Sukaktys ir datos - Lapkritis

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 m. lapkričio 20 d.

Straipsnių sąrašas

1 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Gulbinuose gimė skaičiavimo technikos inžinierius, mokslų daktaras PETRAS BALBIERIUS.
4 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Strazdžiuose gimė teisininkas, advokatas VIDAS PEIKŠTENIS. Mirė 2015 m. balandžio 11 d. Mažeikiuose.
– 130 metų, kai Pakampynėje gimė spaudos bendradarbis, ilgametis Biržų pašto viršininkas, „Biržų žinių“ redaktorius MYKOLAS PLEPYS. Mirė 1969 m. gruodžio 25 d. Čikagoje.
7 d. – 60 metų kai (1961 m.) Kėdainių raj. gimė VYTAUTAS ARMALAS.
– 60 metų, kai (1961 m.) Narkūnų k. (Rokiškio raj.) gimė istorikas, muziejininkas ANTANAS SEIBUTIS. Mirė 2014 m. vasario 13 d. Biržuose.
8 d. – 100 metų kai (1921 m.) Daudžgiriuose gimė literatas ALFREDAS ANDRIJAUSKAS.
– 115 metų, kai (1906 m.) Vinkšniniuose gimė evangelikų reformatų kunigas PETRAS ŠIMUKĖNAS. Mirė 1975 m. gruodžio mėn. Wiesbadene.
9 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė gydytojas psichiatras JONAS PAVINKŠNIS.
– 20 metų, kai (2001 m.) Kaune mirė pedagogas, literatas JULIUS ŠIMKEVIČIUS. Gimė 1923 m. Dirbo Biržų bibliotekoje, mokytojavo Nemunėlio Radviliškyje, Medeikiuose.
10 d. – 120 metų, kai (1901 m.) Kaušiškėse gimė poetas, teisininkas ALFONSAS JAKUBĖNAS. Mirė 1995 m. gegužės 22 d. Vilniuje.
16 d. – 65 metai, kai (1956 m.) Biržuose gimė pedagogas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojas, pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas GITAS KORSAKAS.
20 d. – 50 metų, kai (1971 m.) Biržuose gimė humanitarinių mokslų (menotyra) daktarė VILMA GRADINSKAITĖ.
– 85 metai, kai (1936 m.) Baibokuose gimė biologas, genetikas, habilituotas biologijos mokslų daktaras ANIOLAS SRUOGA. Mirė 2016 m. birželio 9 d. Vilniuje.
22 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Toliūnuose Pasvalio raj. gimė žurnalistė JANINA BAGDONIENĖ.
23 d. – 95 metai, kai Aukštadvaryje (Rokiškio raj.) gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas, habil. dr.(humanitariniai m.; filologijos m. dr.), profesorius VYTAUTAS KUBILIUS. Mirė 2004 m. vasario 17 d. Vilniuje. 1948 m. rugpjūčio 1 d. – 1949 m. kovo 1 d. dirbo Biržų bibliotekos vedėju.
24 d. – 190 metų, kai (1831 m.) Kadarų-Rigmantiškio vns. gimė evangelikų reformatų kunigas, superintendentas ANDRIUS KADARAS. Mirė 1902 m. birželio 5 d. Vilniuje.
26 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Kaune gimė režisierė, aktorė GALINA DAUGUVIETYTĖ. Mirė 2015 m. spalio 8 d. Vilniuje. Palaidota Dauguviečių kaime (Biržų raj.).
– 130 metų, kai (1891 m.) Vabalninke gimė žurnalistas DOMAS KLINGA. Mirė 1976 m. Brukline.
– 140 metų, kai (1881 m.) Veleniškiuose gimė inžinierius, visuomenės ir valstybės veikėjas, kultūros istorikas KONSTANTINAS ŠAKENIS. Mirė 1959 m. liepos 7 d. Troškūnuose (Anykščių raj.) Palaidotas Biržuose.
29 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Einoriuose gimė teisininkas BRONIUS ZALAGA.
30 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Ūbiškyje gimė dailininkas VIDMANTAS JAŽAUSKAS.

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt