Sukaktys ir datos - Gruodis

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 m. lapkričio 20 d.

Straipsnių sąrašas

2 d. – 210 metų, kai (1811 m.) Anglininkuose gimė dailininkas tapytojas NAPOLEONAS YLAKEVIČIUS. Mirė 1861 m. lapkričio 7 d. Vilniuje.
– 80 metų, kai (1941 m.) Pasvaliečiuose gimė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Fiziologijos katedros docentas, Patologinės fiziologijos mokslinės draugijos, Fiziologijos mokslinės draugijos narys BONIFACAS ALGIRDAS RŪTA.
10 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Biržuose gimė poetas PETRAS KUBILEVIČIUS (KUBILIUS). Mirė 1942 m. vasario 9 d. Rusijoje.
13 d. – 45 metai, kai (1976 m.) Čikagoje mirė kompozitorius, pedagogas, muzikos kritikas VLADAS JAKUBĖNAS. Gimė 1904 m. gegužės 15 d. Biržuose.
17 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Kaune mirė Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas, istorikas, filosofas, publicistas JONAS YČAS. Gimė 1880 m. liepos 21 d. Šimpeliškiuose.
19 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Niujorke mirė ilgametis Biržų miesto burmistras POVILAS KLYBAS. Gimė 1874 m. gegužės 15 d. Biržuose.
– 80 metų, kai (1941 m.) Rusijos kalėjime nužudytas Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės generolas KAZYS LADIGA. Gimė 1893 m. gruodžio 25 d. Iškonyse.
22 d. – 130 metų, kai (1891 m.) Gajūnuose gimė matininkas, kooperatininkas, evangelikų reformatų kuratorius MOTIEJUS TAMULĖNAS. Mirė 1980 m. rugsėjo 24 d. Čikagoje.
25 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Medeikiuose gimė keramikė DAIVA ZALOGIENĖ.
27 d. – 50 metų, kai (1971 m.) Kyliškiuose gimė tikybos mokytoja, literatė DANUTĖ NINDRIŪNAITĖ.
29 d. – 155 metai, kai (1866 m.) Biržuose gimė kunigas, publicistas, kalbininkas POVILAS JANUŠEVIČIUS. Mirė 1948 m. gegužės 17 d. Kaune.

- - -

– 605 metai, kai (1416 m.) istorijos šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Biržų laukas, esantis tarp Smardonės ir Rovėjos upelių.
– 495 metai, kai (1526 m.) Biržų vietininkas Aleksandras Tamovskis atidavė Parovėją Jurgiui Radvilai.
– 470 metų, kai (1551 m.) istorijos šaltiniuose paminėtas Apaščios dvaras (dabar Kilučiai).
– 460 metų, kai (1561 m.) Biržams priklausiusių dvarų inventoriuje minimas Papilio dvaras.
– 435 metai, kai (1586 m. rugpjūčio 10 d.) istorijos šaltiniuose paminėti Legailiai.
– 435 metai, kai (1586 m. lapkričio 4 d.) istorijos šaltiniuose paminėtas Nemunėlio Radviliškio miestelis.
– 435 metai, kai (1586 m.) istorijos šaltiniuose paminėti Grumšliai, Smilgiai, Stačkūnai, Valentai.
– 425 metai, kai (1596 m. gruodžio 5 d.) istorijos šaltiniuose paminėti Rimgailiai.
– 425 metai, kai (1596 m.) istorijos šaltiniuose paminėti Gervelėnai, Karklinai.
– 415 metų, kai (1606 m.) istorijos šaltiniuose paminėti Dukurniai, Kubiliai, Kučgalys, Liepalotai, Latveliai, Mieleišiai, Myžaliai (dabar Mikaliai), Neciūnai, Satkūnai, Sauginai, Semeniškiai, Smaliečiai, Starkoniai, Tauniūnai, Žvirbliai, Žiobos.
– 410 metų, kai (1611 m.) istorijos šaltiniuose paminėti Braškiai, Geidžiūnai, Medeikiai, Mickūnai, Rakutėnai (dabar Dirvonakiai), Užušiliai, Vinkšniniai, Zastaučiai.
– 380 metų, kai (1641 m. spalio 30 d.) istorijos šaltiniuose paminėtas Gerultiškis.
– 380 metų, kai (1641 m.) istorijos šaltiniuose paminėti Klausučiai.
– 325 metai, kai (1696 m.) istorijos šaltiniuose paminėti Pasvaliečiai.
– 225 metai, kai (1796 m.) Neciūnų k. gimė mokytojas, kalbininkas KAZIMIERAS KRISTUPAS DAUKŠA. Mirė 1865 m. kovo 14 d. Biržuose.
– 220 metų, kai Kimbariškyje (Zarasų raj.) gimė kunigas, religinės literatūros leidėjas TADAS LICHODZEJAUSKIS. Mirė 1890 m. rugpjūčio 12 d. Pabiržėje. Palaidotas Daumėnuose. Kunigavo Pabiržėje.
– 175 metų, kai (1846 m.) gimė daraktorius JONAS NASTOPKA. Užušiliuose turėjo slaptą mokyklą.
– 175 metų, kai (1846 m.) Svilių k. gimė knygnešys TOMAS PALIULIS. Mirė 1922 m.
– 165 metai, kai (1856 m.) Braškių k. gimė liaudies muzikantas MYKOLAS VENCLAVAS. Mirė 1940 m. Braškiuose.
– 155 metai, kai Natiškių k. gimė teisininkas, Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras (1923-1926 m.) VINCAS KAROBLIS. Mirė 1939 m. gegužės 25 d. Kaune.
– 155 metai, kai Kviriškio vnk. Gimė kanklininkas, skudučių ir ragų pūtėjas PETRAS LAPIENĖ. Mirė 1964 m. birželio 23 d.
– 155 metai, kai (1866 m.) Guodžiuose gimė daraktorius JUOZAS LUKIJANOVAS.
– 150 metų, kai (1871 m.) gimė knygnešys JUOZAS MOTIEJUS BYLA. Gyveno Kupreliškyje.
– 135 metai, kai (1886 m.) Juodžionių dvare gimė filologė profesorė MARIJA ŠILKARSKAITĖ-ARSEJEVIENĖ. Mirė 1921 m. liepos 27 d. Juodžionyse.
– 135 metai, kai (1886 m.) Inkūnuose gimė knygnešė PETRONĖLĖ PETRULYTĖ.
– 125 metai, kai (1896 m.) Biržuose gimė mokytojas, menininkas VILIUS ŠLEKYS. Mirė 1955 m. Biržuose.
– 115 metų, kai gimė teologijos magistrė, pedagogė, vertėja MARIJA VARIAKOJYTĖ-INKĖNIENĖ.
– 115 metų, kai (1906 m. rugpjūčio 19 d.) Biržuose surengtas pirmasis lietuviškas vakaras.
– 115 metų, kai (1886 m.) Šukionyse gimė teisininkas, visuomenės veikėjas JONAS ŠTAUPAS, manoma, kad mirė Sibire.
– 110 metų, kai (1911 m.) Braškiuose gimė karininkas PETRAS TUPĖNAS. Žuvo 1950 m. liepos 30 d. Vadovavo Biržų partizanų būriui.
– 70 metų, kai (1951 m.) įsteigta Meilūnų biblioteka.
– 65 metai, kai (1956 m.) įsteigta Kvetkų biblioteka.


Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt