Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 m. lapkričio 20 d.

Straipsnių sąrašas

2021 METŲ SUKAKTYS
BIRŽŲ RAJONAS

 

SAUSIS

1. d. – 70 metų, kai (1951 m.) Jovydžių k. (Rokiškio raj.) gimė ilgametis Biržų politechnikos mokyklos direktorius ALBERTAS ARAMINAS.
2 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Marijampolėje gimė pedagogas MANFREDAS BRIDŽIUS.
– 70 metų, kai (1951 m.) Biržuose gimė tautodailininkas FELIKSAS MARCINKAS. Mirė 2010 m. rugpjūčio 12 d. Vilniuje.
3 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Vabalninke gimė agronomas habil. dr. EDMUNDAS LAPINSKAS.
4 d. – 65 metai, kai (1956 m.) Biržuose gimė treneris, Biržų sporto mokyklos direktorius ALGIRDAS KRIAUČIŪNAS.
– 35 metai, kai (1986 m.) Kaune mirė etnografas, muziejininkas KLEMENSAS ČERBULĖNAS. Gimė 1912 m. liepos 24 d. Spalviškiuose.
6 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Biržuose gimė dailininkė, grafikė, tekstilininkė BRONĖ VALANTINAITĖ-JOKŪBONIENĖ.
13 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Biržuose gimė fotografė GRAŽINA ČETVERGIENĖ. Mirė 2006 m. kovo 29 d. Biržuose.
15 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Kočėnuose gimė durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ prezidentas dr. POVILAS BRIEDIS.
– 100 metų, kai (1921 m.) Užušiliuose gimė kunigas PETRAS KIELA. Mirė 2001 m. liepos 15 d. Palaidotas Kamajuose.
16 d. – 130 metų, kai (1891 m.) Natiškiuose gimė kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, mokyklų steigėjas JUOZAS BREIVA. Mirė 1939 m. Kirdeikiuose (Utenos raj.).
– 16 d. 130 metų, kai (1891 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė poetas STANISLOVAS PUZINAS. Mirė 1936 m. rugpjūčio 1 d. Biržuose.
18 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Biržuose gimė evangelikų liuteronų kunigas ERIKAS LEIJERIS. Mirė 1951 m. gruodžio 31 d. Sibire.
– 85 metai, kai (1936 m.) gimė tautodailininkas, drožėjas ALGIS ULEVIČIUS.
21 d. – 120 metų, kai (1901 m.) Iškonyse gimė evangelikų reformatų kunigas JONAS MIZARAS. Mirė 1951 m. birželio 25 d. Rusijoje. Biržų gimnazijos tikybos mokytojas.
– 115 metų, kai (1906 m.) Biržuose gimė poetas, pedagogas, vertėjas KONSTANTINAS SNARSKIS-ŽVAIGŽDULIS. Mirė 1980 m. birželio 3 d. Biržuose.
22 d. – 135 metai, kai (1886 m.) Skultiškiuose gimė matematikas, mokytojas, vadovėlių autorius PETRAS ŠERNAS. Mirė 1941 m. Vilniuje.
23 d. – 85 metai, kai (1936 m.) gimė dailininkas grafikas SAULIUS IKAMAS.
– 120 metų, kai (1901 m.) Vabalninke gimė Nepriklausomos Lietuvos veikėja, redaktorė STEFANIJA PALIULYTĖ-LADIGIENĖ. Mirė 1967 m. rugsėjo 18 d. Vilniuje.
24 d. – 45 metai, kai (1976 m.) Biržuose gimė Lietuvos kūno kultūros akademijos asistentas EVALDAS PEČIŪNAS.
25 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Žadeikoniuose (Pasvalio raj.) gimė mokytoja, poetė, tautodailininkė BRONISLAVA ŠERNIENĖ. Mirė 2015 m. gegužės 21 d. Biržuose.
26 d. – 120 metų, kai (1901 m.) Miegonyse gimė pedagogas, kraštotyrininkas JUOZAS VILMINIS. Mirė 1982 m. birželio 2 d. Drąseikiuose.
29 d. – 45 metai, kai (1946 m.) Biržuose gimė literatas, tautodailininkas TOMAS KARAVAITIS.
– 130 metų, kai (1891 m.) Šližiuose gimė karininkas, evangelikų reformatų kuratorius JURGIS ČYGAS. Mirė 1959 m. gegužės 16 d. Čikagoje.
31 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Lebeniškiuose gimė karininkas PETRAS KALKYS. Mirė 1989 m. balandžio 5 d.


1 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Biržuose gimė dailininkas KĘSTUTIS RAMONAS.
2 d. – 125 metai, kai (1896 m.) Baibokuose gimė dramaturgas, poetas, prozininkas, vertėjas BALYS SRUOGA. Mirė 1947 m. spalio 16 d. Vilniuje.
– 30 metų, kai Čikagoje mirė agronomas, dainininkas, karininkas, JUOZAS BRIEDIS. Gimė 1912 m. rugsėjo 10 d. Nausėdžiuose.
3 d. – 75 metai, kai 1946 m.) Biržuose gimė vertėja ALMA LOČERYTĖ-DALE.
– 5 metai, kai (2016 m.) Šukionyse mirė agronomė, visuomenės veikėja, kultūros renginių organizatorė, ilgametė kaimo bendruomenių sąjungos Biržų skyriaus pirmininkė NIJOLĖ ŠATIENĖ. Gimė 1949 m. balandžio 9 d. Dapšionyse (Radviliškio raj.)
6 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Čepukuose gimė pedagogė, literatė KATRINA NAKTINYTĖ. Mirė 2019 m. birželio 8 d. Biržuose.
– 80 metų, kai (1941 m.) Biržuose gimė inžinierius, Vidaus reikalų ministerijos bendrojo departamento direktorius VYTIS KAZIMIERAS ATKOČIŪNAS.
– 60 metų, kai (1961 m.) Zarasų raj. gimė kunigas. ALGIS NEVERAUSKAS. Nuo 2013 m. iki 2020 m. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas.
7 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Biržuose gimė ekonomistas, valstybės tarnautojas GEDIMINAS MIŠKINIS.
– 105 metai, kai (1916 m.) Peterburge gimė tautodailininkas, tapytojas JONAS STAKIONIS. Mirė 1988 m. gegužės 24 d.
8 d. – 105 metai, kai (1916 m.) Kučgalyje gimė aktorius, išeivijos visuomenės veikėjas JONAS KAZLAUSKAS. Mirė 1984 m. lapkričio 21 d. Baltimorėje (JAV).
– 50 metų, kai (1971 m.) Biržuose gimė pedagogas, TV laidų vedėjas, prodiuseris MODESTAS NAUDŽIUS.
10 d. – 40 metų, kai (1981 m.) Biržuose mirė kunigas GEDIMINAS BLYNAS. Gimė 1917 m. rugpjūčio 28 d. Pušalote. Vikaravo Biržuose, Kupreliškyje. Palaidotas Kupreliškyje.
11 d. – 20 metų, kai (2000 m.) Padaičiuose mirė pedagogas, literatas MARTYNAS MIEŽIŪNAS. Gimė 1928 m. spalio 1 d. Mažutiškiuose.
12 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Naujikuose gimė agronomas, ilgametis J. Janonio kolūkio pirmininkas, Anglininkų žemės ūkio bendrovės vadovas PETRAS BĖLIAKAS.
– 60 metų, kai (1961 m.) Klaipėdoje gimė tapytoja, pedagogė IRENA VEGIENĖ. Dirba Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriuje.
13 d. – 45 metai, kai (1976 m.) Dagilynės k. (Pasvalio raj.) gimė literatas, Biržų neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ pirmininkas EGIDIJUS SALDYS.
14 d. – 85 metai kai (1936 m.) Daunoriuose gimė kultūros darbuotoja STASĖ GRUBINSKAITĖ-ČIUIKINA. Ilgametė Vabalninko kultūros namų direktorė, etnografinio ansamblio „Saulala“ vadovė.
16 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Biržuose gimė inžinierius ir kelininkas, renkantis karaimų tautos kultūros paveldo medžiagą ROMUALDAS TINFAVIČIUS.
– 95 metai, kai (1926 m.) Jagaudžiuose gimė tautodailininkas, medžio drožėjas ANTANAS VINCIŪNAS. Mirė 2014 m. balandžio 1 d.
– 35 metai, kai (1986 m.) Vilniuje mirė publicistas, dramaturgas ANATOLIJUS BERIOZOVAS. gimė 1922 m. sausio 16 d. Lebeniškiuose.
18 d. – 35 metai, kai (1986 m.) Biržuose gimė dailininkas, tapytojas JONAS JURCIKAS.
19 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Biržuose gimė, ekonomistas, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis ALEKSANDRAS ZELTINIS.
– 70 metų, kai (1951 m.) Biržuose gimė choro dirigentas, Šiaulių konservatorijos dėstytojas, Šiaulių miesto kultūros centro direktorius, pučiamųjų orkestro dirigentas VIRGINIJUS STONKUS.
21 d. – 40 metų, kai (1981 m.) Biržuose mirė mokytoja, liaudies šokių choreografė ELENA KRAFTAITĖ-ŠLEKIENĖ. Gimė 1893 m. Didžpanemunės dvare.
22 d. – 105 metai, kai (1916 m.) Biržuose gimė karininkas CHAIMAS BERAS TABAKINAS.
25 d. – 40 metų, kai (1981 m.) Kučgalyje gimė aktorė EGLĖ VAIČYTĖ-ŠULSKĖ.

 


1 d. – 110 metų, kai Vabalninke gimė karininkas MEČYS KRIKŠČIŪNAS. Mirė 1980 m. kovo 25 d. Toronte (Kanada).
– 55 metai, kai mirė kunigas ANTANAS MAŽEIKA. Gimė 1908 m. balandžio 5 d. Vabalninko parapijoje.
– 95 metai, kai (1926 m.) Astrave gimė veterinarijos gydytojas parazitologas, veterinarijos mokslų daktaras VIKTORAS ŠARKŪNAS. Mirė 2015 m. spalio 10 d. Kaune.
3 d. – 65 metai, kai (1956 m.) Dačiūnų k. (Rokiškio raj.) gimė mokytojas, Kaštonų pagrindinės mokyklos direktorius VYTAUTAS STANULEVIČIUS.
– 75 metai, kai (1946 m.) Gavėnuose gimė imtynininkas ALGIRDAS ŽULONAS. Mirė 2000 m. liepos 2 d. Vilniuje. 1976 m. Europos vicečempionas.
4 d. – 40 metų, kai (1981 m.) Pajūralio k. (Šilalės raj.) gimė dailininkė-dizainerė, Portfolio meno galerijos Biržuose įkūrėja ir vadovė LIJANA JUDICKAITĖ.
5 d. – 130 metų, kai (1891 m.) Jasiškiuose gimė liaudies muzikantas PETRAS NATKA. Mirė 1979 m. rugpjūčio 20 d. Nemunėlio Radviliškyje.
6 d. – 125 metai, kai (1896 m.) Šeškinėje gimė JAV lietuvių visuomenės kultūros veikėja KONSTANCIJA RIMKIENĖ (YSAKAITĖ-ABEKIENĖ). Mirė 1964 m. balandžio 22 d. Čikagoje.
10 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Auliuose gimė evangelikų reformatų kuratorius MYKOLAS KREGŽDĖ. Mirė 1955 m. sausio 10 d. Čikagoje.
11 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Pūtiškyje gimė agronomas, vadovėlių autorius JUOZAS ŠLEIVA. Mirė 1984 m. vasario 5 d. Kaune.
12 d. – 100 metų, kai (1921 m.) Biržuose gimė inžinierius KOSTAS KLYBAS. Mirė 1999 m. gegužės 26 d. JAV.
– 135 metai, kai (1886 m.) Baibokuose gimė konsulas, teisininkas, knygnešių rėmėjas JUOZAS SRUOGA. Mirė 1957 m. lapkričio 15 d. Kaune.
14 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Tetervinuose (Pasvalio raj.) gimė literatas, vertėjas, teisininkas, diplomatas JUOZAS ŽAGRAKALYS. Mirė 1977 m. balandžio 2 d. Biržuose. Dirbo Biržų meteorologijos stotyje.
15 d. – 75 metai, kai (1946 m.) Lebeniškiuose gimė inžinierius, verslininkas, kraštotyrininkas ALBINAS KENEŠIS.
16 d. – 175 metai, kai (1846 m.) Purviškyje gimė kultūros veikėjas, knygnešys JURGIS BIELINIS. Mirė 1918 sausio 18 d. Katinų k. (Pasvalio raj.).
18 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Spalviškiuose gimė agronomas, literatas JONAS ŠERNAS. Mirė 2017 m. sausio 30 d. Parovėjoje.
22 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Plundakių k. (Kupiškio raj.) gimė tautodailininkė, margučių margintoja VITENĖ REPŠIENĖ. Gyvena Vabalninke.
23 d. – 75 metai, kai (1946 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė kunigas VIKTORAS VILIUS CUKURAS.
– 60 metai, kai (1961 m.) Vabalninke gimė krepšininkas RAIMUNDAS VALIKONIS.
25 d. – 80 metų, kai (1941 m.) Kvetkuose gimė dviratininkas, Tarptautinės dviračių federacijos (UCI) teisėjas VALENTINAS DRAGAŠIUS.
27 d. – 80 metų, kai (1946 m.) Pamūriškyje gimė gydytojas traumatologas, medicinos mokslų daktaras OLGERTAS KVEDARAVIČIUS.
31. – 125 metai, kai (1896 m.) Sviliuose gimė agronomas, visuomenės veikėjas ALFONSAS ŽUKAUSKAS. Mirė 1972 m. lapkričio 15 d. Kaune.

 


1. d. – 80 metų, kai (1941 m.) Gataučiuose gimė logopedė, knygų autorė ANDRIANOVA ALDONA.
– 105 metai, kai (1916 m.) Biržuose gimė teologas, teisininkas EDVINAS BALCERIS. Mirė 1989 m. Los Angele.
4 d. – 125 metai, kai (1896 m.) Beržiniuose gimė poetas JULIUS JANONIS. Mirė 1917 m. gegužės 30 d. netoli Petrogrado. Palaidotas Puškine.
5 d. – 80 metų, kai (1941 m.) Rio de Žaneire (Brazilija) mirė Nepriklausomos Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas MARTYNAS YČAS. Gimė 1885 m. lapkričio 13 d. Šimpeliškiuose.
6 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Starkoniuose gimė kirpėja, literatė VIRGINIJA VIRKUTIENĖ.
7 d. – 110 metų, kai (1911 m.) Gulbinuose gimė kunigas, visuomenės veikėjas JONAS PETRĖNAS. Mirė 1957 m. gruodžio 17 d. Brukline.
– 55 metai, kai (1966 m.) kai Nemunėlio Radviliškio k. mirė liaudies muzikantas, liaudies muzikos instrumentų žinovas. Nepriklausomybės savanoris ANDRIUS ŠERNAS. Gimė 1886 m. gegužės 10 d. Jasiškiuose.
9 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Kalniškio vns. gimė biomedicinos mokslų daktaras, agronomas, poetas BENJAMINAS KIBURYS. Mirė 2006 m. lapkričio 21 d. Vilniuje.
11 d. – 80 metų, kai (1941 m.) Paberžiuose gimė dirvotyrininkė ZINAIDA BIRIETIENĖ.
– 150 metų, kai Vaitkūnuose gimė teologijos mokslų profesorius, evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas POVILAS JAKUBĖNAS. Mirė 1953 m. gegužės 30 d. Šveicarijoje.
– 65 metai, kai (1956 m.) Tetervinuose gimė Biržų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas ADOLFAS RINKŪNAS.
12 d. – 130 metų, kai (1891 m.) Kočėnuose gimė karininkas MIKAS DĖLIS. Mirė 1979 m. palaidotas Kaune.
13 d. – 80 metų, kai (1941 m.) Paskevitiškyje gimė architektas ALGIRDAS ALEKNA. Mirė 2003 m.
– 110 metų, kai (1911 m.) Klausučiuose gimė buvęs Biržų kraštotyros muziejaus direktorius PETRAS ZALINKEVIČIUS. Mirė 1970 m. gruodžio 28 d. Klausučiuose.
14 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Biržuose gimė žurnalistas ALGIMANTAS STUINA. Žuvo 1990 m. lapkričio 30 d. netoli Panevėžio.
15 d. – 95 metai, kai (1923 m. Gataučiuose gimė kunigas BRONISLOVAS BRAZDŽIUS. Mirė 2000 m. Klaipėdoje.
17 d. – 75 metai, kai (1946 m.), Pariškiuose gimė technikos mokslų daktaras, docentas, Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto prodekanas, Laivo inžinerijos katedros vedėjas JONAS ČERKA. Mokėsi Papilyje.
19 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Čikagoje mirė gydytojas, visuomenės veikėjas JOKŪBAS MIKELĖNAS. Gimė 1885 m. liepos 21 d. Mažutiškiuose. Biržų žinių steigėjas, žurnalistas.
20 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Biržuose gimė literatas ALFREDAS VINCIŪNAS. Mirė 2008 m. lapkričio 20 d. Medeikiuose.
21 d. – 80 metų, kai (1941 .) Ageniškyje gimė tautodailininkė KATRĖ IVAŠKIENĖ. Mirė 2014 m. birželio 11 d. Būginiuose.
25 d. – 130 metų, kai (1891 m.) Šniurkiškiuose gimė literatas, vertėjas, pedagogas, kultūros ir visuomenės veikėjas JURGIS KUTRA. Mirė 1943 m. rugsėjo 16 d. tremtyje Sibire.
– 55 metai, kai (1966 m.) Papilyje gimė dailininkas JAUNIUS RANONIS.

 


1 d. – 130 metų, kai (1891 m.) Klausučiuose gimė gydytojas, visuomenės veikėjas, evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius MYKOLAS DEVENIS. Mirė 1978 m. gegužės 28 d. Santa Monikoje (JAV).
– 150 metų, kai (1871 m.) gimė knygnešys LUKAS KAZIŪNAS. Mirė po 1930 m. Kanadoje. Priklausė Biržų apylinkėse veikusioms slaptoms lietuviškosios spaudos skleidimo draugijoms.
2 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Biržuose gimė akordeonistas ALGIRDAS LOČERIS. Mirė 2007 m. rugsėjo 10 d. Kaune.
3 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Paežerėliuose gimė karininkas gydytojas ALFONSAS BAČIULIS. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
4 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Pasvalyje gimė hidrotechnikas, literatas, mėgėjiško kino kūrėjas, fotografas VALENTINAS DAGYS. Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis. Mirė 2017 m. birželio 30 d. Biržuose.
– 70 metų, kai (1951 m.) Biržuose gimė treneris DŽIUGAS NUTAUTAS.
5 d. – 120 metų, kai (1901 m.) Bėčiūnuose gimė veterinarijos gydytojas JONAS BĖČIUS. Mirė 1990 m. Ariogaloje, Raseinių raj.
– 95 metai, kai (1926 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė gydytojas terapeutas JONAS KUZMA. Mirė 1991 m. vasario 12 d. Kaune.
6 d. – 125 metai, kai (1896 m.) Padaičių dvare gimė hidrobiologas LEONAS ČERAŠKA. Mirė 1934 gruodžio 14 d. Kaune.
10 d. – 135 metai, kai (1886 m.) Suoste gimė vargonininkas, chorvedys AUGUSTAS BIELINIS. Mirė 1971 m. birželio 16 d. Kurmenėje (Latvija).
– 80 metų, kai (1941 m.) Patilčių k. (Rokiškio raj.) gimė literatė, tautodailininkė ALDONA JONELIŪKŠTIENĖ. Gyvena Kilučių k.
11 d. – 165 metai, kai (1856 m.) Sebentiškyje gimė vienas iš slaptos Apaščios ir Nemunėlio Vienybės draugijos organizatorių, jos leidinėlio „Palemonas“ leidėjų JONAS ČERKA (ČERKAUSKAS). Mirė 1943 m. spalio 20 d. Leitiškiuose. Palaidotas Nemunėlio Radviliškyje.
13 d. – 185 metai, kai (1836 m.) Biržuose gimė poetas, 1863 m. sukilimo dalyvis EDVARDAS JOKŪBAS DAUKŠA. Mirė 1890 m. Papilio apylinkėse. Palaidotas Semeniškių kaimo kapinėse.
15 d. – 135 metai, kai (1886 m.) Biržų apylinkėse gimė gydytojas, politikos ir visuomenės veikėjas KOSTAS NEKVEDAVIČIUS. Mirė 1967 m. vasario 1 d. Herford Westf (Vokietija).
– 55 metai, kai (1966 m.) Biržuose gimė dailininkas ALGIMANTAS TAUJANSKAS.
16 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Klausučių k. gimė verslininkas, politikas, Lietuvos Respublikos Seimo narys AUDRYS ŠIMAS.
19 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Galvokuose gimė gydytoja kurortologė, medicinos mokslų daktarė ALDONA RAUDONIKIENĖ. Mirė 1987 m. lapkričio 2 d. Vilniuje.
25 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Ramongaliuose gimė kunigas ANTANAS MIKONIS. Mirė 1969 m. gegužės 4 d. palaidotas Šiluose.
26 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas, Kelių katedros profesorius DONATAS ČYGAS.
– 80 metų, kai (1941 m.) Karališkiuose gimė tekstilininkė, tautodailininkė PALMYRA MACYTĖ-RUDELIENĖ.
– 35 metai, kai (1986 m.) Čikagoje mirė teisininkas, ilgametis Prekybos ir pramonės banko Biržų skyriaus direktorius PETRAS VARIAKOJIS. Gimė 1897 m. sausio 5 d. Rinkuškiuose.
28 d. – 35 metai, kai (1986 m.) Kaune mirė gydytojas rentgenologas PETRAS JAŠINSKAS. Gimė 1914 m. spalio 20 d. Šniūriškiuose.
30 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Galvokuose gimė teisininkė, Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėja, teisėjų garbės teismo pirmininkė GRAŽINA DAVIDONIENĖ.
– 60 metų, kai (1961 m.) Biržuose gimė lakūnas, tarptautinių precizinio skraidymo sporto varžybų laimėtojas VYTAUTAS VEGYS.
31 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Zizonyse gimė fotomenininkas PETRAS JANUŠEVIČIUS.

 


3 d. – 45 metai, kai (1976 m.) Biržuose gimė politinis ir visuomenės veikėjas, teisininkas AURIMAS FRANKAS.
4 d. – 105 metai, kai (1916 m.) Mikaliuose gimė inžinierius JONAS SUVEIZDIS-SUVIS. Mirė 1981 m. sausio 25 d. JAV.
6 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Biržuose gimė gydytoja, sklandytoja EDITA BRAZDŽIUVIENĖ.
10 d. – 150 metų, kai (1871 m.) Rinkuškiuose gimė veterinarijos gydytojas, mokslinių straipsnių autorius PETRAS NASTOPKA. Mirė 1949 m. kovo 14 d. Biržuose.
11 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Juodeliuose gimė gydytojas chirurgas, ilgametis Biržų centrinės ligoninės vyriausiasis gydytojas ANTANAS MYKOLAS DAUGUVIETIS. Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis. Mirė 1995 m. lapkričio 25 d. Biržuose.
12 d. – 110 metų, kai (1911 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė kunigas pranciškonas JULIUS RAMANAUSKAS. Mirė 1987 m. spalio 1 d. New Yorke.
18 d. – 75 metai, kai (1946 m.) Kvetkuose gimė fizikas, technikos mokslų daktaras VYTAUTAS ČIČELIS.
19 d. – 125 metai, kai (1896 m.) Lyglaukiuose gimė mokytojas, visuomenės veikėjas KONSTANTINAS KREGŽDĖ. Mirė 1947 m. kovo 26 d. Kaune.
– 140 metų, kai (1881 m.) Rinkuškiuose gimė, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės generolas STASYS NASTOPKA. Mirė 1939 m. spalio 19 d. Biržuose.
24 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Natiškiuose gimė dainininkas, muzikos pedagogas JONAS GIRIJOTAS. Mirė 2016 m. lapkričio 9 d. Vilniuje.
27 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Biržuose gimė pedagogė, literatė ALDONA GENOVAITĖ KARALIŪTĖ-ČERNIAUSKIENĖ. Mirė 2014 m. rugsėjo 19 d. Biržuose.
28 d. – 65 metai, kai (1956 m.) Šalaikonių k. (Pasvalio raj.) gimė pedagogas, kultūros darbuotojas EUGENIJUS MIKALAJŪNAS. Mirė 2016 m. vasario 11 d. Biržuose.
29 d. – 125 metai, kai (1896 m.) Juodeišiuose gimė agronomas, publicistas, vertėjas JUOZAS VALIŪNAS. Mirė 1994 m. vasario 17 d. Bostone (JAV).

 


3 d. – 110 metų, kai Ločiuose gimė biomedicinos mokslų daktaras KOSTAS BĖČIUS. Mirė 2005 m. Kaune.
5 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Klausučiuose gimė gydytojas DALIUS JAKUBĖNAS.
6 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Biržuose gimė kunigas, Kauno arkivyskupas emeritas LIONGINAS VIRBALAS.
12 d. – 45 metai, kai (1976 m.) Biržuose gimė dailininkė grafikė SANDRA SUKAREVIČIŪTĖ.
– 30 metų, kai (1991 m.) Vilniuje mirė ekonomistas, valstybės ir visuomenės veikėjas KSAVERAS KAIRYS. Gimė 1909 m. spalio 22 d. Rygoje. Gyveno, mokėsi Biržuose, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis.
13 d. – 120 metų, kai Daniūnuose gimė tarnautojas, lietuvių-latvių draugijos narys BALYS BALANDA. Mirė 1954 m. Čikagoje.
16 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Kvetkuose gimė gydytojas RIMVYDAS ADOMĖNAS.
– 110 metų, kai (1911 m.) Akmenėje gimė prozininkas, žurnalistas ROMUALDAS LUKINSKAS. Mirė 1964 m. rugsėjo 4 d. Vilniuje.
17 d. – 75 metai, kai Biržuose gimė tautodailininkas, tapytojas PETRAS BEDELIS. Mirė 2016 m.
19 d. – 125 metai, kai (1896 m.) Parovėjoje gimė poetas ANDRIUS DABULEVIČIUS. Žuvo tremtyje Magadane (Rusija) 1938 m. birželio 10 d.
21 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Kojeliškiuose gimė chemikas, chemijos mokslų daktaras JUOZAS SIMANAVIČIUS.
26 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Ripeikiuose gimė fizikas ALGIMANTAS JUOZAS ŠATAS.
29 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Utenoje gimė architektas ALBINAS MIELIAUSKAS. Nuo 1974 m. dirbo Biržuose.
31 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Butniūnuose gimė tautodailininkas, tapytojas KĘSTUTIS PREIDŽIUS.
– 95 metai, kai Kaune mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, visuomenės veikėjas JOKŪBAS ŠERNAS. Gimė 1888 m. birželio 14 d. Jasiškiuose.

 


1 d. – 100 metų, kai (1921 m.) Kirdonyse gimė parašiutininkas, sklandytojas, aviacijos istorikas, kraštotyrininkas, Lietuvos aeroklubo Aviacijos istorijos komiteto pirmininkas, Lietuvos aviacijos veteranų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas JONAS BALČIŪNAS. Mirė 2011 m. vasario 16 d.
5 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Jokūbiškiuose gimė žurnalistas, politikas ADOMAS DAGYS. Mirė 1955 m.
– 80 metų, kai (1941 m.) Biržuose gimė statybų inžinierius, Lietuvos sportinio bridžo didmeistris JONAS DROBULIS.
8 d. – 65 metai, kai (1961 m.) Kaliekių k. (Utenos raj.) gimė kunigas VIRGILIJUS LIUIMA. Nuo 1998 m. Papilio bažnyčios klebonas.
10 d. – 70 metų, kasi (1951 m.) Vabalninke gimė psichologė, habil. dr. (socialiniai m.), Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros vedėja, profesorė DANUTĖ GAILIENĖ.
11 d. – 40 metų, kai (1981 m.) Papilyje gimė valstybės tarnautojas, Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos direktorius VYTAUTAS EIDIKONIS.
14 d. – 25 metai, kai (1996 m.) Biržuose mirė kunigas BRONISLOVAS STRAZDAS. Gimė 1923 m. balandžio 13 d. Anykščių rajone. Biržų parapijos klebonas, Biržų dekanato dekanas.
15 d. – 65 metai, kai (1956 m.) Rusijoje gimė UAB Biržų šeimos gydytojų centro bendrosios praktikos gydytoja RITA MACIENĖ.
21 d. – 75 metai, kai (1946 m.) Biržuose gimė technologijos mokslų daktaras ROMUALDAS ANILIONIS. Mirė 2015 m.
26 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė dainininkas, Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos direktorius OJARAS GRICIJONAS.
28 d. – 45 metai, kai (1976 m.) Biržuose gimė archeologas, dokumentinių filmų kūrėjas MANTAS KVEDARAVIČIUS.
29 d. – 65 metai, kai (1956 m.) Kaune mirė veterinarijos gydytojas chirurgas dr. JUOZAS ŽEMAITIS. Gimė 1894 m. gruodžio 6 d. Nemunėlio Radviliškyje.
30 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Vabalninke gimė poetė GRAŽINA CIEŠKAITĖ

 


4 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė karininkas, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius nuo 2019 m. VIDAS EIDUKAS.
9 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Martišiūnuose gimė choro dirigentas ir pedagogas JONAS RAGAIŠIS. Mirė 1966 m. gegužės 7 d. Vilniuje.
10 d. – 80 metų, kai (1941 m.) Papilyje gimė pedagogė, tautodailininkė, etnografė ONA JUOSPAITIENĖ.
12 d. – 130 metai, kai (1891 m.) Jasiškiuose gimė liaudies muzikantė ELŽBIETA ŠERNAITĖ-NATKIENĖ. Mirė 1964 m. lapkričio 11 d.
14 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Daukniškiuose gimė inžinierius mechanikas VIKTORAS VEGYS.
16 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė mokslų daktaras, astrofizikas AUDRIUS BRIDŽIUS.
– 15 metų, kai (2006 m.) Vilniuje mirė ROMAS ŠALTAUSKAS. Gimė 1960 m. gruodžio 8 d. Buvęs Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius, UAB „Baltic Petroleum“ generalinis direktorius.
17 d. – 20 metų, kai (2001 m.) Biržuose mirė kunigas, Suosto parapijos klebonas, literatas MYKOLAS STONYS. Gimė 1912 m. spalio 1 d. Beržoniškyje (Anykščių raj.)
– 120 metų, kai (1901 m.) Kučgalyje gimė karininkas BRONIUS KAZLAUSKAS.
– 25 metai, kai (1996 m.) mirė pedagogas, lietuvių liaudies muzikos tyrinėtojas ir propaguotojas STASYS PALIULIS. Gimė 1902 m. gegužės 7 d. Savučiuose.
20 d. – 155 metai, kai (1866 m.) Natiškiuose gimė teisininkas Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras (1923-1926 m.) VINCAS KAROBLIS. Mirė 1939 m. gegužės 25 d. Kaune.
– 100 metų, kai (1901 m.) Medeikiuose gimė evangelikų reformatų kunigas PETRAS ERNESTAS ČEPAS. Mirė 2010 m. gegužės 23 d. Medeikiuose.
25 d. – 35 metai, kai (1986 m.) Biržuose gimė dizaineris, animatorius, iliustratorius JUSTINAS JAŽAUSKAS.


1 d. – 100 metų, kai (1921 m.) Liejiešiuose gimė ilgametis Biržų taupomosios kasos vedėjas PETRAS KUTRA. Mirė 2006 m. spalio 13 d.
5 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Vilniuje mirė kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas ANTANAS BUDRIŪNAS. Gimė 1902 m. rugsėjo 20 d. Pabiržėje.
7 d. – 65 metai, kai Girsteikiškiuose (Rokiškio raj.) gimė miškų ūkio specialistė, Kovo 11-osios akto signatarė BIRUTĖ VALIONYTĖ. Mokėsi, dirbo Biržuose.
8 d. – 100 metų, kai (1921 m.) Kunigiškiuose Vilkaviškio raj. gimė Pedagogė, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorė ALEKSANDRA BALČIAUSKIENĖ. Mirė 2017 m. Biržuose.
9 d. – 155 metai, kai (1866 m.) Biržuose gimė evangelikų reformatų kunigas KAROLIS MAČIULSKIS. Mirė 1925 m. lapkričio 10 d. Virbalyje.
– 120 metų, kai (1901 m.) Kučgalyje gimė Nepriklausomos Lietuvos generalinio štabo pulkininkas leitenantas JONAS ŠEPETYS. Mirė 1988 m. liepos 9 d. Detroite JAV.
10 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Biržuose gimė savamokslis dailininkas ŠARŪNAS MICKEVIČIUS. Mirė 2003 m. spalio 10 d. Biržuose.
11 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Kadaruose gimė botanikas, augalų fiziologas, biologijos mokslų daktaras, profesorius, valstybinės premijos laureatas JONAS DAGYS. Mirė 1993 m. sausio 31 d. Vilniuje.
14 d. – 20 metų, kai (2001 m.) Vilniuje mirė monsinjoras, Vilniaus arkikatedros klebonas KAZIMIERAS VASILIAUSKAS. Gimė 1922 m. balandžio 9 d. Kateliškiuose.
20 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Kilučiuose gimė KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto docentas, technologijos mokslų daktaras VITOLDAS DAGYS.
21 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Vabalninke gimė ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, valstybės veikėjas ALGIS DOBRAVOLSKAS.
28 d. – 160 metų, kai (1861 m.) gimė knygnešys JONAS KAZIŪNAS. Gyveno Geidžiūnuose.
– 100 metų, kai (1901 m.) Vanagiškiuose (Panevėžio raj.) gimė fotografas, kino mėgėjas PETRAS MEŠKAUSKAS. Mirė 2009 m. lapkričio 3 d. Biržuose.
– 90 metų, kai (1931 m.) Helsinkyje mirė suomių tautosakininkas, lietuvių tautosakos rinkėjas ir tyrinėtojas AUGUSTAS ROBERTAS NIEMIS. Gimė 1869 m. liepos 25 d. Lemuje (Suomija). 1990 m. su kunigu Adolfu Sabaliausku rinko dainas. 1911 m. išleido rinkinį „Lietuvių dainos ir giesmės šiaurytinėje Lietuvoje“. 

 


1 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Gulbinuose gimė skaičiavimo technikos inžinierius, mokslų daktaras PETRAS BALBIERIUS.
4 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Strazdžiuose gimė teisininkas, advokatas VIDAS PEIKŠTENIS. Mirė 2015 m. balandžio 11 d. Mažeikiuose.
– 130 metų, kai Pakampynėje gimė spaudos bendradarbis, ilgametis Biržų pašto viršininkas, „Biržų žinių“ redaktorius MYKOLAS PLEPYS. Mirė 1969 m. gruodžio 25 d. Čikagoje.
7 d. – 60 metų kai (1961 m.) Kėdainių raj. gimė VYTAUTAS ARMALAS.
– 60 metų, kai (1961 m.) Narkūnų k. (Rokiškio raj.) gimė istorikas, muziejininkas ANTANAS SEIBUTIS. Mirė 2014 m. vasario 13 d. Biržuose.
8 d. – 100 metų kai (1921 m.) Daudžgiriuose gimė literatas ALFREDAS ANDRIJAUSKAS.
– 115 metų, kai (1906 m.) Vinkšniniuose gimė evangelikų reformatų kunigas PETRAS ŠIMUKĖNAS. Mirė 1975 m. gruodžio mėn. Wiesbadene.
9 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė gydytojas psichiatras JONAS PAVINKŠNIS.
– 20 metų, kai (2001 m.) Kaune mirė pedagogas, literatas JULIUS ŠIMKEVIČIUS. Gimė 1923 m. Dirbo Biržų bibliotekoje, mokytojavo Nemunėlio Radviliškyje, Medeikiuose.
10 d. – 120 metų, kai (1901 m.) Kaušiškėse gimė poetas, teisininkas ALFONSAS JAKUBĖNAS. Mirė 1995 m. gegužės 22 d. Vilniuje.
16 d. – 65 metai, kai (1956 m.) Biržuose gimė pedagogas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojas, pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas GITAS KORSAKAS.
20 d. – 50 metų, kai (1971 m.) Biržuose gimė humanitarinių mokslų (menotyra) daktarė VILMA GRADINSKAITĖ.
– 85 metai, kai (1936 m.) Baibokuose gimė biologas, genetikas, habilituotas biologijos mokslų daktaras ANIOLAS SRUOGA. Mirė 2016 m. birželio 9 d. Vilniuje.
22 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Toliūnuose Pasvalio raj. gimė žurnalistė JANINA BAGDONIENĖ.
23 d. – 95 metai, kai Aukštadvaryje (Rokiškio raj.) gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas, habil. dr.(humanitariniai m.; filologijos m. dr.), profesorius VYTAUTAS KUBILIUS. Mirė 2004 m. vasario 17 d. Vilniuje. 1948 m. rugpjūčio 1 d. – 1949 m. kovo 1 d. dirbo Biržų bibliotekos vedėju.
24 d. – 190 metų, kai (1831 m.) Kadarų-Rigmantiškio vns. gimė evangelikų reformatų kunigas, superintendentas ANDRIUS KADARAS. Mirė 1902 m. birželio 5 d. Vilniuje.
26 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Kaune gimė režisierė, aktorė GALINA DAUGUVIETYTĖ. Mirė 2015 m. spalio 8 d. Vilniuje. Palaidota Dauguviečių kaime (Biržų raj.).
– 130 metų, kai (1891 m.) Vabalninke gimė žurnalistas DOMAS KLINGA. Mirė 1976 m. Brukline.
– 140 metų, kai (1881 m.) Veleniškiuose gimė inžinierius, visuomenės ir valstybės veikėjas, kultūros istorikas KONSTANTINAS ŠAKENIS. Mirė 1959 m. liepos 7 d. Troškūnuose (Anykščių raj.) Palaidotas Biržuose.
29 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Einoriuose gimė teisininkas BRONIUS ZALAGA.
30 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Ūbiškyje gimė dailininkas VIDMANTAS JAŽAUSKAS.

 


2 d. – 210 metų, kai (1811 m.) Anglininkuose gimė dailininkas tapytojas NAPOLEONAS YLAKEVIČIUS. Mirė 1861 m. lapkričio 7 d. Vilniuje.
– 80 metų, kai (1941 m.) Pasvaliečiuose gimė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Fiziologijos katedros docentas, Patologinės fiziologijos mokslinės draugijos, Fiziologijos mokslinės draugijos narys BONIFACAS ALGIRDAS RŪTA.
10 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Biržuose gimė poetas PETRAS KUBILEVIČIUS (KUBILIUS). Mirė 1942 m. vasario 9 d. Rusijoje.
13 d. – 45 metai, kai (1976 m.) Čikagoje mirė kompozitorius, pedagogas, muzikos kritikas VLADAS JAKUBĖNAS. Gimė 1904 m. gegužės 15 d. Biržuose.
17 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Kaune mirė Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas, istorikas, filosofas, publicistas JONAS YČAS. Gimė 1880 m. liepos 21 d. Šimpeliškiuose.
19 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Niujorke mirė ilgametis Biržų miesto burmistras POVILAS KLYBAS. Gimė 1874 m. gegužės 15 d. Biržuose.
– 80 metų, kai (1941 m.) Rusijos kalėjime nužudytas Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės generolas KAZYS LADIGA. Gimė 1893 m. gruodžio 25 d. Iškonyse.
22 d. – 130 metų, kai (1891 m.) Gajūnuose gimė matininkas, kooperatininkas, evangelikų reformatų kuratorius MOTIEJUS TAMULĖNAS. Mirė 1980 m. rugsėjo 24 d. Čikagoje.
25 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Medeikiuose gimė keramikė DAIVA ZALOGIENĖ.
27 d. – 50 metų, kai (1971 m.) Kyliškiuose gimė tikybos mokytoja, literatė DANUTĖ NINDRIŪNAITĖ.
29 d. – 155 metai, kai (1866 m.) Biržuose gimė kunigas, publicistas, kalbininkas POVILAS JANUŠEVIČIUS. Mirė 1948 m. gegužės 17 d. Kaune.

- - -

– 605 metai, kai (1416 m.) istorijos šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Biržų laukas, esantis tarp Smardonės ir Rovėjos upelių.
– 495 metai, kai (1526 m.) Biržų vietininkas Aleksandras Tamovskis atidavė Parovėją Jurgiui Radvilai.
– 470 metų, kai (1551 m.) istorijos šaltiniuose paminėtas Apaščios dvaras (dabar Kilučiai).
– 460 metų, kai (1561 m.) Biržams priklausiusių dvarų inventoriuje minimas Papilio dvaras.
– 435 metai, kai (1586 m. rugpjūčio 10 d.) istorijos šaltiniuose paminėti Legailiai.
– 435 metai, kai (1586 m. lapkričio 4 d.) istorijos šaltiniuose paminėtas Nemunėlio Radviliškio miestelis.
– 435 metai, kai (1586 m.) istorijos šaltiniuose paminėti Grumšliai, Smilgiai, Stačkūnai, Valentai.
– 425 metai, kai (1596 m. gruodžio 5 d.) istorijos šaltiniuose paminėti Rimgailiai.
– 425 metai, kai (1596 m.) istorijos šaltiniuose paminėti Gervelėnai, Karklinai.
– 415 metų, kai (1606 m.) istorijos šaltiniuose paminėti Dukurniai, Kubiliai, Kučgalys, Liepalotai, Latveliai, Mieleišiai, Myžaliai (dabar Mikaliai), Neciūnai, Satkūnai, Sauginai, Semeniškiai, Smaliečiai, Starkoniai, Tauniūnai, Žvirbliai, Žiobos.
– 410 metų, kai (1611 m.) istorijos šaltiniuose paminėti Braškiai, Geidžiūnai, Medeikiai, Mickūnai, Rakutėnai (dabar Dirvonakiai), Užušiliai, Vinkšniniai, Zastaučiai.
– 380 metų, kai (1641 m. spalio 30 d.) istorijos šaltiniuose paminėtas Gerultiškis.
– 380 metų, kai (1641 m.) istorijos šaltiniuose paminėti Klausučiai.
– 325 metai, kai (1696 m.) istorijos šaltiniuose paminėti Pasvaliečiai.
– 225 metai, kai (1796 m.) Neciūnų k. gimė mokytojas, kalbininkas KAZIMIERAS KRISTUPAS DAUKŠA. Mirė 1865 m. kovo 14 d. Biržuose.
– 220 metų, kai Kimbariškyje (Zarasų raj.) gimė kunigas, religinės literatūros leidėjas TADAS LICHODZEJAUSKIS. Mirė 1890 m. rugpjūčio 12 d. Pabiržėje. Palaidotas Daumėnuose. Kunigavo Pabiržėje.
– 175 metų, kai (1846 m.) gimė daraktorius JONAS NASTOPKA. Užušiliuose turėjo slaptą mokyklą.
– 175 metų, kai (1846 m.) Svilių k. gimė knygnešys TOMAS PALIULIS. Mirė 1922 m.
– 165 metai, kai (1856 m.) Braškių k. gimė liaudies muzikantas MYKOLAS VENCLAVAS. Mirė 1940 m. Braškiuose.
– 155 metai, kai Natiškių k. gimė teisininkas, Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras (1923-1926 m.) VINCAS KAROBLIS. Mirė 1939 m. gegužės 25 d. Kaune.
– 155 metai, kai Kviriškio vnk. Gimė kanklininkas, skudučių ir ragų pūtėjas PETRAS LAPIENĖ. Mirė 1964 m. birželio 23 d.
– 155 metai, kai (1866 m.) Guodžiuose gimė daraktorius JUOZAS LUKIJANOVAS.
– 150 metų, kai (1871 m.) gimė knygnešys JUOZAS MOTIEJUS BYLA. Gyveno Kupreliškyje.
– 135 metai, kai (1886 m.) Juodžionių dvare gimė filologė profesorė MARIJA ŠILKARSKAITĖ-ARSEJEVIENĖ. Mirė 1921 m. liepos 27 d. Juodžionyse.
– 135 metai, kai (1886 m.) Inkūnuose gimė knygnešė PETRONĖLĖ PETRULYTĖ.
– 125 metai, kai (1896 m.) Biržuose gimė mokytojas, menininkas VILIUS ŠLEKYS. Mirė 1955 m. Biržuose.
– 115 metų, kai gimė teologijos magistrė, pedagogė, vertėja MARIJA VARIAKOJYTĖ-INKĖNIENĖ.
– 115 metų, kai (1906 m. rugpjūčio 19 d.) Biržuose surengtas pirmasis lietuviškas vakaras.
– 115 metų, kai (1886 m.) Šukionyse gimė teisininkas, visuomenės veikėjas JONAS ŠTAUPAS, manoma, kad mirė Sibire.
– 110 metų, kai (1911 m.) Braškiuose gimė karininkas PETRAS TUPĖNAS. Žuvo 1950 m. liepos 30 d. Vadovavo Biržų partizanų būriui.
– 70 metų, kai (1951 m.) įsteigta Meilūnų biblioteka.
– 65 metai, kai (1956 m.) įsteigta Kvetkų biblioteka. 

2 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Stasiukuose (Pasvalio r.) gimė pedagogė, literatė Ona BUTKEVIČIENĖ. Gyvena Biržuose.
3 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Dukurniuose gimė fizikas, mokslininkas, Šiaulių universiteto dėstytojas Vytautas ZURBA.
 175 metai, kai (1845 m.) gimė tapytojas, 1863 m. sukilimo dalyvis Romanas ŠVOINICKIS (ALEKNA-ŠVOINICKIS, ŠVOINICKIS-ALEKNA). Dalyvavo Biržų kautynėse.
5 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Saudogalėje (Pasvalio r.) gimė literatė Eugenija JAŠINSKIENĖ. Mirė 2009 m. balandžio 3 d. Nuo 1966 m. gyveno ir dirbo Biržuose.
–  75 metai, kai (1945 m.) Kaune mirė dailininkas, tapytojas Petras KALPOKAS. Gimė 1880 m. kovo 31 d. Miškinėje (Biržų r.).
6 d. – 110 metų, kai (1910 m.) gimė tautodailininkas, drožėjas Mykolas KĖŽELIS. Mirė 1982 m. birželio 7 d.
–  5 metai, kai (2015 m.) Pabiržėje (Biržų r.) mirė gydytojas Gediminas GAIDYS. Gimė 1923 m. rugsėjo 25 d. Mozūriškiuose (Šakių r.). (1956 – 1984 m.) Likėnų sanatorijos vadovas.
7 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Niujorke (JAV) mirė visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas Kipras BIELINIS. Gimė 1883 m. Purviškiuose (Biržų r.). Knygnešio J. Bielinio sūnus.
8 d. – 110 metų, kai (110 m.) Anciškiuose gimė karininkas Julius GEIGA. 1930 m. baigė Biržų gimnaziją, ūkininkavo tėviškėje.
 60 metų, kai (1960 m.) Pagėgiuose gimė UAB „Baltic Petroleum“ generalinis direktorius, (1995-2003 m.) Biržų r. savivaldybės administratorius Romas ŠALTAUSKAS. Mirė 2006 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje.
 110 metų, kai (1910 m.) Aržuolapiuose (Šakių r.) gimė karininkas Jonas ŽEMAITIS. Žuvo lageryje 1942 m. balandžio 9 d. 1937 m. perkeltas į Biržų aps. komendantūrą, paskirtas karininku šaulių reikalams, buvo LŠS Štabo narys. 1940 m. vasario 16 d. perkeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę ėjo Biržų aps. komendanto pareigas.
9 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė buvusi Kauno moters užimtumo ir informacijos centro direktorė Jūratė KULIEŠIŪTĖ-PUIDIENĖ.
 105 metai, kai (1915 m.) Smilgiuose gimė karininkas Kazys PAŽEMECKAS. Žuvo 1945 m. gegužės 5 d. Telžiuose (Pasvalio r.).
12 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Čižiškėse (Utenos r.) gimė pedagogas Jonas REPŠYS. Mirė 1998 m. gruodžio 23 d. Biržuose. Ilgametis Biržų I vidurinės (vėliau J. Janonio internatinė, dabar „Saulės“ gimnazija) mokyklos direktorius.
 55 metai, kai (1965 m.) Kupiškyje gimė buvęs laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redaktorius Ovidijus PETKEVIČIUS. Mirė 2008 m. liepos 26 d. Klaipėdoje. 1984 m. baigė Papilio vidurinę mokyklą.
 90 metų, kai (1930 m.) Ukmergėje gimė geologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, karstinių reiškinių Biržų rajone tyrinėtojas Vytautas NARBUTAS.
13 d. – 10 metų, kai (2010 m.) Vilniuje mirė inžinierius architektas Romualdas Vytautas KAMINSKAS. Gimė 1929 m. lapkričio 20 d. Anžiliuose (Raseinių r.). Projektavo Astravo dvaro rūmų Biržuose restauraciją (1961 m. su A. Urbštu).
40 metų, kai (1980 m.) Čikagoje (JAV) mirė pašto darbuotojas Petras KĖŽELIS. Gimė 1908 m. gruodžio 11 d. Smaltiškiuose (Biržų r.).
15 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Biržuose gimė humanitarinių mokslų daktarė, VPU Filosofijos katedros profesorė Jūratė BARANOVA.
 125 metai, kai (1895 m.) Remeikiuose gimė fotografas Juozas DAUBARAS. Mirė 1982 m. lapkričio 4 d. Vabalninke.
 85 metai, kai (1935 m.) Perlojoje (Varėnos r.) gimė ekonomistas, Nepriklausomybės Akto signataras Petras POŠKUS. Mirė 2004 m. sausio 5 d. Vilniuje. Nuo 1958 m. dirbo Biržų rajone.
16 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Šlepščiuose gimė skulptorius, literatas Jokūbas DAGYS. Mirė 1989 m. rugsėjo 6 d. Kanadoje.
18 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Medeikiuose gimė pedagogas Vilgelmas PLEPYS. Buvęs Suosto, Būginių, Papilio mokyklų direktorius.
 55 metai, kai (1965 m.) Biržuose gimė dainininkas (tenoras) Algirdas DREVINSKAS. Dainavo Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos teatruose. Dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Europoje, Japonijoje, JAV.
 70 metų, kai (1950 m.) Vabalninke gimė UAB „Agrochema“ direktorius Eugenijus MARCIUKAS.
–  5 metai, kai (2015 m.) Panevėžyje mirė kunigas Petras BUDRIŪNAS. Gimė 1935 m. sausio 23 d. Gulbinuose (Biržų r.).
– 20 metų, kai (2000 m.) Viečiūnuose (Druskininkų sav.) poetas Leonardas MATUZEVIČIUS. Gimė 1923 m. sausio 3 d. Krinčine (Pasvalio r.). Mokėsi Biržų gimnazijoje.
19 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Panemunėje (Rokiškio r.) gimė pedagogė Audronė GARŠVAITĖ. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytoja, rajono savivaldybės tarybos narė.
20 d. – 145 metai, kai (1875 m.) Vinkšniniuose gimė žymus biochemikas, mokslų daktaras, farmacijos magistras Mykolas GALVELĖ. Mirė 1942 m. sausio 30 d. kalėjimo ligoninėje Peterburge (Rusija).
 80 metų, kai (1940 m.) Biržuose gimė zootechnikė, knygų autorė Nelė GAIDŽIŪNIENĖ.
22 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Biržuose gimė futbolininkas, nusipelnęs treneris Juozas STIKLERIS. 1952-1953 m. žaidė puolėju Biržų „Siūle“.
23 d. – 125 metai, kai (1895 m.) Meilūnuose gimė karininkas, savanoris Povilas VARANAUSKAS.
–  135 m.etai, kai (1885 m.) Krokuvoje (Lenkija) mirė piešėjas, tapytojas, satyrininkas Artūras BARTELSAS (BARTELIS). Gimė 1818 m. spalio 13 d. Vilniuje. Buvo Mykolo Tiškevičiaus Biržų ordinacijos dvarų valdytojas.
24 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Smaliečiuose gimė psichologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, profesorius Sigitas KREGŽDĖ.
 65 metai, kai (1955 m.) Biržuose gimė inžinierius-statybininkas, politinis ir visuomenės veikėjas, 2012-2016 m. kadencijos LR Seimo narys Petras NARKEVIČIUS.
25 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Kratiškiuose gimė Lietuvos kariuomenės karininkas Jonas MAČIUKAS. Mirė 1920 m. lapkričio 30 d. Vilniuje.
28 d. – 30 metų, kai (1990 m.) Čikagoje (JAV) mirė gydytoja Irena Gražina KAGANIEC. Gimė 1925 m. Biržuose.
30 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Kačerguose (Molėtų r.) gimė buvęs UAB „Biržų komunalinis ūkis“ direktorius Algimantas Silvestras KAUŠINIS. Mirė 2001 m. gegužės 4 d. Biržuose.
 65 metai, kai (1955 m.) Alytuje gimė buvusi Biržų r. savivaldybės socialinės globos skyriaus vedėja Eugenija REMEIKAITĖ-PROKOPOVIČIENĖ
31 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Salamiestyje (Kupiškio r.) gimė mokytoja, evangelikų reformatų bažnyčios veikėja Milė (Emilija) AJUTYTĖ-GUDONIENĖ. (1943 m.) mokėsi Biržų ūkio mokykloje, (1943-1944 m.) Biržų ekonominėje mokykloje. (1951 m.) dirbo Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.

Parengė ir publikavo Laima Ramutėnienė

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt