Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 Kovas 2020

Straipsnių sąrašas

3 d. – 400 metų, kai (1620 m.) Gdanske (Lenkija) gimė valstybės ir karo veikėjas, evangelikų reformatų globėjas Boguslavas RADVILA. Mirė 1669 m. gruodžio 31 d. Karaliaučiuje (dabar Kaliningradas, Rusija). Biržuose išlaikė kapelą.
 50 metų, kai (1970 m.) Rokiškio r. gimė redaktorė, žurnalistė Sigita SADAUNIKIENĖ. 1988 m. baigė Nemunėlio Radviliškio vidurinę mokyklą.
4 d. – 130 metų, kai (1885 m.) Vabalninko parapijoje gimė optometrijos specialistas Juozas PAŠAKARNIS. Mirė 1958 m. birželio 29 d. Bostone.
5 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Pacauskuose (Kupiškio r.) gimė inžinierius, atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje Biržų rajono valdytojas (1990-1994 m.) Jonas JONUŠYS.
6 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Pagojėse gimė Panevėžio skyriaus, LLKS valdybos pirmininkas Jonas ČEPONIS [slapyvardis Vaidila, Vaidevutis].
 125 metai, kai (1895 m.) Medžiūnuose gimė karininkas Aleksas (Aleksiejus) KAZILIŪNAS.
60 metų, kai (1960 m.) gimė teisininkas Vytautas PIKELIS. 1985-1994 m. Biržų r. prokuratūros tardytojas.
8 d. – 15 metų, kai (2005 m.) Biržuose mirė inžinierius, ilgametis Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Algimantas KRIKŠČIUKAS. Gimė 1934 m. rugsėjo 5 d. Kilučiuose (Biržų r.).
40 metų, kai (1980 m.) Biržuose mirė soc. Darbo didvyris Aleksandras LAŠUKAS. Gimė 1925 m. lapkričio 15 d. Diliuose (Biržų r.).
9 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Deikiškiuose gimė PAGD (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento) Materialinių išteklių ir logistikos grupės patarėjas Vytas KAZILIŪNAS.
–  50 metų, kai (1970 m.) Vilniuje mirė kalbininkė, pedagogė, docentė Elžbieta MIKALAUSKAITĖ. Gimė 1899 m. liepos 13 d. Kelmaičiuose (Lazdijų r.). Nuo 1933 m. mokytojavo Biržų gimnazijoje.
10 d. – 85 metai, kai (1930 m.) Biržuose gimė latvių laisvas menininkas muzikas Ringoldas KAUFMANAS. Dirbo Kopenhagoje.
 50 metų, kai (1970 m.) Gauryliuose (Mažeikių r.) gimė pedagogė, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja Edita LANSBERGIENĖ.
 95 metai, kai (1925 m.) Pačiaunėje (Zarasų r.) gimė inžinierius, vertėjas, fotografas, poetas Linas BROGA. Mokėsi Biržų gimnazijoje (1937-1939 m.). Buvusio Biržų apskrities viršininko Jono Brogos sūnėnas. Mirė 2005 m. birželio 16 d. Vilniuje.
11 d. – 110 metų, kai (1905 m.) Panevėžyje gimė dailininkas, pedagogas Povilas ANDRĖJAUSKAS. Mirė 1988 m. vasario 9 d. Mokytojavo Biržų gimnazijoje.
12 d. – 90 metų, kai (1925 m.) Raguvoje (Panevėžio r.) gimė tautodailininkė (juostų pynėja), „Biržėnų“ etnografinio ansamblio vadovė Adelė GRIGAITĖ-SADAUSKIENĖ. Mirė 2008 m. birželio 8 d. Biržuose.
 125 metai, kai (1895 m.) Molynėje (Pasvalio r.) gimė buv. ilgametis Pabiržės valsčiaus viršaitis, seimo narys Petras DILYS. Mirė 1967 m. gruodžio 30 d. Kaune.
–  65 metai, kai (1955 m.) Jakutske (Rusija) mirė kunigas Jonas MERKELIS. Gimė 1910 m. balandžio 17 (30) d. Duokiškiuose (Pasvalio r.). 1930 m. baigė Biržų gimnazijos šešias klases.
13 d. – 50 metų, kai (1970 m.) Biržuose gimė ekonomistė Jurgita ČERKAUSKIENĖ.
 85 metai, kai (1935 m.) Švobiškyje (Pasvalio r.) gimė fizikas, technikos mokslų daktaras, evangelikų reformatų bažnyčios veikėjas Algimantas Povilas JAŠINSKAS. Gyveno, mokėsi Biržuose.
14 d. – 55 metai, kai (1960 m.) Biržuose gimė Čygo ir Kalkio TŪB „Rinkuškiai“ vadovas Rimantas ČYGAS.
 45 metai, kai (1975 m.) Biržuose gimė filologė Virginija DIČIŪTĖ-REBRIK.
15 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Eglynės vienkiemyje (Biržų aps.) gimė kuratorius Jurgis JAKUBONIS. Mirė 1975 m. kovo 29 d. Čikagoje (JAV).
 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė individualios įmonės savininkas Ričardas SKEBERDIS.
 100 metų, kai (1920 m.) Rojūnuose (Panevėžio r.) gimė visuomenės veikėjas Juozas VEPŠAS. Mirė 1959 m. birželio 9 d. Šilutėje. 1945-1953 m. dirbo Biržuose, Vabalninke.
21 d. – 80 metų, kai (1935 m.) Devynbalsiuose gimė tautodailininkė (tapytoja) Alvina UNGLININKIENĖ. Mirė 2012 m. gruodžio 21 d. Biržuose.
22 d. – 25 metai, kai (1995 m.) Vilniuje mirė poetas, teisininkas Alfonsas JAKUBĖNAS. Gimė 1901 m. lapkričio 10 (spalio 28) d. Kaušiškėse (Biržų r.).
 40 metų, kai (1980 m.) Vabalninke (Biržų r.) mirė kunigas Stanislovas KRIŠTANAITIS. Gimė 1912 m. rugpjūčio 17 d. Ramygaloje (Panevėžio r.).
23 d. – 60 metai, kai (1960 m.) Biržuose gimė dailininkas Osvaldas JUŠKA.
23 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Vaidagynėse (Pasvalio r.) gimė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris (1918-1923), majoras Alfonsas BANIULIS. Mirė 1960 m. vasario 15 d. Kaune.
–  10 metų, kai (2010 m.) Medeikiuose (Biržų r.) mirė evangelikų reformatų kunigas Petras Ernestas ČEPAS. Gimė 1921 m. rugsėjo 22 d. Medeikiuose (Biržų r.).
25 d. – 70 metų, kai (1945 m.) Valkiškiuose gimė literatė Janina Elžbieta JAKUBĖNAITĖ.
–  125 metai, kai (1895 m.) Biržuose gimė karininkas Alfonsas RAMAŠAUSKAS. Mirė 1954 m. vasario 28 d.
–  75 metai, kai (1945 m.) mire revoliucinio judėjimo dalyvis Aleksas GUŽAUSKAS. Gimė 1903 m. lapkričio 14 d. Rudėnuose (Biržų r.).
26 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Kaune gimė muzikos mokytoja Irena MAČIULIENĖ. (1956-1960 m.) Biržų vaikų muzikos mokyklos mokytoja.
27 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Vilniuje mirė pianistė, pedagogė Lidija DAUGUVIETYTĖ. Gimė 1883 m. gegužės 19 d. Dauguviečiuose (Biržų r.).
 35 metai, kai (1985 m.) Vokietijoje mirė karininkas, Lietuvos kariuomenės majoras, partizanas Petras GUDELIS. Gimė 1895 m. Kalnagraščiuose (Biržų r.).
28 d. – 125 metai, kai (1895 m.) Antakalniuose (Utenos r.) gimė gydytojas Balys MATULIONIS. Mirė 1974 m. gruodžio 1 d. Barbertone (Pietų Afrika). 1937 m. vadovavo Vidaus reikalų ministerijos komisijai, kuri ištyrė Likėnų sieros šaltinius iš pagrindų pakeitė pradėtą Likėnų kurorto statybą.
 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė choreografė Asta VAITIEKŪNIENĖ.
 20 metų, kai (2000 m.) Biržuose gimė krepšininkas Erikas VENSKUS. Nuo 2017 m. žaidžia „Žalgirio“ komandoje.
 50 metų, kai (1970 m.) Juozapavoje (Rokiškio r.) gimė buvęs Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Audrius NAGELĖ.
29 d. – 100 metų, kai (1900 m.) Žadeikiuose gimė majoras, inžinierius Bronius VAIVADA. Sušaudytas 1946 m. birželio 7 d. Vilniuje.
30 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Mikeliškiuose gimė karininkas Jonas KUTRA. Mirė 1988 m. kovo 16 d. Viskonsine (JAV).
31 d. – 95 metų, kai (1925 m.) Kašeliškiuose gimė veterinarijos gydytojas fiziologas, biologijos mokslų daktaras Leonas TYMUKAS. Ilgametis Lietuvos gyvulininkystės mokslinio tyrimo instituto Baisiogaloje direktorius (1964 – 1976 m.).
 105 metai, kai (1915 m. ) Gataučiuose gimė Lietuvos kariuomenės karininkas Jonas BRAZDŽIUS. Baigė Biržų gimnaziją.
(?) – 5 metai, kai (2015 m.) mirė kalbininkas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras Alfonsas LAUČKA. Gimė 1927 m. birželio 30 d. Mieliūnuose (Biržų r.).

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt