Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 Kovas 2020

Straipsnių sąrašas

1 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Ruškiškiuose gimė ekonomistas, muzikas, kompozitorius Petras KUDUKIS.
 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė krepšininkas, treneris Gintaras KRUČKAUSKAS.
 105 metai, kai (1915 m.) Krakėse (Kėdainių r.) gimė karininkas, tremtinys Alfonsas JODELIS. Mokėsi Nemunėlio Radviliškio progimnazijoje.
3 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Zizonyse gimė ekonomistas, žurnalistas, visuomenės veikėjas Gediminas GALVA (GALVANAUSKAS). Mirė 1979 m. balandžio 23 d. Čikagoje.
 115 metų, kai (1905 m.) Lyglaukiuose gimė karininkas, teisininkas Jurgis KREGŽDĖ. Sušaudytas tremtyje 1942 m. lapkričio 21 d.
 75 metai, kai (1945 m.) Rageliuose (Rokiškio r.) gimė gydytojas kardiologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Rapolas Gediminas SAKALNIKAS. 1951-1962 m. Mokėsi Biržų Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje (dabar „Saulės“ gimnazija).
 75 metai, kai (1945 m.) Pasvalyje gimė architektas, J. Skublicko projektavimo firmos „Architektūra“ savininkas Jonas SKUBLICKAS. Projektavo gyvenamuosius mikrorajonus Biržuose.
 65 metai, kai (1955 m.) Eidžioniuose (Rokiškio r.) gimė vadybininkė Alė POCIENĖ. Biržų r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (iki 2015 m.).
4 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Biržų krašte gimė finansininkas, buvęs LTSR banko Kauno skyriaus darbuotojas Kazimieras ŠIMAVIČIUS. Mirė 1983 m. rugpjūčio mėn.
5 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Šukionyse gimė aukščiausios kvalifikacijos gydytojas oftalmologas, nuo 1988 m. Kauno akademinių klinikų akių ligų skyriaus vedėjas Antanas GUMBELEVIČIUS.
 75 metai, kai (1945 m.)Papilyje gimė tautodailininkas, verslininkas, motokrosininkas Gediminas VARIAKOJIS.
7 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Plepikiuose (Biržų r.) gimė jaunimo kultūros organizacijų, revoliucinio judėjimo dalyvis, visuomenės veikėjas Bronius EINORIS.
 80 metų, kai (1940 m.) Žeimelyje (Pakruojo r.) gimė pedagogas, ilgametis Nemunėlio Radviliškio vidurinės mokyklos mokytojas, direktorius Jonas Imantas KAZAKEVIČIUS. Mirė 1997 m. birželio 20 d. Nemunėlio Radviliškyje.
 125 metai, kai (1895 m.) Kupiškyje gimė literatas Petras PAJARSKAS. Žuvo 1942 m. kovo 13 d. prie Smailių (Biržų r.).
9 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Pabiržėje gimė pedagogė Ona MORKVĖNAITĖ-ŠOBLINSKIENĖ. Vabalninko krašto muziejaus įkūrimo organizatorė ir ilgametė vadovė. Mirė 2014 m. lapkričio 9 d. Vabalninke.
 260 metų, kai (1760 m.) Astrave (dab. Margėnai, Rokiškio r.) gimė poetas, kunigas Antanas STRAZDAS. Mirė 1833 m. balandžio 11 (23) d. Kamajuose (Rokiškio r.). 1809-1813 m. kunigavo Diliuose, netoli Kupreliškio.
11 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Jasiškiuose gimė veterinarijos gydytojas parazitologas, veterinarijos mokslų kandidatas, buvęs Veterinarijos akademijos rektorius Jonas ČYGAS. Mirė 1959 m. liepos 25 d. Kaune.
 115 metų, kai (1905 m.) Garšvinėse (Švenčionių r.) gimė karininkas Jonas CICĖNAS. 1930 m. gyveno Biržuose, dirbo raštininku apskrities savivaldybės valdyboje. Mirė 1946 m. gegužės 14 d. Komijoje.
 70 metų, kai (1950 m.) Inturkėje (Molėtų r.) gimė ūkio darbuotojas, inžinierius, 1989 – 1990 m. Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas, rajono Tarybos narys, 2000 – 2008 m. ir 2016 – 2020 m. Seimo narys Viktoras RINKEVIČIUS.
70 metų, kai (1950 m.) Čikagoje (JAV) gimė JAV lietuvių pianistė, muzikologė Raminta LAMPSATYTĖ-KOLLARS.
13 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Sodeliškyje gimė verslininkas, valstybės tarnautojas Eividas ŠERNAS.
14 d. – 155 metai, kai (1865 m.) Biržuose mirė mokytojas, kalbininkas Kazimieras Kristupas DAUKŠA. Gimė apie 1795 m. Naciūnuose (Biržų r.).
15 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Biržuose gimė kunigas, kraštotyrininkas Antanas GRUŽAUSKAS. Mirė 1992 m. gegužės 20 d. Kyburiuose (Pasvalio r.). Suosto parapijos klebonas (1964 – 1968).
–  10 metų, kai (2010 m.) Vilniuje mirė kunigas Jonas LABAKOJIS. Gimė 1930 m. vasario 15 d. Surdegiuose (Anykščių r.). (1998 – 2005 m.) buvo Kupreliškio parapijos klebonas.
18 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Biržų rajone gimė Panevėžio dramos teatro aktorė Laimutė MALIŠAUSKAITĖ-DANYLIENĖ.
 80 metų, kai (1940 m.) Kaune gimė literatūros tyrinėtojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, kritikas Kęstutis NASTOPKA. Gyveno ir mokėsi Biržuose.
 125 metai, kai (1895 m.) Dreiviškėse gimė karininkas Krisius INKENAS.
19 d. – 5 metai, kai (2015 m.) mirė technologijos mokslų daktaras Romualdas ANILIONIS. Gimė 1946 m. rugpjūčio 21 d. Biržuose.
21 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Marmakiškiuose gimė Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės pulkininkas Mykolas JAŠINSKAS. Mirė 1962 m. lapkričio 22 d. Vilniuje. Palaidotas Biržuose.
65 metai, kai (1955 m.) Pasvaliečiuose gimė kooperatyvo „Žemės tausa“ valdytojas, ūkininkas, LŪS, viešosios įstaigos „Tatulos programa“ ekologinės žemdirbystės bendrijos „Gaja“ narys Romaldas ARMONAS.
115 metų, kai (1905 m.) Miegonyse (Biržų r.) gimė karininkas Antanas ŠALKAUSKAS.
22 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Skrebinuose (Jonavos r.) gimė karininkas Dizmanas PAVRIS (PAURIS). Mirė 1950 m. birželio 25 d. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune. Nuo 1931 m. tarnavo pasienio policijos Biržų baro rajono viršininku.
24 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Telšiuose gimė pulkininkas, leitenantas, Biržų karo komendantas (1933-1940 m.) Kleopas Vytautas MICHALAUSKAS.  Mirė 1943 m. rugsėjo 27 d. Stolbų kalėjime (Jakutija). Vadovavo Biržų skautininkams, Biržų šauliams.
25 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Daumėnuose gimė inžinierė technologė, technologijos mokslų daktarė Marija Birutė PASERPSKIENĖ.
–  40 metų, kai (1980 m.) Toronte, Kanadoje (JAV) mirė karininkas Mečys KRIŠČIŪNAS. Gimė 1911 m. kovo 1 d. Vabalninke (Biržų r.).
26 d. – 135 metai, kai (1885 m.) Dauguviečiuose gimė režisierius, aktorius, dramaturgas Borisas DAUGUVIETIS. Mirė 1949 m. liepos 13 d. Vilniuje.
 115 metų, kai 1905 m. Kuibyševe (Novosibirsko srityje, Rusijoje) gimė pedagogas, kraštotyrininkas Eduardas TIMUKAS. Mirė 1997 m. kovo 15 d. Biržuose. Mokytojavo Papilio, Užušilių, Pabiržės vidurinėje mokykloje. Su pagalbininkais pasodino daug medžių rajone, mieste, parką prie Apaščios.
 65 metai, kai Biržuose gimė Lietuvos ir Biržų rajono politinis bei visuomenės veikėjas, verslininkas Saulius BALČIŪNAS. Mirė 2019 m. birželio 26 d. Biržuose.
 120 metų kai (1900 m.) Paįstrės kaimo vienkiemyje (Pasvalio r.) gimė savanoris Aleksas JUOZĖNAS. 1930 m. gyveno Biržų mieste.
27 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė Panevėžio dramos teatro aktorė Asta PREIDYTĖ-KAZLAUSKIENĖ.
 65 metai, kai (1955 m.) Jurbarke gimė Jurbarko krašto istorijos muziejaus direktorė Lilija MIKELAITYTĖ-JAKELAITIENĖ. (1978-1981 m.) Vabalninko (Biržų r.) B. Sruogos vidurinės mokyklos mokytoja.
28 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Kivyliuose (Akmenės r.) gimė tautodailininkė Sigutė GROTUZIENĖ. Gyveno, dirbo Biržų rajone. Mirė 2012 m. rugsėjo 7 d. Parovėjoje.
 125 metai, kai (1895 m.) Kalnagrąžčiuose gimė karininkas, Lietuvos kariuomenės majoras, partizanas Petras GUDELIS. Mirė 1985 m. gegužės 27 d. Pirmazense (Vokietija).
 120 metų, kai (1900 m.) Pikeliuose (Mažeikių r.) gimė karininkas, lakūnas Vitalis MILEVIČIUS. Mirė 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje. Po karo gyveno Biržuose, iki 1960 m. dirbo sandėlininku miškų ūkyje.
–  70 metų, kai (1950 m.) Daumėnuose mirė inžinierius, kartografas, vertėjas, publicistas, leidėjas Antanas MACIJAUSKAS. Gimė 1874 m. kovo 30 d. Pasvaliečiuose (Biržų r.).
29 d. – 105 metai kai (1915 m.) Dukurniuose gimė karininkas, pedagogas Povilas KIRSLYS. Mirė 1986 m. liepos 22 d. Kaune. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.
85 metai, kai (1935 m.) Pabiržėje gimė pedagogė, muziejininkė Ona MORKVĖNAITĖ-ŠOBLINSKIENĖ. Mirė 2014 m. lapkričio 9 d. Vabalninke.
–  45 metai, kai (1975 m.) Čikagoje (JAV) mire kuratorius Jurgis JAKUBONIS. Gimė 1900 m. Eglynėse (Biržų r.).
30 d. – 40 metų, kai (1980 m.) Niujorke (JAV) mire dailininkė Regina MATUZONYTĖ-INGELEVIČIENĖ. Gimė 1905 m. rugpjūčio 29 d. Vabalninke (Biržų r.). 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, 1949 m. atvyko į JAV.
31 d. – 140 metų, kai (1880 m.) Miškinėje gimė dailininkas tapytojas Petras KALPOKAS. Mirė 1945 m. gruodžio 5 d. Kaune.
 95 metai, kai (1925 m.) Rygoje gimė dailininkė Valerija ŽUKAUSKAITĖ-ZALENSIENĖ. Mirė 1997 m. 1968 m. apipavidalino Vabalninko Ž. Ū. technikumo interjerą.
–  25 metai, kai (1995 m.) Vilniuje mirė mokslininkas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras Vaclovas KAVECKIS. Gimė 1907 m. sausio 11 d. Rotinėnuose (Plungės r.). (1937 – 1944 m.) Biržų gimnazijos mokytojas.
(?) – 35 metai, kai (1985 m.) Vilniuje mirė aktorius Romualdas KLASČIUS. Gimė 1925 m. lapkričio 24 d. Biržuose.
12/24 d. – 175 metai, kai (1845 m.) Galnėse (Šilutės r.) gimė literatas, aušrininkas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas Juozapas MILIAUSKAS-MIGLOVARA. Mirė 1937 m. sausio 21 d. Šiauliuose. Mokėsi Biržų evangelikų reformatų bei Vainuto parapinėje mokykloje, nuo 1860 m. Šiaulių gimnazijoje.
? d. – 155 metai, kai (1865 m.) Kvetkuose gimė rabinas Abraomas POPELIS. Mirė Marijampolėje 1923 m.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt