Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

 

1 d. – 185 metai, kai (1834 m.) Jokšiškyje (Kupiškio r.) gimė kunigas ANTANAS VALENTAS. Mirė 1928 m. kovo 4 d. Švėkšnoje. Kunigavo Pabiržėje, Kupreliškyje.
3 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Kaune mirė kunigas, religinių raštų rengėjas, visuomenės veikėjas POVILAS DOGELIS. Gimė 1877 m. vasario 1 d. Kniebionyse (Raseinių r.). Dirbo Kvetkuose, Papilyje.
3 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Biržuose mirė fotografas PETRAS MEŠKAUSKAS. Gimė 1921 m. spalio 28 d. Vanagiškiuose (Panevėžio r.).
3 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Gailaičiuose (Kretingos aps.) gimė filosofas, pedagogas RAPOLAS SERAPINAS. Mirė 1989 m. liepos 8 d. Čikagoje. 1926–1933 m. mokytojavo Biržų aps. pradinėse mokyklose.
4 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Tumasonyse (Rokiškio r.) gimė JONAS KAIRELIS. 1954–1964 m. dirbo Biržų rajono tarybos vykdomojo komiteto pirmininku.
4 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Galintiškiuose gimė visuomenės veikėjas, „Biržų žinių" redaktorius MARTYNAS MAŽUIKA. Mirė 1944 m. spalio 22 d. tremtyje Rusijoje.
4 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Nausėdžiuose gimė Biržų meteorologijos stoties viršininkas BRONIUS MEDINIS.
4 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Manikūnuose (Pasvalio r.) gimė tautodailininkas, medžio drožėjas JONAS MICEVIČIUS. Mirė 2017 m. rugpjūčio 27 d. Biržuose.
5 d. – 140 metų, kai (1879 m.) Joniškyje gimė generolas, Nepriklausomybės kovų dalyvis MAKSIMAS KATCHE. Mirė 1933 m. birželio 10 d. Biržuose. Gyveno, palaidotas Biržuose.
6 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Krauleidžiuose (Šilutės r.) gimė ūkininkas, buvęs Papilio seniūnas GEDIMINAS ARNAŠIUS.
6 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Krinčine (Pasvalio r.) gimė literatė STANISLAVA BALČIŪNIENĖ. Mirė 1994 m. gegužės 6 d. Mokėsi, gyveno Biržuose.
6 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Kilučiuose gimė literatė ONA ALDONA DAGYTĖ-RAUDUVIENĖ-JUSEVIČIENĖ. Mirė 2015 m. spalio 12 d. Kilučiuose.
6 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Dargužiuose (Radviliškio r.) gimė karininkas, kunigas PETRAS SENULIS. Kunigavo Suoste. 1946 m. suimtas, kalintas Biržuose.
6 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Berlyne mirė literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, visuomenės veikėjas JONAS ŠLIŪPAS. Gimė 1861 m. kovo 7 d. Rakandžiuose (Šiaulių r.). 1921 m. mokytojavo Biržų gimnazijoje. Vienas iš Biržų spaustuvės savininkų.
7 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Toliūnuose gimė karininkas PETRAS BALČIŪNAS. Baigė Biržų gimnaziją.
7 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Detroite mirė medicinos daktaras POVILAS ŠEPETYS. Gimė 1917 m. spalio 15 d. Švilpiškiuose.
7 d. – 110 metų, kai (1909 m.) gimė gydytojas, buvęs Likėnų sanatorijos vyr. gydytojas IGNAS VAITOŠKA. Mirė 1983 m. gruodžio 22 d.
8 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Pasvalyje gimė karininkas KAZYS PETKEVIČIUS. Sušaudytas 1943 m. 1916 m. baigė Biržų gimnazijos 5 klases.
9 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Vabalninke mirė Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo muziejaus vadovė ONA ŠOBLINSKIENĖ. Gimė 1935 m. kovo 29 d. Pabiržėje.
9 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Biržuose gimė hidrotechnikas, aviacijos leitenantas KONRADAS BRUNONAS VASILIS-VASILIAUSKAS. Mirė 1964 m. kovo 13 d.
10 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Klausučiuose gimė fizikė, fizikos ir matematikos mokslų daktarė RENATA EMILIJA BAREIKIENĖ.
10 d. – 135 metai, kai (1884 m.) Barklainiuose (Pasvalio r.) gimė visuomenės veikėjas JULIUS DAUBARAS. Mirė 1943 m. tremtyje Jakutijoje. 1922–1927 m. dirbo Biržuose.
10 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Kaune mirė tapytojas, skulptorius JUOZAS ZIKARAS. Gimė 1881 m. lapkričio 10 d. Kaune. Biržuose sukūrė Jonušo Radvilo paminklinį biustą.
11 d. – 195 metai, kai (1824 m.) Biržuose mirė reformatų literatūros rengėjas MYKOLAS CERAUSKAS (CERASKIS, VAŠKAS). Gimė 1754 m. rugpjūčio 5 d. Juostaviečiuose.
11 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Jasiškiuose mirė liaudies muzikantė ELŽBIETA NATKIENĖ (ŠERNAITĖ). Gimė 1891 m. rugsėjo 12 d. Jasiškiuose.
12 d. – 55 metai, kai (1959 m.) Biržuose gimė dailininkas, fotografas, pedagogas DONATAS KUČINSKAS.
13 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė ryšininkas, ilgametis Biržų ryšio mazgo viršininkas OTAS ŠERNAS.
15 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Kaune mirė karininkas JOKŪBAS DAGYS. Gimė 1898 m. lapkričio 11 d. Vinkšniniuose.
15 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Biržuose gimė sportininkas, boksininkas, Lietuvos bokso čempionas TADAS TAMAŠAUSKAS.
15 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Vabalninke gimė 1905 m. revoliucinių įvykių Vabalninke dalyvis, lietuvių išeivijos Amerikoje veikėjas ANTANAS VADOPALAS. Mirė 1974 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje.
15 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Galiniuose (Pasvalio r.) gimė agronomas, knygų autorius ANTANAS VYČAS. Mirė 1971 m. balandžio 3 d. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
16 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Vokietijoje mirė atsargos kapitonas STASYS SKEBERDIS. Gimė 1890 m. rugpjūčio 1 d. Kilučiuose.
16 d. – 135 metai, kai (1884 m.) Biržuose gimė filosofas, rašytojas VLADIMIRAS STANKEVIČIUS (nuo 1944 m. Vladas Stanka). Mirė 1968 m. gruodžio 25 d. Vašingtone.
16 d. – 35 metai, kai (1984 m.) mirė karininkas JUOZAS UOGINTAS. Gimė 1914 m. birželio 3 d. Grūžiuose (Pasvalio r.). Baigė Biržų gimnaziją.
17 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Pervalkuose (Pasvalio r.) gimė poetas, rezistencijos dalyvis BRONIUS KRIVICKAS. Žuvo 1952 m. rugsėjo 21 d. mūšiuose prie Raguvos (Panevėžio r.). Gyveno Biržų rajone, mokėsi Biržų gimnazijoje.
17 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Kaune mirė karininkas, teisininkas SILVESTRAS LEONAS. Gimė 1894 m. sausio 5 d. Leskavoje (Prienų r.). Dirbo teisėju Biržuose.
17 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Vilniuje mirė botanikas, floristas, biologijos mokslų daktaras POVILAS SNARSKIS. Gimė 1889 m. rugpjūčio 25 d. Švobiškyje (Pasvalio r.). 1919–1920 m. mokytojavo Pabiržėje, Biržuose.
17 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Jurbarke gimė gydytojas virusologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, pilietinio karo Ispanijoje dalyvis MATAFIJA ŠEINBERGAS. 1933–1936 m. dirbo vaikų ligų gydytoju Biržuose.
19 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Vabalninke gimė poetas LEONARDAS ŽITKEVIČIUS. Mirė 1995 m. kovo 6 d. Niujorke.
20 d. – 145 metai, kai (1874 m.) Vabalninke gimė Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas POVILAS BRAZDŽIUS. Mirė 1977 m. gegužės 29 d.
20 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Kavarske (Anykščių r.) gimė teisininkė, nuo 1976 m. buvusi ilgametė SODROS Biržų skyriaus vedėja REGINA GRICIŪNIENĖ.
20 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Anžiliuose (Raseinių r.) gimė inžinierius architektas ROMUALDAS VYTAUTAS KAMINSKAS. Mirė 2010 m. gruodžio 13 d. Projektavo Astravo dvaro rūmų Biržuose restauraciją (1961 m. su A. Urbštu).
21 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė akordeonininkas, muzikologas, humanitarinių mokslų daktaras ALBERTAS VYTAUTAS BAIKA.
21 d. – 30 metų, kai (1984 m.) JAV mirė aktorius, visuomenės veikėjas JONAS KAZLAUSKAS. Gimė 1916 m. vasario 8 d. Kučgalyje.
23 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Biržuose mirė gydytojas STASYS BALČIAUSKAS. Gimė Liepojoje 1913 m. birželio 19 d. (Latvija). Nuo 1942 m. dirbo Biržuose.
24 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Žeimiuose (Kėdainių r.) gimė dirigentas, muzikos pedagogas ALEKSANDRAS BOGDANAS. Mirė 1973 m. sausio 20 d. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
25 d. – 10 metų, kai Vilniuje mirė kariškis, rezistentas JUOZAS JANKAUSKAS. Gimė 1914 m. rugpjūčio 4 d. Grincagalėje (Kupiškio r.). Kalintas Biržuose.
26 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Laumekiuose gimė istorikas VLADAS JACKŪNAS. Mirė 1995 m. JAV.
26 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Medeikiuose gimė filosofijos daktaras, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dekanas KĘSTUTIS DUBNIKAS.
26 d. – 100 metų, kai (1909 m.) Užušiliuose gimė pedagogė, žurnalistė, lietuvių išeivijos Amerikoje veikėja JULIJA SKEBERDYTĖ-MARAZIENĖ. Mirė 1994 m.
27 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Kaune mirė dainininkas, pedagogas, chorvedys PETRAS VISOCKIS. Gimė 1908 m. vasario 7 d. Lapiškiuose.
28 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Zizonyse gimė evangelikų reformatų kuratorius STASYS PALŠIS. Mirė 1976 m. lapkričio 10 d. JAV. Dirbo Biržų apskr. žemės tvarkytojo įstaigoje.
28 d. – 70 metų, kai (1949 m.) mirė karininkas, Dariaus ir Girėno tėvūnijos štabo karinio parengimo skyriaus viršininkas, dimisijos majoras JONAS RASTAUSKAS. Gimė 1917 m. gegužės 30 d. JAV. Gyveno Butniūnuose, žuvo Geidžiūnuose.
29 d. – 115 metų, kai (1904 m.) gimė mokytoja, visuomenės veikėja ELENA MASAITIENĖ (BALČIŪNIENĖ). Mirė 1980 m, spalio 4 d. JAV. Baigė Biržų gimnaziją.
29 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Vilniuje gimė architektas GINTARAS POČIUIPA. Projektavo Biržų ryšių mazgą (1989 m.).

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt