Sukaktys ir datos - Gegužė

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 m. lapkričio 20 d.

Straipsnių sąrašas

1 d. – 130 metų, kai (1891 m.) Klausučiuose gimė gydytojas, visuomenės veikėjas, evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius MYKOLAS DEVENIS. Mirė 1978 m. gegužės 28 d. Santa Monikoje (JAV).
– 150 metų, kai (1871 m.) gimė knygnešys LUKAS KAZIŪNAS. Mirė po 1930 m. Kanadoje. Priklausė Biržų apylinkėse veikusioms slaptoms lietuviškosios spaudos skleidimo draugijoms.
2 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Biržuose gimė akordeonistas ALGIRDAS LOČERIS. Mirė 2007 m. rugsėjo 10 d. Kaune.
3 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Paežerėliuose gimė karininkas gydytojas ALFONSAS BAČIULIS. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
4 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Pasvalyje gimė hidrotechnikas, literatas, mėgėjiško kino kūrėjas, fotografas VALENTINAS DAGYS. Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis. Mirė 2017 m. birželio 30 d. Biržuose.
– 70 metų, kai (1951 m.) Biržuose gimė treneris DŽIUGAS NUTAUTAS.
5 d. – 120 metų, kai (1901 m.) Bėčiūnuose gimė veterinarijos gydytojas JONAS BĖČIUS. Mirė 1990 m. Ariogaloje, Raseinių raj.
– 95 metai, kai (1926 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė gydytojas terapeutas JONAS KUZMA. Mirė 1991 m. vasario 12 d. Kaune.
6 d. – 125 metai, kai (1896 m.) Padaičių dvare gimė hidrobiologas LEONAS ČERAŠKA. Mirė 1934 gruodžio 14 d. Kaune.
10 d. – 135 metai, kai (1886 m.) Suoste gimė vargonininkas, chorvedys AUGUSTAS BIELINIS. Mirė 1971 m. birželio 16 d. Kurmenėje (Latvija).
– 80 metų, kai (1941 m.) Patilčių k. (Rokiškio raj.) gimė literatė, tautodailininkė ALDONA JONELIŪKŠTIENĖ. Gyvena Kilučių k.
11 d. – 165 metai, kai (1856 m.) Sebentiškyje gimė vienas iš slaptos Apaščios ir Nemunėlio Vienybės draugijos organizatorių, jos leidinėlio „Palemonas“ leidėjų JONAS ČERKA (ČERKAUSKAS). Mirė 1943 m. spalio 20 d. Leitiškiuose. Palaidotas Nemunėlio Radviliškyje.
13 d. – 185 metai, kai (1836 m.) Biržuose gimė poetas, 1863 m. sukilimo dalyvis EDVARDAS JOKŪBAS DAUKŠA. Mirė 1890 m. Papilio apylinkėse. Palaidotas Semeniškių kaimo kapinėse.
15 d. – 135 metai, kai (1886 m.) Biržų apylinkėse gimė gydytojas, politikos ir visuomenės veikėjas KOSTAS NEKVEDAVIČIUS. Mirė 1967 m. vasario 1 d. Herford Westf (Vokietija).
– 55 metai, kai (1966 m.) Biržuose gimė dailininkas ALGIMANTAS TAUJANSKAS.
16 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Klausučių k. gimė verslininkas, politikas, Lietuvos Respublikos Seimo narys AUDRYS ŠIMAS.
19 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Galvokuose gimė gydytoja kurortologė, medicinos mokslų daktarė ALDONA RAUDONIKIENĖ. Mirė 1987 m. lapkričio 2 d. Vilniuje.
25 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Ramongaliuose gimė kunigas ANTANAS MIKONIS. Mirė 1969 m. gegužės 4 d. palaidotas Šiluose.
26 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas, Kelių katedros profesorius DONATAS ČYGAS.
– 80 metų, kai (1941 m.) Karališkiuose gimė tekstilininkė, tautodailininkė PALMYRA MACYTĖ-RUDELIENĖ.
– 35 metai, kai (1986 m.) Čikagoje mirė teisininkas, ilgametis Prekybos ir pramonės banko Biržų skyriaus direktorius PETRAS VARIAKOJIS. Gimė 1897 m. sausio 5 d. Rinkuškiuose.
28 d. – 35 metai, kai (1986 m.) Kaune mirė gydytojas rentgenologas PETRAS JAŠINSKAS. Gimė 1914 m. spalio 20 d. Šniūriškiuose.
30 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Galvokuose gimė teisininkė, Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėja, teisėjų garbės teismo pirmininkė GRAŽINA DAVIDONIENĖ.
– 60 metų, kai (1961 m.) Biržuose gimė lakūnas, tarptautinių precizinio skraidymo sporto varžybų laimėtojas VYTAUTAS VEGYS.
31 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Zizonyse gimė fotomenininkas PETRAS JANUŠEVIČIUS.

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt