Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

 

1 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Dameliuose (Joniškio r.) gimė literatė LEOKADIJA AUGUSTAUSKAITĖ-JURGAITIENĖ. Gyvena Kvetkuose.
1 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Jokniūnuose gimė chemikė, mokytoja ekspertė, knygų autorė ANGELIJA KULIŠAUSKAITĖ-KALPOKIENĖ. Dirbo Biržų „Aušros" vidurinėje mokykloje. Mirė 2013 m. liepos 27 d. Biržuose.
1 d. – 45 metai, kai (1974 m.) JAV mirė gydytojas BALYS MATULIONIS. Gimė 1895 m. gegužės 28 d. Antakalniuose (Utenos r.). 1937 m. vadovavo komisijai, kuri ištyrė Likėnų sieros šaltinius ir pakeitė pradėtą Likėnų kurorto statybą.
2 d. – 165 metai, kai (1854 m.) Dauguviečiuose gimė teisininkas, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Panevėžio apskrities viršininkas PRANAS DAUGUVIETIS. Mirė 1943 m. gruodžio 26 d. Panevėžyje.
2 d. – 60 metų, kai Biržuose gimė ekonomistė, knygos autorė JŪRATĖ MURNIKIENĖ. Mirė 2016 m. rugsėjo 22 d. Vilniuje.
2 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Vilniuje mirė karininkas POVILAS RAKŠNYS. Gimė 1907 m. birželio 17 d. Mikšiūnuose (Joniškio r.). Dirbo viešosios policijos nuovados viršininku Vabalninke ir Biržuose.
3 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Mediniškiuose gimė karininkas ANTANAS ADOMONIS.
3 d. – 20 metų, kai (1999 m.) mirė žurnalistas VYTAUTAS MINIOTAS. Gimė 1928 m. vasario 22 d. Viekšniuose (Akmenės r.). 1949–1950 m. Biržų apskrities laikraščio „Biržiečių tarybinis žodis" redaktorius
5 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Vilniuje mirė pedagogas, teisininkas ANTANAS STANKUS. Gimė 1894 m. spalio 12 d. Paalsyje (Raseinių r.). 1933–1941 m. advokatavo Biržuose.
6 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras JUOZAS ŽEMAITIS. Mirė 1956 m. liepos 29 d. Kaune.
7 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Venslaviškyje (Panevėžio r.) gimė Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas mokslui VYTAUTAS STANIKŪNAS. 1951–1966 m. mokytojavo Biržų I vidurinėje mokykloje.
7 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržų krašte gimė chorvedys, pedagogas ALFONSAS UZĖLA. Mirė 2011 m. gegužės 24 d. Palaidotas Smilgių kapinėse.
9 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Sibire nužudytas karininkas JONAS EIDUKAS. Gimė 1893 m. Paberžiuose.
9 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Kubiliūnuose (Pasvalio r.) gimė kontrabosininkas, muzikos mokytojas, chorvedys VLADAS SKUJA. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
10 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Satkūnuose gimė karininkas KRYSIUS ŠLEKYS. Žuvo 1945 m.
13 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Biržuose gimė buvęs ilgametis Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Visagino ir IAE apsaugai viršininkas VASILIJ FEDORENKO.
13 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Papilyje mirė vargonininkas, fotografas PRANAS KUČINSKAS. Gimė 1922 m. sausio 12 d. Meilūnuose.
13 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė ekonomistas RITAS VAIGINAS.
14 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kaune mirė hidrobiologas, socialdemokratų veikėjas, spaudos bendradarbis LEONAS ČERAŠKA. Gimė 1896 m. gegužės 6 d. Padaičiuose.
16 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Biržuose mirė gydytojas chirurgas GYTIS JANUŠEVIČIUS. Gimė 1939 m. gruodžio 24 d. Žvirbliuose. Vienas iš Sąjūdžio Biržuose iniciatorių.
16 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Gegiečiuose (Pakruojo r.) gimė dailininkė ALVYDA VILBRANTAITĖ-ZAJANČKAUSKIENĖ. Mirė 1980 m. birželio 27 d. Kaune. 1930–1944 m. gyveno, dirbo Biržuose.
18 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Valaikiškyje (Kupiškio r.) gimė mokytoja, literatė REGINA TAMOŠIŪNAITĖ-GRUBINSKIENĖ. Mokytojavo Biržų rajone, Biržų literatų klubo „Mūza" (1987 m.) įkūrėja.
19 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė UAB „Tyla" direktorius LAIMUTIS JANUŠEVIČIUS.
20 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė krepšininkas, A. Sabonio krepšinio mokyklos direktorius VIRGINIJUS JANKAUSKAS.
20 d. – 25 metai, kai (1994 m.) mirė zootechnikas, mokslininkas, ilgametis Žemės ūkio akademijos (dabar Žemės ūkio universitetas) dėstytojas, agrarinių mokslų daktaras, gyvulininkystės vadovėlio autorius VLADISLOVAS KALPOKAS. Gimė 1924 m. sausio 8 d. Kuokaviečiuose.
20 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Ubiškėse (Telšių r.) gimė literatė BIRUTĖ KERŠINSKIENĖ. Gyvena Biržuose.
22 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Semeniškiuose gimė ilgametis Biržų savivaldybės sekretorius PETRAS ČIGAS. Mirė 1977 m. sausio 27 d. JAV.
22 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Kaune mirė kunigas, religinės literatūros rengėjas JERONIMAS KIPRIJONAS RAČKAUSKAS. Gimė 1825 m. gruodžio 21 d. Platustaliuose (Šilalės r.). 1857 m. paskirtas Vabalninko klebonu.
22 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Gerdžiogalos dvare (Šiaulių aps.) gimė karininkas ALEKSANDRAS VASNEVSKIS. Žuvo lageryje 1942 m. gruodžio 23 d. 1935 m. – pasienio policijos Biržų baro rajono viršininkas.
24 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Žvirbliuose gimė gydytojas chirurgas GYTIS JANUŠEVIČIUS. Vienas iš Sąjūdžio Biržuose iniciatorių. Mirė 1989 m. gruodžio 16 d. Biržuose.
25 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Čikagoje mirė spaudos bendradarbis, ilgametis Biržų pašto viršininkas MYKOLAS PLEPYS. Gimė 1891 m. lapkričio 4 d. Pakapinėje.
26 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Petriškiuose (Pasvalio r.) gimė karininkas SIMAS MOCKŪNAS. Mirė 1971 m. vasario 23 d. JAV. Baigė Biržų gimnaziją.
26 d. – 160 metų, kai (1859 m.) Nereikoniuose (Pasvalio r.) gimė gydytojas, literatas, visuomenės veikėjas ADOMAS SKETERIS. Mirė 1916 m. gegužės 2 d. Maskvoje. 1912–1914 m. dirbo gydytoju Papilyje.
26 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė LINA VIRELIŪNIENĖ.
27 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Biržuose gimė policijos pareigūnas MINDAUGAS AKELAITIS. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato viršininkas.
27 d. – 150 metų, kai (1869 m.) Beržiniuose gimė tautosakos rinkėja, poeto Juliaus Janonio motina MARIJA JANONIENĖ. Mirė 1947 m. kovo 31 d. JAV.
27 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Biržuose gimė aktorė DALIA MIKOLIŪNAITĖ.
28 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Brazilijoje mirė kunigas, karo kapelionas JUOZAS JANILIONIS. Gimė 1892 m. kovo 19 d. Geidžiūnuose. Kunigavo Biržuose, Geidžiūnuose.
28 d. – 10 metų, kai (2009 m.) JAV mirė kunigas, teologijos daktaras, žurnalistas, visuomenės veikėjas EUGENIJUS GERULIS-SNARSKIS. Gimė 1922 m. balandžio 28 d. Alytuje. 1941 m. baigė Biržų gimnaziją, įsteigė Biržuose sporto klubą „Vilkas".
28 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Kaune mirė ALFONSAS ŠEPETYS. Gimė 1900 m. sausio 19 d. Drąseikiuose. Dirbęs „Siūlo" fabrike direktoriaus pavaduotoju, Valstybiniame draudime Biržuose.
28 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Veliuonoje mirė kunigas, knygnešių rėmėjas JONAS TUOMAS. Gimė 1852 m. 1883 m. paskirtas vikaru į Pabiržę.
30 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Vilniuje mirė architektas SIGIZMUNDAS PIPYNĖ. Gimė 1925 m. rugpjūčio 1 d. Biržuose.
30 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Vabalninke gimė inžinierius, verslininkas, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys DANGIRDAS MIKŠYS.
31 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Pažvelskyje (Klaipėdos r.) gimė biomedicinos mokslų daktaras, Kauno aukštesniosios miškų mokyklos direktorius JUOZAS JONIKAS. 1968–1980 m. Biržų miškų tyrimo punkto vedėjas.
31 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Vilniuje mirė fizikas, fizikos mokslų daktaras, rašytojas GENDRUTIS MORKŪNAS. Gimė 1960 m. rugpjūčio 4 d. Vabalninko krašte.
31 d. – 350 metų, kai (1669 m.) Karaliaučiuje (dabar Kaliningradas) mirė valstybės ir karo veikėjas, evangelikų reformatų globėjas BOGUSLAVAS RADVILA. Gimė 1620 m. gegužės 3 d. Gdanske (Lenkija). Biržuose išlaikė kapelą.

* * * * *

435 metai, kai (1584 m.) mirė Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karo ir reformacijos veikėjas RADVILA MIKALOJUS RUDASIS. Gimė 1512 m. Įsteigė Biržuose evangelikų reformatų aukštesniąją mokyklą.
250 metų, kai (1769 m.) gimė architektas MYKOLAS ŠULCAS. Mirė 1812 m. birželio 20 d. Vilniuje. Pagal jo projektus pastatyta Vabalninko bažnyčia, klebonija.
235 metai, kai (1784 m.) gimė vienuolis benediktinas MYKOLAS RUDZINSKIS, parengęs ledinį „Maldų knyga iš visokių raštų surinkta..." (1857). Mirė 1862 m. rugpjūčio 19 d. Vabalninke. Kunigavo Vabalninke.
225 metai, kai (apie 1794 m.) Daubariuose (Mažeikių r.) gimė kunigas, religinės literatūros vertėjas JOKŪBAS KURMAVIČIUS. Mirė 1858 m. gegužės 30 d. Skaistkalnėje (Latvija). Kunigavo Vabalninke.
210 metų, kai (1809 m.) mirė kunigas JUOZAPAS ŠARKEVIČIUS. Gimė apie 1747 m. Suosto dvare pastatęs bažnyčią, buvo jos kunigu.
195 metai, kai (1824 m.) gimė dailininkas tapytojas FELIKSAS SMUGLEVIČIUS. Mirė po 1863 m. Nutapė peizažą „Biržų pilies griuvėsiai".
190 metų, kai (apie 1829 m.) gimė kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius JUOZAPAS DAUKŠA. Nuo 1880 m. Suostų filialistas. Mirė 1886 m. sausio 3 d. Suoste.
185 metai, kai (1834 m.) Sviliuose gimė liaudies muzikantas, dainininkas, pasakotojas STANISLOVAS VALACKAS. Mirė 1926 m. Sviliuose.
175 metai, kai (1844 m.) gimė kunigas, knygnešys JUOZAPAS KERPAUSKAS. Mirė 1912 m. gegužės 30 d. Kaune. 1874 m. perkeltas vikaru į Vabalninką.
175 metai, kai (apie 1844 m.) gimė knygnešė ELŽBIETA VAIČIULĖNIENĖ. Gyveno Gulbinų valsčiuje.
170 metų, kai (apie 1849 m.) Pulėnuose gimė draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas ADOMAS AVEIKA (AVEIKIS).
165 metai, kai (1854 m.) Biržų apskr. gimė gydytojas JOKŪBAS JASINSKIS. Mirė 1929 rugpjūčio 8 d. Kaune.
165 metai, kai (apie 1854 m.) Čypėnų vlsč. gimė knygnešys POVILAS LATVĖNAS.
160 metų, kai (1859 m.) Sviliuose gimė knygnešys PRANAS VERKELIS. Mirė 1947 m. sausio 18 d.
155 metai, kai (1864 m.) Padegėsiuose gimė sekmininkų judėjimo pradininkas PETRAS VIEDERIS. Mirė 1932 m. spalio 23 d.
150 metų, kai (1869 m.) gimė grafas JUOZAS TIŠKEVIČIUS. Mirė 1917 m. Turėjo rūmus ir biblioteką Biržuose.
150 metai, kai (apie 1869 m.) gimė knygnešys POVILAS MAŠALAS. Gyveno Gulbinuose.
145 metai, kai (1874 m.) Šakiškiuose (Pasvalio r.) gimė partizanas VLADAS KAULEKIS (KAULIAKIS). 1919 m. įstojo į Biržų partizanų būrį.
140 metų, kai (1879 m.) gimė advokatas, Biržų savanorių gaisrininkų draugijos garbės narys VINCAS LAPĖNAS. Mirė 1933 m. Palaidotas Biržuose.
140 metų, kai (apie 1879 m.) Čypėnuose gimė knygnešys PETRAS LATVĖNAS.
130 metų, kai (1889 m.) gimė audėja, siuvinėtoja TEOFILĖ BALČIŪNIENĖ.
120 metų, kai (1899 m.) Zabikuose (Akmenės r.) gimė teisininkas, visuomenės veikėjas ANTANAS DAUNYS. 1956–1960 m. dirbo teisėju Vabalninke.
120 metų, kai (1899 m.) Smailiuose gimė drožėjas LEONAS JAUDZEMAS.
115 metų, kai (1904 m.) Biržų apskr. gimė KIPRAS AUSIEJUS. Mirė 1994 m. gegužės 20 d. Miunchene. Buvęs Vokietijos LB Miuncheno apylinkės pirmininkas.
110 metų, kai (1909 m.) Mantagailiškyje gimė jūrų kapitonas, kuratorius STASYS DAGYS. Mirė 1988 m. vasario 22 d. Čikagoje.
110 metų, kai (1909 m.) Krikliniuose (Pasvalio r.) gimė fotografas ANTANAS ILEKIS. Mirė 1998 m. Pasvalyje. Dirbo Biržuose.
110 metų, kai (1909 m.) Biržuose gimė agronomas, literatas MYKOLAS KASINKEVIČIUS. Mirė 2001 m.
110 metų, kai (1909 m.) Šveicarijoje mirė 1863 m. sukilimo dalyvis OTONAS KOGNOVICKIS. Gimė 1842 m. Kauno apylinkėse. Dalyvavo sukilėlių mūšyje su caro kariuomene prie Gudiškio ir Šniurkiškių.
110 metų, kai (1909 m.) Seinų aps. gimė sodininkas, pasodinęs Likėnų parką JUOZAS NARUŠIS. Mirė 1941 m. birželio 21 d. (nužudytas sovietinių aktyvistų ir Raudonosios armijos karių Likėnų medelyne).
110 metų, kai (1909 m.) gimė tautodailininkė audėja ADOLFINA OBELIŪNIENĖ. Mirė 1981 m.
105 metai, kai (1914 m.) gimė tautodailininkė, audėja, siuvinėtoja OLGA BURBULYTĖ.
105 metai, kai (1914 m.) Dūduose (Ignalinos r.) gimė žemės ūkio specialistas, tremties prisiminimų knygos „Atsiminimai iš rojaus statybų" autorius EDMUNDAS DEVEIKIS. Mirė 1998 m. sausio 2 d. Nemunėlio Radviliškyje.
100 metų, kai (1919 m.) Amūro krašte (Rusija) bolševikų buvo sušaudytas spaudos bendradarbis, karo medicinos studentas ADOMAS PLEPYS. Gimė apie 1895 m Striošiuose.
100 metų, kai (1919 m.) Pasvaliečiuose gimė kultūrtechnikas ALOYZAS RŪTA. Mirė 2004 m. Toronte. Kanadoje dirbo Ontario provincijos Susisiekimo ministerijos kelių departamente.
100 metų, kai (1919 m.) gimė tautodailininkė audėja LIUCIJA TUOMĖNIENĖ.
95 metai, kai (1924 m.) Rindaugiškiuose gimė fotografas LEONARDAS KLYVIS. Mirė 2005 m. Biržuose.
80 metų, kai (1939 m.) gimė kompozitorius ŽYGINTAS ANILIONIS. Mokėsi Pabiržėje, gyveno Likėnuose.
80 metų, kai (1939 m.) Biržuose mirė fotografas BORUCHAS MICHELSONAS. Gimė 1871 m.
80 metų, kai (1939 m.) Biržų r. gimė pedagogė, literatė KONSTANCIJA VINKELIENĖ.
70 metų, kai (1949 m.) Lenkijoje mirė karininkas PETRAS AIŠPARAS. Gimė 1894 m. birželio 2 d. Papilyje.
65 metai, kai (1954 m.) Čikagoje mirė tarnautojas, dirbęs Žemės banke, Lietuvių-latvių draugijos narys BALYS BALANDA. Gimė 1901 m. liepos 13 d. Daniūnuose. Mokėsi Biržų gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į JAV.
65 metai, kai (1954 m.) Vilniuje mirė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius, visuomenės veikėjas PETRAS KAROSAS. Gimė 1873 m. Biržuose.
55 metai, kai (1964 m.) gimė notarė, Lietuvos notarų rūmų prezidiumo narė SVAJONĖ ŠALTAUSKIENĖ. Dirbo Biržuose.
50 metų, kai (1969 m.) JAV mirė kooperacijos pradininkas Biržų krašte JONAS DAGYS. Gimė 1902 m. balandžio 20 d. Peikšteniuose.
55 metai, kai (1964 m.) Bostone mirė vaikų ligų gydytojas POVILAS JAKIMAVIČIUS. Gimė 1887 m. gruodžio 17 d. Vabalninke.
55 metai, kai (1964 m.) Biržuose gimė fotografas ALFREDAS KALPOKAS.
55 metai, kai (1964 m.) Kanadoje mirė architektas, dailininkas VYTAUTAS TREČIOKAS. Gimė 1912 m. sausio 9 d. Biržuose.
45 metai, kai (1974 m.) mirė karys savanoris JONAS GELAŽIUS (GELAŽIS). Gimė 1898 m. Guodžių dvare.
45 metai, kai (1974 m.) Panevėžyje mirė fotografas TEODORAS KLYVIS. Gimė 1920 m. Rindaugiškiuose.
45 metai, kai (1974 m.) mirė kunigas PETRAS RAUDA-ŠPEIL. Gimė 1894 m. kovo 23 d. Radviliškyje. Dirbo Biržų gimnazijos kapelionu.
40 metų, kai (1979 m.) Kaune mirė karininkas MIKAS DĖLIS. Gimė 1891 m. balandžio 12 d. Kočėnuose.
35 metai, kai (1984 m.) mirė pedagogas, karininkas OTONAS OBAKEVIČIUS. Gimė 1910 m. rugsėjo 16 d. Joniškėlyje (Pasvalio r.). Mokytojavo Gaižiūnuose, Ančiškiuose, Meliūnuose, Vabalninke. 1933 m. Vabalninko šaulių būrio vadas.
30 metų, kai (1989 m.) Los Andžele (JAV) mirė teologas, teisininkas, rezistencijos prieš nacių okupaciją dalyvis, buvęs Laisvės kovotojų sąjungos Biržų apskrities vadas EDVINAS BALCERIS. Gimė 1916 m. balandžio 1 d. Biržuose.
30 metų, kai (1989 m.) mirė tautodailininkė mezgėja MILDA STREIKIENĖ. Gimė 1907 m. gruodžio 4 d.
25 metai, kai (1994 m.) mirė pedagogė, žurnalistė, lietuvių išeivijos Amerikoje veikėja JULIJA SKEBERDYTĖ-MARAZIENĖ. Gimė 1909 m. lapkričio 26 d. Užušiliuose.
25 metai, kai (1994 m.) Biržuose mirė fotografė JADVYGA VAITAITIENĖ. Gimė 1903 m. gegužės 11 d. Vainekoniuose (Pasvalio r.). Dirbo fotografe Biržuose.
20 metų, kai (1999 m.) mirė hidrotechnikos inžinierius STASYS BUOŽIS. Gimė 1903 m. lapkričio 11 d. Buivydžiuose. 1927–1937 m. dirbo kultūrtechniku Biržų apskrityje, reguliavo Apaščios upę.
15 metų, kai (2004 m.) mirė cirko artistas JONAS KVEDARAS. Gimė 1913 m. Jurgėnuose (Pasvalio r.). Gyveno Vabalninke. Šiauliuose ir Biržuose buvo įkūręs saviveiklinius cirkus.
15 metų, kai (2004 m.) Toronte mirė kultūrtechnikas ALOYZAS RŪTA. Gimė 1919 m. Pasvaliečiuose. Kanadoje dirbo Ontario provincijos Susisiekimo ministerijos kelių departamente.

Parengė Zita Balaišienė
Internete publikavo Laima Ramutėnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt