Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 Kovas 2020

Straipsnių sąrašas

3 d. – 50 metų, kai (1970 m.) Biržuose gimė hidrogeologė, mokslų daktarė Jurgita KVEDARAVIČIŪTĖ-ARUSTIENĖ.
4 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Strazdiškiuose gimė kunigas Povilas ČIUČKIS. Mirė 1990 m. vasario 16 d. Svėdasuose. Suosto parapijos klebonas (1946-1950 m.)
5 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Žardiniuose (Biržų r.) gimė kuratorius, inžinierius Petras RAMUTĖNAS. Mirė 1989 m. liepos 15 d. Naujojoje Zelandijoje. Baigė Biržų Valstybinę gimnaziją ir 1942-1943 m. Kaune studijavo inžineriją. 1944 m. liepos mėn. vokiečių paimtas darbams į Vokietiją.
6 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Biržų aps. gimė karininkas Juozas VRUBLIAUSKAS (ŠARŪNAS). Mirė 1949 m. Kanadoje.
7 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Butniūnuose gimė literatas Steponas VYŠNIAUSKAS. Mirė 1990 m. spalio 11 d. Daudžgiriuose.
–  15 metų, kai (2005 m.) Pabiržėje mirė kunigas Antanas BALAIŠIS. Gimė 1923 m. sausio 1 d. Miškoniuose (Kupiškio r.). (1993 – 2005 m.) Pabiržės klebonas.
9 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Martišiūnuose gimė muzikos pedagogas, chorvedys Vytautas ŪSEVIČIUS.
10 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Sičioniuose (Kėdainių r.) gimė visuomenininkas Feliksas MASAITIS. Mirė 2000 m. rugsėjo 28 d. Dirbo Biržų aps. karo komendantūroje, socialinio aprūpinimo įstaigoje.
– 95 metai, kai (1925 m.) Virbalyje (Vilkaviškio r.) mirė evangelikų liuteronų kunigas Karolis MAČIULSKIS. Gimė 1866 m. spalio 9 d. Biržuose.
11 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Joniškyje gimė pedagogas Arūnas ARLAUSKAS. 1983-1984 m. mokytojavo Medeikių vidurinėje mokykloje (Biržų r.).
–  20 metų, kai (2000 m.) Vilniuje mire keramikė Pranė JANULEVIČIENĖ. Gimė 1925 m. spalio 23 d. Užgirėliuose (Kaišiadorių r.). Mokėsi Biržų amatų mokykloje.
– 5 metai, kai (2015 m.) Biržuose mirė literatas Jonas KUGINYS. Gimė 1938 m. vasario 16 d. Paberžiuose (Biržų r.).
13 d. – 135 metai, kai (1885 m.) Šimpeliškiuose gimė Nepriklausomos Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, spaudos bendradarbis, teisininkas Martynas YČAS. Mirė 1941 m. balandžio 5 d. Brazilijoje.
16 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Peršėkininkuose (Alytaus r.) gimė karininkas Juozas STASIUKYNAS. Nuo 1938 m. kovo 1 d. Biržų baro rajono viršininkas.
 60 metų, kai (1960 m.) Biržų r. gimė teisininkas Raimondas PETRAUSKAS.
–  60 metų, kai (1960 m.) Biržuose mirė prozininkas, mokytojas Ignas LAPIENIS. Gimė 1891 m. vasario 13 (1) d. Antanašėje (Rokiškio r.). Mokytojavo Pabiržėje (Biržų r.).
17 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Klausučiuose gimė fotografas Juozas MEŠKERYS. Mirė 1990 m.
–  100 metų, kai 1920 m.) Vilniuje mirė karininkas Kazys MAČIUKAS. Gimė 1902 m. Biržų aps.
18 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Biržuose gimė sportininkas, lengvaatletis (bėgikas), treneris Jonas PIPYNĖ. Mirė 1997 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje. Dalyvavo 1956 m. Melburno olimpiadoje.
 85  metai, kai (1935 m.) Biržuose gimė literatas, tremtinys Imantas KALĖJAS. Mirė 2008 m. liepos 5 d.
110 metų, kai (1910 m.) Jasiškiuose gimė kuratorius Jonas ŠERNAS. Mirė 1978 m. rugsėjo 22 d. Rokforde (JAV).
–  55 metai, kai (1965 m.) mirė partizanas, milicininkas Kazimieras ABUKAVIČIUS. Gimė 1892 m. Pušalote (Pasvalio r.). Yra gyvenęs Nemunėlio Radviliškyje.
 20 metų, kai (2000 m.) mirė kunigas Gaudentas IKAMAS. Gimė 1920 m. rugsėjo 10 d. Kvetkuose (Biržų r.). Dirbo mokytoju Kvetkų, Anciškių mokyklose.
19 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Biržuose mirė vertėjas, poetas, kultūros veikėjas Stanislovas DAGILIS. Gimė 1843 m. kovo 17 (5) d. Mažutiškiuose (Biržų r.).
20 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Biržuose gimė architektas, dailininkas, profesorius Vytautas BRĖDIKIS.
 150 metų, kai (1870 m.) Memelhofe (Latvija) gimė muzikologas, choro dirigentas, kompozitorius, vargonininkas Teodoras BRAZYS. Vargonininkavo Pabiržėje. Mirė 1930 m. rugsėjo 10 m. Miunchene (Vokietija).
–  70 metų, kai (1950 m.) Kaune mirė karininkas, gydytojas Albertas JACKŪNAS. Gimė 1894 m. kovo 31 d. Puškoniuose (Pasvalio r.). (1926 – 1928 m.) ligoninės vedėjas Vabalninke (Biržų r.).
22 d. – 30 metų, kai (1990 m.) Klaipėdoje mirė poetas, mokytojas Paulius DREVININS. Gimė 1919 m. spalio 13 d. Gulbinuose (Biržų r.).
23 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Kraštuose (Pasvalio r.) gimė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius, KU docentas Jonas GENYS. (1968-1974 m.) mokėsi Pabiržės vidurinėje mokykloje.
 115 metų, kai (1905 m.) Šikšniuose (Rokiškio r.) gimė pedagogas, kritikas, žurnalistas Stepas VYKINTAS. Mirė 1978 m. rugsėjo 3 d. Tabon Farmoje prie Čikagos (JAV). Apie 1932 m. dirbo „Biržų žinių“ vyr. redaktoriumi.
– 15 metų, kai (1995 m.) Vabalninke mirė gydytoja Nijolė MATULIENĖ. Gimė 1932 m. balandžio 25 m. Vabalninke dirbo 1958 m.
24 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Biržuose gimė aktorius Romualdas KLASČIUS. Mirė 1985 m. kovo mėn. Vilniuje.
–  50 metų, kai (1970 m.) mirė kunigas Vladislovas KUPSTAS. Gimė 1904 m. gegužės 8 d. Plūkiuose (Panevėžio r.). Nuo 1966 m. paskirtas Biržų klebonu. 28 d. – 175 metai, kai (1845 m.) Gardino srityje gimė evangelikų reformatų kunigas, vertėjas Adolfas NEIMANAS. Mirė 1921 m. rugpjūčio 14 d. Kazachstane. Kunigavo Papilyje, Biržuose.
 105 metai, kai (1915 m.) Paežeriuose (Anykščių r.) gimė kunigas Klemensas GUTAUSKAS. Vikaravo Pabiržėje (nuo 1947 m. vasario 5 d. iki 1947 m. kovo 5 d.). Mirė 2002 m. rugpjūčio 19 d. Kupiškyje.
25 d. – 25 metai, kai (1995 m.) Biržuose mirė gydytojas, sveikatos apsaugos organizatorius, Biržų garbės pilietis Antanas Mykolas DAUGUVIETIS. Gimė 1936 m. birželio 11 d. Juodeliuose (Biržų r.).
30 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė inžinierius statybininkas, vadovėlių autorius Bronius SIDAUGA.
 120 metų, kai (1900 m.) Daukniškiuose gimė mokytojas, kuratorius Petras DUBRA. Mokytojavo Semeniškiuose, Druseikiuose, Biržų m. „Aušros“ pr. mokykloje. 1937 m. Sinodo Biržuose išrinktas kuratoriumi. Mirė 1964 m. spalio 21 d.
 90 metų, kai (1930 m.) Rimaisuose (Panevėžio r.) gimė ilgametė Panevėžio choro –klubo „Senoliai“ vadovė Romualda Angelė KUODYTĖ-VARNECKIENĖ. 1956-1970 m. – Biržų 2-os vid. mokyklos mokytoja. 1970-1971 m. – Biržų vaikų muzikos mokyklos pavaduotoja.
–  100 metų, kai (1920 m.) Vilniuje mirė Lietuvos kariuomenės karininkas Jonas MAČIUKAS. Gimė 1900 m. gruodžio 25 d. Kratiškiuose (Biržų r.).
(?) – 45 metai, kai (1975 m.) gimė motokrosininkas, sporto meistras Liutauras VARIAKOJIS. Baigė „Kaštonų“ vidurinę mokyklą.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt