 m. gruodžio 13 d. Projektavo Astravo dvaro rūmų Biržuose restauraciją (1961 m. su A. Urbštu).
21 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė akordeonininkas, muzikologas, humanitarinių mokslų daktaras ALBERTAS VYTAUTAS BAIKA.
21 d. – 30 metų, kai (1984 m.) JAV mirė aktorius, visuomenės veikėjas JONAS KAZLAUSKAS. Gimė 1916 m. vasario 8 d. Kučgalyje.
23 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Biržuose mirė gydytojas STASYS BALČIAUSKAS. Gimė Liepojoje 1913 m. birželio 19 d. (Latvija). Nuo 1942 m. dirbo Biržuose.
24 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Žeimiuose (Kėdainių r.) gimė dirigentas, muzikos pedagogas ALEKSANDRAS BOGDANAS. Mirė 1973 m. sausio 20 d. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
25 d. – 10 metų, kai Vilniuje mirė kariškis, rezistentas JUOZAS JANKAUSKAS. Gimė 1914 m. rugpjūčio 4 d. Grincagalėje (Kupiškio r.). Kalintas Biržuose.
26 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Laumekiuose gimė istorikas VLADAS JACKŪNAS. Mirė 1995 m. JAV.
26 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Medeikiuose gimė filosofijos daktaras, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dekanas KĘSTUTIS DUBNIKAS.
26 d. – 100 metų, kai (1909 m.) Užušiliuose gimė pedagogė, žurnalistė, lietuvių išeivijos Amerikoje veikėja JULIJA SKEBERDYTĖ-MARAZIENĖ. Mirė 1994 m.
27 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Kaune mirė dainininkas, pedagogas, chorvedys PETRAS VISOCKIS. Gimė 1908 m. vasario 7 d. Lapiškiuose.
28 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Zizonyse gimė evangelikų reformatų kuratorius STASYS PALŠIS. Mirė 1976 m. lapkričio 10 d. JAV. Dirbo Biržų apskr. žemės tvarkytojo įstaigoje.
28 d. – 70 metų, kai (1949 m.) mirė karininkas, Dariaus ir Girėno tėvūnijos štabo karinio parengimo skyriaus viršininkas, dimisijos majoras JONAS RASTAUSKAS. Gimė 1917 m. gegužės 30 d. JAV. Gyveno Butniūnuose, žuvo Geidžiūnuose.
29 d. – 115 metų, kai (1904 m.) gimė mokytoja, visuomenės veikėja ELENA MASAITIENĖ (BALČIŪNIENĖ). Mirė 1980 m, spalio 4 d. JAV. Baigė Biržų gimnaziją.
29 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Vilniuje gimė architektas GINTARAS POČIUIPA. Projektavo Biržų ryšių mazgą (1989 m.).


 

1 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Dameliuose (Joniškio r.) gimė literatė LEOKADIJA AUGUSTAUSKAITĖ-JURGAITIENĖ. Gyvena Kvetkuose.
1 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Jokniūnuose gimė chemikė, mokytoja ekspertė, knygų autorė ANGELIJA KULIŠAUSKAITĖ-KALPOKIENĖ. Dirbo Biržų „Aušros" vidurinėje mokykloje. Mirė 2013 m. liepos 27 d. Biržuose.
1 d. – 45 metai, kai (1974 m.) JAV mirė gydytojas BALYS MATULIONIS. Gimė 1895 m. gegužės 28 d. Antakalniuose (Utenos r.). 1937 m. vadovavo komisijai, kuri ištyrė Likėnų sieros šaltinius ir pakeitė pradėtą Likėnų kurorto statybą.
2 d. – 165 metai, kai (1854 m.) Dauguviečiuose gimė teisininkas, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Panevėžio apskrities viršininkas PRANAS DAUGUVIETIS. Mirė 1943 m. gruodžio 26 d. Panevėžyje.
2 d. – 60 metų, kai Biržuose gimė ekonomistė, knygos autorė JŪRATĖ MURNIKIENĖ. Mirė 2016 m. rugsėjo 22 d. Vilniuje.
2 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Vilniuje mirė karininkas POVILAS RAKŠNYS. Gimė 1907 m. birželio 17 d. Mikšiūnuose (Joniškio r.). Dirbo viešosios policijos nuovados viršininku Vabalninke ir Biržuose.
3 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Mediniškiuose gimė karininkas ANTANAS ADOMONIS.
3 d. – 20 metų, kai (1999 m.) mirė žurnalistas VYTAUTAS MINIOTAS. Gimė 1928 m. vasario 22 d. Viekšniuose (Akmenės r.). 1949–1950 m. Biržų apskrities laikraščio „Biržiečių tarybinis žodis" redaktorius
5 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Vilniuje mirė pedagogas, teisininkas ANTANAS STANKUS. Gimė 1894 m. spalio 12 d. Paalsyje (Raseinių r.). 1933–1941 m. advokatavo Biržuose.
6 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras JUOZAS ŽEMAITIS. Mirė 1956 m. liepos 29 d. Kaune.
7 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Venslaviškyje (Panevėžio r.) gimė Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas mokslui VYTAUTAS STANIKŪNAS. 1951–1966 m. mokytojavo Biržų I vidurinėje mokykloje.
7 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržų krašte gimė chorvedys, pedagogas ALFONSAS UZĖLA. Mirė 2011 m. gegužės 24 d. Palaidotas Smilgių kapinėse.
9 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Sibire nužudytas karininkas JONAS EIDUKAS. Gimė 1893 m. Paberžiuose.
9 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Kubiliūnuose (Pasvalio r.) gimė kontrabosininkas, muzikos mokytojas, chorvedys VLADAS SKUJA. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
10 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Satkūnuose gimė karininkas KRYSIUS ŠLEKYS. Žuvo 1945 m.
13 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Biržuose gimė buvęs ilgametis Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Visagino ir IAE apsaugai viršininkas VASILIJ FEDORENKO.
13 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Papilyje mirė vargonininkas, fotografas PRANAS KUČINSKAS. Gimė 1922 m. sausio 12 d. Meilūnuose.
13 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė ekonomistas RITAS VAIGINAS.
14 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kaune mirė hidrobiologas, socialdemokratų veikėjas, spaudos bendradarbis LEONAS ČERAŠKA. Gimė 1896 m. gegužės 6 d. Padaičiuose.
16 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Biržuose mirė gydytojas chirurgas GYTIS JANUŠEVIČIUS. Gimė 1939 m. gruodžio 24 d. Žvirbliuose. Vienas iš Sąjūdžio Biržuose iniciatorių.
16 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Gegiečiuose (Pakruojo r.) gimė dailininkė ALVYDA VILBRANTAITĖ-ZAJANČKAUSKIENĖ. Mirė 1980 m. birželio 27 d. Kaune. 1930–1944 m. gyveno, dirbo Biržuose.
18 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Valaikiškyje (Kupiškio r.) gimė mokytoja, literatė REGINA TAMOŠIŪNAITĖ-GRUBINSKIENĖ. Mokytojavo Biržų rajone, Biržų literatų klubo „Mūza" (1987 m.) įkūrėja.
19 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė UAB „Tyla" direktorius LAIMUTIS JANUŠEVIČIUS.
20 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė krepšininkas, A. Sabonio krepšinio mokyklos direktorius VIRGINIJUS JANKAUSKAS.
20 d. – 25 metai, kai (1994 m.) mirė zootechnikas, mokslininkas, ilgametis Žemės ūkio akademijos (dabar Žemės ūkio universitetas) dėstytojas, agrarinių mokslų daktaras, gyvulininkystės vadovėlio autorius VLADISLOVAS KALPOKAS. Gimė 1924 m. sausio 8 d. Kuokaviečiuose.
20 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Ubiškėse (Telšių r.) gimė literatė BIRUTĖ KERŠINSKIENĖ. Gyvena Biržuose.
22 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Semeniškiuose gimė ilgametis Biržų savivaldybės sekretorius PETRAS ČIGAS. Mirė 1977 m. sausio 27 d. JAV.
22 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Kaune mirė kunigas, religinės literatūros rengėjas JERONIMAS KIPRIJONAS RAČKAUSKAS. Gimė 1825 m. gruodžio 21 d. Platustaliuose (Šilalės r.). 1857 m. paskirtas Vabalninko klebonu.
22 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Gerdžiogalos dvare (Šiaulių aps.) gimė karininkas ALEKSANDRAS VASNEVSKIS. Žuvo lageryje 1942 m. gruodžio 23 d. 1935 m. – pasienio policijos Biržų baro rajono viršininkas.
24 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Žvirbliuose gimė gydytojas chirurgas GYTIS JANUŠEVIČIUS. Vienas iš Sąjūdžio Biržuose iniciatorių. Mirė 1989 m. gruodžio 16 d. Biržuose.
25 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Čikagoje mirė spaudos bendradarbis, ilgametis Biržų pašto viršininkas MYKOLAS PLEPYS. Gimė 1891 m. lapkričio 4 d. Pakapinėje.
26 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Petriškiuose (Pasvalio r.) gimė karininkas SIMAS MOCKŪNAS. Mirė 1971 m. vasario 23 d. JAV. Baigė Biržų gimnaziją.
26 d. – 160 metų, kai (1859 m.) Nereikoniuose (Pasvalio r.) gimė gydytojas, literatas, visuomenės veikėjas ADOMAS SKETERIS. Mirė 1916 m. gegužės 2 d. Maskvoje. 1912–1914 m. dirbo gydytoju Papilyje.
26 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė LINA VIRELIŪNIENĖ.
27 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Biržuose gimė policijos pareigūnas MINDAUGAS AKELAITIS. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato viršininkas.
27 d. – 150 metų, kai (1869 m.) Beržiniuose gimė tautosakos rinkėja, poeto Juliaus Janonio motina MARIJA JANONIENĖ. Mirė 1947 m. kovo 31 d. JAV.
27 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Biržuose gimė aktorė DALIA MIKOLIŪNAITĖ.
28 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Brazilijoje mirė kunigas, karo kapelionas JUOZAS JANILIONIS. Gimė 1892 m. kovo 19 d. Geidžiūnuose. Kunigavo Biržuose, Geidžiūnuose.
28 d. – 10 metų, kai (2009 m.) JAV mirė kunigas, teologijos daktaras, žurnalistas, visuomenės veikėjas EUGENIJUS GERULIS-SNARSKIS. Gimė 1922 m. balandžio 28 d. Alytuje. 1941 m. baigė Biržų gimnaziją, įsteigė Biržuose sporto klubą „Vilkas".
28 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Kaune mirė ALFONSAS ŠEPETYS. Gimė 1900 m. sausio 19 d. Drąseikiuose. Dirbęs „Siūlo" fabrike direktoriaus pavaduotoju, Valstybiniame draudime Biržuose.
28 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Veliuonoje mirė kunigas, knygnešių rėmėjas JONAS TUOMAS. Gimė 1852 m. 1883 m. paskirtas vikaru į Pabiržę.
30 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Vilniuje mirė architektas SIGIZMUNDAS PIPYNĖ. Gimė 1925 m. rugpjūčio 1 d. Biržuose.
30 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Vabalninke gimė inžinierius, verslininkas, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys DANGIRDAS MIKŠYS.
31 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Pažvelskyje (Klaipėdos r.) gimė biomedicinos mokslų daktaras, Kauno aukštesniosios miškų mokyklos direktorius JUOZAS JONIKAS. 1968–1980 m. Biržų miškų tyrimo punkto vedėjas.
31 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Vilniuje mirė fizikas, fizikos mokslų daktaras, rašytojas GENDRUTIS MORKŪNAS. Gimė 1960 m. rugpjūčio 4 d. Vabalninko krašte.
31 d. – 350 metų, kai (1669 m.) Karaliaučiuje (dabar Kaliningradas) mirė valstybės ir karo veikėjas, evangelikų reformatų globėjas BOGUSLAVAS RADVILA. Gimė 1620 m. gegužės 3 d. Gdanske (Lenkija). Biržuose išlaikė kapelą.

* * * * *

435 metai, kai (1584 m.) mirė Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karo ir reformacijos veikėjas RADVILA MIKALOJUS RUDASIS. Gimė 1512 m. Įsteigė Biržuose evangelikų reformatų aukštesniąją mokyklą.
250 metų, kai (1769 m.) gimė architektas MYKOLAS ŠULCAS. Mirė 1812 m. birželio 20 d. Vilniuje. Pagal jo projektus pastatyta Vabalninko bažnyčia, klebonija.
235 metai, kai (1784 m.) gimė vienuolis benediktinas MYKOLAS RUDZINSKIS, parengęs ledinį „Maldų knyga iš visokių raštų surinkta..." (1857). Mirė 1862 m. rugpjūčio 19 d. Vabalninke. Kunigavo Vabalninke.
225 metai, kai (apie 1794 m.) Daubariuose (Mažeikių r.) gimė kunigas, religinės literatūros vertėjas JOKŪBAS KURMAVIČIUS. Mirė 1858 m. gegužės 30 d. Skaistkalnėje (Latvija). Kunigavo Vabalninke.
210 metų, kai (1809 m.) mirė kunigas JUOZAPAS ŠARKEVIČIUS. Gimė apie 1747 m. Suosto dvare pastatęs bažnyčią, buvo jos kunigu.
195 metai, kai (1824 m.) gimė dailininkas tapytojas FELIKSAS SMUGLEVIČIUS. Mirė po 1863 m. Nutapė peizažą „Biržų pilies griuvėsiai".
190 metų, kai (apie 1829 m.) gimė kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius JUOZAPAS DAUKŠA. Nuo 1880 m. Suostų filialistas. Mirė 1886 m. sausio 3 d. Suoste.
185 metai, kai (1834 m.) Sviliuose gimė liaudies muzikantas, dainininkas, pasakotojas STANISLOVAS VALACKAS. Mirė 1926 m. Sviliuose.
175 metai, kai (1844 m.) gimė kunigas, knygnešys JUOZAPAS KERPAUSKAS. Mirė 1912 m. gegužės 30 d. Kaune. 1874 m. perkeltas vikaru į Vabalninką.
175 metai, kai (apie 1844 m.) gimė knygnešė ELŽBIETA VAIČIULĖNIENĖ. Gyveno Gulbinų valsčiuje.
170 metų, kai (apie 1849 m.) Pulėnuose gimė draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas ADOMAS AVEIKA (AVEIKIS).
165 metai, kai (1854 m.) Biržų apskr. gimė gydytojas JOKŪBAS JASINSKIS. Mirė 1929 rugpjūčio 8 d. Kaune.
165 metai, kai (apie 1854 m.) Čypėnų vlsč. gimė knygnešys POVILAS LATVĖNAS.
160 metų, kai (1859 m.) Sviliuose gimė knygnešys PRANAS VERKELIS. Mirė 1947 m. sausio 18 d.
155 metai, kai (1864 m.) Padegėsiuose gimė sekmininkų judėjimo pradininkas PETRAS VIEDERIS. Mirė 1932 m. spalio 23 d.
150 metų, kai (1869 m.) gimė grafas JUOZAS TIŠKEVIČIUS. Mirė 1917 m. Turėjo rūmus ir biblioteką Biržuose.
150 metai, kai (apie 1869 m.) gimė knygnešys POVILAS MAŠALAS. Gyveno Gulbinuose.
145 metai, kai (1874 m.) Šakiškiuose (Pasvalio r.) gimė partizanas VLADAS KAULEKIS (KAULIAKIS). 1919 m. įstojo į Biržų partizanų būrį.
140 metų, kai (1879 m.) gimė advokatas, Biržų savanorių gaisrininkų draugijos garbės narys VINCAS LAPĖNAS. Mirė 1933 m. Palaidotas Biržuose.
140 metų, kai (apie 1879 m.) Čypėnuose gimė knygnešys PETRAS LATVĖNAS.
130 metų, kai (1889 m.) gimė audėja, siuvinėtoja TEOFILĖ BALČIŪNIENĖ.
120 metų, kai (1899 m.) Zabikuose (Akmenės r.) gimė teisininkas, visuomenės veikėjas ANTANAS DAUNYS. 1956–1960 m. dirbo teisėju Vabalninke.
120 metų, kai (1899 m.) Smailiuose gimė drožėjas LEONAS JAUDZEMAS.
115 metų, kai (1904 m.) Biržų apskr. gimė KIPRAS AUSIEJUS. Mirė 1994 m. gegužės 20 d. Miunchene. Buvęs Vokietijos LB Miuncheno apylinkės pirmininkas.
110 metų, kai (1909 m.) Mantagailiškyje gimė jūrų kapitonas, kuratorius STASYS DAGYS. Mirė 1988 m. vasario 22 d. Čikagoje.
110 metų, kai (1909 m.) Krikliniuose (Pasvalio r.) gimė fotografas ANTANAS ILEKIS. Mirė 1998 m. Pasvalyje. Dirbo Biržuose.
110 metų, kai (1909 m.) Biržuose gimė agronomas, literatas MYKOLAS KASINKEVIČIUS. Mirė 2001 m.
110 metų, kai (1909 m.) Šveicarijoje mirė 1863 m. sukilimo dalyvis OTONAS KOGNOVICKIS. Gimė 1842 m. Kauno apylinkėse. Dalyvavo sukilėlių mūšyje su caro kariuomene prie Gudiškio ir Šniurkiškių.
110 metų, kai (1909 m.) Seinų aps. gimė sodininkas, pasodinęs Likėnų parką JUOZAS NARUŠIS. Mirė 1941 m. birželio 21 d. (nužudytas sovietinių aktyvistų ir Raudonosios armijos karių Likėnų medelyne).
110 metų, kai (1909 m.) gimė tautodailininkė audėja ADOLFINA OBELIŪNIENĖ. Mirė 1981 m.
105 metai, kai (1914 m.) gimė tautodailininkė, audėja, siuvinėtoja OLGA BURBULYTĖ.
105 metai, kai (1914 m.) Dūduose (Ignalinos r.) gimė žemės ūkio specialistas, tremties prisiminimų knygos „Atsiminimai iš rojaus statybų" autorius EDMUNDAS DEVEIKIS. Mirė 1998 m. sausio 2 d. Nemunėlio Radviliškyje.
100 metų, kai (1919 m.) Amūro krašte (Rusija) bolševikų buvo sušaudytas spaudos bendradarbis, karo medicinos studentas ADOMAS PLEPYS. Gimė apie 1895 m Striošiuose.
100 metų, kai (1919 m.) Pasvaliečiuose gimė kultūrtechnikas ALOYZAS RŪTA. Mirė 2004 m. Toronte. Kanadoje dirbo Ontario provincijos Susisiekimo ministerijos kelių departamente.
100 metų, kai (1919 m.) gimė tautodailininkė audėja LIUCIJA TUOMĖNIENĖ.
95 metai, kai (1924 m.) Rindaugiškiuose gimė fotografas LEONARDAS KLYVIS. Mirė 2005 m. Biržuose.
80 metų, kai (1939 m.) gimė kompozitorius ŽYGINTAS ANILIONIS. Mokėsi Pabiržėje, gyveno Likėnuose.
80 metų, kai (1939 m.) Biržuose mirė fotografas BORUCHAS MICHELSONAS. Gimė 1871 m.
80 metų, kai (1939 m.) Biržų r. gimė pedagogė, literatė KONSTANCIJA VINKELIENĖ.
70 metų, kai (1949 m.) Lenkijoje mirė karininkas PETRAS AIŠPARAS. Gimė 1894 m. birželio 2 d. Papilyje.
65 metai, kai (1954 m.) Čikagoje mirė tarnautojas, dirbęs Žemės banke, Lietuvių-latvių draugijos narys BALYS BALANDA. Gimė 1901 m. liepos 13 d. Daniūnuose. Mokėsi Biržų gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į JAV.
65 metai, kai (1954 m.) Vilniuje mirė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius, visuomenės veikėjas PETRAS KAROSAS. Gimė 1873 m. Biržuose.
55 metai, kai (1964 m.) gimė notarė, Lietuvos notarų rūmų prezidiumo narė SVAJONĖ ŠALTAUSKIENĖ. Dirbo Biržuose.
50 metų, kai (1969 m.) JAV mirė kooperacijos pradininkas Biržų krašte JONAS DAGYS. Gimė 1902 m. balandžio 20 d. Peikšteniuose.
55 metai, kai (1964 m.) Bostone mirė vaikų ligų gydytojas POVILAS JAKIMAVIČIUS. Gimė 1887 m. gruodžio 17 d. Vabalninke.
55 metai, kai (1964 m.) Biržuose gimė fotografas ALFREDAS KALPOKAS.
55 metai, kai (1964 m.) Kanadoje mirė architektas, dailininkas VYTAUTAS TREČIOKAS. Gimė 1912 m. sausio 9 d. Biržuose.
45 metai, kai (1974 m.) mirė karys savanoris JONAS GELAŽIUS (GELAŽIS). Gimė 1898 m. Guodžių dvare.
45 metai, kai (1974 m.) Panevėžyje mirė fotografas TEODORAS KLYVIS. Gimė 1920 m. Rindaugiškiuose.
45 metai, kai (1974 m.) mirė kunigas PETRAS RAUDA-ŠPEIL. Gimė 1894 m. kovo 23 d. Radviliškyje. Dirbo Biržų gimnazijos kapelionu.
40 metų, kai (1979 m.) Kaune mirė karininkas MIKAS DĖLIS. Gimė 1891 m. balandžio 12 d. Kočėnuose.
35 metai, kai (1984 m.) mirė pedagogas, karininkas OTONAS OBAKEVIČIUS. Gimė 1910 m. rugsėjo 16 d. Joniškėlyje (Pasvalio r.). Mokytojavo Gaižiūnuose, Ančiškiuose, Meliūnuose, Vabalninke. 1933 m. Vabalninko šaulių būrio vadas.
30 metų, kai (1989 m.) Los Andžele (JAV) mirė teologas, teisininkas, rezistencijos prieš nacių okupaciją dalyvis, buvęs Laisvės kovotojų sąjungos Biržų apskrities vadas EDVINAS BALCERIS. Gimė 1916 m. balandžio 1 d. Biržuose.
30 metų, kai (1989 m.) mirė tautodailininkė mezgėja MILDA STREIKIENĖ. Gimė 1907 m. gruodžio 4 d.
25 metai, kai (1994 m.) mirė pedagogė, žurnalistė, lietuvių išeivijos Amerikoje veikėja JULIJA SKEBERDYTĖ-MARAZIENĖ. Gimė 1909 m. lapkričio 26 d. Užušiliuose.
25 metai, kai (1994 m.) Biržuose mirė fotografė JADVYGA VAITAITIENĖ. Gimė 1903 m. gegužės 11 d. Vainekoniuose (Pasvalio r.). Dirbo fotografe Biržuose.
20 metų, kai (1999 m.) mirė hidrotechnikos inžinierius STASYS BUOŽIS. Gimė 1903 m. lapkričio 11 d. Buivydžiuose. 1927–1937 m. dirbo kultūrtechniku Biržų apskrityje, reguliavo Apaščios upę.
15 metų, kai (2004 m.) mirė cirko artistas JONAS KVEDARAS. Gimė 1913 m. Jurgėnuose (Pasvalio r.). Gyveno Vabalninke. Šiauliuose ir Biržuose buvo įkūręs saviveiklinius cirkus.
15 metų, kai (2004 m.) Toronte mirė kultūrtechnikas ALOYZAS RŪTA. Gimė 1919 m. Pasvaliečiuose. Kanadoje dirbo Ontario provincijos Susisiekimo ministerijos kelių departamente.

Parengė Zita Balaišienė
Internete publikavo Laima Ramutėnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt