Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 Kovas 2020

Straipsnių sąrašas

 

1 d. -  125 metų, kai (1895 m.) Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė karininkas Jonas Albinas ŽEMAITIS. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą perkeltas pasienio  policijos Biržų baro rajono viršininku.
–  35 metai, kai (1985 m.) Ukmergėje mirė revoliucinio judėjimo dalyvis Albinas GINTAUTAS. Gimė 1920 m. spalio 27 d. Daudgžgiriuose (Biržų r.).

4 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Žąsaičiuose (Radviliškio r.) gimė visuomenės veikėjas, Antrojo pasaulinio karo dalyvis Stasys GALINIS. Dirbo Vabalninke.
 110 metų, kai (1910 m.) Gudgaliuose gimė karininkas Kazys POVILIONIS. 1938 m. rugpjūčio 9 d. paskirtas Nemunėlio Radviliškio nuovados viršininku. 1940 m. lapkričio 1 d. dirbo Biržų m. mokesčių insp. techniniu sekretoriumi.
5 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Kočėnuose gimė inžinierius Kostas TYMUKAS. Mirė 1982 m. rugpjūčio 2 d. Adelaidėje (Australija).
6 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Pabiržėje gimė ilgametė Biržų etnografinio ansamblio „Žemyna“ vadovė Jovita GIEDRIKIENĖ.
7 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Jasiškiuose gimė karininkas, lietuviškų laikraščių korespondentas Alfonsas Julius ŠERNAS. Mirė 1984 m. balandžio 21 d. Niučesteryje (Australija). 1934 m. baigė Biržų gimnaziją.
8 d. – 140 metų, kai (1880 m.) Gaidžiuose (Utenos r.) gimė kunigas, poetas, švietėjas Jurgis TILVYTIS-ŽALVARNIS. Mirė 1931 m. gruodžio 24 d. Panevėžyje. Vikaravo Pabiržėje.
11 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Barbelėje (Latvija) gimė filosofas, filosofijos mokslų daktaras, kunigas Mykolas Voldemaras CUKURAS. Mirė 1996 m. liepos 17 d. Vilniuje. Gyveno Nemunėlio Radviliškyje, mokėsi Biržų gimnazijoje.
–  5 metai, kai (2015 m.) JAV mirė poetas Leonardas GOGELIS. Gimė 1938 m. liepos 28 d. Baigė Biržų 1-ąją vidurinę mokyklą. Nuo 1980 m. gyveno JAV.
12 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Buenos Airėse, Argentinoje, gimė tapytojas, tautodailininkas Vytautas MASIULIS. Mirė 2003 m. spalio 28 d. Papilyje.
13 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Plikiuose gimė kalbininkė, Valstybinės premijos laureatė, filosofijos mokslų daktarė Antanė KUČINSKAITĖ. Mirė 2006 m. gegužės 24 d. Šiauliuose.
14 d. – 30 metų, kai (1990 m.) Ariogaloje (Raseinių r.) mirė veterinarijos gydytojas Jonas BĖČIUS. Gimė 1901 m. gegužės 5 d. Bėčiūnuose (Biržų r.).
17 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Satkūnuose (Kėdainių r.) gimė Vilijampolės vaikų pensionato direktorius Juozas LAURYNAS. (1970-1973 m.) mokėsi Biržų J. Janonio vid. internatinėje mokykloje.
18 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Parovėjoje gimė Biržų Darbo biržos vedėja Laima KUDUKIENĖ.
 45 metai, kai (1975 m.) Biržuose gimė pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto Muzikos didaktikos ir dirigavimo katedros lektorė Lina VIRŠILIENĖ.
19 d. – 35 metai, kai (1985 m.) Panevėžyje mirė karininkas, gydytojas Liudas (Liudvikas) BAZARAS. Gimė 1910 m. birželio 30 d. Raseiniuose. (1937 – 1940 m.) fizinio lavininmo mokytojas Biržų gimnazijoje.
20 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Vabalninke gimė karininkas Stasys KRUKAUSKAS. Mirė 1976 m. rugsėjo 20 d. Kaune.
22 d. – 40 metų, kai (1980 m.) Biržuose gimė aktorė, režisierė Justina JUKONYTĖ.
 65 metai, kai (1955 m.) Biržuose gimė inžinierius, mechanikas, „Biržų vandenys“ direktorius Rimantas MARTINONIS.
 70 metų, kai (1950 m.) Varetonyse (Kauno r.) gimė gydytojas, buvęs Biržų ligoninės chirurgijos skyriaus vedėjas Jurgis TREPKUS.
 50 metų, kai (1970 m.) Spalviškiuose gimė Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas (nuo 2010 m. birželio) Romualdas MOLDARIS.
23 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Parupėje gimė vertėja Bronė BALČIENĖ.
 40 metų, kai (1980 m.) Mediniuose gimė dr. technologijos mokslai, matavimų inžinerija. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Tomas JUKNA.
 130 metų, kai (1890 m.) Paberžiuose gimė evangelikų reformatų kuratorius, telefono – telegrafo mechanikas, visuomenės veikėjas Jurgis KARAŠA. Mirė 1967 m. liepos 24 d. Vilniuje.
 135 metai, kai (1885 m.) Januškoniuose (Radviliškio r.) gimė karininkas, gydytojas anatomas Jurgis ŽILINSKAS. Mirė 1957 m. kovo 15 d. Vaterburyje, Konektikuto vlst. (JAV). 1914-1915 m. Biržų apskrities Vabalninko vls. gydytojas.
24 d. – 195 metai, kai (1825 m.) Smilgiuose (Plungės r.) gimė poetas, 1963 m. sukilimo dalyvis Julius ANUSAVIČIUS. Mirė 1907 m. vasario 26 d. Daniūnuose, palaidotas Daumėnuose.
 75 metai, kai (1945 m.) Ciciliškiuose (Zarasų r.) gimė kunigas Stanislovas KRUMPLIAUSKAS. (1974-1977 m.) Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras, (1982-1995 m.) Papilio ir Kvetkų bažnyčių kunigas, klebonas.
–  25 metai, kai (1995 m.) Bad Viorishotene (Vokietija) mirė kunigas, visuomenininkas, literatas Paulius JATULIS. Gimė 1912 m. sausio 31 d. Vabalninke (Biržų r.).
25 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Dvariūnuose (Pakruojo r.) gimė (2004-2008 m.) kadencijos LR Seimo narys, politikas, zootechnikas, buvęs Pakruojo rajono meras Jonas JUOZAPAITIS. (1968-1974 m.) mokėsi Vabalninko tarybiniame ūkyje-technikume.
 45 metai, kai (1975 m.) Kvetkuose gimė poetė Sonata KABUTAVIČIENĖ.
27 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Kaune gimė poetas, pedagogas Vaidotas SPUDAS. Mirė 1961 m. lapkričio 1 d. Kaune. Gyveno, mokėsi, dirbo Biržuose, Medeikiuose.
- 70 metų, kai (1950 m.) Tandžiogaloje (Raseinių r.) gimė ekonomistas ir vadybininkas, habilituotas socialinių mokslų daktaras Robertas JUCEVIČIUS. (1958-1967 m.) mokėsi Biržų I-ojoje vidurinėje mokykloje.
 130 metų, kai (1890 m.) Grumšliuose gimė karininkas, teisininkas Jurgis (Juras) KUBILIUS. Sušaudytas 1942 m. lapkričio 4 d. Sverdlovske (Uralas, Rusija).
28 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Ruškiškiuose gimė dailininkė tekstilininkė Virginija ADOMĖNAITĖ. Mirė 2000 m. rugpjūčio 22 d.
29 d. – 70 metų, kai (1950 m.) gimė buvęs Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Kazys ŽEKYS.
–  40 metų, kai (1980 m.) Biržuose mirė vargonininkas, muzikos mokytojas, chorvedys Bronius JAKUBAUSKAS. Gimė 1904 m. sausio 8 d. Kaltinėnuose (Šilalės r.). Vadovavo chorui Biržuose.
17/30 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Duokiškiuose (Pasvalio r.) gimė kunigas Jonas MERKELIS. Mirė 1955 m. gegužės 12 d. Jakuske (Rusija). 1930 m. baigė Biržų gimnazijos šešias klases ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. Besimokydamas seminarijoje 1933 m.  pavasarį gavo ir brandos atestatą.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt