Sukaktys ir datos - Balandis

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 m. lapkričio 20 d.

Straipsnių sąrašas

1. d. – 80 metų, kai (1941 m.) Gataučiuose gimė logopedė, knygų autorė ANDRIANOVA ALDONA.
– 105 metai, kai (1916 m.) Biržuose gimė teologas, teisininkas EDVINAS BALCERIS. Mirė 1989 m. Los Angele.
4 d. – 125 metai, kai (1896 m.) Beržiniuose gimė poetas JULIUS JANONIS. Mirė 1917 m. gegužės 30 d. netoli Petrogrado. Palaidotas Puškine.
5 d. – 80 metų, kai (1941 m.) Rio de Žaneire (Brazilija) mirė Nepriklausomos Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas MARTYNAS YČAS. Gimė 1885 m. lapkričio 13 d. Šimpeliškiuose.
6 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Starkoniuose gimė kirpėja, literatė VIRGINIJA VIRKUTIENĖ.
7 d. – 110 metų, kai (1911 m.) Gulbinuose gimė kunigas, visuomenės veikėjas JONAS PETRĖNAS. Mirė 1957 m. gruodžio 17 d. Brukline.
– 55 metai, kai (1966 m.) kai Nemunėlio Radviliškio k. mirė liaudies muzikantas, liaudies muzikos instrumentų žinovas. Nepriklausomybės savanoris ANDRIUS ŠERNAS. Gimė 1886 m. gegužės 10 d. Jasiškiuose.
9 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Kalniškio vns. gimė biomedicinos mokslų daktaras, agronomas, poetas BENJAMINAS KIBURYS. Mirė 2006 m. lapkričio 21 d. Vilniuje.
11 d. – 80 metų, kai (1941 m.) Paberžiuose gimė dirvotyrininkė ZINAIDA BIRIETIENĖ.
– 150 metų, kai Vaitkūnuose gimė teologijos mokslų profesorius, evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas POVILAS JAKUBĖNAS. Mirė 1953 m. gegužės 30 d. Šveicarijoje.
– 65 metai, kai (1956 m.) Tetervinuose gimė Biržų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas ADOLFAS RINKŪNAS.
12 d. – 130 metų, kai (1891 m.) Kočėnuose gimė karininkas MIKAS DĖLIS. Mirė 1979 m. palaidotas Kaune.
13 d. – 80 metų, kai (1941 m.) Paskevitiškyje gimė architektas ALGIRDAS ALEKNA. Mirė 2003 m.
– 110 metų, kai (1911 m.) Klausučiuose gimė buvęs Biržų kraštotyros muziejaus direktorius PETRAS ZALINKEVIČIUS. Mirė 1970 m. gruodžio 28 d. Klausučiuose.
14 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Biržuose gimė žurnalistas ALGIMANTAS STUINA. Žuvo 1990 m. lapkričio 30 d. netoli Panevėžio.
15 d. – 95 metai, kai (1923 m. Gataučiuose gimė kunigas BRONISLOVAS BRAZDŽIUS. Mirė 2000 m. Klaipėdoje.
17 d. – 75 metai, kai (1946 m.), Pariškiuose gimė technikos mokslų daktaras, docentas, Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto prodekanas, Laivo inžinerijos katedros vedėjas JONAS ČERKA. Mokėsi Papilyje.
19 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Čikagoje mirė gydytojas, visuomenės veikėjas JOKŪBAS MIKELĖNAS. Gimė 1885 m. liepos 21 d. Mažutiškiuose. Biržų žinių steigėjas, žurnalistas.
20 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Biržuose gimė literatas ALFREDAS VINCIŪNAS. Mirė 2008 m. lapkričio 20 d. Medeikiuose.
21 d. – 80 metų, kai (1941 .) Ageniškyje gimė tautodailininkė KATRĖ IVAŠKIENĖ. Mirė 2014 m. birželio 11 d. Būginiuose.
25 d. – 130 metų, kai (1891 m.) Šniurkiškiuose gimė literatas, vertėjas, pedagogas, kultūros ir visuomenės veikėjas JURGIS KUTRA. Mirė 1943 m. rugsėjo 16 d. tremtyje Sibire.
– 55 metai, kai (1966 m.) Papilyje gimė dailininkas JAUNIUS RANONIS.

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt